koldurma يوللانغان ۋاقتى 2006-8-7 21:40:43

ﻗﻪﺩﯨﻤﻜﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﺎﺯﻣﺎ ﻳﺎﺩﯨﻜﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭ

ﻗﻪﺩﯨﻤﻜﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﺯﻣﺎ ﻳﺎﺩﯨﻜﺎﺭﻟﯩﻘﻠﯩﺮﻯ ﺩﯦﮕﯩﻨﯩﻤﯩﺰﺩﻩ ، ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ، ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﻳﯧﺰﯨﻖ ﻗﻮﻟﻼﻧﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﻳﺎﺷﯩﻐﺎﻥ ﻛﻪﯓ ﺭﺍﻳﻮﻧﻼﺭﺩﺍ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﻰ ﺋﻮﻣﻮﻣﻴﯜﺯﻟﯜﻙ ﺋﻮﻣﯘﻣﻼﺷﻘﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺭﻟﯩﻘﺘﯩﻜﻰ ﻳﺎﺯﻣﺎ ﻳﺎﺩﯨﻜﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭ ﻛﯚﺯﺩﻩ ﺗﯘﺗﯩﻠﯩﺪﯗ . ﺑﯘ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻗﻪﺩﯨﻤﻜﻰ ﺗﯜﺭﻙ (ﻛﯚﻙ ﺗﯜﺭﻙ ) ﺧﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ، ﻗﻪﺩﯨﻤﻜﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ (ﺋﻮﺭﺧﯘﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ) ﺧﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ، ﻗﯘﭼﯘ ﺧﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﯞﻩ ﻗﺎﺭﺍﺧﺎﻧﯩﻴﻼﺭ ﺧﺎﻧﺪﺍﻧﻠﯩﻘﻰ ﺩﻩﯞﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ . ﺑﯘ ﻳﺎﺯﻣﺎ ﻳﺎﺩﯨﻜﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﻫﯩﻤﺮﺍﻗﻠﯩﺮﻯ ﻣﯘﻧﯘﻻﺭ :
1. ﻗﻪﺩﯨﻤﻜﻰ ﺗﯜﺭﻙ (ﺋﻮﺭﺧﯘﻥ ) ﻳﯧﺰﯨﻘﯩﺪﯨﻜﯩﻠﯩﺮﻯ
ﻗﻪﺩﯨﻤﻜﻰ ﺗﯜﺭﻙ (ﻛﯚﻙ ﺗﯜﺭﻙ ) ﺧﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺗﻪﯞﻩﻟﯩﺮﻯ 1) ﺋﻮﻧﮕﯧﻦ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﺗﯧﺸﻰ ، 2) ﺗﯘﻧﻴﯘﻗﯘﻕ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﺗﯧﺸﻰ ، 3) ﻛﯚﻝ ﺗﯧﮕﯩﻦ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﺗﯧﺸﻰ ، 4) ﺑﯩﻠﮕﻪ ﻗﺎﻏﺎﻥ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﺗﯧﺸﻰ .
ﻗﻪﺩﯨﻤﻜﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ (ﺋﻮﺭﺧﯘﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ) ﺧﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺗﻪﯞﻩﻟﯩﺮﻯ : 1) ﺗﻮﻗﻘﯘﺯ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻗﺎﻏﺎﻥ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﺗﯧﺸﻰ ، 2) ﻣﻮﻳﯘﻧﭽﯘﺭ (ﺑﺎﻳﺎﻧﭽﯘﺭ) ﻣﻪﯕﮕﯜ ﺗﯧﺸﻰ ، 3) ﺳﯘﺟﻰ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﺗﯧﺸﻰ ، 4) ﺗﯧﺮﺧﯩﻦ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﺗﯧﺸﻰ ، 5) ﺋﯩﺮﻕ ﺑﯩﺘﯩﮓ (ﭘﺎﻟﻨﺎﻣﻪ).
ﻗﻪﺩﯨﻤﻜﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻳﯧﺌﯩﺰﯨﻘﯩﺪﯨﻜﯩﻠﯩﺮﻯ
ﻗﻮﭼﻮ ﺋﯩﺪﯨﻘﯘﺗﻠﯘﻗﯩﻐﺎ ﺗﻪﯞﻩﻟﯩﺮﻯ : 1) ﻗﻮﭼﻮ ﺋﯩﺪﯨﻘﯘﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﯚﻫﭙﻪ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﺗﯧﺸﻰ، 2) ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ﻳﺎﺭﯗﻕ ، 3) ﻣﺎﺋﯩﺘﯩﺮﻯ ﺳﯩﻤﯩﺖ ، 4) ﭼﺎﺷﺘﺎﻧﻰ ﺋﯩﻠﯩﻚ ﺑﻪﮒ ، 5) ﺋﻮﻏﯘﺯﻧﺎﻣﻪ ، 6) ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﯧﻜﯩﻨﻨﯩﯔ ﻫﯧﻜﺎﻳﯩﺴﻰ ، 7) ﺷﯘﻧﺰﺍﯕﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﻬﺎﻟﻰ ، 8) ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯦﻬﯩﻢ ﻛﯘﺷﺎﯞﺍﺭﺩﻯ ﺷﺎﺳﺘﯩﺮ ، 9) ﺳﺎﺩﺩﺍ ﺧﺎﺭﻣﺎﭘﯘ ﺩﺍﺭﯨﻜﺎ ﺳﯘﺗﺮﺍ ، 10) ﺳﻪﻛﻜﯩﺰ ﻳﯜﻛﻤﻪﻙ ، 11) ﺋﺎﯞﺍﺗﺎﻣﺴﺎﻛﺎ ﺳﯘﺗﺮﺍ ، 14) ﻗﯘﯞﺍﻧﺸﯩﻢ ﭘﯘﺳﺎﺭ ، 15) ﻣﺎﻧﻰ ﻣﯘﺧﻠﯩﺴﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﯚﯞﯨﻨﺎﻣﯩﺴﻰ ، 16) ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﯩﻠﺘﯩﺰ ﻧﻮﻡ ، 17) ﺋﯧﯟﺍﯕﯧﻠﻮﻡ ، 18) ﺳﺎﻧﺖ ﮔﯧﻤﻮﺭﮔﯩﻨﯩﯔ ﺷﺎﻫﺎﺩﯨﺘﻰ ، 19) ﺋﯩﺰﻭﭖ ﻣﻪﺳﻪﻟﻠﯩﺮﻯ ﻓﺮﺍﮔﻤﯧﻨﺘﻠﯩﺮﻯ ، 20) ﻗﻮﭼﻮ ﺷﯧﺌﯩﺮ - ﻗﻮﺷﺎﻗﻠﯩﺮﻯ ، 21) ﺳﯩﺪﺩﯨﺨﺎﺳﺎﺭﺍ، 22) ﻗﻮﭼﻮ ﺋﯩﺪﯨﻘﯘﺗﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺗﻪﯞﻩ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ - ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﯨﻲ ﻫﯚﺟﺠﻪﺗﻠﻪﺭ ، 23) ﻗﯘﺗﺎﺩﻏﯘ ﺑﯩﻠﯩﻚ (ﯞﻳﯧﻨﺎ ﻧﯘﺳﺨﯩﺴﻰ ) ، 24) ﺋﻪﺗﻪﺑﻪﺗﯘﻟﻬﻪﻗﺎﻳﯩﻖ (ﺋﺎ ﻧﯘﺳﺨﯩﺴﻰ ) .
3. ﺋﻪﺭﻩﭖ ﻳﯧﺰﯨﻘﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﻮﻧﺎ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻳﯧﺰﯨﻘﯩﺪﯨﻜﯩﻠﯩﺮﻯ
ﻗﺎﺭﺍﺧﺎﻧﯩﻴﻼﺭ ﺧﺎﻧﺪﺍﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺗﻪﯞﻩﻟﯩﺮﻯ : 1) ﻗﯘﺗﺎﺩﻏﯘ ﺑﯩﻠﯩﻚ (ﻧﻪﻣﻪﻧﮕﺎﻥ ﯞﻩ ﻗﺎﻫﯩﺮﻩ ﻧﯘﺳﺨﯩﻠﯩﺮﻯ ) ، 2) ﺗﯜﺭﻛﯩﻲ ﺗﯩﻠﻼﺭ ﺩﯨﯟﺍﻧﻰ ، 3) ﺋﻪﺗﻪﺑﻪﺗﯘﻟﻬﻪﻗﺎﻳﯩﻖ ( ﻙ ﻧﯘﺳﺨﯩﺴﻰ ) ، 4) ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﺋﯩﻲ - ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﯨﻲ ﻫﯚﺟﺠﻪﺗﻠﻪﺭ .

************************************************************************
ﻏﻪﻳﺮﻩﺕ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﻩﻫﻤﺎﻧﻨﯩﯔ " ﺗﯩﻞ - ﻳﯧﺰﯨﻖ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺟﺎﯞﺍﻫﯩﺮﻻﺭ " ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﻨﺪﻯ .

@TuranTekin يوللانغان ۋاقتى 2006-8-8 08:41:21

ﮔﻪﻧﺠﯘ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺧﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﺎﺋﯩﺖ ﻳﺎﺯﻣﺎ ﻳﺎﺩﯨﻜﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮﻩﺭﺳﯩﻤﯘ ﻳﻮﻗﻤﺎ؟

yultuz01 يوللانغان ۋاقتى 2006-8-16 01:36:02

ﺑﯩﻠﯩﯟﺍﻟﻐﯘﺩﻩﻙ ﺋﯩﺸﻼﺭﻛﻪﻥ،ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ.

aqbura يوللانغان ۋاقتى 2006-11-29 19:38:12

ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ ﮔﻪﻧﺠﯘ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﻛﻪﯕﺴﯘ ﺩﯗ
بەت: [1]
: ﻗﻪﺩﯨﻤﻜﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﺎﺯﻣﺎ ﻳﺎﺩﯨﻜﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭ