ziyali يوللانغان ۋاقتى 2006-8-11 10:25:06

ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﻰ ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﮬﯧﺲ ﻗﯩ

ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﺋﻮﻗﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻼﺭﻏﺎ
1.ﯞﺍﻗﯩﺘﻨﻰ ﭼﯩﯔ  ﺗﯘﺗﯘﭖ ﻛﻪﺳﭙﻰ ﺑﯩﻠﯩﻤﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﯔ،ﻗﯘﺭﯗﭖ ﻛﻪﺗﺴﯘﻥ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻧﻰ ﭼﯧﻨﯩﻘﺘﯘﺭﯨﻤﻪﻧﻪﻱ،ﺳﺎﭘﺎﻧﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﻛﯜﺗﯩﺮﯨﻤﻪﻥ ﺩﯨﮕﯩﻨﯩﯖﯩﺰ،ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﺋﻮﻗﯩﻐﺎﻥ ﺳﯩﺰ ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺑﺎﻳﻘﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﯖﯩﺰ ﻣﻮﻣﻜﯩﻦ.ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺋﻪﯓ ﻛﯚﭖ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯟﺍﺗﻘﯩﻨﯩﯖﯩﺰ ﺗﯘﻟﯘﻗﺴﯩﺰ ﻳﺎﻛﻰ ﺗﯘﻟﯘﻕ ﺋﯘﺗﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﻪﺭ،ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭ ﺑﯩﻠﯩﻤﻨﻰ ﺋﺎﺳﺎﺱ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ، university ﺩﯨﮕﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘﻟﯘﺵ ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ <ﺋﻮﻳﻨﯩﯟﺍﻝ ﺗﺎﺯﺍ >ﺋﻪﻣﻪﺱ...
2.ﺑﯩﺮ ﻣﻪﻳﺪﺍﻥ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﻠﯩﺸﯩﭗ ﺑﯧﻘﯩﯔ،ﺑﯘ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﮬﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺩﻩﯞﯨﺮﺩﻩ ﻧﯩﻤﯩﻨﯩﯔ ﮬﻪﻗﯩﻘﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛﭖ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ،ﮬﻪﻣﺪﻩ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯩﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻨﻤﯘ ﺋﻪﺳﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻐﺎ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ.
3.ﺋﺎﻣﺎﻝ ﺑﺎﺭ ﺋﺎﺯ ﺩﻩﺭﺱ ﺗﺎﺷﻼﯓ،ﺋﯩﻨﭽﯩﻜﻪﺭﻩﻙ ﮬﯩﺴﺎﭘﻼﭖ ﺑﺎﻗﺴﯩﯖﯩﺰ ﺳﯩﺰ ﺗﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺳﺎﺋﻪﺗﻠﯩﻚ ﺩﻩﺭﺱ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﺑﻪﺩﻩﻝ ﭘﯘﻟﻰ 5000ﻳﯜﻩﻧﺪﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﺪﺍ 5ﻳﻪﻧﮕﻪ ﺗﻮﺧﺘﺎﭖ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ.
4.ﺋﺎﻣﺎﻝ ﺑﺎﺭ ﺩﻩﺭﺳﺘﯩﻦ ﺳﯩﺮﺗﻘﻰ ﺑﯩﺮﻩﺭ ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﺸﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ،ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺑﯩﻜﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘﻕ ﻗﺎﻟﻐﯩﻨﯩﯖﯩﺰﺩﺍ ﺋﯩﭻ ﭘﯘﺷﯘﻗﯩﻨﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻐﺎ ﺋﻪﺳﻘﺎﺗﯩﺪﯗ.
5.ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺋﻮﻗﯘﻏﯩﭽﯩﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺗﯩﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺳﺎﭘﺎ ﺳﯩﺰﺩﻩ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ،ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺋﻪﻗﻪﻟﻠﯩﻲ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯜﺭ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﯔ،  ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﻳﺎﻛﻰ ﺟﻪﻣﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ <ﯞﺍﻱ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﯞﺍﻱ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ> ﺩﯨﻤﻪﯓ،ﺋﯩﺸﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺮﯨﯔ،ﺳﯩﺰﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻻﻗﯩﺴﯩﺰ ﻳﺎﻛﻰ ﻛﯜﭼﯩﯖﯩﺰ ﻳﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯗ.
6.ﺋﺎﺷﺨﺎﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﮬﻪﺩﯨﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﯔ،ﺑﯩﺮﻩﺭ ﺗﺎﻝ ﭼﺎﭺ ﺗﺎﻛﻰ ﺗﺎﺷﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﮬﻪﻣﻤﯩﻼ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﯞﺍﺭﻗﯩﺮﺍﭖ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﻪﺭﺯ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯜﺭﻣﻪﯓ،ﺑﯩﻠﺴﯩﯖﯩﺰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯖﻤﯘ ﻣﺎﺋﺎﺷﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺋﻪﻣﻪﺱ،ﺳﯩﺰ ﯞﺍﺭﻗﯩﺮﯨﺴﯩﯖﯩﺰ ﭘﺎﻳﺪﺍ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﯩﻨﻰ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﻖ.........ﻛﯩﻠﯩﻤﺎﺗﯩﻴﻪ ﺩﻩﯞﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﭼﯧﭽﻰ ﭼﯜﺷﯩﺪﯗ،ﭼﺎﭺ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﭼﯜﺷﻪﻧﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
7.ﭘﯘﻟﯩﯖﯩﺰ ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻛﯚﭖ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﺎﺭﻛﯩﻠﯩﻖ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻛﯩﭽﻪﻙ ﺑﯘﻳﯘﻣﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﻣﺎﻝ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻤﻪﯓ،ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﯩﻜﻰ ﺳﯜﭘﯩﺘﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺋﻮﻗﯘﻏﯩﭽﯩﻼﺭﻏﺎ ﻣﺎﺱ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﺎﺭﻛﯩﻼﺭﻧﻰ ﺗﺎﻟﻼﯓ،ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻰ ﺑﺎﺭ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺋﻪﺭﻛﯩﻦ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺴﯩﺰﻟﻪﺭ
8.ﺋﺎﻣﺎﻝ ﺑﺎﺭ ﻳﺎﻧﻔﯘﻥ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻤﻪﯓ،ﺗﯩﻠﮕﯩﺮﺍﻑ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﯩﺘﺒﺎﺭ ﻗﯩﻠﺴﯩﻤﯘ ﮬﻪﺭ ﺋﺎﻳﺪﺍ ﺋﺎﺯ ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﻩ 60-50 ﻛﯩﭽﻪ ﭼﯩﻘﯩﻤﺪﺍﺭ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ،ﺑﯘ ﭘﯘﻟﻨﻰ...........
9.ﻛﻮﻣﭙﯩﻴﻮﺗﯩﺮﯨﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻧﻰ ﮬﻪﺭﮔﯩﺰ ﻛﯩﻨﻮ ﻛﯚﺭﯛﺵ،ﺋﯘﻳﯘﻥ ﺋﯘﻳﻨﺎﺵ،ﺗﻮﺭﺩﺍ ﭘﺎﺭﺍﯕﻠﯩﺸﯩﺸﻘﯩﻼ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻤﻪﯓ، ﭘﯩﺮﺍﮔﺮﺍﻣﻤﺎ ﻻﮬﯩﻴﻠﻪﺵ،ﺗﻪﻛﺸﯩﻠﯩﻚ ﻻﮬﯩﻴﻠﻪﺵ ﺩﯨﮕﻪﻧﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﯓ،ﻛﻮﻣﭙﯩﻴﻮﺗﯩﺮﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺩﯨﺘﺎﻟﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﺴﻪﻙC1.7,RAM256  ﻳﯩﺘﯩﭗ ﺋﺎﺷﯩﺪﯗ،ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻐﺎ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﯩﺨﻰ ﮬﺎﻻﮬﯩﻴﯩﺘﯩﯖﯩﺰ ﻳﻮﻕ.
10.ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ ﺋﯘﻳﯘﺷﻤﯩﺴﻰ ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻤﺎﯓ ،ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺋﯘ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﺎﻟﺪﯗﺭﻻ ﺑﯩﻴﻮﻛﺮﺍﺕ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻠﯩﻨﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺸﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﺋﺎﺳﺎﺵ ﺳﺎﻟﯩﺪﯗ، ﺳﯩﻴﺎﺳﻪﺕ-ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘ
11.ﺋﯚﻳﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﺎﻧﻨﻰ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﺵ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﯓ،ﺳﯩﺰ ﺋﯚﻳﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺳﯧﻐﯩﻨﻤﯩﺴﯩﯖﯩﺰﻻ ﺋﯚﻳﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺳﯧﻐﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺶ ﻳﻮﻕ،ﯞﺍﻗﺘﻰ ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺗﯩﻠﻔﯘﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛﭖ ﺗﯘﺭﯗﯓ
12.ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﯩﺘﯖﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﯩﻨﯩﯖﯩﺰﺩﻩ ﮬﺎﺭﺍﻕ ﻳﺎﻛﻰ ﺗﺎﻣﺎﻛﺎ ﭼﯩﻜﯩﭗ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﭼﯩﻘﺎﺭﻣﺎﯓ،ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺑﻪﺩﻩﻥ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺗﺎﻣﺎﻛﺎ ﮬﺎﺭﺍﻕ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﭘﯘﻝ ﺋﺎﺗﺎ ﺋﺎﻧﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﯧﻨﻰ
13.ﻛﯚﭘﺮﻩﻙ ﻛﯩﺘﺎﭖ ﺋﻮﻗﯘﯓ،ﺗﺎﺭﯨﺨﯖﯩﺰﻧﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﯔ،ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﭘﯜﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﭘﺎﻻﻧﻰ ﻛﯩﺘﺎﭘﺘﯩﻜﻰ ﭘﺎﻻﻧﭽﻰ ﺩﯨﺴﻪ ﺑﯩﻠﻤﻪﻱ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻣﺎﯓ.
.....................
ﺋﯚﺯﻟﻪﺷﺘﯜﺭﯛﭖ ﻗﺎﻻﻳﻤﺎﻗﺎﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ

AL-AK يوللانغان ۋاقتى 2006-8-11 11:00:43

ﺋﺎﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﭘﯘﺭﺳﻪﺗﻠﻪﺭ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﭼﯘﻗﯘﻡ ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﻟﻪﭖ ﺳﯩﻨﺎﭖ ﺑﺎﻗﻘﺎﻥ ﺑﯘﻻﺭ ﺋﯩﻜﻪﻧﻤﻪﻥ. ﻟﯩﻜﯩﻦ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺋﯜﻛﯜﻧﻤﻪﻳﻤﻪﻥ.....

ziyali يوللانغان ۋاقتى 2006-8-11 12:37:53

ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﭙﺴﯩﺰ ﺩﻩ

elxat421 يوللانغان ۋاقتى 2006-8-11 14:01:06

ﺭﻩﺧﻤﻪﺕ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺳﯩﻨﺎﭖ ﺑﺎﻗﺴﺎﻡ ﺑﻮﻟﻐﯘﺩﻩﻙ

jurat2002 يوللانغان ۋاقتى 2006-8-11 15:14:56

ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺗﯘﻏﺮﺍ

uqkun1 يوللانغان ۋاقتى 2006-8-11 17:13:02

ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺩﻩﻳﺴﯩﺰ......
ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺗﺎﻣﺎﻗﺘﯩﻦ ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﯩﻜﻰ ﭼﺎﭺ ﻳﺎﻛﻰ ﺗﺎﺵ ﭼﯩﻘﺴﯩﻐﯘ ﻣﻪﻳﻠﻰ ،ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺑﯩﺮ ﺩﻭﺳﺘﯘﻣﻨﯩﯔ
ﻣﻮﻣﺎ ﺳﯧﻴﯩﺪﯨﻦ.....ﻗﻮﻟﺘﯘﻗﻨﯩﯔ .......ﺑﻮﻟﺪﯨﻼ ﺋﻮﻳﻠﯩﺴﺎﻡ ﮬﺎﺯﯨﺮﻣﯘ ﻛﯚﯕﻠﯜﻡ ﺋﯧﻠﯩﺸﯩﺪﯗ....

ziyali يوللانغان ۋاقتى 2006-8-11 17:27:18

ﭘﯘﺗﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﻗﻮﻟﺘﯘﻗﻰ ﭘﯘﺭﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﻮﺧﯘ؟
ﮬﻰ ﮬ ﻯ
ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ،ﻣﯩﻨﯩﯔ ﻛﯚﺯ ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﻢ ﺋﻪﻣﻪﺱ

jordan326 يوللانغان ۋاقتى 2006-8-11 18:24:53

ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﭘﯘﺗﺘﯘﺭﯗﺷﯘﻣﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻞ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﻗﺎﻟﺪﻯ .ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﺪﺍ ﺑﯘﻻﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯘﻻﺭﻣﻪﻧﻤﯘ ؟ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﻣﻪﻧﺪﻩ ﺳﻪﮬﯟﻩﻧﻠﯩﻚ ﺋﺎﺯ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ.ﭘﯩﻜﯩﺮ ﺑﻪﺭﺳﯩﯖﯩﺰ؟

YUKSAL327 يوللانغان ۋاقتى 2006-8-13 11:25:25

ﺭﺍﺱ ﺋﯩﻴﺘﯩﭙﺘﯘ!

Gultikin يوللانغان ۋاقتى 2006-8-14 20:46:26

ﻗﺎﺭﯨﺴﺎﻡ ﺑﯘﻧﻰ ﺋﻮﻏﻮﻟﻼﺭ ﺑﻪﻛﺮﻩﻙ ﺳﯩﻨﯩﺴﺎ ﺑﻮﻟﻐﯩﺪﻩﻙ!

pazil يوللانغان ۋاقتى 2006-8-14 20:59:33

ﺭﺍﺱ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯗ!!!
ﺋﺎﻟﻰ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯩﻜﻰ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﻪﺭ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ،ﺋﺎﺳﺎﺱ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺳﯧﻠﯩﻨﻤﺎﻱ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﯜﭼﯘﻥ ﭘﺎﻳﺪﯨﺴﯩﺰ.ﺷﯘﯕﺎ ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯘﮔﯘﻧﯘﺵ ﭘﯘﺭﺳﯩﺘﯩﻨﻰ ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﭘﯘﺷﻤﺎﻥ ،ﺋﯚﺯﮔﻪ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﺩﻩﻳﺪﯨﻐﺎﻥ  ﮔﻪﭖ ﺑﺎﺭ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ!!

yawax يوللانغان ۋاقتى 2006-8-15 18:01:57

ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯩﻜﻰ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﭘﯘﺭﺳﯩﺘﻰ ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﯓ ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﯚﻟﯩﻜﻰ ﺑﯘ ﭘﯘﺭﺳﻪﺗﻨﻰ ﺋﻮﻳﯘﻥ ﺗﺎﻣﺎﺷﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯨﯟﻩﺗﻜﻪﻧﻠﻪﺭ ﺋﻪﯓ ﮬﺎﻣﺎﻗﻪﺕ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯗﺭ.ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪﺋﻮﻗﯘﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﮬﻪﺭ ﺳﯧﺘﯘﺩﯨﺖ  ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﭗ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﻣﺎﮬﺎﺭﻩﺕ ﺋﯩﮕﻪﻟﻠﯩﺸﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻛﺎﻣﺎﻝ ﺗﺎﭘﻘﯘﺯﯨﺸﻰ ﻻﺯﯨﻤﺪﯗﺭ .ﺋﻪﮔﻪﺭﺭﺩﻩ ﻣﺎﯕﺎﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﻗﯩﺘﯩﻢ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﭘﯘﺭﺳﯩﺘﻰ ﻛﻪﻟﺴﻪ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﻛﯩﭽﯩﻨﻰ ﻛﯜﻧﺪﯛﮔﻪ ﺋﯘﻻﭖ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﻣﺎﮬﺎﺭﻩﺕ ﺋﯩﮕﻪﻟﻠﯩﮕﻪﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﯩﻢ .ﺋﻪﭘﺴﯘﺱ .....

YUKSAL327 يوللانغان ۋاقتى 2006-8-20 20:44:58

ﺑﻪﻙ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺋﯩﻴﺘﯩﭙﺘﯘ!!!

pahtek يوللانغان ۋاقتى 2006-8-21 13:09:26

ﻳﯩﻐﻼﻳﻤﯘ ﻳﺎ؟

izdanguqi525 يوللانغان ۋاقتى 2006-8-23 03:17:39

ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ  ﺑﯘ  ﺗﻪﻟﻪﭘﻠﻪﺭﺩﯨﻦ  ﻛﯚﭘﯩﻨﻰ  ﺗﯧﺨﻰ ﻗﯩﻠﻤﺎﭘﺘﯩﻤﻪﻥ  ..........

ziyali يوللانغان ۋاقتى 2006-8-23 16:40:59

ﻣﻪﻥ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﻗﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﯔ ﮬﻪ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﺩﺍﯞﺍﺗﻘﯩﻨﯩﻤﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺴﯩﺰ
ﺳﯩﺰﮔﯩﻐﯘ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﻤﻪﻥ

izdanguqi525 يوللانغان ۋاقتى 2006-8-29 15:32:38

ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻠﯩﻐﺎﻧﺴﯩﺮﻯ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ  ﺗﯧﺨﻰ  ﻛﯚﭖ  ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ  ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ  ﺑﺎﻳﻘﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ  ﮔﻪﭘﻜﻪﻥ ، ﮬﻪﻱ ، ﺳﯩﺰﭼﯘ ؟  ﮬﺎﺯﯨﺮ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﺮﺍﻕ ؟ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺋﯧﻠﺨﻪﺕ  ﻳﺎﺯﺳﺎﻡ  ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﻣﯩﺪﯨﯖﯩﺰ ، ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ  ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯧﻠﺨﻪﺕ  ﺳﺎﻧﺪﯗﻗﯘﻣﺪﺍ  ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ  ﺑﻮﻟﺴﺎ  ﻛﯧﺮﻩﻙ ....( ﺑﻪﺯﯨﺪﻩ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ  ﺧﻪﺗﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯨﯟﯦﺘﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ، ﺗﻮﯞﺍ ........)

baturkorxat يوللانغان ۋاقتى 2006-8-29 16:09:59

ziyali يوللانغان ۋاقتى 2006-8-29 18:17:47

ﺧﻪﺕ ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﯖﯩﺰﻣﺎ؟
ﻣﻪﻥ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯨﯟﺍﻟﻤﺎﭘﺘﯩﻤﻪﻥ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺟﺎﯞﺍﭖ ﺧﻪﺕ ﻳﯧﺰﯨﯟﻩﺗﺘﯩﻢ،ﺑﯩﻠﻤﯩﺪﯨﻢ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯨﯟﺍﻟﺪﯨﯖﯩﺰﻣﯩﻜﯩﻦ

izdanguqi525 يوللانغان ۋاقتى 2006-8-30 02:48:00

ﻗﯩﺰﯨﻖ ، ﮬﺎﺯﯨﺮ ﻣﯘﻧﺎﺯﯨﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﯩﺴﻘﺎ  ﺋﯘﭼﯘﺭ ﻣﯘﻻﺯﯨﻤﯩﺘﻰ  ﻳﻮﻗﻤﺎ ؟
بەت: [1] 2
: ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﻰ ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎ