jewlan يوللانغان ۋاقتى 2006-8-7 13:57:15

ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺶ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﻯ (1) ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺧﻪﻟﯩﻖ ﻣﺎ

ﺋﯩﻼﯞﻩ :
ﺋﻪﺳﺴﺎﻻﻡ ﺋﻪﻟﻪﻳﻜﯘﻡ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺸﺴﺘﺎﻥ ﺋﻪﻫﻠﻰ
ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺧﻪﻟﯩﻖ ﻣﺎﻗﺎﻝ ﺗﻪﻣﺴﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ﺧﻪﻟﯩﻘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻳﯩﻠﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻧﻘﻰ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ، ﺳﯩﻴﺎﺳﻪﺕ ،ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩ ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺟﻪﻣﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﻫﻪﺭ ﺳﺎﻫﻪﺳﯩﮕﻪ ﭼﯧﺘﯩﻠﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﺪﻩﻙ ﭘﯩﻜﯩﺮ - ﺗﻪﺟﯩﺮﺑﻪ ﺳﺎﯞﺍﻗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﯓ ﮔﻪﯞﺩﯨﻠﯩﻚ ﻧﺎﻣﺎﻳﻪﻧﺪﯨﺴﻰ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺗﻪﻟﯩﻢ - ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ، ﻣﻪﺳﻠﻪﻫﻪﺕ - ﻛﯧﯖﻪﺵ ﺟﻪﻫﻪﺗﺘﻪ ﺑﯩﺰ ﺋﻪﯞﻻﺗﻼﺭﻏﺎ ﺭﻭﻫﻰ ﺟﻪﻫﻪﺗﺘﯩﻦ ﺯﻭﺭ ﻣﻪﻧﯩﯟﻯ ﺋﯘﺯﯗﻕ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﻣﯩﺮﺍﺳﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ ، ﺑﯘﻧﻰ ﺋﺎﺳﺮﺍﺵ ،ﺳﺎﻗﻼﭖ ﻗﯧﻠﯩﺶ ،ﺗﻮﭘﻼﺵ ﯞﻩ ﻛﯧﯖﻪﻳﺘﯩﺶ ﻫﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﻳﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺷﻪﺭﻩﭘﻠﯩﻚ ﺑﯘﺭﭼﻰ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﺍﻳﻤﯩﺰ ،
ﺋﯘﺷﺒﯘ ﺳﻪﯞﻩﺑﺘﯩﻦ ، ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺸﺴﺘﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﺕ ﻳﯜﺭﻩﻙ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﻏﯘﭼﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﻮﻟﺪﯗﺭﻣﺎ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻢ ﺗﻪﻣﯩﻨﻠﯩﮕﻪﻥ ﺑﯘ ﻣﺎﻗﺎﻝ ﺗﻪﻣﺴﯩﻠﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺸﺴﺘﺎﻥ ﺋﻪﻫﻠﯩﻨﯩﯔ ﻫﯘﺯﯗﺭﯨﻐﺎ ﺳﯘﻧﻤﺎﻗﭽﯩﻤﯩﺰ ، ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﻛﻮﻟﺪﯗﺭﻣﺎ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻤﮕﻪ ﭼﯩﻦ ﻛﯚﯕﻠﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺭﻩﻫﻤﻪﺕ ﺋﯧﻴﺘﯩﻤﯩﺰ ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺗﻮﺭﺩﺍﺷﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﻪﻣﯩﻤﻰ ﺳﺎﻟﯩﻤﯩﻨﻰ ﻳﻮﻟﻼﻳﻤﯩﺰ !
ﺑﯘ ﺋﯩﺸﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﻠﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺸﺴﺘﺎﻥ ﻣﻪﻧﯩﯟﻯ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﯘﻗﻪﺩﺩﯨﻤﯩﺴﻰ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﺍﺷﻘﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ، ﻫﻪﻣﻤﻪ ﻣﺎﻗﺎﻝ ﺗﻪﻣﺴﯩﻠﻠﻪﺭ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ، ﻣﺎﻗﺎﻝ ﺗﻪﻣﺴﯩﻠﻠﻪﺭﻧﻰ ﭼﯚﺭﯨﺪﯨﮕﻪﻥ ﻫﺎﻟﺪﯨﻜﻰ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺕ ﯞﻩ ﺋﯘﻳﯘﻧﻼﺭ ﻫﯘﺯﯗﺭﯗﯕﻼﺭﺩﺍ ﺑﯘﻟﯩﺪﯗ .

ﺷﯘﻧﯩﻤﯘ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﺗﯩﺶ ﺯﯙﺭﯛﺭﻛﻰ ، ﺋﯘﺷﺒﯘ ﻣﺎﻗﺎﻝ ﺗﻪﻣﺴﯩﻠﻠﻪﺭ ﻛﻮﻟﺪﯗﺭﻣﺎ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻤﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺋﯩﻨﺘﯧﺮﻧﯧﺖ ﺳﺎﻳﺎﻫﯩﺘﻰ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ﺗﺎﺳﺎﺩﺩﯨﺒﻰ ﺋﯘﭼﺮﺍﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﯘﻟﯘﭖ ، ﻣﻪﻧﺒﻪﺳﻰ ﻫﺎﺯﯨﺮﭼﻪ ﺗﺎﺯﺍ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺋﻪﻣﻪﺱ ، ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﺘﯩﻤﯘ ﻣﯘﺷﯘ ﻣﺎﻗﺎﻝ ﺗﻪﻣﺴﯩﻠﻠﻪﺭﻧﻰ ﺗﻮﭘﻼﭖ ﺭﻩﺗﻠﻪﭖ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺋﺎﺷﯘ ﻧﺎﻣﻪﻟﯘﻡ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻤﯩﺰﻏﯩﻤﯘ ﺋﻮﺗﻠﯘﻕ ﺳﺎﻻﻣﻼﺭ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ !
ﺑﯩﺰ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺋﯩﺠﺎﺩﯨﻴﻪﺕ ﻛﯚﭼﯜﺭﻣﯩﻜﻪﺷﻠﯩﻜﻰ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ﻳﻮﻕ ، ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯘﻛﻲ ﺩﺍ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﻣﺎﻗﺎﻝ ﺗﻪﻣﺴﯩﻠﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻛﻮﻧﺎ ﻳﯧﺰﯨﻘﯩﺪﺍ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺸﺴﺘﺎﻥ ﺋﻪﻫﻠﯩﮕﻪ ﺳﯘﻧﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺪﯗﻕ ، ﺑﯘ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﺪﺍ ﭘﻪﺧﺮﯨﻢ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﻳﯧﺰﯨﻖ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﯗﺵ ﺳﯧﺴﺘﯩﻤﯩﺴﻰ ﺗﺎﺯﺍ ﺋﻪﺳﻘﺎﺗﺘﻰ ، ﺭﻩﻫﻤﻪﺕ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﭘﻪﺧﺮﯨﻢ !

ﺋﻪﺳﻠﻰ ﻳﺎﺯﻣﺎ ﺋﯚﻟﭽﻪﻣﻠﯩﻚ ﺋﯘﻛﻲ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﭼﻘﺎ ، ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﯗﭖ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﺗﻪﻫﺮﯨﺮﻟﻪﺵ ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻳﯧﺰﯨﭗ ﭼﯩﻘﯩﻠﺪﻯ ، ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﻯ ﻛﯚﭖ ﺑﯘﻟﯘﺵ ﺳﻪﯞﻩﺑﻠﯩﻚ ﺑﻪﺯﻯ ﺋﯩﻤﻼ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻠﯩﺮﻯ ﺑﯘﻟﯘﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ، ﺗﻮﺭﺩﺍﺷﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﯩﻤﺎﻱ ﺧﺎﺗﺎ ﻳﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩﺖ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ .
ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﺗﯩﺶ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻗﯘﻳﯘﺷﯩﻤﯩﺰ ﻻﺯﯨﻤﻜﻰ ، ﺑﯘﻧﻰ ﺩﻩﺳﺘﻪﻙ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻛﻲ ﻏﺎ ﺯﻩﺭﺑﻪ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﻤﯩﺴﺎ...
( ﺋﻪﺳﻠﻰ ﺋﺎﭘﺘﻮﺭ ﺋﻪﻣﮕﯩﻜﯩﮕﻪ ﻫﯚﺭﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﺳﺎﺳﺘﺎ ﺑﻪﺯﻯ ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﯘﻻﺭ ﺋﯚﺯ ﭘﯧﺘﻰ ﺋﯧﻠﯩﻨﺪﻯ ،ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻜﻰ ﺑﻪﺯﻯ ﺗﯘﺭﻛﻰ ﺗﯩﻠﻼﺭ ﺳﯧﺴﺘﯩﻤﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭ ﺋﻮﺭﺗﺎﻕ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ، ﻣﻪﺗﺒﯘﺋﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﺍ ﻳﻮﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﺎﻗﺎﻝ ﺗﻪﻣﺴﯩﻠﻠﻪﺭﻣﯘ ﺷﯘ ﭘﯧﺘﻰ ﺋﯧﻠﯩﻨﺪﻯ ، ﺗﻮﺭﺩﺍﺷﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﻣﻪﺯﻛﯘﺭ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﺪﺍ ﻳﻮﻕ ،ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﺎﻗﺎﻝ-ﺗﻪﻣﺴﯩﻠﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﻣﯩﻦ ﺋﯧﺘﯩﺸﯩﻨﻰ ﺳﻮﺭﺍﻳﻤﯩﺰ)
ﺋﯧﻠﭙﺒﻪ ﺗﻪﺭﺗﯩﯟﻯ ﺑﯘﻳﯩﭽﻪ ﺗﯩﺰﯨﻠﺪﻯ
ﻫﯚﺭﻣﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ : ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺶ ﺑﺎﻫﺎﻻﺵ ﻫﻪﻳﯩﺘﻰ

--- ﺋﺎ ---
ﺋﺎﺑﺪﺍﻝ ﺳﻪﻣﯩﺮﻣﻪﺱ، ﺋﻮﻏﺮﻯ ﺑﯧﻴﯩﻤﺎﺱ.
ﺋﺎﺑﺮﻭﻳﯘﯕﻨﻰ ﻳﺎﺷﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻼ، ﭼﺎﭘﯩﻨﯩﯖﻨﻰ ﻳﻪﻧﯩﺪﯨﻦ.
ﺋﺎﺟﯩﺰ ﺋﻪﻳﯩﭙﻜﺎﺭ.
ﺋﺎﺟﯩﺰ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯚﻳﻨﯩﯔ ﺑﻪﺭﻛﯩﺘﻰ.
ﺋﺎﭺ ﺑﻮﻟﺴﺎﯓ، ﻧﺎﻥ ﭼﯜﺷﻪﻳﺴﻪﻥ.
ﺋﺎﭺ ﺋﯧﻴﯩﻖ ﺋﻮﻳﻨﯩﻤﺎﺱ.
ﺋﺎﭺ ﺋﯩﺖ ﺗﺎﻳﺎﻗﺘﯩﻦ ﻗﻮﺭﻗﻤﺎﺱ.
ﺋﺎﭺ ﺋﯩﺘﻨﯩﯔ ﭼﯜﺷﯩﮕﻪ ﺳﯚﯕﻪﻙ ﻛﯩﺮﻩﺭ.
ﺋﺎﭺ ﺋﯩﺘﻘﺎ ﺋﺎﺵ ﺑﻪﺭﺳﻪ، ﺗﻮﻕ ﺋﯩﺖ ﻏﯩﯖﺸﯩﻴﺪﯗ.
ﺋﺎﭺ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﭼﭽﯩﻐﻰ ﻳﺎﻣﺎﻥ.
ﺋﺎﭺ ﻣﯧﻠﯩﻢ ﺑﺎﺭ ﻣﯧﻠﯩﻢ، ﺗﻮﻕ ﻣﯧﻠﯩﻢ ﻳﻮﻕ ﻣﯧﻠﯩﻢ.
ﺋﺎﭺ ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﺗﻮﻕ ﺋﯚﻟﮕﻪﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ.
ﺋﺎﭺ ﺋﻮﻳﺪﻩ ﻗﯧﺘﯩﻖ ﺋﯘﻳﯘﻣﺎﺱ.
ﺋﺎﭺ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻐﺎ ﻧﺎﻥ ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﻣﺎ، ﻣﯘﺯﻟﯩﻐﺎﻧﻐﺎ ﺋﻮﺕ ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﻣﺎ.
ﺋﺎﭺ ﻗﺎﻟﻐﯩﭽﻪ، ﻳﺎﻟﯩﯖﺎﭺ ﻗﺎﻝ.
ﺋﺎﭺ ﻗﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﭼﻠﯩﻘﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﺱ.
ﺋﺎﭺ ﻗﺎﻟﻤﯩﻐﯩﭽﻪ ﺋﺎﺷﻨﯩﯔ ﻗﻪﺩﺭﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﺱ.
ﺋﺎﭺ ﻗﻮﺳﺎﻗﻘﺎ ﺳﯚﺯ ﻳﺎﻗﻤﺎﺱ.
ﺋﺎﭺ ﻗﻮﺳﯩﻐﯩﻢ، ﺗﯧﭻ ﻗﻮﺳﯩﻐﯩﻢ.
ﺋﺎﭺ ﺗﻮﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﻳﻨﯩﻤﺎﻳﺪﯗ.
ﺋﺎﭼﻨﯩﯔ ﭼﯜﺷﯩﮕﻪ ﺋﺎﺵ ﻛﯩﺮﻩﺭ.
ﺋﺎﭼﻨﯩﯔ ﺩﻩﺭﺩﯨﻨﻰ (- ﻫﺎﻟﯩﻨﻰ ) ﺗﻮﻕ ﺑﯩﻠﻤﻪﺱ.
ﺋﺎﭼﻨﯩﯔ ﻛﯚﺯﻯ ﻧﺎﻧﺪﺍ، ﺗﻮﻗﻨﯩﯔ ﻫﯧﻜﻤﻪﺗﺘﻪ.
ﺋﺎﭼﻨﯩﯔ ﺋﯘﻳﻘﯘﺳﻰ ﻛﻪﻟﻤﻪﺱ.
ﺋﺎﭼﺘﯩﻦ ﺋﯚﻟﮕﻪﻥ ﺑﯧﺨﯩﻠﻨﯩﯔ ﻗﻮﻳﻨﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﺗﻮﻏﺎﭺ.
ﺋﺎﭼﻠﯩﻖ ﺋﺎﻏﺮﯨﻘﺘﯩﻦ ﻳﺎﻣﺎﻥ.
ﺋﺎﭼﻠﯩﻖ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﻳﯧﻠﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ ﻳﺎﺧﺸﻰ.
ﺋﺎﭼﻠﯩﻖ ﻧﯩﻤﻪ ﻳﯧﮕﯜﺯﻣﻪﻳﺪﯗ، ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ﻧﯩﻤﻪ ﺩﯦﮕﯜﺯﻣﻪﻳﺪﯗ.
ﺋﺎﭼﻠﯩﻘﻘﺎ ﻫﯧﭻ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯚﻟﻤﻪﺱ.
ﺋﺎﭼﻠﯩﻘﺘﺎ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ﻗﺎﭼﺎﯕﻨﻰ ﺗﻮﻗﻠﯘﻗﺘﺎ ﺗﺎﺷﻠﯩﻤﺎ (- ﺋﯘﻧﺘﯘﻣﺎ)
ﺋﺎﭼﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﺋﯚﻟﺴﻪﯕﻤﯘ، ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﺎﯕﻨﻰ ﺗﺎﺷﻠﯩﻤﺎ.
ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ﺋﺎﺩﻩﻣﮕﻪ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ.
ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻦ ﻳﯜﺭﻩﺭ، ﺋﻪﻗﯩﻞ ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﯨﻦ.
ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ﺋﻪﻗﯩﻠﻨﻰ ﻛﯧﺴﯩﺪﯗ.
ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ، ﺋﻪﻗﯩﻞ ﻗﺎﭼﯩﺪﯗ.
ﺋﺎﭼﭽﯩﻐﯩﯔ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﺳﻮﻝ ﻗﻮﻟﯘﯓ ﺋﻮﯓ ﻗﻮﻟﯘﯕﻐﺎ ﻳﺎﺭ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ.
ﺋﺎﭼﭽﯩﻐﯩﯔ ﻛﻪﻟﺴﻪ، ﺑﺎﺭﻣﯩﻐﯩﯖﻨﻰ ﭼﯩﺸﻠﻪ.
ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻨﯩﯔ ﺩﻭﺭﯨﺴﻰ ﺳﯜﻛﯜﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻕ.
ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ﺗﺎﺗﻠﯩﻘﻨﻰ ﺗﯧﺘﯩﻐﺎﻥ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ، ﻳﯩﺮﺍﻕ ﻳﯧﻘﯩﻨﻨﻰ ﻳﯜﺭﮔﻪﻥ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﺎﯓ ﺗﯘﺯﺩﻩﻙ ﺑﻮﻝ، ﺗﺎﺗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﺎﯓ ﺑﺎﻟﺪﻩﻙ ﺑﻮﻝ.
ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ﺗﻪﺭ ﺗﯚﻛﻜﻪﻥ، ﺗﺎﺗﻠﯩﻖ ﻳﻪﺭ.
ﺋﺎﭼﻠﯩﻘﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻥ، ﺗﺎﺗﻠﯩﻘﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﺱ.
ﺋﺎﭼﻜﯚﺯ ﺗﻮﻳﻤﺎﺱ، ﺑﯧﺨﯩﻞ ﺑﯧﻴﯩﻤﺎﺱ.
ﺋﺎﭼﻜﯚﺯﻧﯩﯔ ﺋﻪﻗﻠﻰ ﻛﻪﻡ، ﻛﯚﺯﻯ ﺗﻮﻳﻤﺎﺱ.
ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺩﻩﻡ.
ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ ﺧﺎﻡ ﺳﯜﺕ ﺋﻪﻣﮕﻪﻥ.
ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﻫﺎﺳﻰ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ.
ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﯩﻠﮕﻪﻧﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯗ، ﺗﻮﺧﯘ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﻨﻰ ﭼﻮﻗﯘﻳﺪﯗ.
ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﻮﻟﯩﻤﻪﻥ ﺩﯨﺴﻪﯓ، ﭘﯘﻟﻨﻰ ﺩﻭﺳﺖ ﺗﯘﺗﻤﺎ.
ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﻪﻗﻠﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺭ.
ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﻪﺗﻜﻪﻧﮕﻪ ﺗﺎﺯﯨﻢ ﺋﻪﺕ.
ﺋﺎﺩﻩﻡ ﮔﯜﻟﺪﯨﻦ ﻧﺎﺯﯗﻙ، ﺗﺎﺷﺘﯩﻦ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ.
ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻫﻪﻣﻤﯩﮕﻪ ﺑﺎﺵ.
ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻛﯚﺭﻛﻰ ﻳﯜﺯﺩﯗﺭ، ﻳﯜﺯﻧﯩﯔ ﻛﯚﺭﻛﻰ ﻛﯚﺯ، ﺋﯧﻐﯩﺰ ﻛﯚﺭﻛﻰ ﺗﯩﻠﺪﯗﺭ، ﺗﯩﻠﻨﯩﯔ ﻛﯚﺭﻛﻰ ﺳﯚﺯ.
ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﻮﺗﺘﯘﺯ، ﺧﯘﺩﺍ ﺗﻮﻗﻘﯘﺯ.
ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻗﯧﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﻗﯧﺮﯨﻤﺎﺱ، ﺩﻩﺭﻩﺥ ﻗﯧﺮﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯩﻠﺘﯩﺰﻯ ﻗﯘﺭﯗﻣﺎﺱ.
ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻗﯘﻻﻗﺘﯩﻦ، ﻫﺎﻳﯟﺍﻥ ﺗﯘﻳﺎﻗﺘﯩﻦ (ﺳﻪﻣﺮﯨﻴﺪﯗ).
ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺳﯚﻫﺒﻪﺗﺘﻪ ﺑﯩﻠﯩﻨﻪﺭ.
ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺗﯩﻠﯩﺪﯨﻦ، ﺋﯧﺸﻪﻙ ﻗﯘﻟﯩﻐﯩﺪﯨﻦ.
ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻥ ﻳﯧﺮﯨﺪﻩ ﺋﻪﺯﯨﺰ، ﮔﯜﻝ ﺋﯧﭽﯩﻠﻐﺎﻥ ﻳﯧﺮﯨﺪﻩ.
ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻳﯜﺯ ﻳﯩﻞ ﻳﺎﺷﯩﺴﺎ، ﺳﯚﺯﻯ ﻣﯩﯔ ﻳﯩﻞ ﻳﺎﺷﺎﻳﺪﯗ.
ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺯﯨﻨﻨﯩﺘﻰ ﻛﯩﻴﯩﻢ، ﻳﺎﻏﺎﭺ ﺯﯨﻨﻨﯩﺘﻰ ﻳﻮﭘﯘﺭﻣﺎﻕ.
ﺋﺎﺩﻩﻣﺪﻩ ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ، ﻛﯚﺯﻯ ﺗﺎﻡ ﺗﯚﺷﯜﮔﻰ.
ﺋﺎﺩﻩﻣﺪﯨﻦ ﻫﯧﭻ ﻧﯩﻤﻪ ﻗﯧﭽﯩﭗ ﻗﯘﺗﯘﻟﻤﺎﺱ.
ﺋﺎﺩﻩﻣﮕﻪ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻛﯧﺮﻩﻙ.
ﺋﺎﺩﻩﻣﺪﯨﻦ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﭘﻪﺭﻗﻰ ﺑﺎﺭ، ﺧﻪﺭ ﻣﺎﺗﺎﻧﯩﯔ ﺧﻪﺭ ﻣﺎﺗﺎﺩﯨﻦ ﭘﻪﺭﻗﻰ ﺑﺎﺭ.
ﺋﺎﺩﯨﻤﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻫﯚﺭﻣﯩﺘﻰ.
ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﺩﻭﺳﺘﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺳﯩﻨﺎ.
ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩﺖ ﻳﺎﺷﯩﺘﯩﺪﯗ، ﻏﻪﻡ ﻗﺎﺧﺸﯩﺘﯩﺪﯗ.
ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﯩﮕﻰ ﺋﺎﭼﭽﯩﻐﻰ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﺑﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.
ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﮔﯜﻝ، ﻛﻪﻳﻨﻰ ﺗﯩﻜﻪﻥ.
ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﻫﯘﺷﻰ ﺑﺎﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ.
ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﺧﺎﻫﯩﺸﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ.
ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﺎﺭ.
ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﻛﯩﭽﯩﮕﻰ ﺑﻮﻟﻐﯩﭽﻪ، ﺋﯩﺘﻨﯩﯔ ﻛﯜﭼﯩﮕﻰ ﺑﻮﻝ.
ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﻣﯩﯟﯨﺴﻰ ﺑﺎﻻ.
ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺑﯧﻘﯩﭗ ﺳﯚﺯﻯ.
ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪ، ﻳﯜﺭﯨﮕﯩﻨﻰ ﺑﯩﻞ.
ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﻗﯘﻳﺮﯗﻏﻰ ﻳﻮﻕ، ﺗﻮﻧﯘﻏﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﺱ.
ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﺗﯧﺸﯩﻐﺎ ﺑﺎﻗﻤﺎ، ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺑﺎﻕ.
ﺋﺎﺩﻩﺗﻨﻰ ﺗﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﻏﺮﯨﻘﻘﺎ ﻳﻮﻟﯘﻗﺎﺭ.
ﺋﺎﻏﺎﻣﭽﯩﻐﺎ ﺋﯘﻥ ﺑﯧﺴﯩﭙﺘﯘ.
ﺋﺎﻏﯩﻨﻪﯓ ﻗﺎﻏﺎ ﺑﻮﻟﺴﺎ، ﻳﯩﻴﯩﺸﯩﯔ ﭘﻮﻕ.
ﺋﺎﻏﯩﺰﻯ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﺋﺎﭺ ﻗﺎﻟﻤﺎﺱ.
ﺋﺎﻏﯩﺰﻯ ﺳﯜﺗﺘﻪ ﻛﯚﻳﮕﻪﻥ ﺳﯘﻧﯩﻤﯘ ﭘﯜﻟﻪﭖ ﺋﯩﭽﻪﺭ.
ﺋﺎﻏﺰﻯ ﻣﯘﺳﺎ، ﺋﯩﭽﻰ ﭘﯧﺮﺧﯘﻥ.
ﺋﺎﻏﺰﻯ ﻗﺎﻳﻤﺎﻕ، ﻛﯚﯕﻠﻰ ﻣﺎﻳﻤﺎﻕ.
ﺋﺎﻏﺰﻯ ﻳﯘﻣﺸﺎﻕ ﻣﻮﺯﺍﻱ ﻗﻮﺵ ﺋﻪﻣﭽﻪﻙ ﺋﯧﻤﻪﺭ.
ﺋﺎﻏﺰﯨﺪﺍ ﺋﺎﻟﻼ، ﻛﯚﯕﻠﯩﺪﻩ ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ.
ﺋﺎﻏﺰﯨﺪﯨﻦ ﻫﻪﺳﻪﻝ ﺗﺎﻣﯩﺪﯗ، ﻛﯚﯕﻠﯩﺪﯨﻦ ﺯﻩﺧﻪﺭ.
ﺋﺎﻏﺰﯨﻤﻐﺎ ﻛﻪﻟﺪﻯ ﺩﻩﭖ ﺩﯨﻤﻪ، ﺋﺎﻟﺪﯨﻤﻐﺎ ﻛﻪﻟﺪﻯ ﺩﻩﭖ ﻳﯩﻤﻪ.
ﺋﺎﻏﺰﯨﯔ ﮔﻪﭘﺘﻪ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ، ﻗﻮﻟﯘﯓ ﺋﯩﺸﺘﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ.
ﺋﺎﻏﺰﯨﯔ ﻗﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺗﯜﻛﯜﺭﻣﻪ.
ﺋﺎﻏﺰﯨﯖﺪﺍ ﻗﯩﻠﻐﯩﭽﻪ، ﻗﻮﻟﯘﯓ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﻞ.
ﺋﺎﻏﺮﯨﻐﺎﻥ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺗﺎﺵ ﺗﯧﮕﻪﺭ.
ﺋﺎﻏﺮﯨﻤﺎﺱ ﺑﯧﺸﯩﻤﻐﺎ ﺋﺎﻟﺘﻪ ﺗﺎﻳﺎﻕ.
ﺋﺎﻏﺮﯨﻤﯩﻐﯩﭽﻪ، ﺋﺎﻏﺮﯨﻖ ﻫﺎﻟﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﺱ.
ﺋﺎﻏﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﻛﯧﭙﯩﻨﯩﯖﻨﻰ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻ.
ﺋﺎﻏﺮﯨﻖ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻻ.
ﺋﺎﻏﺮﯨﻖ ﺋﺎﺷﺘﯩﻦ ﻛﯧﻠﻪﺭ، ﺑﺎﻻ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﺘﯩﻦ (~ﻗﺎﻳﺎﺷﺘﯩﻦ).
ﺋﺎﻏﺮﯨﻖ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﺧﭽﺎ ﺩﻭﺭﺍ ﺑﻮﻟﻤﺎﺱ.
ﺋﺎﻏﺮﯨﻖ ﺑﻮﻟﺴﺎﯓ ﺋﯚﻟﯜﭖ ﻗﯘﺗﯘﻝ، ﻗﻪﺭﺯﺩﺍﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎﯓ، ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻗﯘﺗﯘﻝ.
ﺋﺎﻏﺮﯨﻖ ﺋﯚﺭﯛﺳﻪ، ﺟﯧﻨﯩﯖﻨﻰ ﺋﺎﻟﯘﺭ، ﺳﯩﭙﺎ ﺋﯚﺭﯛﺳﻪ، ﭘﯘﻟﯩﯖﻨﻰ ﺋﺎﻟﯘﺭ.
ﺋﺎﻏﺮﯨﻖ ﭘﺎﺗﻤﺎﻧﻼﭖ ﻛﯩﺮﯨﺪﯗ، ﻣﯩﺴﻘﺎﻟﻼﭖ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ.
ﺋﺎﻏﺮﯨﻖ ﺳﺎﻗﺎﻳﻐﯘﺳﻰ ﻛﻪﻟﺴﻪ، ﺗﯧﯟﯨﭗ ﺋﯚﺯﻯ ﻛﯧﻠﯘﺭ
ﺋﺎﻏﺮﯨﻖ ﺗﺎﺭﺗﻤﯩﻐﺎﻥ ﺳﺎﻗﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﻗﻪﺩﺭﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﺱ.
ﺋﺎﻏﺮﯨﻖ ﺋﯘﺧﻼﺭ، ﺋﺎﭺ ﺋﯘﺧﻼﻟﻤﺎﺱ.
ﺋﺎﻏﺮﯨﻘﻨﻰ ﺑﯘﺱ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﻩﺭ، ﻳﯩﮕﯩﺘﻨﻰ ﻧﻮﻣﯘﺱ.
ﺋﺎﻏﺮﯨﻘﻨﻰ ﻳﻮﺷﯘﺭﻏﺎﻥ، ﺋﯚﻟﯜﻡ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﺍ.
ﺋﺎﻏﺮﯨﻘﻨﯩﯔ ﺋﯧﺘﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ.
ﺋﺎﻏﺮﯨﻘﻨﯩﯔ ﺳﻪﯞﻩﺑﻰ ﺗﯧﭙﯩﻠﺴﻪ، ﺩﺍﯞﺍﺳﯩﻤﯘ ﺗﯧﭙﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﺋﺎﻏﺮﯨﻘﻨﯩﯔ ﻳﺎﻣﯩﻨﻰ ﺋﺎﭼﻠﯩﻖ.
ﺋﺎﻏﺮﯨﻘﻨﯩﯔ ﺳﺎﻧﭽﯩﻐﻰ ﻳﺎﻣﺎﻥ، ﺳﯚﺯﻧﯩﯔ ﺋﺎﭼﭽﯩﻐﻰ (~ﺋﯩﺘﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﭽﯘﻏﻰ).
ﺋﺎﺧﭽﺎ ﺋﺎﺧﭽﯩﻐﺎ ﻗﻮﺷﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﺋﺎﺧﭽﺎ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻗﻮﻟﻨﯩﯔ ﻛﯩﺮﻯ.
ﺋﺎﺧﭽﺎ ﺗﺎﭘﺴﺎﯓ، ﺳﺎﻧﺎﭖ ﺋﺎﻝ.
ﺋﺎﻟﻐﯘﭼﻰ ﺋﺎﺭﺳﻼﻥ، ﺑﻪﺭﮔﯘﭼﻰ ﭼﺎﺷﻘﺎﻥ.
ﺋﯧﻠﯩﺸﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﺳﻪﯓ، ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻛﯚﺭﻣﻪ.
ﺋﺎﻟﻤﺎﻕ ﺋﻮﯕﺎﻱ، ﺑﻪﺭﻣﻪﻙ ﺗﻪﺱ.
ﺋﺎﻟﻤﺎﻗﻠﯩﻖ ﺯﯨﺮﻩﻛﻠﯩﻚ، ﺑﻪﺭﻣﻪﻛﻠﯩﻚ ﻧﺎﺩﺍﻧﻠﯩﻖ.
ﺋﺎﻟﻤﺎﻗﻨﯩﯔ ﺑﻪﺭﻣﯩﮕﻰ ﺑﺎﺭ ﭼﯩﻘﯩﺸﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺸﻰ.
ﺋﺎﻟﻤﺎﻗﻨﯩﯔ ﺳﺎﺗﻤﯩﻐﻰ ﺑﺎﺭ.
ﺋﺎﻟﻤﺎﻗﺘﯩﻦ ﺑﻪﺭﻣﻪﻙ ﺋﻪﻻ.
ﺋﺎﻟﺴﺎﻡ ﺑﻪﺭﻣﯩﺴﻪﻡ.
ﺋﺎﻻ ﺋﯩﻨﻪﻛﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ ﭼﺎﻻ ﻗﯘﻳﺮﯗﻕ.
ﺋﺎﻻ ﻗﺎﻏﺎ ﺋﺎﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ، ﻗﺎﺭﭼﯩﻐﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﻨﻰ ﺑﺎﺳﺎﻟﻤﺎﺱ.
ﺋﺎﻻ ﻗﺎﻏﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯜﺭﺳﻪﯓ، ﻳﯧﻤﯩﻜﯩﯔ ﭘﻮﻕ.
ﺋﺎﻻ ﻗﺎﻏﯩﺪﺍ ﺋﯧﻠﯩﺸﯩﯔ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ.
ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﻮﺭﯗﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ، ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﺋﯜﭼﯜﻥ.
ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺋﯘﺷﻼﺩﻯ، ﺋﺎﺭﻗﺎﺩﺍ ﻣﯘﺷﻼﺩﻯ.
ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ ﺋﯚﺯﻩﯕﻨﻰ ﺗﯜﺯﻩ، ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﻨﻰ.
ﺋﺎﻟﺪﯨﯖﻐﺎ ﻣﺎﯕﺴﺎﯓ، ﻛﻪﻳﻨﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍ.
ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﭖ ﺋﺎﺷﻘﺎ ﭼﯜﺷﯜﭘﺘﯘ.
ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺷﻪﻳﺘﺎﻥ ﺋﯩﮕﯩﺸﯩﺪﯗ (~ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﺸﺎﺭ).
ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﯨﻐﺎﻥ ﻣﯘﺭﺍﺩﻏﺎ ﻳﻪﺗﻤﻪﺱ.
ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﯨﻐﺎﻥ ﻗﺎﻻﺭ، ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﻣﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﻻﺭ.
ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﯨﻐﺎﻥ ﺷﻪﻳﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﻰ.
ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﺎﺗﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘﭘﺘﯘ.
ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﯨﻐﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﻮﺷﯘﻏﻰ ﺗﯧﻴﯩﭙﺘﯘ (ﺳﯘﻧﺎﺭ).
ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﯨﻐﺎﻧﻨﯩﯔ ﺗﺎﭘﯩﻨﻰ ﭼﯩﻘﯩﺸﺎﺭ.
ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﯨﻤﺎ ﺗﯧﻜﻪﻡ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺧﺎﺭﯗﺭﺳﻪﻥ.
ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﯨﻤﯩﺴﺎﯓ، ﻫﺎﺭﯞﯨﺪﺍ ﺗﻮﺷﻘﺎﻥ ﺋﺎﻻﺭﺳﻪﻥ.
ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﯨﺴﺎﯓ ﺋﺎﺵ ﺋﯧﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﻩﻱ، ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﯨﻤﯩﺴﺎﯓ ﭼﺎﻱ.
ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﯨﺴﺎﯓ، ﻛﯩﺸﻰ ﻛﯜﻟﺪﯛﺭﯨﺴﻪﻥ.
ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﯨﺴﺎﯓ، ﻗﻮﻧﯘﭖ ﻗﺎﻝ.
ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﻰ ﺳﯘ ﺑﺎﺳﺴﺎ، ﺋﯚﺩﻩﻛﻨﯩﯔ ﻗﺎﭘﺘﯩﻠﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﻤﻪﭘﺘﯘ.
ﺋﺎﻟﯩﻢ ﺑﻮﻟﺴﺎﯓ، ﺋﺎﻟﻪﻡ ﺳﯧﻨﯩﯖﻜﻰ.
ﺋﺎﻟﻼ ﺑﻪﺭﻣﯩﮕﻪﻧﻨﻰ ﻣﻮﻟﻼ ﺑﻪﺭﻣﻪﺱ.
ﺋﺎﻟﻤﺎ ﻳﻪﭖ ﺋﺎﻏﺮﯨﻖ ﺑﻮﻟﻐﯩﭽﻪ، ﺋﯚﺭﯛﻙ ﻳﻪﭖ ﺋﯚﻝ.
ﺋﺎﻟﻤﺎ (ﺋﺎﻣﯘﺕ) ﻳﺎﻏﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﭼﯜﺷﻤﻪﺱ.
ﺋﺎﻟﻘﯩﺶ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻣﺎﻥ، ﻗﺎﺭﻏﯩﺶ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﻳﺎﻣﺎﻥ.
ﺋﺎﻟﺘﻪ ﺋﯚﻟﭽﻪﭖ ﺑﯩﺮ ﻛﻪﺱ.
ﺋﺎﻟﺘﻪ ﺋﯚﺷﻜﯩﮕﻪ ﻳﻪﺗﺘﻪ ﺗﯧﻜﻪ.
ﺋﺎﻟﺘﻪ ﻳﺎﺷﺎﺭ ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﺴﻪ، ﺋﺎﺗﻤﯩﺶ ﻳﺎﺷﺎﺭ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭙﺘﯘ.
ﺋﺎﻟﺘﯩﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﻪﺷﻜﻪ ﺳﺎﺕ، ﺋﯧﺘﯩﯔ ﭼﯩﻘﺴﯘﻥ ﺳﻮﺩﯨﮕﻪﺭ.
ﺋﺎﻟﺘﯩﻨﭽﻰ ﺋﺎﻳﺪﺍ ﺋﺎﻏﺮﯨﻖ ﻳﻮﻕ.
ﺋﺎﻟﺘﯩﻨﭽﻰ ﺋﺎﻳﺪﺍ ﺋﺎﻟﺘﻪ ﭼﺎﭘﺎﻥ، ﺋﻮﻥ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺋﺎﻳﺪﺍ ﻛﺎﻟﺘﻪ ﭼﺎﭘﺎﻥ.
ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ، ﺑﻪﺧﺖ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ ﺗﻪﺭﺩﯨﻦ.
ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ﭼﯩﺮﯨﻤﺎﺱ، ﺋﻪﻗﯩﻞ ﻗﯧﺮﯨﻤﺎﺱ.
ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ﻛﯜﻣﯜﺵ ﺗﺎﺵ، ﺗﯧﺮﯨﻖ ﻗﻮﻧﺎﻕ ﺋﺎﺵ.
ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ﺋﻮﺗﺘﺎ ﺑﯩﻠﯩﻨﻪﺭ، ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﻪﻣﮕﻪﻛﺘﻪ.
ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ﺋﻮﺗﺘﯩﻦ ﻗﻮﺭﻗﻤﺎﺱ.
ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ﺋﯚﻳﺪﯨﻦ ﺟﺎﻥ (~ﻛﯚﯕﯜﻟﻨﯩﯔ ﺗﯧﭽﻠﯩﻐﻰ) ﻳﺎﺧﺸﻰ.
ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﻳﺎﺗﻤﺎﺱ، ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻳﻮﻟﺪﺍ.
ﺋﺎﻟﺘﯘﯕﻐﺎ ﺗﻮﭘﺎ ﻳﯘﻗﻤﺎﺱ.
ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﻨﻰ ﺩﻩﺳﺴﻪﭖ، ﺗﯘﺧﯘﻡ ﺋﻮﻏﺮﯨﻼﭘﺘﯘ.
ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ، ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﻪ ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ ﺗﯧﻴﯩﭙﺘﯘ.
ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﻨﯩﯔ ﻗﻪﺩﺭﯨﻨﻰ ﺯﻩﺭﮔﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﺭ.
ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﭽﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺋﯘﺭﻏﯩﻨﻰ، ﺗﯚﻣﯜﺭﭼﯩﻨﯩﯔ ﻣﯩﯔ ﺋﯘﺭﻏﯩﻨﻰ.
ﺋﺎﻟﯟﺍﻧﻨﻰ ﻛﯩﻢ ﻗﯩﻠﯘﺭ: ﮔﺎﻟﯟﺍﯓ.
ﺋﺎﻣﺎﻧﻪﺕ ﺳﺎﻗﻠﯩﺴﺎﯓ ﺗﯚﻟﻪﺭﺳﻪﻥ، ﻳﺎﯓ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺋﯚﻱ ﺳﺎﻟﺴﺎﯓ ﺋﯚﻟﻪﺭﺳﻪﻥ.
ﺋﺎﻣﺎﻧﻪﺗﻜﻪ ﺧﯩﻴﺎﻧﻪﺕ.
ﺋﺎﻣﯘﺕ ﭘﯩﺸﯩﯔ، ﺋﺎﻏﺰﯨﻤﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜﯓ.
ﺋﺎﻧﺎ ﺋﺎﻳﯩﻐﯩﺪﺍ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺑﺎﺭ.
ﺋﺎﻧﺎ ﻛﻮﺭﯗﭖ ﻗﯩﺰ ﺋﺎﻝ، ﻗﯩﺮﻏﺎﻕ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﺑﯚﺯ.
ﺋﺎﻧﺎﯓ ﺋﯚﮔﻪﻱ ﺑﻮﻟﺴﺎ، ﺗﻮﻳﯘﯓ ﺑﯘﺯﯗﻻﺭ.
ﺋﺎﻧﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺳﯚﺯ ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ.
ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺋﻮﻳﻼﭖ ﻳﯜﺭﯨﺪﯗ، ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ ﺋﻮﻳﻨﺎﭖ.
ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺋﯚﮔﻪﻱ ﺑﻮﻟﺴﺎ، ﺋﺎﺗﯩﺴﯩﻤﯘ ﺋﯚﮔﻪﻱ.
ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺋﯚﻟﻤﻪﻱ، ﺋﺎﻧﺎ ﻗﻪﺩﺭﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﺱ، ﺋﺎﺗﯩﺴﻰ ﺋﯚﻟﻤﻪﻱ، ﺋﺎﺗﺎ ﻗﻪﺩﺭﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﺱ.
ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺗﻪﭘﻜﻪﻥ ﻣﻮﺯﺍﻳﻨﯩﯔ ﺟﯧﻨﻰ ﺋﺎﻏﺮﯨﻤﺎﺱ.
ﺋﺎﻧﺎ ﺳﯜﺕ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﯞﻩﺗﯩﻨﯩﯖﮕﻪ ﻣﯘﻫﻪﺑﺒﻪﺕ ﺑﺎﻏﻼ.
ﺋﺎﻧﺎ ﺳﯜﺗﻰ ﺋﺎﻏﺰﯨﺪﯨﻦ ﻛﻪﺗﻤﯩﮕﻪﻥ.
ﺋﺎﻧﺎ ﺳﯜﺗﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯩﺮﻣﯩﮕﻪﻥ، ﺗﺎﻧﺎ ﺳﯜﺗﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯩﺮﻣﻪﺱ.
ﺋﺎﻧﺎ ﯞﻩﺗﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ﺑﯚﺷﯜﻙ.
ﺋﺎﻧﺎ ﻳﯘﺭﺗﯘﯓ ﺋﺎﻣﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ، ﺭﻩﯕﮕﻰ ﺭﻭﻳﯘﯓ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﺑﻮﻟﻤﺎﺱ.
ﺋﺎﻧﺎ ﻳﯘﺭﺗﯘﯕﺪﯨﻦ ﺋﯚﻟﺴﻪﯓ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻤﺎ.
ﺋﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ ﭘﯩﻴﺎﺯﺩﯨﻤﯘ ﺑﺎﺭ.
ﺋﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﺎﺯﺍﻧﻐﺎ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﭼﯚﻣﯜﭺ.
ﺋﻪﻧﺖ ﺋﯩﭽﻜﯜﭼﯩﮕﻪ ﻛﯚﻧﻤﯩﺴﻪﯓ، ﻗﺎﻥ ﺋﯩﭽﻜﯜﭼﻰ ﻛﻪﻟﻪﺭ.
ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ ﻗﯘﻻﻗﺘﺎ ﮔﯘﻧﺎ ﻳﻮﻕ.
ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯﺩﻩ ﺭﺍﺳﺘﻠﯩﻖ ﻳﻮﻕ.
ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯﮔﻪ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪ.
ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯﻧﯩﯔ ﺋﯧﮕﯩﺴﻰ ﻳﻮﻕ.
ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ، ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﻪﯞﺯﻩﻝ.
ﺋﺎﭘﺘﺎﭖ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﻛﯜﻥ ﭼﯩﻘﯩﭙﺘﯘ.
ﺋﺎﻕ ﺑﺎﺭ ﺋﯚﻳﺪﻩ ﺑﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﺑﺎﺭ.
ﺋﺎﻕ ﺑﯚﻛﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺗﺎﺷﻼﭖ، ﻛﯚﻙ ﺑﯚﻛﻨﻰ ﻛﯩﻴﮕﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﻣﻪﻳﺪﯗ.
ﺋﺎﻕ ﺋﯩﺖ، ﻗﺎﺭﺍ ﺋﯩﺖ ﺑﻪﺭﻯ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺖ.
ﺋﺎﻕ ﻛﯚﺭﯛﻧﮕﻪﻧﻨﯩﯔ ﻫﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﺎﻕ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
ﺋﺎﺭﯨﺪﺍ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ، ﺋﯘ ﻛﯚﺯ ﺑﯘ ﻛﯚﺯﻧﻰ ﻳﻪﻳﺪﯗ.
ﺋﺎﺭﺍﻗﭽﯩﻨﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﺑﺎﻱ.
ﺋﺎﺭﭘﺎﺑﻪﺩﯨﻴﺎﻥ ﺋﯩﭽﻤﯩﮕﻪﻧﻠﻪﺭ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺋﯩﭽﻪﺭ ﺑﻮﻟﺪﻯ ﭼﺎﻱ،
ﺋﯧﺸﻪﻙ ﻗﻮﺗﯘﻗﻘﺎ ﻣﯩﻨﻤﻪﮔﻪﻧﻠﻪﺭ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻣﯩﻨﻪﺭ ﺑﻮﻟﺪﻯ ﺗﺎﻱ.
ﺋﺎﺭﭘﺎ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﺑﯘﻏﺪﺍﻱ.
ﺋﺎﺭﭘﺎ ﺗﯧﺮﯨﭗ، ﺑﯘﻏﺪﺍﻱ ﺋﺎﻟﯩﻤﻪﻥ ﺩﯨﻤﻪ.
ﺋﺎﺭﭘﺎ ﺗﯧﺮﯨﻖ ﺋﺎﺵ ﺋﯩﻜﻪﻥ، ﺋﯜﻧﭽﻪ ﻣﺎﺭﺟﺎﻥ ﺗﺎﺵ ﺋﯩﻜﻪﻥ.
ﺋﺎﺭﻗﺎﯕﺪﯨﻜﻰ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ، ﺋﺎﻟﺪﯨﯖﺪﯨﻜﻰ ﺩﻭﺳﺖ.
ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺑﺎﺷﻨﻰ ﻳﺎﺭﻣﺎﺱ.
ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﺗﯘﺯﻻﺵ ﺋﺎﺯﺩﯨﻦ ﻳﺎﻣﺎﻥ.
ﺋﺎﺭﺗﯘﻏﯩﻨﻰ ﺋﻪﻝ ﺋﺎﻟﺴﯘﻥ، ﻗﺎﻟﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﺳﻪﻝ.
ﺋﺎﺭﺯﯗﻏﺎ ﺋﻪﻳﯩﭗ ﻳﻮﻕ.
ﺋﺎﺳﺎﻥ ﻛﻪﻟﺴﻪ، ﺋﺎﺳﺎﻥ ﻛﯧﺘﻪﺭ.
ﺋﺎﺷﯩﻐﻰ ﻳﻮﻕ ﻳﺎﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﺴﺴﯩﻖ (ﺋﯩﺴﻠﯩﻎ) ﺋﻮﭼﺎﻕ ﻳﺎﺧﺸﻰ.
ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ ﺑﯧﺴﯩﯟﺍﻟﺴﺎ، ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﭘﻮﻟﻮ (ﻣﺎﻧﺘﺎ)ﻳﻪﺭ.
ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﻳﻪﺭ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ، ﺋﯚﻟﻪﻱ ﺩﯨﺴﻪﻡ ﺟﺎﻥ ﺗﺎﺗﻠﯩﻖ.
ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪﺍ ﺋﯩﺰﺩﯨﮕﻪﻧﻨﻰ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺗﺎﭘﺘﯩﻢ.
ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻳﻨﻰ ﺋﺎﻟﺴﺎ، ﻛﯜﻧﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﯩﻼﺭﻣﯧﻜﯩﻦ.
ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﻏﺎﺯﻧﯩﯔ ﺷﻮﺭﭘﯩﺴﯩﻐﺎ ﻧﺎﻥ ﭼﯩﻼﭘﺘﯘ.
ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺗﯜﻛﯜﺭﻣﻪ، ﻳﯧﻨﯩﭗ ﻳﯜﺯﯛﯕﮕﻪ ﭼﯜﺷﻪﺭ.
ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺗﺎﺵ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﭼﯜﺷﻜﻪﻧﺪﻩ ﺋﻪﺯﯨﺰ.
ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪﯨﻦ ﺗﺎﺵ ﻳﺎﻏﺴﯩﻤﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﭘﺎﻳﺪﺍ.
ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪﯨﻦ ﺗﻮﻏﺎ ﻳﺎﻏﺴﺎ، ﺗﯘﻣﺎﺭ ﻗﯧﭙﻰ ﺗﻪﮔﻤﻪﻳﺪﯗ.
ﺋﺎﺳﻘﺎﻕ ﻗﻮﻱ ﭼﯜﺷﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻣﻪﺭﻩﭘﺘﯘ.
ﺋﺎﺳﺘﺎ ﻣﺎﯕﺴﺎﯓ، ﺑﯘﺭﯗﻥ ﻳﯧﺘﯩﺴﻪﻥ (~ﻳﯩﺮﺍﻕ ﻛﯧﺘﯩﺴﻪﻥ).
ﺋﺎﺳﺘﺎ ﻣﺎﯕﻐﺎﻧﻤﯘ ﻣﺎﯕﻐﺎﻥ، ﺗﻮﺧﺘﺎﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻳﺎﻣﺎﻥ.
ﺋﺎﺳﺘﺎ ﻳﯜﺭﮔﻪﻥ ﺗﺎﺵ ﺋﺎﺷﺎﺭ، ﻳﯜﮔﯜﺭﮔﻪﻥ ﺑﺎﻍ.
ﺋﺎﺵ ﺑﺎﺭ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺋﺎﻏﺮﯨﻖ ﻳﻮﻕ.
ﺋﺎﺵ ﺑﺎﺭﺩﺍ ﺋﯩﺸﺘﻪﻱ ﻗﺎﭺ، ﺋﯩﺸﺘﻪ ﺑﺎﺭﺩﺍ ﻗﯧﻨﻰ ﺋﺎﺵ.
ﺋﺎﺵ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﮕﻪ ﻣﯘﺵ ﺑﯧﺮﯨﭙﺘﯘ.
ﺋﺎﺵ ﺑﻪﺭﺳﻪ ﺳﻮﻏﯘﻕ ﺑﻪﺭﺩﻯ، ﻧﺎﻥ ﺑﻪﺭﺳﻪ ﻛﯚﻳﯜﻙ ﺑﻪﺭﺩﻯ، ﺋﯚﮔﻪﻱ ﺋﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺩﻩﺭﺩﻯ.
ﺋﺎﺵ ﺋﯧﮕﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﺎﺗﻠﯩﻖ.
ﺋﺎﺵ ﺋﯩﭽﻤﻪﻱ ﺋﺎﻏﺰﻯ ﻛﯚﻳﯜﭘﺘﯘ.
ﺋﺎﺵ ﻛﻪﻟﺴﻪ، ﻳﯧﮕﯩﻦ، ﺳﯚﺯ ﻛﻪﻟﺴﻪ، ﺩﯦﮕﯩﻦ (~ﺋﯩﺶ ﻛﻪﻟﺴﻪ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ).
ﺋﺎﺵ ﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻦ، ﻣﯩﻨﻨﻪﺕ ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ.
ﺋﺎﺵ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ، ﻧﺎﻥ ﺋﻪﯞﻟﯩﻴﺎ.
ﺋﺎﺵ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺋﺎﻏﺮﯨﻖ ﺗﯘﺭﻣﺎﻳﺪﯗ.
ﺋﺎﺵ ﻳﻪﮔﻪﻥ ﻗﺎﭼﺎﯕﻨﻰ ﺋﻮﺷﯘﺗﯘﭖ ﻗﻮﻳﻤﺎ.
ﺋﺎﺵ ﺋﺎﺭﺗﯩﭗ ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﺪﯨﻦ، ﺋﺎﭺ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﺋﯚﻟﮕﻪﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ.
ﺋﺎﺷﻨﻰ ﺋﺎﺳﻤﺎﻥ ﺑﯧﺮﻩﺭ، ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻳﻪﺭ.
ﺋﺎﺷﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘﻣﺎ.
ﺋﺎﺷﻨﻰ ﺳﯩﯖﮕﻪﻧﺪﻩ ﻣﺎﺧﺘﺎ، ﺧﻮﺗﯘﻧﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﻪﻧﺪﻩ (~ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﺪﻩ)
ﺋﺎﺷﻨﯩﯔ ﺗﻪﻣﻰ ﺗﯘﺯ ﺑﯩﻠﻪﻥ.
ﺋﺎﺷﻘﺎ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ﭼﯩﯟﯨﻦ ﺩﻩﻙ.
ﺋﺎﺷﻘﺎ ﭘﯩﻴﺎﺯ ﻧﺎﻧﻐﺎ ﺗﯘﺯ، ﻫﻪﺭ ﻛﯩﻤﻨﯩﯔ ﻳﺎﺭﻯ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺋﯘﺯ.
ﺋﺎﺷﺘﯩﻦ ﻗﺎﻟﺴﺎﯓ، ﻗﺎﻝ، ﻛﯚﭼﺘﯩﻦ ﻗﺎﻟﻤﺎ.
ﺋﺎﺷﯩﻘﻠﯩﻖ ﺋﺎﺳﺎﻥ، ﺟﯘﺩﺍﻟﯩﻖ ﺗﻪﺱ.
ﺋﺎﺷﯩﻘﻘﺎ ﺑﺎﻏﺪﺍﺕ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
ﺋﺎﺷﻨﺎﯕﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﭗ ﺋﻪﺭﺳﯩﺰ ﻗﺎﻟﻤﺎ.
ﺋﺎﺷﭙﻪﺯ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ، ﺋﯧﺸﻰ ﺗﯘﺯﺳﯩﺰ ﺑﻮﻻﺭ.
ﺋﺎﺕ ﺋﺎﻟﻐﯩﭽﻪ ﺋﻮﻗﯘﺭ ﺳﺎﻝ.
ﺋﺎﺕ ﺋﺎﻟﺴﺎﯓ ﺋﺎﻱ ﻛﯧﯖﻪﺵ، ﺧﻮﺗﯘﻥ ﺋﺎﻟﺴﺎﯓ ﻳﯩﻞ ﻛﯧﯖﻪﺵ.
ﺋﺎﺕ ﺋﺎﻟﺴﺎﯓ، ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﯨﻦ ﺋﺎﻝ، ﺧﻮﺗﯘﻥ ﺋﺎﻟﺴﺎﯓ، ﻳﯩﺮﺍﻗﺘﯩﻦ ﺋﺎﻝ.
ﺋﺎﺕ ﺋﺎﺳﻘﺎﻕ ﻳﻮﻝ ﺗﺎﻳﻐﺎﻕ، ﻳﯜﻙ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻣﻪﻧﺰﯨﻞ ﻳﯩﺮﺍﻕ.
ﺋﺎﺕ ﺋﺎﺗﺎﺩﯨﻦ ﺑﺎﻻ ﺋﺎﻧﺎﺩﯨﻦ.
ﺋﺎﺕ ﺋﺎﻳﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﺕ ﻣﯩﻨﻪﺭ.
ﺋﺎﺕ ﺋﺎﻳﯩﻐﯩﻨﻰ ﺗﺎﻱ ﺑﺎﺳﯩﺪﯗ (~ﺑﺎﺳﺎﺭ).
ﺋﺎﺕ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﻮﻗﯘﺭﯨﻨﻰ ﺗﺎﭘﺎﺭ، ﺋﻪﺭ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﯧﻠﯩﻨﻰ ﺗﺎﭘﺎﺭ.
ﺋﺎﺕ ﺑﻮﻟﺴﺎ، ﻳﯘﻟﺘﯘﺯﻧﯩﯔ ﻛﯧﺮﯨﮕﻰ ﻧﯩﻤﻪ؟
ﺋﺎﺕ ﺟﻪﯕﮕﻪ ﻳﺎﺭﺍﻟﻐﺎﻥ .
ﺋﺎﺕ ﺋﯧﮕﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﻳﺪﯗ.
ﺋﺎﺕ ﺋﯧﮕﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﺕ ﻛﻪﻳﻨﯩﮕﻪ ﻣﯩﯖﮕﻪﺷﺘﯩﺮﻣﻪﭘﺘﯘ.
ﺋﺎﺕ ﺋﯧﻐﻨﯩﻐﺎﻥ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺗﯜﻙ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ.
ﺋﺎﺕ ﺋﯧﺸﻪﻛﺘﯩﻦ ﺗﯘﻏﺎﺭﻣﯘ، ﺋﯧﺸﻪﻙ ﺋﺎﺗﺘﯩﻦ ﺋﻮﺯﺍﺭﻣﯘ؟
ﺋﺎﺕ ﺋﻪﺭ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﻗﺎﻧﺎﺕ.
ﺋﺎﺕ ﮔﯚﺷﻰ ﻗﯩﺮﯨﻖ ﻳﯩﻞ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻏﺮﯨﻘﻨﻰ ﻗﻮﺯﻏﺎﻳﺪﯗ.
ﺋﺎﺕ ﻫﯧﺮﯨﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎ، ﺑﯩﺮ ﭘﯩﭽﺎﻕ، ﺋﯧﺸﻪﻙ ﻫﯧﺮﯨﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎ، ﺑﯩﺮ ﭼﯚﭼﻪﻙ ﻗﻮﻧﺎﻕ.
ﺋﺎﺕ ﻗﻪﺩﺭﯨﻨﻰ ﻣﯩﯖﮕﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﺭ، ﻣﯩﻠﺘﯩﻖ ﻗﻪﺩﺭﯨﻨﻰ ﺋﺎﺗﻘﺎﻥ.
ﺋﺎﺕ ﻛﯩﺸﻨﯩﺸﯩﭗ ﺗﯧﭙﯩﺸﺎﺭ، ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺳﯚﺯﻟﯩﺸﯩﭗ ﺗﻮﻧﯘﺷﺎﺭ.
ﺋﺎﺕ ﻣﯩﯖﮕﻪﻥ ﻳﺎﻳﺎﻗﻘﺎ ﺑﺎﻗﻤﺎﺱ.
ﺋﺎﺕ ﻣﯩﻨﺴﻪ، ﺋﺎﺗﯩﺴﯩﻐﺎ ﺑﺎﻗﻤﺎﭘﺘﯘ.
ﺋﺎﺕ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﺋﯧﺸﻪﻙ ﺑﺎﻏﻠﯩﻤﺎ.
ﺋﺎﺕ ﺋﻮﺭﯗﻕ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ، ﻳﯧﻐﯩﺮ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯘﻥ.
ﺋﺎﺕ ﺋﻮﺭﯗﻗﻠﯘﻗﺘﺎ، ﺋﻪﺭ (ﺧﻮﺗﯘﻥ) ﻏﯧﺮﯨﭙﻠﯩﻘﺘﺎ.
ﺋﺎﺕ ﺋﯚﻟﺴﻪ، ﺋﯧﮕﯩﺮﻯ ﻗﺎﻻﺭ، ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯚﻟﺴﻪ، ﺋﯧﺘﻰ.
ﺋﺎﺕ ﺋﯚﻟﺴﻪ، ﺋﯩﺘﻨﯩﯔ ﺗﻮﻳﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺋﺎﺕ ﺳﻪﻣﯩﺮﺳﻪ، ﺋﯧﮕﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﯧﭙﻪﺭ.
ﺋﺎﺕ ﺗﺎﭘﻘﯩﭽﻪ ﺋﯩﮕﻪﺭ ﺗﺎﭖ.
ﺋﺎﺕ ﺗﺎﭘﻘﯩﭽﻪ، ﺋﯧﺸﻪﻙ ﻣﯩﻦ.
ﺋﺎﺕ ﻳﺎﺗﻘﺎ ﻛﯩﺸﻨﯩﻤﻪﺱ.
ﺋﺎﺕ ﻳﯚﺗﻪﻟﺴﻪ، ﺋﻮﻗﯘﺭ ﺳﺎﻝ، ﻛﺎﻻ ﻳﯚﺗﻪﻟﺴﻪ، ﭘﯩﭽﺎﻕ ﺳﺎﻝ.
ﺋﺎﺕ ﻳﻮﻗﻨﯩﯔ ﺟﯧﻨﻰ ﻳﻮﻕ.
ﺋﺎﺕ ﻳﻮﻗﻨﯩﯔ ﭘﯘﺗﻰ ﻳﻮﻕ.
ﺋﺎﺕ ﺋﺎﺕ ﺑﻮﻟﻐﯩﭽﻪ ﺋﯚﺯﻩﯓ ﻣﺎﺕ ﺑﻮﻟﯘﺭﺳﻪﻥ.
ﺋﺎﺕ ﻫﺎﺭﺳﺎ، ﺩﯙﯕﮕﻪ ﭼﺎﭖ.
ﺋﺎﺕ ﺋﯚﻟﺪﻯ ﺋﺎﺗﺎﯓ ﺋﯚﻟﺪﻯ.
ﺋﺎﺕ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ، ﻗﺎﻣﭽﺎ ﻧﯩﻤﻪ ﻛﯧﺮﻩﻙ.
ﺋﺎﺗﺘﯩﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﺴﺎﯓ، ﺋﺎﻳﺮﯨﻞ، ﺋﯩﮕﻪﺭ ﺗﻮﻗﯘﻣﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻤﺎ.
ﺋﺎﺗﻨﻰ ﻗﺎﻣﭽﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻫﺎﻳﺪﯨﻤﺎ، ﻳﻪﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻫﺎﻳﺪﺍ.
ﺋﺎﺗﻨﻰ ﺗﻪﭘﻤﻪﻳﺪﯗ ﺩﯨﻤﻪ، ﺧﻮﺗﯘﻧﯩﯖﻨﻰ ﺑﻪﺭﻣﻪﻳﺪﯗ ﺩﯨﻤﻪ.
ﺋﺎﺗﻨﻰ ﺋﺎﺕ ﺳﺎﻗﻼﻳﺪﯗ، ﺋﺎﭼﻨﻰ ﺋﺎﭺ.
ﺋﺎﺗﻨﻰ ﭼﺎﻧﯩﺪﺍ ﺳﯩﻨﺎ، ﺋﻪﺭﻧﻰ ﺳﻪﭘﻪﺭﺩﻩ.
ﺋﺎﺗﻨﻰ ﺳﺎﺗﺴﺎﯓ، ﻳﯜﮔﯩﻨﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭ.
ﺋﺎﺗﻨﻰ ﺗﺎﻗﻠﯩﺴﺎ، ﺋﯧﺸﻪﻙ ﭘﯘﺗﯩﻨﻰ ﻛﯚﺗﯩﺮﯨﭙﺘﯘ.
ﺋﺎﺗﻨﻰ ﺗﻪﭘﻤﻪﻳﺪﯗ ﺩﯨﻤﻪ، ﺋﯩﺸﺘﻨﻰ ﭼﯩﺸﻠﯩﻤﻪﻳﺪﯗ ﺩﯨﻤﻪ.
ﺋﺎﺗﻨﻰ ﻳﺎﭘﺎﻧﺪﺍ ﻛﯚﺭﻣﻪ، ﺋﻪﺭﻧﻰ ﭼﺎﭘﺎﻧﺪﺍ.
ﺋﺎﺗﻨﯩﯔ ﺋﻮﺑﺪﺍﻧﻰ ﺑﻮﺯ، ﺋﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﺑﺪﺍﻧﻰ ﺗﺎﺯ.
ﺋﺎﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﯖﺴﯩﻨﻰ ﺳﺎﻳﺪﺍ ﻛﻮﺭ، ﺋﯧﺸﻪﻛﻨﯩﯔ ﺑﯩﯖﺴﯩﻨﻰ ﻻﻳﺪﺍ ﻛﯚﺭ.
ﺋﺎﺗﻨﯩﯔ ﺧﯘﻳﯘﻧﻰ ﺋﯧﮕﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﺭ.
ﺋﺎﺗﻨﯩﯔ ﻛﯚﺭﻛﻰ ﺋﯧﮕﻪﺭ ﺗﻮﻗﯘﻡ.
ﺋﺎﺗﻨﯩﯔ ﻧﻮﺧﺘﯩﺴﻰ ﺋﯧﺸﻪﻛﻜﻪ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻛﻪﻟﻤﻪﭘﺘﯘ.
ﺋﺎﺗﻨﯩﯔ ﺗﻪﭘﻜﯩﻨﻰ ﺧﺎﺭ ﺋﻪﻣﻪﺱ، ﺋﯧﺸﻪﻛﻨﯩﯔ ﺗﻪﭘﻜﯩﻨﻰ ﺧﺎﺭ.
ﺋﺎﺗﻨﯩﯔ ﻳﺎﻣﯩﻨﻰ ﺋﺎﻻ، ﺧﻮﺗﯘﻧﻨﯩﯔ ﻳﺎﻣﯩﻨﻰ ﺑﺎﻻ.
ﺋﺎﺗﻨﯩﯔ ﻳﺎﻣﯩﻨﻰ ﺗﻪﭘﻜﻪﻙ، ﺧﻮﺗﯘﻧﻨﯩﯔ ﻳﺎﻣﯩﻨﻰ ﺑﻪﺭﮔﻪﻙ.
ﺋﺎﺗﻘﺎ ﻛﯜﭼﻰ ﻳﻪﺗﻤﻪﻱ، ﺋﯧﮕﻪﺭﻧﻰ ﺋﯘﺭﯗﭘﺘﯘ.
ﺋﺎﺗﻘﺎ ﻣﯩﯖﮕﻪﺷﻤﻪ، ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﻮﯕﯘﻡ ﺋﺎﻏﺮﯨﺪﻯ ﺩﯨﻤﻪ.
ﺋﺎﺗﺘﯩﻦ ﭼﯜﺷﺴﻪ، ﺋﯜﺯﻩﯕﮕﯩﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷﻤﻪﭘﺘﯘ.
ﺋﺎﺗﺘﯩﻦ ﻗﻮﺭﻗﺴﺎﯓ، ﻳﯧﻘﯩﻦ ﻛﻪﻟﻤﻪ.
ﺋﺎﺗﻠﯩﻖ ﭘﯩﻴﺎﺩﯨﻨﯩﯔ ﻫﺎﺭﻏﯩﻨﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﺱ.
ﺋﺎﺗﻠﯩﻘﻼﺭﻏﺎ ﺗﯧﮕﯩﭙﺘﯘ، ﻳﺎﻳﺎﻗﻼﺭﻏﺎ ﺗﻪﮔﻤﻪﭘﺘﯘ.
ﺋﺎﺗﻠﯩﻘﻘﺎ ﻳﺎﻳﺎﻕ ﺩﻭﺳﺖ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
ﺋﺎﺕ ﻛﯚﺗﻪﺭﺳﻪﯓ، ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺗﻪﺭ، ﺳﯘ ﻛﯚﺗﻪﺭﺳﻪﯓ، ﺋﻪﭘﻜﻪﭺ ﺑﯩﻠﻪﻥ.
ﺋﺎﺕ ﺑﺎﺭ، ﺟﯩﺴﻤﻰ ﻳﻮﻕ.
ﺋﺎﺗﻘﺎﻥ (~ﺋﯧﺘﯩﻠﻐﺎﻥ ) ﺋﻮﻕ ﻳﺎﻧﻤﺎﺱ.
ﺋﺎﺗﻘﺎﻥ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺋﻮﻕ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ.
ﺋﺎﺗﺎ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﻪﺩﺭﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﺱ.
ﺋﺎﺗﺎ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺋﻮﻕ ﻳﻮﻧﯘﻳﺪﯗ، ﺋﺎﻧﺎ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺗﻮﻥ ﭘﯩﭽﯩﺪﯗ.
ﺋﺎﺗﺎﯓ ﺋﺎﺗﻘﺎﻥ ﺩﯗﻛﺎﻧﺪﺍ ﭘﺎﺧﺘﺎ ﺋﺎﺕ،ﺑﯩﺌﻪﺟﻪﻝ ﺋﯚﻟﻪﻱ ﺩﻩﺳﻪﯓ، ﺗﺎﻡ ﺗﯜﯞﯨﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻳﺎﺕ.
ﺋﺎﺗﺎﯓ ﺑﺎﺭﺩﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺋﯩﺰﺩﻩ، ﺋﯧﺘﯩﯔ ﺑﺎﺭﺩﺍ ﻳﻮﻝ.
ﺋﺎﺗﺎﯓ ﻛﯩﻤﻨﻰ ﺋﺎﻟﺴﺎ، ﺋﺎﻧﺎﯓ ﺷﯘ.
ﺋﺎﺗﺎﯓ ﻣﯩﺮﺍﺏ ﺑﻮﻟﻐﯩﭽﻪ ﺋﯚﻳﯜﯓ ﺳﯘ ﺑﯧﺸﯩﺪﻩ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ.
ﺋﺎﺗﺎﯓ ﺋﯚﻟﺴﻪ ﺋﯚﻟﺴﯜﻥ، ﺋﺎﺗﺎﯕﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﻠﻪﺭ ﺋﯚﻟﻤﯩﺴﯘﻥ.
ﺋﺎﺗﺎﯕﺪﯨﻦ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﻗﺎﻟﻐﯩﭽﻪ ﻫﯜﻧﻪﺭ ﻗﺎﻟﺴﯘﻥ.
ﺋﺎﺗﺎﻣﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﯩﭽﻪ ﺋﺎﻟﻘﯧﻨﯩﻤﺪﺍ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ، ﺋﺎﻟﻘﯧﻨﯩﻤﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﯩﭽﻪ ﺋﺎﻏﺰﯨﻤﺪﻩ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ.
ﺋﺎﺗﺎﯕﻐﺎ ﻧﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﺴﺎﯓ، ﺑﺎﻻﯕﺪﯨﻦ ﺷﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﯨﺴﻪﻥ.
ﺋﺎﺗﺎﯕﻤﯘ ﻳﻪﺭ، ﺋﺎﻧﺎﯕﻤﯘ ﻳﻪﺭ.
ﺋﺎﺗﺎﯕﻨﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﮔﻪﻧﮕﻪ ﺋﺎﻧﺎﯕﻨﻰ ﺑﻪﺭ.
ﺋﺎﺗﺎﯕﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﻐﯩﭽﻪ ﺋﻪﻟﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ ﺑﻮﻝ.
ﺋﺎﺗﯩﺴﻰ ﻏﻮﺭﺍ ﻳﯧﺴﻪ، ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﭼﯩﺸﻰ ﻗﺎﻣﺎﭘﺘﯘ.
ﺋﺎﺗﯩﺴﻰ ﻛﯚﺭﻩﻟﻤﯩﮕﻪﻧﻨﻰ ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ ﻛﯚﺭﻩﺭ.
ﺋﺎﺗﯩﺴﻰ ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﻨﯩﯔ ﻳﻪﺗﺘﻪ ﻳﯩﻞ ﻳﺎﻗﯩﺴﻰ ﻳﯩﺮﺗﯩﻖ.
ﺋﺎﺗﯩﺴﻰ ﺗﯘﺭﯗﭖ، ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺳﯚﺯﻟﯩﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﻪﺯ.
ﺋﺎﺗﯩﺴﯩﺰ ﻳﯩﺘﯩﻢ ﮔﯜﻝ ﻳﯩﺘﯩﻢ، ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﺰ ﻳﯩﺘﯩﻢ ﺋﯘﻝ ﻳﯩﺘﯩﻢ.
ﺋﺎﺗﺎ ﺋﺎﻧﺎ ﺩﯗﺋﺎﺳﻰ ﺋﻮﺗﻘﺎ ﺳﯘﻏﺎ ﭘﺎﺗﯘﺭﻣﺎﺱ.
ﺋﺎﺗﺎ ﺋﺎﻧﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﺎ، ﺑﺎﻻ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ.
ﺋﺎﺗﺎ ﺋﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﻫﺎﻳﺎﺗﻰ ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﺪﺍ.
ﺋﺎﺗﯩﻼﺭ ﺳﯚﺯﻯ ﺋﻪﻗﯩﻠﻨﯩﯔ ﻛﯚﺯﻯ.
ﺋﺎﺗﺎﻗﻨﻰ ﺗﺎﭘﻤﺎﻕ ﺋﻮﯕﺎﻱ، ﺗﯘﺗﯘﭖ ﻗﺎﻟﻤﺎﻕ ﺗﻪﺱ.
ﺋﺎﺗﯩﻐﻰ ﻳﻮﻕ ﺋﻪﺭﺩﯨﻦ، ﺧﻪﺷﯩﮕﻰ ﻳﻮﻕ ﺩﯙﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ.
ﺋﺎﯞﺍﻝ ﺋﻮﻳﻼ، ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳﯚﺯﻟﻪ.
ﺋﺎﯞﺍﻝ ﺋﯚﺯﻩﯕﻨﻰ ﭼﯩﻤﺪﺍ، ﺋﺎﻏﺮﯨﻤﯩﺴﺎ ﺑﺎﺷﻘﯩﻨﻰ.
ﺋﺎﯞﺍﻝ ﺳﻮﻗﯘﺷﯘﭖ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﻮﻝ.
ﺋﺎﯞﺍﻝ ﺗﺎﺋﺎﻡ، ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﺎﻻﻡ.
ﺋﺎﯞﯨﻠﯩﺪﯨﻦ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯧﺪﻯ، ﺋﯩﺰﺩﯨﯟﯨﺪﯨﻢ ﺩﻭﺭﺍ ﺑﻮﻟﺪﻯ.
ﺋﺎﯞﺍﻟﻘﻰ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﻗﯘﻻﻗﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﻣﯜﯕﮕﯜﺯ ﺋﻮﺯﺍﺭ.
ﺋﺎﯞﺍﻟﻘﯩﻨﻰ ﺋﻮﻏﺮﻯ ﺋﺎﻟﺪﻯ، ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﯩﻨﻰ ﺭﻩﻣﻤﺎﻝ.
ﺋﺎﯞﺍﻳﻠﯩﻤﺎﻱ ﺋﯘﺭﯗﯞﯨﺪﯨﻢ،ﺋﺎﻏﺮﯨﻤﺎﻱ ﺋﯚﻟﯜﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ.
ﺋﺎﻱ ﺩﯨﺴﻪ، ﺋﺎﻱ ﺋﻪﻣﻪﺱ، ﻛﯜﻥ ﺩﯨﺴﻪ، ﻛﯜﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
ﺋﺎﻱ ﻛﯚﺭﺳﻪﯓ، ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺕ.
ﺋﺎﻱ ﺗﯜﻧﺪﻩ ﻛﯧﺮﻩﻙ، ﺋﻪﻗﯩﻞ ﻛﯜﻧﺪﻩ.
ﺋﺎﻳﻨﻰ ﺋﯩﺘﻪﻙ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﺳﺎﭖ ﺑﻮﻟﻤﺎﺱ.
ﺋﺎﻳﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﻛﯜﻥ ﺋﺎﻟﻐﯩﻦ.
ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﻤﺎ،ﺑﻪﺷﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻕ.
ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﺋﻮﻥ ﺑﻪﺷﻰ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘ، ﺋﻮﻥ ﺑﻪﺷﻰ ﻳﻮﺭﯗﻕ.
ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﻳﻮﺭﯗﻏﻰ ﺋﻮﻏﺮﯨﻐﺎ ﻳﺎﻗﻤﺎﺱ.
ﺋﺎﻳﺎﻕ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ ﺩﻩﭖ ﺩﯨﻤﻪ ﯞﺍﻱ، ﭼﯩﻨﻪ ﺑﻮﻻﺭ ﻛﯚﭖ ﺩﻩﺳﺴﻪﻟﺴﻪ ﻻﻱ.
ﺋﺎﻳﺎﻕ ﺋﺎﺳﺘﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺑﺎﺵ، ﻳﯩﻘﯩﻠﯩﺴﻪﻥ.
ﺋﺎﻳﺎﻕ ﺋﺎﺗﻠﯩﻤﯩﺴﺎ، ﺑﺎﺵ ﻳﯜﮔﯜﺭﻣﻪﻳﺪﯗ.
ﺋﺎﻳﺎﻕ ﻳﯜﮔﺮﯛﮔﻰ ﺋﺎﺷﻘﺎ، ﺋﯧﻐﯩﺰ ﻳﯜﮔﺮﯛﮔﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ.
ﺋﺎﻳﯩﻐﻰ ﻛﯚﻳﮕﻪﻥ ﺗﻮﺧﯘﺩﻩﻙ.
ﺋﺎﻳﻐﯩﺮ ﻗﺎﭼﺴﺎ، ﺋﯜﻳﯜﺭﯨﺪﯨﻦ ﺗﺎﭖ.
ﺋﺎﻳﻨﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﺎﻥ ﻗﻮﻳﻨﻰ ﺑﯚﺭﻩ ﻳﻪﺭ.
ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﺎﻧﻨﻰ ﺋﯧﻴﯩﻖ ﻳﻪﺭ،ﺑﯚﻟﻪﻧﮕﻪﻧﻨﻰ ﺑﯚﺭﻩ.
ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﺎﻧﻨﻰ ﻗﺎﺭ ﺑﺎﺳﺎﺭ، ﺑﯚﻟﯜﻧﮕﻪﻧﻨﻰ ﺑﻮﺭﺍﻥ.
ﺋﺎﺯ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ، ﺳﺎﺯ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ.(~ﺋﺎﺯ ﻗﯩﻞ، ﺋﯘﺯ ﻗﯩﻞ).
ﺋﺎﺯ ﺋﯧﺸﯩﻢ ﻏﻮﻏﯩﺴﯩﺰ ﺑﯧﺸﯩﻢ.
ﺋﺎﺯ ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺟﯩﻖ ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ.
ﺋﺎﺯ ﺳﯚﺯ ﻏﻮﻏﯩﺴﯩﺰ ﺳﯚﺯ.
ﺋﺎﺯ ﺳﯚﺯﻟﻪ، ﻛﯚﭖ ﺋﺎﯕﻼ،ﺋﺎﺯ ﻳﻪ، ﻛﯚﭖ ﭼﺎﻳﻨﺎ.
ﺋﺎﺯ ﺳﯚﺯﻟﻪ، ﻛﯚﭖ ﺋﯩﺸﻠﻪ.
ﺋﺎﺯ ﺳﯚﺯﻟﯩﺴﻪﯓ، ﻛﯚﭖ ﺋﺎﯕﻼﻳﺴﻪﻥ.
ﺋﺎﺯ ﺳﯜﺗﻠﯜﻙ ﺋﯩﻨﻪﻙ ﻛﯚﭖ ﻣﯚﺭﻩﻳﺪﯗ.
ﺋﺎﺯ ﻳﯩﮕﻪﻥ ﺋﻮﻥ ﻳﻪﺭ، ﺟﯩﻖ ﻳﯩﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭ.
ﺋﺎﺯ ﻳﯩﻐﺴﺎﯕﻤﯘ ﺧﺎﻻﻝ ﻳﯩﻎ.
ﺋﺎﺯﺩﯨﻦ ﺟﯩﻘﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ.
ﺋﺎﺯﻏﺎ ﻛﯚﻧﻤﻪﺱ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻛﯚﺭﻣﻪﺱ.
ﺋﺎﺯﻏﺎ ﻗﺎﻧﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ﻛﯚﭘﺘﯩﻦ ﻗﯘﺭﯗﻕ ﻗﺎﭘﺘﯘ.
ﺋﺎﺯﻏﺎ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻝ.
ﺋﺎﺯﻧﻰ ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻥ ﻛﯚﭘﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﺱ.jewlan يوللانغان ۋاقتى 2006-8-7 13:58:47

---ﺋﻪ ---
ﺋﻪﺟﻪﻝ ﻳﻪﺗﻤﻪﻱ ﺟﺎﻥ ﭼﯩﻘﻤﺎﺱ، ﺑﯧﺨﯩﻞ ﺑﺎﻳﺪﯨﻦ ﻧﺎﻥ ﭼﯩﻘﻤﺎﺱ.
ﺋﻪﺟﯩﻠﻰ ﭘﯜﺗﻜﻪﻥ ﻗﺎﻏﺎ ﺷﯘﯕﻘﺎﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺪﯗ.
ﺋﻪﭼﻜﯜ ﺟﺎﻥ ﻗﺎﻳﻐﯘﺳﯩﺪﺍ، ﻗﺎﺳﺴﺎﭖ ﻳﺎﻍ ﻗﺎﻳﻐﯘﺳﯩﺪﺍ.
ﺋﻪﺩﻩﭘﻨﻰ ﻧﻪﺩﯨﻦ ﺋﯚﮔﻪﻧﺪﯨﯔ؟ ﺑﯩﺌﻪﺩﻩﭘﺘﯩﻦ.
ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎﯓ ﺋﯧﻠﯩﭙﺘﻪﻙ ﺗﯜﺯ، ﻫﻪﺭ ﺑﺎﻻﺩﯨﻦ ﻗﺎﻟﯩﺴﻪﻥ،ﻟﻪﻡ ﺋﻪﻟﯩﭙﺘﻪﻙ ﺋﻪﮔﺮﻯ ﺑﻮﻟﺴﺎﯓ، ﻫﻪﺭ ﺑﺎﻻﻏﺎ ﻗﺎﻟﯩﺴﻪﻥ.
ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎﯓ ﯞﯨﺠﺪﺍﻧﻠﯩﻖ ﺋﻪﺭ، ﺑﯧﻐﯩﯖﻐﺎ ﻣﯩﯟﻩ ﺗﻪﺭ، ﻳﺎﺷﻠﯩﻐﯩﯖﺪﺍ ﮔﯜﻟﯩﻨﻰ ﻗﯩﺴﺎﺭﺳﻪﻥ ﻗﯧﺮﯨﻐﯩﻨﯩﯖﺪﺍ ﻣﯧﻐﯩﺰﯨﻨﻰ ﭼﺎﻗﺎﺭﺳﻪﻥ.
ﺋﻪﮔﻠﻪﻛﻜﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﻪﺭﮔﻪ ﺗﯧﮕﯩﭙﺘﯘ.
ﺋﻪﮔﺮﯨﻨﯩﯔ ﺳﺎﻳﯩﺴﯩﻤﯘ ﺋﻪﮔﺮﻯ.
ﺋﻪﺧﻤﻪﻕ ﺋﺎﻟﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯗ.
ﺋﻪﺧﻤﻪﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯚﺯﻟﯩﺸﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﺋﻪﺧﻤﻪﻗﻠﯩﻖ ﻛﯧﺮﻩﻙ.
ﺋﻪﺧﻤﻪﻕ ﺑﯩﻠﻤﻪﺱ ﺋﯧﺘﯩﻨﯩﯔ ﻫﺎﺭﻏﯩﻨﯩﻨﻰ، ﻛﻮﺳﺎ ﺑﯩﻠﻤﻪﺱ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻗﯧﺮﯨﻐﯩﻨﯩﻨﻰ.
ﺋﻪﺧﻤﻪﻕ ﺩﻭﺳﺘﺘﯩﻦ ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ.
ﺋﻪﺧﻤﻪﻕ ﺋﻪﻟﭽﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘﻨﻰ ﺑﯘﺯﺍﺭ.
ﺋﻪﺧﻤﻪﻕ ﻛﯜﻧﺪﯛﺯﻯ ﭼﯩﺮﺍﻕ ﻳﺎﻗﯩﺪﯗ، ﻳﯧﻐﻰ ﺗﯜﮔﻪﭖ ﻛﯧﭽﯩﺴﻰ ﺋﺎﻳﻐﺎ ﺑﺎﻗﯩﺪﯗ.
ﺋﻪﺧﻤﻪﻗﻨﯩﯔ ﺩﻭﺳﺘﻰ ﺗﻮﻻ.
ﺋﻪﺧﻤﻪﻗﻨﯩﯔ ﺋﻪﻗﻠﻰ ﭼﯜﺷﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻛﯧﻠﻪﺭ.
ﺋﻪﺧﻤﻪﻗﻨﯩﯔ ﭼﻮﯓ ﻛﯩﭽﯩﮕﻰ ﻳﻮﻕ.
ﺋﻪﺧﻤﻪﻗﻘﻪ ﺋﻪﻗﯩﻞ ﻛﺎﺭ ﻗﯩﻠﻤﺎﺱ.
ﺋﻪﺧﻤﻪﻗﻘﻪ ﻫﻪﯞﻩﺳﯩﯖﻤﯘ ﻛﻪﻟﻤﻪﺱ، ﻫﻪﺳﻪﺩﯨﯖﻤﯘ ﻛﻪﻟﻤﻪﺱ.
ﺋﻪﺧﻤﻪﻗﺘﯩﻦ ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺳﻮﺭﯨﻤﺎ.
ﺋﻪﻝ ﺋﺎﻏﯩﻨﯩﺴﯩﺰ ﺑﻮﻟﻤﺎﺱ، ﺗﻮﻥ ﻳﺎﻗﯩﺴﯩﺰ.
ﺋﻪﻝ ﺋﺎﻣﺎﻥ، ﺳﻪﻥ ﺋﺎﻣﺎﻥ.
ﺋﻪﻝ ﺑﺎﺭ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺋﻪﺭ ﺑﺎﺭ، ﺋﻪﺭ ﺑﺎﺭ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺋﻪﻝ ﺑﺎﺭ.
ﺋﻪﻝ ﺑﺎﺭﺩﺍ ﺋﻪﺭ ﺧﺎﺭ ﺑﻮﻟﻤﺎﺱ، ﺋﻪﺭ ﺑﺎﺭﺩﺍ ﺋﻪﻝ ﺧﺎﺭ ﺑﻮﻟﻤﺎﺱ.
ﺋﻪﻝ ﺑﺎﺳﻤﯩﻐﺎﻥ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﻛﯚﭖ ﻳﯜﺭﻣﻪ.
ﺋﻪﻝ ﻗﺎﻳﺎﻥ، ﺳﻪﻥ ﺷﯘ ﻳﺎﻥ.
ﺋﻪﻝ ﻗﻮﺯﻏﺎﻟﺴﺎ، ﺗﻪﺧﺖ ﻗﻮﺯﻏﯩﻼﺭ.
ﺋﻪﻝ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﻩ ﻗﯘﺷﻘﺎﭺ ﺋﯚﻟﻤﻪﺱ.
ﺋﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﯞﺍﻝ ﻳﯜﮔﻪﺭﻣﻪ، ﺋﻪﻟﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﺎﻟﻤﺎ.
ﺋﻪﻟﮕﻪ ﺑﺎﻗﻘﺎﻥ ﺧﺎﺭ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
ﺋﻪﻟﮕﻪ ﺑﺎﻗﻘﺎﻥ ﻳﯧﯖﯩﻠﻤﺎﺱ.
ﺋﻪﻟﮕﻪ ﻛﯩﺮﺳﻪﯓ ﺋﯧﻠﯩﯖﭽﻪ، ﺳﯘﻏﺎ ﻛﯩﺮﺳﻪﯓ ﺑﯧﻠﯩﯖﭽﻪ.
ﺋﻪﻟﮕﻪ ﻗﻮﺷﯘﻟﺴﺎﯓ ﺋﻪﺭ ﺑﻮﻟﯩﺴﻪﻥ، ﺋﻪﻟﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﺴﺎﯓ ﻳﻪﺭ ﺑﻮﻟﯩﺴﻪﻥ.
ﺋﻪﻟﻨﯩﯔ ﻛﯚﺯﻯ (~ﻗﯘﻟﯩﻐﻰ) ﺋﻪﻟﻠﯩﻚ.
ﺋﻪﻟﭽﯩﮕﻪ ﺋﻪﻳﯩﭗ ﻳﻮﻕ.
ﺋﻪﻟﭽﯩﮕﻪ ﺋﯚﻟﯜﻡ ﻳﻮﻕ.
ﺋﻪﻣﮕﻪﻙ ﺑﻪﺧﺖ ﺑﯘﻟﯩﻐﻰ.
ﺋﻪﻣﮕﻪﻙ ﺋﻪﺭ ﺋﺎﺗﺎﻧﺪﯗﺭﺍﺭ.
ﺋﻪﻣﮕﻪﻙ ﻗﯩﻠﺴﺎﯓ، ﻳﻪﺭ ﺳﯧﺨﻰ.
ﺋﻪﻣﮕﻪﻙ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﻗﺎﻟﻤﺎﺱ.
ﺋﻪﻣﮕﻪﻛﺴﯩﺰ ﺋﺎﻟﯩﻢ، ﻳﺎﻣﻐﯘﺭﺳﯩﺰ ﺑﯘﻟﯘﺕ.
ﺋﻪﻣﮕﻪﻛﺴﯩﺰ ﺑﺎﻳﻠﯩﻖ ﻳﻮﻕ.
ﺋﻪﻧﺠﺎﻥ ﺋﯘﺯﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﻪﻳﺪﯨﻨﻰ ﻳﯧﻘﯩﻦ.
ﺋﻪﯓ ﺋﯧﮕﯩﺰ ﺗﺎﻏﻤﯘ ﻛﯜﻧﻨﻰ ﺗﻮﺳﺎﻟﻤﺎﺱ.
ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺋﺎﺑﺮﻭﻱ، ﻫﯜﻧﻪﺭ ﺑﻪﺧﺖ.
ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺑﺎﻳﻠﯩﻖ.
ﺋﻪﻗﯩﻞ ﻳﯘﺭﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﻏﯩﺴﻰ، ﺋﯘﺳﺘﺎ ﻳﯘﺭﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﻛﯩﺴﻰ.
ﺋﻪﻗﯩﻞ ﻗﯧﺮﯨﻤﺎﺱ، ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ﭼﯩﺮﯨﻤﺎﺱ.
ﺋﻪﻗﯩﻞ ﻳﺎﺷﺘﺎ ﺋﻪﻣﻪﺱ، ﺑﺎﺷﺘﺎ.
ﺋﻪﻗﯩﻠﺪﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﺑﺎﻳﻠﯩﻖ ﻳﻮﻕ.
ﺋﻪﻗﯩﻠﻐﺎ ﺋﯩﺸﺎﺭﻩﺕ، ﻧﺎﺩﺍﻧﻐﺎ ﺟﯘﯞﺍﻟﺪﯗﺭﯗﺯ.
ﺋﻪﻗﯩﻞ ﻳﻮﻕ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﻳﯜﺭﻩﻛﻰ ﺋﺎﻏﺰﯨﺪﺍﺩﯗﺭ، ﺋﻪﻗﻠﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﻏﺰﻯ ﻳﯜﺭﻩﻛﯩﺪﻩﺩﯗﺭ.
ﺋﻪﻗﻠﯩﻨﻰ ﺋﺎﻗﭽﯩﻐﺎ ﺳﯧﺘﯩﯟﺍﻟﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﺱ.
ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻣﻪﺭﺗﻪﻡ ﺗﺎﺷﻘﺎ ﭘﯘﺗﻼﺷﻤﺎﺱ.
ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﻤﺎ، ﺋﻪﻗﯩﻠﺴﯩﺰ ﺩﻭﺳﺘﺘﯩﻦ ﻗﻮﺭﻕ.
ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﻮﻳﻼﭖ ﺗﯘﺭﻏﯩﭽﻪ، ﺋﻪﺧﻤﻪﻕ ﺳﯘﺩﯨﻦ ﺋﯜﺯﯛﭖ ﺋﯚﺗﯜﭘﺘﯘ.
ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﻪﻳﯩﭙﻠﻪﺭ، ﻧﺎﺩﺍﻥ ﺩﻭﺳﺘﯩﻨﻰ.
ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﻗﻪﺩﺭﻯ ﺋﻪﺧﻤﻪﻗﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪﺍ ﺑﯩﻠﯩﻨﻪﺭ.
ﺋﻪﻗﯩﻠﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﻰ ﻧﻪﭘﯩﺴﻨﯩﯖﻨﯩﯔ ﺗﯩﺰﮔﯩﻨﯩﻨﻰ ﺗﯘﺗﯩﺪﯗ.
ﺋﻪﻗﯩﻠﺴﯩﺰ ﺑﺎﺵ ﺋﺎﻳﺎﻗﻘﺎ ﺯﻩﺧﻤﻪ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﻩﺭ.
ﺋﻪﻗﯩﻠﺴﯩﺰ ﺑﺎﺷﻨﯩﯔ ﺩﻩﺭﺩﯨﻨﻰ ﭘﯘﺕ ﺗﺎﺭﺗﯩﺪﯗ.
ﺋﻪﻗﯩﻠﺴﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﻮﻟﯘ ﻳﯩﮕﯩﭽﻪ، ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﺎﺵ ﺗﻮﺷﯘ.
ﺋﻪﻗﯩﻠﺴﯩﺰ ﺩﻭﺳﺘﺘﯩﻦ ﺋﻪﻗﻠﻰ ﺑﺎﺭ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ.
ﺋﻪﻗﯩﻠﺴﯩﺰﻏﺎ ﺑﺎﺵ ﺑﻮﻟﻐﯩﭽﻪ، ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﻗﯘﻟﻰ ﺑﻮﻝ.
ﺋﻪﻗﻠﯩﯖﮕﻪ ﺋﻪﻗﯩﻞ ﻗﻮﺵ، ﺟﻪﻫﻠﯩﯖﮕﻪ ﺳﻪﯞﯨﺮ.
ﺋﻪﺭ ﺋﻪﺭﮔﻪ ﺗﯘﺵ، ﻳﻮﻟﯟﺍﺱ ﺗﺎﻏﻐﺎ ﺗﯘﺵ.
ﺋﻪﺭ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﻳﻪﺗﻤﯩﺶ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﻫﯜﻧﻪﺭ ﺋﺎﺯ.
ﺋﻪﺭ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺋﻪﻣﻪﺱ، ﺳﯚﺯﯨﮕﻪ.
ﺋﻪﺭ ﻛﯚﺭﻛﻰ ﺳﺎﻗﺎﻝ، ﺳﯚﺯ ﻛﯚﺭﻛﻰ ﻣﺎﻗﺎﻝ.
ﺋﻪﺭ ﻛﯚﻳﮕﻪﻧﺪﻩ ﻛﯚﻳﻤﻪ، ﺋﻪﻝ ﻛﯚﻳﮕﻪﻧﺪﻩ ﻛﯚﻱ.
ﺋﻪﺭ ﻗﯧﺮﯨﺴﺎ ﻗﯩﺰ ﺋﺎﻟﯘﺭ، ﺧﻮﺗﯘﻥ ﻗﯧﺮﯨﺴﺎ ﮔﯚﺭ ﺋﺎﻟﯘﺭ.
ﺋﻪﺭ ﻗﺎﻳﻪﺭﺩﻩ ﺑﻮﻟﺴﺎ، ﺧﻮﺗﯘﻥ ﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ.
ﺋﻪﺭ ﺳﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ﻳﺎﻧﻤﺎﺱ، ﻳﻮﻟﯟﺍﺱ ﺋﯩﺰﯨﺪﯨﻦ.
ﺋﻪﺭ ﻳﯩﮕﯩﺘﻨﯩﯔ ﻗﻪﺩﺭﯨﻨﻰ ﺋﺎﺗﯩﺴﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ، ﺋﻪﻝ ﺑﯩﻠﻪﺭ.
ﺋﻪﺭﻧﻰ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻥ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺗﺎﺭﺗﯩﺪﯗ، ﺋﯩﺘﻨﻰ ﺗﻮﻳﻐﺎﻥ ﻳﻪﺭﮔﻪ.
ﺋﻪﺭﻧﻰ ﺋﻪﻣﮕﻪﻛﻜﻪ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ، ﻗﻮﻳﻨﻰ ﻗﯘﺭﺑﺎﻧﻐﺎ.
ﺋﻪﺭﻧﯩﯔ ﻏﯧﻤﻰ ﺋﻪﻟﺪﻩ.
ﺋﻪﺭﻧﯩﯔ ﻏﻪﻳﺮﯨﺘﻰ ﺗﺎﻏﻨﻰ ﻗﯩﻼﺭ ﻗﯘﻡ.
ﺋﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﻰ ﺋﻪﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ.
ﺋﻪﺭﻧﯩﯔ ﭘﯘﻟﻰ ﻧﻪﺩﻩ؟ ﻳﻪﺭﺩﻩ.
ﺋﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﻯ ﺑﯩﺮ ﺑﻮﻻﺭ.
ﺋﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯘﻳﺎﻟﻐﯩﻨﻰ ﺋﯚﻟﮕﯩﻨﻰ.
ﺋﻪﺭﺳﯩﺰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎ ﯞﺍﻱ.
ﺋﻪﺭﺳﯩﺰ ﺧﻮﺗﯘﻥ ﻳﯜﮔﻪﻧﺴﯩﺰ ﺋﺎﺕ.
ﺋﻪﺭﺯﺍﻥ ﮔﯚﺷﻨﯩﯔ ﺷﻮﺭﭘﯩﺴﻰ ﺗﯧﺘﯩﻤﺎﺱ.
ﺋﻪﺭﺯﺍﻥ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﯩﻠﻠﻪﺗﺴﯩﺰ ﺋﻪﻣﻪﺱ، ﻗﯩﻤﻤﻪﺕ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻫﯩﻜﻤﻪﺗﺴﯩﺰ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
ﺋﻪﺭﺯﺍﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻜﻪ ﭼﯜﺷﻪﺭ.
ﺋﻪﺳﻜﻰ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ، ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﭼﺎﭘﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ
ﺋﻪﺳﻜﻰ ﭼﺎﭘﺎﻥ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﺎﺭ.
ﺋﻪﺳﻜﻰ ﭼﺎﭘﺎﻥ ﻳﺎﻣﻐﯘﺭﺩﺍ ﻳﺎﺧﺸﻰ، ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺗﯘﻗﻘﺎﻥ (~ﺧﻮﺗﯘﻥ) ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﺪﻩ.
ﺋﻪﺳﻜﻰ ﭼﺎﭘﺎﻧﺪﺍ ﺳﯜﺳﻪﺭ ﻳﺎﻗﺎ، ﺗﻮﻗﯘ ﺋﺎﺗﻘﺎ ﺗﯚﻣﯜﺭ ﺗﺎﻗﺎ.
ﺋﻪﺳﻜﻰ ﺗﺎﻣﺪﺍ ﻗﯘﺷﻘﺎﭺ ﺗﻮﻻ، ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻘﺎ ﭘﯘﺗﻼﺵ ﺗﻮﻻ.
ﺋﻪﺳﻜﯩﻨﻰ ﺋﻪﭘﻠﻪﭖ ﻛﻪﻱ
ﺋﻪﺳﻜﯩﺴﯩﺰ ﻳﯧﯖﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﺱ.
ﺋﻪﺗﻪ ﮔﺎﺩﺍﻱ، ﺋﺎﺧﺸﺎﻡ ﻏﺎﺩﺍﻱ.
ﺋﻪﺗﻪ ﺋﯘﻧﻤﯩﻐﺎﻥ ﻛﻪﭺ ﺋﻮﻧﻤﺎﺱ، ﻛﻪﭺ ﺋﻮﻧﻤﯩﻐﺎﻥ ﻫﯧﭻ ﺋﯘﻧﻤﺎﺱ.
ﺋﻪﺗﻪ ﺋﯚﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺕ ﻗﯩﻞ، ﻣﯩﯔ ﻳﯩﻞ ﻳﺎﺷﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﺗﯩﺠﺎﺭﻩﺕ ﻗﯩﻞ.
ﺋﻪﺗﻪ ﻗﻮﭘﯘﭖ ﺧﻮﺷﻨﺎﯕﻐﺎ ﺑﺎﻕ.
ﺋﻪﺗﯩﮕﻪ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎﺭ ﻳﺎﻏﺎﺭ.
ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻥ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﯩﺸﯩﻜﻜﻪ ﻗﺎﺭﯨﻐﯩﭽﻪ، ﻛﻪﭼﺘﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﻮﺭﯗﻧﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍ.
ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻥ ﺗﻮﻳﻤﯩﻐﺎﻥ ﻗﻮﺳﺎﻕ ﺋﺎﺧﺸﺎﻣﻐﯩﭽﻪ ﺗﻮﻳﻤﺎﭘﺘﯘ.
ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻥ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﻨﯩﯔ ﺭﯨﺴﻘﯩﺴﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ.
ﺋﻪﺗﯩﻜﻰ ﻗﯘﻳﺮﯗﻗﺘﯩﻦ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﺋﯚﭘﻜﻪ ﺋﻪﻻ.
ﺋﻪﺗﯩﻜﻰ ﺳﯘﻳﯜﯓ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﺳﺴﯘﻟﯘﻗﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﯗﺭﺍﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.
ﺋﻪﺗﯩﻴﺎﺯﺩﺍ ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ ﻛﻪﻟﮕﯩﭽﻪ، ﺋﯚﻳﮕﻪ ﺋﻮﻏﺮﻯ ﻛﻪﻟﮕﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ.
ﺋﻪﺗﯩﻴﺎﺯﺩﺍ ﻗﯘﻳﻤﺎﻕ ﻳﻪﭖ، ﻛﻪﭼﻜﯜﺯﺩﻩ ﻛﯧﻜﻪﺭﺩﯨﻢ.
ﺋﻪﺗﯩﻴﺎﺯﺩﺍ ﺗﻮﺧﯘ ﺗﻮﻳﻤﺎﺱ.
ﺋﻪﺗﯩﻴﺎﺯﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﻳﯩﻠﻐﺎ ﺗﻪﯓ.
ﺋﻪﺗﻠﻪﺱ ﺳﯘﻏﺎﭼﯚﻛﻤﻪﺱ.
ﺋﻪﺗﻠﻪﺱ ﺗﻮﺯﺳﺎ، ﭘﺎﻳﺘﯩﻤﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﺱ.
ﺋﻪﻳﯟﯨﻨﻰ ﻳﻮﺷﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﻪﺧﻤﻪﻕ.
ﺋﻪﻳﯩﭙﺴﯩﺰ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻳﻮﻕ.
ﺋﻪﻳﯩﭙﺴﯩﺰ ﺩﻭﺳﺖ ﺋﯩﺰﺩﯨﮕﻪﻥ، ﺩﻭﺳﺘﺴﯩﺰ ﻗﺎﻻﺭ.
ﺋﻪﻳﺴﺎﻣﯘ ﺋﯚﺯ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ ﻣﯘﺳﺎﻣﯘ ﺋﯚﺯ ﻳﻮﻟﯩﺪﺍ.
ﺋﻪﺯﯨﺰ ﺑﻮﻻﻱ ﺩﯦﺴﻪﯓ، ﺗﻮﻻ ﺩﯨﻤﻪ، ﺗﻪﻥ ﺳﺎﻏﻠﯩﻖ ﺗﺎﭘﺎﻱ ﺩﯦﺴﻪﯓ، ﺗﻮﻻ ﻳﯩﻤﻪ.

jewlan يوللانغان ۋاقتى 2006-8-7 14:03:25

--- ﺏ ---
ﺑﺎﺟﺎ ﺋﯘﺭﯗﻕ ﺑﻮﻟﻤﺎﺱ، ﺳﺎﻧﺪﯗﻕ ﻗﯘﺭﯗﻕ ﺑﻮﻟﻤﺎﺱ.
ﺑﺎﻍ ﺋﯧﮕﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎﯓ، ﺋﯜﺯﮔﯩﻦ ﮔﯜﻟﯜﯕﺪﯨﻦ، ﺋﺎﺷﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﺎﯓ، ﻗﻮﺭﻗﻤﺎ ﺋﯚﻟﯜﻣﺪﯨﻦ.
ﺑﺎﻍ ﻣﯩﯟﯨﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﯞﺍﺕ، ﻳﯘﺭﺕ ﺋﺎﺩﻩﻣﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ.
ﺑﺎﻏﺪﺍ ﮔﯜﻝ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ، ﺑﯜﻟﺒﯜﻝ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺳﺎﻳﺮﯨﻤﺎﺱ.
ﺑﺎﻏﻨﻰ ﺑﺎﻗﺴﺎﯓ ﺑﺎﻍ ﺑﻮﻟﯘﺭ، ﭘﺎﺗﻤﺎﻥ ﭘﺎﺗﻤﺎﻥ ﻳﺎﻍ ﺑﻮﻟﯘﺭ.
ﺑﺎﻏﻨﯩﯔ ﻗﻪﺩﺭﯨﻨﻰ ﺯﺍﻍ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯗ.
ﺑﯧﻐﯩﻨﻰ ﺳﻮﺭﯨﻤﺎﻱ ﺋﯜﺯﯛﻣﯩﻨﻰ ﻳﻪﯓ.
ﺑﺎﻏﯩﺴﺘﺎﻥ ﻗﯘﻣﺮﯨﺴﯩﺰ ﺑﻮﻟﻤﺎﺱ، ﻗﯩﺰﯨﻞ ﮔﯜﻝ ﺗﯩﻜﻪﻧﺴﯩﺰ.
ﺑﺎﻏﻼﻏﻠﯩﻖ ﺷﯩﺮﻏﺎ ﺗﻮﺷﻘﺎﻧﻤﯘ ﺧﻮﺟﺎﻳﯩﻨﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﺑﺎﻻ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﻰ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺩﯨﻤﻪﺱ، ﺋﯩﺖ ﺋﯧﮕﯩﺴﯩﻨﻰ ﮔﺎﺩﺍﻱ ﺩﯨﻤﻪﺱ.
ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻻ ﺑﻮﻟﻐﯩﭽﻪ، ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﻣﻮﻣﺎ ﺑﻮﻻﺭ.
ﺑﺎﻻ ﺑﻪﺵ ﻧﺎﻥ ﺗﯚﺕ، ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ ﺑﻪﺭﺳﻪ ﻳﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯗ،ﻳﯧﺮﯨﻤﺪﯨﻦ ﺑﻪﺭﺳﻪ ﺗﻮﻳﻤﺎﻳﺪﯗ.
ﺑﺎﻻ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯜﺷﻤﻪﯓ.
ﺑﺎﻻ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ،ﺋﻪﻗﻠﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ.
ﺑﺎﻻ ﺋﯚﺳﻜﻪﻧﺴﯩﺮﻯ ﺩﻩﺭﺩﯨﻤﯘ ﺋﯚﺳﯩﺪﯗ.
ﺑﺎﻻ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻰ ﭼﺎﻻ.
ﺑﺎﻻ ﻗﯘﭼﺎﻗﺘﺎ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺳﯚﻳﺪﯛﺭﻩﺭ، ﺋﯚﺳﻜﻪﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﻛﯚﻳﺪﯛﺭﻩﺭ.
ﺑﺎﻻ ﻗﯘﺵ ﺋﯘﭼﯘﺷﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﺭ، ﻗﻮﻧﯘﺷﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﺱ.
ﺑﺎﻻ ﺗﺎﭘﻤﯩﻐﯩﭽﻪ ﺋﺎﺗﺎ ﺋﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﻗﻪﺩﺭﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﺱ.
ﺑﺎﻻ ﺗﺎﭘﻤﯩﻐﯩﭽﻪ ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﻣﯧﻬﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﺱ.
ﺑﺎﻻ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ﺋﺎﺗﺎ ﺋﺎﻧﺎ ﺋﻪﻣﻪﺱ، ﻗﺎﺗﺎﺭﻏﺎ ﻗﺎﺗﻘﺎﻥ ﺋﺎﺗﺎ ﺋﺎﻧﺎ.
ﺑﺎﻻ ﺗﯘﻏﯘﻟﺴﺎ، ﺯﺍﻣﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺭ.
ﺑﺎﻻ ﻳﯩﻐﻠﯩﻤﯩﺴﺎ، ﺋﺎﻧﺎ ﺋﻪﻣﭽﻪﻙ ﺳﺎﻟﻤﺎﺱ.
ﺑﺎﻻﯕﻨﻰ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﺑﻪﺭ، ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﻣﻪﺷﺮﻩﭘﻜﻪ.
ﺑﺎﻻﯕﻨﻰ ﻣﻮﻟﻼﻏﺎ ﺑﻪﺭ، ﻣﻮﻟﻼﺩﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﻮﺭﺩﺍﻏﺎ ﺑﻪﺭ.
ﺑﺎﻻﯓ ﺋﯚﺳﻜﯩﭽﻪ، ﻧﻪﯞﺭﻩﯓ ﺋﯚﻟﮕﯩﭽﻪ.
ﺑﺎﻟﯩﺪﯨﻦ ﻧﻪﯞﺭﻩ ﺗﺎﺗﻠﯩﻖ.
ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻢ ﺋﯘﺷﺸﺎﻕ ﭘﯘﺗﯘﻣﻐﺎ ﭼﯜﺷﻪﻙ.
ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﻖ ﺋﯚﻱ ﺑﺎﺯﺍﺭ، ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﺰ ﺋﯚﻱ ﻣﺎﺯﺍﺭ.
ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﻖ ﺋﯚﻳﺪﻩ ﺋﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻖ ﻳﺎﺗﻤﺎﻳﺪﯗ.
ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﺎﻗﻘﯩﭽﻪ، ﺋﯩﺸﯩﻨﻰ ﻗﯩﻞ.
ﺑﺎﻟﯩﻨﻰ ﺑﺎﺷﺘﯩﻦ ﺋﯚﮔﻪﺕ.
ﺑﺎﻟﯩﻨﻰ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯗﭖ، ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺯﻩﯓ ﻳﯜﮔﻪﺭ.
ﺑﺎﻟﯩﻨﻰ ﺗﯘﻏﻤﺎﻕ ﺋﻮﯕﺎﻱ، ﺑﯧﻘﯩﭗ ﭼﻮﯓ ﻗﯩﻠﻤﺎﻕ ﺗﻪﺱ.
ﺑﺎﻟﯩﻨﻰ ﺗﺎﺷﺘﯩﻦ، ﺧﻮﺗﯘﻧﻨﻰ ﺑﺎﺷﺘﯩﻦ ﺋﯚﮔﻪﺕ.
ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﯚﻱ، ﭼﯩﺮﯨﻐﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﯚﻱ.
ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﺰ ﺋﯚﻳﺪﻩ ﺑﯧﻬﺖ ﻳﻮﻕ.
ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ ﻳﯩﻐﻠﯩﻤﺎﺱ.
ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﻖ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎﻫﻠﯩﻖ.
ﺑﺎﻻ ﻛﻪﻟﺴﻪ، ﻫﻪﻣﻤﻪ ﺑﺎﺭﺍﯞﻩﺭ.
ﺑﺎﻻ ﻛﯚﺭﻣﻪﻱ. ﺑﯧﻬﺘﻨﯩﯔ ﻗﻪﺩﺭﯨﮕﻪ ﻳﻪﺗﻤﻪﺱ.
ﺑﺎﻻﻧﯩﯔ ﺑﻪﺷﻰ ﺑﺎﻳﻠﯩﻖ.
ﺑﺎﻻ ﻗﺎﺯﺍ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﭖ ﻛﻪﻟﻤﻪﺱ، ﭘﯘﺕ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﺳﺎﯕﮕﻠﯩﺘﯩﭗ.
ﺑﺎﻻ ﻗﺎﺯﺍ ﺩﻩﺭﻩﺥ ﺑﯧﺸﯩﺪﺍ ﻳﯜﺭﻣﻪﻳﺪﯗ، ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﯧﺸﯩﺪﺍ ﻳﯜﺭﯨﺪﯗ.
ﺑﺎﻟﺪﯗﺭ ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ ﮔﯚﺵ ﻳﻪﺭ، ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻣﯘﺵ ﻳﻪﺭ.
ﺑﺎﻗﺴﺎﯓ ﺑﺎﻍ ﺑﻮﻻﺭ، ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺗﺎﻍ ﺑﻮﻻﺭ.
ﺑﺎﺭﭼﺎ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻣﻪﻥ ﻳﺎﻣﺎﻥ، ﺑﺎﺭﭼﻪ ﺑﯘﻏﺪﺍﻱ ﻣﻪﻥ ﺳﺎﻣﺎﻥ.
ﺑﺎﺭﻣﺎﻗﻨﯩﯔ ﻛﻪﻟﻤﻪﻛﻰ ﺑﺎﺭ.
ﺑﺎﺭ ﺑﺎﻗﯩﺮ، ﻳﻮﻝ ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ.
ﺑﺎﺭ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﺳﯩﻼﻳﺪﯗ، ﻳﻮﻕ ﻳﯧﺸﯩﻨﻰ.
ﺑﺎﺭ ﭘﯘﻟﯘﻣﻨﻰ ﺋﻮﻏﺮﻯ ﺋﺎﻟﺪﻯ، ﻗﺎﻟﻐﯩﻨﯩﻨﻰ ﺭﻩﻣﭽﻰ.
ﺑﺎﺭ ﻳﺎﺭﺍﺷﺘﯘﺭﺍﺭ، ﻳﻮﻕ ﺗﺎﻻﺷﺘﯘﺭﺍﺭ.
ﺑﺎﺭﺩﺍ ﺋﺎﻳﺎ، ﻳﻮﻗﺘﺎ ﺗﺎﻗﻪﺕ ﻗﯩﻞ.
ﺑﺎﺭﺩﺍ ﭘﻮﻟﺪﯗﺭﯗﯓ ﭘﻮﻟﺪﯗﺭﯗﯓ،ﻳﻮﻗﺘﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﯓ.
ﺑﺎﺭﻏﺎ ﺑﺎﺭﭼﺎ، ﻳﻮﻗﻘﺎ ﻳﻮﻗﭽﻪ.
ﺑﺎﺭﻏﺎ ﻫﻪﻣﻤﻪ ﺑﺎﻱ.
ﺑﺎﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﺳﻪ ﻛﯚﺭﻩﻟﻤﻪﻳﺪﯗ، ﻳﻮﻗﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﻪ ﺑﯧﺮﻩﻟﻤﻪﻳﺪﯗ.
ﺑﺎﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﻰ ﭘﺎﺭﺍﯓ ﺑﯩﻠﻪﻥ، ﻳﻮﻗﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﻰ ﺋﺎﻳﺮﺍﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ.
ﺑﺎﺭﯨﺪﺍ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﯨﯔ ﺷﺎﺩ، ﺋﯚﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﮔﺎ ﻗﯩﻞ ﻳﺎﺩ، ﮔﺎ ﻗﯩﻞ ﭘﻪﺭﯨﻴﺎﺩ.
ﺑﺎﺳﻘﺎﻥ ﺋﯩﺰﯨﺪﯨﻦ ﺋﻮﺕ ﺋﯜﻧﻤﻪﻳﺪﯗ.
ﺑﺎﺵ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻳﯜﺭﻩﺭ، ﭘﯘﺕ ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﺍ.
ﺑﺎﺵ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯚﻙ ﺗﯧﭙﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﺑﺎﺵ ﺋﯧﮕﯩﭗ ﺋﺎﻟﺪﯨﯖﻐﺎ ﻛﻪﻟﺴﻪ، ﺋﺎﺗﺎﯓ ﻧﻰ ﺋﯚﻟﺘﻪﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﻪﭺ.
ﺑﺎﺵ ﭘﯘﺗﺘﯩﻦ ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺳﻮﺭﯨﻤﺎﻳﺪﯗ.
ﺑﺎﺵ ﻗﻪﻳﻪﺭﺩﻩ ﺑﻮﻟﺴﺎ، ﭘﯘﺕ ﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ.
ﺑﺎﺵ ﺳﯘﻧﺴﺎ، ﺑﯚﻙ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ، ﻗﻮﻝ ﺳﯘﻧﺴﺎ، ﻳﻪﯓ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ.
ﺑﺎﺵ ﻳﺎﺭﯨﺴﻰ ﻛﯧﺘﻪﺭ، ﺗﯩﻞ ﻳﺎﺭﯨﺴﻰ ﻛﻪﺗﻤﻪﺱ.
ﺑﯧﺸﻰ ﺋﺎﻏﺮﯨﻐﺎﻥ ﺑﺎﺧﺸﯩﻐﺎ ﺑﺎﺭﯨﺪﯗ.
ﺑﯧﺸﻰ ﺋﺎﻏﺮﯨﻤﯩﻐﺎﻧﻨﯩﯔ ﺧﯘﺩﺍ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﺎﺭﻯ ﻳﻮﻕ.
ﺑﯧﺸﻰ ﻳﻮﻏﺎﻥ ﺑﻪﮒ ﺑﻮﻻﺭ، ﭘﯘﺗﻰ ﻳﻮﻏﺎﻥ ﻗﯘﻝ ﺑﻮﻻﺭ.
ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﻤﻪﮔﯜﻧﭽﻪ ﺑﯩﻠﻤﻪﭘﺘﯘ.
ﺑﯧﺸﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﯩﭽﻪ ﻣﯧﻠﯩﯔ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﺱ.
ﺑﯧﺸﯩﯔ ﻧﻪﺩﯨﻦ ﻛﯧﺘﻪﺭ؟ ﺗﯩﻠﯩﯖﺪﯨﻦ.
ﺑﯧﺸﯩﯔ ﭘﺎﺗﻤﯩﻐﺎﻥ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺋﯚﺯﻩﯓ ﭘﺎﺗﻤﺎﻳﺴﻪﻥ.
ﺑﯧﺸﯩﯖﺪﺍ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﻫﯘﺵ، ﺧﺎﻟﺘﺎﯓ ﻫﻪﻣﯩﺸﻪ ﺑﻮﺵ.
ﺑﯧﺸﯩﯖﻨﻰ ﻛﯩﻢ ﺳﯩﻠﯩﺴﺎ، ﺑﺎﺵ ﺋﺎﻳﺎﻏﯩﯔ ﺷﻮﻝ.
ﺑﯧﺸﯩﯖﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﭻ ﻛﻪﺳﺴﯩﻤﯘ ﺗﺎﯕﻼ، ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺳﯚﺯﯛﯕﺪﯨﻦ ﻳﺎﻧﻤﺎ.
ﺑﯧﺸﯩﯖﻨﻰ ﺗﺎﺷﻘﺎ ﺋﯘﺭﺳﺎﯕﻤﯘ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﻤﻪﺱ.
ﺑﺎﺷﯩﻢ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ، ﺗﺎﺷﯩﻢ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ.
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﻪﻟﺴﻪ ﺑﺎﺗﯘﺭ.
ﺑﺎﺷﺘﺎ ﮔﻪﭖ ﺑﻮﻟﺴﺎ، ﺋﺎﻳﺎﻗﺘﺎ ﺋﯜﻥ ﻳﻮﻕ.
ﺑﺎﺷﺘﺎ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺗﺎﺗﻠﯩﻖ.
ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﯩﯖﺪﯨﻦ ﻗﺎﻳﺘﻤﺎ.
ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍ.
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﯘﺭﺗﻘﺎ ﺑﺎﺭﻣﯩﻐﯩﭽﻪ، ﺋﯚﺯ ﻳﯘﺭﺗﯩﻨﯩﯔ ﻗﻪﺩﺭﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﺱ.
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺟﯘﯞﯨﺴﯩﺪﺍ ﺗﻪﺭﻟﯩﺪﻯ.
ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺩﯨﺘﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ.
ﺑﺎﺷﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﭽﯩﯔ ﺋﺎﻏﺮﯨﺴﺎ، ﺋﯚﺯﻩﯕﻨﯩﯖﻜﯩﮕﻪ ﻛﯚﻳﻪﺭﺳﻪﻥ.
ﺑﺎﺷﻘﯩﻐﺎ ﺋﻮﺭﺍ ﻛﻮﻟﯩﻐﺎﻥ ﺋﯚﺯﻯ ﭼﯜﺷﻪﺭ.
ﺑﺎﺗﯘﺭ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﯚﻟﻪﺭ، ﻗﻮﺭﻗﯘﻧﭽﺎﻕ ﻣﯩﯔ ﻗﯧﺘﯩﻢ.
ﺑﺎﺗﯘﺭ ﺋﻮﻕ ﻳﻪﺭ، ﺑﺎﻻﺳﻰ ﺑﻮﻕ ﻳﻪﺭ.
ﺑﺎﺗﯘﺭ ﺟﻪﯕﺪﻩ ﺗﯘﻏﯘﻟﯩﺪﯗ.
ﺑﺎﺗﯘﺭﻟﯘﻕ ﺑﯩﻠﻪﻛﺘﻪ ﺋﻪﻣﻪﺱ، ﻳﯜﺭﻩﻛﺘﻪ.
ﺑﺎﻱ ﺑﺎﻳﻐﺎ ﺑﺎﻗﺎﺭ، ﺳﯘ ﺳﺎﻳﻐﺎ ﺋﺎﻗﺎﺭ.
ﺑﺎﻱ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺑﻪﺭﻣﻪﺱ، ﮔﺎﺩﺍﻱ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯚﻟﯜﭖ
ﺑﺎﻱ ﺩﻩﺭﻳﺎ، ﺋﻮﻏﺮﻯ ﻗﻮﺷﯘﻕ.
ﺑﺎﻱ ﮔﯚﺵ ﻳﯩﺴﻪ ﻗﺎﺭﻧﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﻩﺭ، ﻛﻪﻣﺒﻪﻏﻪﻝ ﮔﯚﺵ ﻳﯩﺴﻪ ﭼﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﺳﯩﻐﺎ.
ﺑﺎﻱ ﻛﯩﻴﺴﻪ \" ﻣﯘﺑﺎﺭﻩﻙ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ\"، ﻛﻪﻣﺒﻪﻏﻪﻝ ﻛﯩﻴﺴﻪ \" ﻧﻪﺩﯨﻦ ﺋﺎﻟﺪﯨﯔ؟\".
ﺑﺎﻱ ﻣﯧﻠﯩﻨﻰ ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﺪﯗ، ﮔﺎﺩﺍﻱ ﻣﯘﯕﯩﻨﻰ.
ﺑﺎﻱ ﻗﻪﻳﻪﺭﺩﻩ ﺑﻮﻟﺴﺎ، ﯞﺍﻱ ﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ.
ﺑﺎﻱ ﺳﯧﻐﯩﯖﺨﺎﻧﯩﺪﺍ، ﻛﻪﻣﺒﻪﻏﻪﻝ ﺗﯧﭙﯩﯖﺨﺎﻧﯩﺪﺍ.
ﺑﺎﻱ ﺗﻮﻻ ﻳﯩﺴﻪ \"ﻫﻮﺭﺩﺍﻥ\" ﺩﻩﻳﺪﯗ، ﻧﺎﻣﺮﺍﺕ ﺗﻮﻻ ﻳﯩﺴﻪ \" ﺋﻮﭘﻘﺎﻥ\" ﺩﻩﻳﺪﯗ.
ﺑﺎﻱ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ ﺑﺎﺷﺘﺎ، ﮔﺎﺩﺍﻱ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ ﺋﺎﻳﺎﻗﺘﺎ.
ﺑﺎﻳﺪﯨﻦ ﺑﺎﻻ (~ﺗﺎﻍ) ﻗﻮﺭﻗﺎﺭ.
ﺑﺎﻳﻐﺎ ﺑﺎﻗﻘﺎﻥ ﻗﯘﻝ ﺑﻮﻻﺭ، ﻛﻪﻣﺒﻪﻏﻪﻟﮕﻪ ﺑﺎﻗﻘﺎﻥ ﮔﯘﻝ ﺑﻮﻻﺭ.
ﺑﺎﻳﻐﺎ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯜﻧﺪﻩ ﺑﺎﻳﺮﺍﻡ، ﻛﯜﻧﺪﻩ ﺗﻮﻱ،ﻛﻪﻣﺒﻪﻏﻪﻟﮕﻪ ﻛﯜﻧﺪﻩ ﺋﻪﻟﻪﻡ، ﻛﯜﻧﺪﻩ ﺋﻮﻱ.
ﺑﺎﻳﻐﺎ ﻛﺎﻻ ﺑﯧﺮﻩﺭ، ﻧﺎﻣﺮﺍﺗﻘﺎ ﺑﺎﻻ.
ﺑﺎﻳﻐﺎ ﻣﺎﻝ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ، ﺩﻩﺭﻳﺎﻏﺎ ﺳﯘ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ.
ﺑﺎﻳﻼﺭﻏﺎ ﭘﻮﻟﯘ، ﻛﻪﻣﺒﻪﻏﻪﻟﮕﻪ ﻣﯘﺷﺖ.
ﺑﺎﻳﻤﯘ ﺑﺎﻳﻐﺎ ﺑﯧﺮﻩﺭ، ﺧﯘﺩﺍﻣﯘ ﺑﺎﻳﻐﺎ ﺑﯧﺮﻩﺭ.
ﺑﺎﻳﻨﻰ ﻣﺎﻝ ﺑﺎﺳﯩﺪﯗ، ﻛﻪﻣﺒﻪﻏﻪﻟﻨﻰ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺳﯩﺪﯗ.
ﺑﺎﻳﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺗﺎﺭ، ﻛﻪﻳﻨﻰ ﻛﻪﯓ.
ﺑﺎﻳﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ ﺋﻮﻥ ﺑﻪﺷﻜﻪ ﻛﯩﺮﺳﻪ، ﺑﺎﺵ ﺑﻮﭘﺘﯘ،ﻛﻪﻣﺒﻪﻏﻪﻟﻨﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘﺯﺩﯨﻤﯘ ﻳﺎﺵ ﺑﻮﭘﺘﯘ.
ﺑﺎﻳﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻤﯘ ﺋﻪﺭﻛﻪ، ﻛﺎﻟﯩﺴﯩﻤﯘ ﺋﻪﺭﻛﻪ.
ﺑﺎﻳﻨﯩﯔ ﺋﯧﺸﯩﻨﻰ ﻳﯩﮕﻪﻧﺪﯨﻦ، ﻛﻪﻣﺒﻪﻏﻪﻟﻨﯩﯔ ﻣﯘﺷﯩﻨﻰ ﻳﯩﮕﻪﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ.
ﺑﺎﻳﻨﯩﯔ ﻏﻪﺯﻧﯩﺴﻰ ﻧﺎﻣﺮﺍﺕ.
ﺑﺎﻳﻨﯩﯔ ﺧﻮﺭﯨﺰﯨﻤﯘ ﺗﯘﻏﯩﺪﯗ.
ﺑﺎﻳﻨﯩﯔ ﺧﻮﺗﯘﻧﻰ ﺋﯚﻟﺴﻪ، ﺋﻮﺭﻧﻰ ﻳﯧﯖﻠﯩﻨﺎﺭ،
ﮔﺎﺩﺍﻳﻨﯩﯔ ﺧﻮﺗﯘﻧﻰ ﺋﯚﻟﺴﻪ، ﺑﯧﺸﻰ ﮔﺎﯕﮕﯩﺮﺍﺭ.
ﺑﺎﻳﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﮕﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﻛﯩﺮﯨﺪﯗ ﺗﯜﯕﻠﯜﮔﯩﺪﯨﻨﻤﯘ.
ﺑﺎﻳﻨﯩﯔ ﻛﺎﻟﯩﺴﻰ ﺋﻪﺭﻛﻪ، ﮔﺎﺩﺍﻳﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ.
ﺑﺎﻳﻨﯩﯔ ﻛﯧﻠﯩﻨﻰ ﺑﻮﻟﻐﻮﭼﻪ، ﮔﺎﺩﺍﻳﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰﻯ ﺑﻮﻝ.
ﺑﺎﻳﻨﯩﯔ ﻣﯧﻠﻰ ﻛﻪﻣﺒﻪﻏﻪﻟﻨﯩﯔ ﻛﯚﺯ ﻳﯧﺸﻰ.
ﺑﺎﻳﻨﯩﯔ ﻣﯜﺷﯜﮔﻰ ﺗﻮﺷﻘﺎﻥ ﺋﻮﯞﻻﻳﺪﯗ.
ﺑﺎﻳﻨﯩﯔ ﭘﯘﻟﻰ، ﺋﻮﭼﺎﻗﻨﯩﯔ ﻛﯜﻟﻰ.
ﺑﺎﻳﻨﯩﯔ ﻗﯧﺸﯩﺪﺍ ﮔﺎﺩﺍﻱ ﺋﯜﻧﻤﻪﺱ، ﺗﻮﻏﺎﻥ ﺑﯧﺸﯩﺪﺍ ﺩﻩﺭﻩﺥ.
ﺑﺎﻳﻨﯩﯔ ﺗﯚﺭﯨﺪﻩ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﻏﯩﭽﻪ، ﻛﻪﻣﺒﻪﻏﻪﻟﻨﯩﯔ ﭘﻪﮔﺎﺳﯩﺪﺍ ﺋﻮﻟﺘﺎﺭ.
ﺑﺎﻳﻠﯩﻖ ﺑﺎﻻﺩﯨﻦ ﺋﺎﺟﺮﯨﺘﺎﻟﻤﺎﺱ.
ﺑﺎﻳﻠﯩﻖ ﺑﺎﻳﻠﯩﻖ ﺋﻪﻣﻪﺱ، ﺑﯩﺮﻟﯩﻚ ﺑﺎﻳﻠﯩﻖ.
ﺑﺎﻳﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﯧﻘﯩﺮﻟﯩﻖ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﺕ.
ﺑﺎﻳﻠﯩﻖ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﻮﭼﺎﻗﻨﯩﯔ ﻛﯜﻟﻰ.
ﺑﺎﻳﻠﯩﻖ ﻧﯩﻤﻪ ﺩﯦﮕﯜﺯﻣﻪﺱ، ﺋﺎﭼﻠﯩﻖ ﻧﯩﻤﻪ ﻳﯧﮕﯜﺯﻣﻪﺱ.
ﺑﺎﻳﻠﯩﻖ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ.
ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﻛﯚﺯﯨﮕﻪ ﻣﺎﻱ ﺑﺎﻏﻼﻳﺪﯗ، ﺋﻪﺳﻜﻰ ﻛﯚﻟﯩﻨﻰ ﻻﻱ.
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﯚﺭﻛﻰ ﺑﺎﻗﻘﺎﻟﺪﯗﺭ، ﻳﯩﮕﯩﺖ ﻛﯚﺭﻛﻰ ﺳﺎﻗﺎﻟﺪﯗﺭ.
ﺑﺎﺯﺍﺭﺩﺍ ﻣﯩﯔ ﻛﯩﺸﻰ، ﻛﯚﯕﯜﻟﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﻰ.
ﺑﺎﺯﺍﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﻯ ﻳﻮﻕ.
ﺑﻪﮒ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯧﻠﯩﺸﯩﭗ ﺑﻮﻟﻤﺎﺱ، ﺩﻩﺭﻩﺥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﯧﻠﯩﺸﯩﭗ.
ﺑﯧﮕﯩﻢ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ، ﺋﯚﺯﻩﻡ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻮﻗﻪﺕ.
ﺑﯧﮕﯩﻤﮕﻪ ﺧﻮﺷﻨﺎ ﺑﻮﻟﺴﺎﯓ، ﺋﻪﺭﻛﯩﻦ ﻗﯘﻝ ﺑﻮﻟﯩﺴﻪﻥ.
ﺑﯧﮕﯩﯔ ﻗﺎﺭﻏﯘ ﺑﻮﻟﺴﺎ، ﻛﯚﺯﯛﯕﻨﻰ ﻗﯩﺴﯩﭗ ﺳﯚﺯﻟﻪ.
ﺑﯧﮕﯩﯖﮕﻪ ﻳﻪﺗﻜﯩﭽﻪ ﺑﯧﻠﯩﯔ ﺋﻮﺷﺘﯘﻻﺭ.
ﺑﻪﺧﺖ ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﺘﺎ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
ﺑﻪﺧﺖ ﻳﻮﻟﻰ ﻗﯩﺴﻘﯩﺪﯗﺭ، ﻳﯧﺘﯩﺶ ﻗﯩﻴﯩﻦ.
ﺑﻪﺧﺘﻠﯩﻚ ﺗﺎﭘﯩﺪﯗ، ﺑﻪﺧﺘﻰ ﻳﻮﻕ ﭼﺎﭘﯩﺪﯗ.
ﺑﻪﺧﺘﯩﯖﮕﻪ ﺧﯘﺷﺎﻝ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺳﺎﯕﺎ ﺩﻭﺳﺖ.
ﺑﻪﻝ ﺑﺎﻏﻠﯩﻐﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﺭ ﺋﻪﻣﻪﺱ، ﭼﺎﭺ ﺗﺎﺭﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﻮﺗﯘﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
ﺑﻪﻝ ﺋﯧﮕﻠﯩﻤﻪﻱ ﻛﯚﺗﻪﻙ ﻳﯧﺮﯨﻠﻤﺎﺱ.
ﺑﻪﯕﮕﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﯕﻰ ﻳﻮﻕ، ﭘﺎﺷﺎﻧﯩﯔ ﻗﻮﯕﻰ ﻳﻮﻕ.
ﺑﯧﯖﯩﻨﻰ ﺑﺎﻻﻡ ﺩﯨﻤﻪ، ﺑﯘﻗﯩﻨﻰ ﻛﺎﻻﻡ ﺩﯨﻤﻪ.
ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﭙﺘﯘ، ﺑﻪﺭﻣﯩﮕﻪﻥ ﺩﻩﺭﻳﺎﺩﺍ ﺋﯧﻘﯩﭙﺘﯘ.
ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﮕﻪ ﺑﯩﺮﻣﯘ ﻛﯚﭖ، ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﻐﺎﺋﺎ ﻳﯜﺯﻣﯘ ﺋﺎﺯ.
ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﺪﻩ ﺩﻭﺳﺖ، ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ.
ﺑﻪﺭﮔﯩﻨﯩﯖﻨﻰ ﺋﺎﺯﻏﺎ ﺳﺎﻧﺎ، ﺋﺎﻟﻐﯩﻨﯩﯖﻨﻰ ﻛﯚﭘﻜﻪ ﺳﺎﻧﺎ.
ﺑﯧﺮﯨﻤﻪﻥ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻗﯘﻟﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﻗﻮﻳﺎﺭ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ.
ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﯩﭽﻪ، ﺑﻪﺭﻣﻪﻱ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺑﻮﻝ.
ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﻪ ﺳﺎﻟﯩﻐﻰ ﺗﻮﻗﻘﯘﺯ، ﺋﯧﻠﯩﺸﺘﺎ ﺳﺎﻧﻠﯩﻐﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺯ.
ﺑﻪﺭﻣﻪﺱ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﻧﻪﺭﻗﻰ ﺋﯜﺳﺘﯜﻥ.
ﺑﻪﺭﻣﻪﺳﻨﯩﯔ ﺋﯧﺸﻰ ﭘﯩﺸﻤﺎﺱ.
ﺑﻪﺭﻣﯩﮕﻪﻧﻨﻰ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﯘﻳﺎﻟﺖ.
ﺑﻪﺭﻣﯩﮕﻪﻧﻨﻰ ﺳﻮﺭﺍﻳﺴﻪﻥ، ﺑﻪﺭﺳﻪ ﺗﺎﺷﻼﻳﺴﻪﻥ.
ﺑﻪﺭﻣﯩﺴﯩﻤﯘ ﺑﺎﻱ ﻳﺎﺧﺸﻰ، ﻳﯩﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﻣﺎﻱ ﻳﺎﺧﺸﻰ.
ﺑﻪﺭﺳﻪ ﻳﯧﻤﻪﻳﺴﯩﺰ، ﺗﯩﻠﻪﯞﺍﻟﯩﺴﯩﺰ.
ﺑﻪﺭﺳﻪﯓ ﻳﻪﻳﻤﻪﻥ، ﺋﯘﺭﺳﺎﯓ ﺋﯚﻟﯩﻤﻪﻥ.
ﺑﻪﺵ ﻗﻮﻝ ﺑﯩﺮﺩﻩﻙ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
ﺑﻪﺵ ﻗﻮﻝ ﺋﯧﻐﯩﺰﻏﺎ ﺳﯩﻐﻤﺎﺱ.
ﺑﻪﺵ ﻗﻮﻟﻨﯩﯔ ﻗﺎﻳﺴﯩﺴﯩﻨﻰ ﭼﯩﺸﻠﯩﺴﻪﯓ، ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺋﺎﻏﺮﯨﻴﺪﯗ.
ﺑﻪﺵ ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ﻣﯧﻬﻤﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﻪﺵ ﺋﺎﺗﻠﯩﻖ ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ.
ﺑﻪﺗﺒﻪﺧﺖ ﺩﻩﺭﻳﺎﻏﺎ ﻛﻪﻟﺴﻪ، ﺳﯘﻳﻰ ﺳﻮﻏﯘﻻﺭ.
ﺑﯧﮕﯩﺰ ﺗﺎﻏﺎﺭﺩﺍ ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﺱ، ﺋﻮﺕ ﻗﻪﻏﻪﺯﺩﻩ.
ﺑﯧﺨﯩﻞ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﻨﻰ ﺋﯘﻧﯘﺗﺎﺭ، ﺳﯧﺨﻰ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﻨﻰ.
ﺑﯧﺨﯩﻞ ﺑﺎﻱ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﺗﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﻣﺎﺱ.
ﺑﯧﺨﯩﻞ ﺑﺎﻳﺪﯨﻦ ﺳﯧﺨﻰ ﮔﺎﺩﺍﻱ ﻳﺎﺧﺸﻰ.
ﺑﯧﺨﯩﻞ ﺟﯧﻨﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﭽﻪﺭ، ﻣﯧﻠﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﭼﻤﻪﺱ.
ﺑﯧﺨﯩﻞ ﺗﺎﭘﺴﺎ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﻳﻪﺭ، ﺳﯧﺨﻰ ﺗﺎﭘﺴﺎ ﻫﻪﻣﻤﻪ (~ﺑﯚﻟﯜﭖ) ﻳﻪﺭ.
ﺑﯧﺨﯩﻞ ﺗﺎﺷﺘﯩﻦ ﻳﺎﻍ ﭼﯩﻘﯩﺮﺍﺭ.
ﺑﯧﺨﯩﻠﺪﯨﻦ ﭘﯘﻝ ﺋﺎﻟﻤﺎﻕ، ﭘﯧﺘﯩﺮ ﻧﺎﻧﺪﯨﻦ ﻗﯩﻞ ﺋﺎﻟﻤﺎﻕ.
ﺑﯧﺨﯩﻠﻐﺎ ﻗﻮﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﻧﭽﯘﻗﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﻰ ﻗﯩﺮﯨﻖ ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ.
ﺑﯧﺨﯩﻠﻠﯩﻖ ﺑﯧﻴﯩﺘﻤﺎﺱ.
ﺑﯧﺨﯩﻠﻨﯩﯔ ﺑﺎﻏﺮﻯ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ.
ﺑﯧﺨﯩﻠﻨﯩﯔ ﺑﯧﻐﻰ ﻛﯚﻛﻪﺭﻣﻪﺱ، ﺳﯧﺨﯩﻨﯩﯔ ﺑﯧﻐﯩﻐﺎ ﻛﯜﺯ ﻛﻪﻟﻤﻪﺱ.
ﺑﯧﺨﯩﻠﻨﯩﯔ ﺋﯧﺸﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻤﺎﻕ، ﻛﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻳﯧﺸﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻤﺎﻕ.
ﺑﯧﺨﯩﻠﻨﯩﯔ ﺋﯚﻟﯜﮔﯩﻨﻰ ﺋﯩﺖ ﻳﯧﻤﻪﭘﺘﯘ، ﺗﯩﺮﯨﮕﯩﻨﻰ ﭘﯩﺖ.
ﺑﯩﻜﺎﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎﯓ ﻛﯧﭙﻪﻙ ﺗﺎﺳﻘﺎ.
ﺑﯩﻜﺎﺭ ﺋﻮﻟﺘﺎﺭﻏﺎﻧﺪﯨﻦ ﺧﯘﺩﺍ ﺑﯧﺰﺍﺭ.
ﺑﯩﻜﺎﺭ ﺋﻮﻟﺘﺎﺭﻏﯩﭽﻪ ﺑﯩﻜﺎﺭ ﺋﯩﺸﻠﻪ.
ﺑﯩﻜﺎﺭﻧﯩﯔ ﭼﻮﻟﯩﺴﻰ ﻳﻮﻕ، ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺋﯩﺸﻰ.
ﺑﯧﻠﯩﻖ ﺑﯧﺸﯩﺪﯨﻦ ﺳﯧﺴﯩﻴﺪﯗ.
ﺑﯧﻠﯩﻖ ﺩﻩﺭﻳﺎﺩﺍ ﺳﯘﻏﺎ ﺗﻪﺷﻨﺎ.
ﺑﯧﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﯩﺴﻰ ﻳﻮﻕ، ﭘﺎﺩﯨﺸﺎﻫﻨﯩﯔ ﻛﺎﻟﯩﺴﻰ.
ﺑﯧﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺗﯩﺮﯨﻜﭽﯩﻠﯩﮕﻰ ﺳﯘ ﺑﯩﻠﻪﻥ.
ﺑﯧﻠﯩﻘﭽﯩﻨﯩﯔ ﻛﯜﻧﻰ ﺳﯘﺩﺍ.
ﺑﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﺑﯧﺮﻯ ﻛﻪﻝ، ﻣﻪﻳﻨﻪﺕ ﻧﯧﺮﻯ ﻛﻪﺕ.
ﺑﯧﺘﻪﻟﻪﻳﻨﯩﯔ ﺗﺎﻏﺎﺭﯨﻐﺎ ﺑﯘﻏﺪﺍﻱ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﺴﺎ ﺋﺎﺭﭘﺎ ﺑﻮﻟﯘﭘﺘﯘ.
ﺑﯧﺰﻩﻙ ﻳﻮﻟﺪﺍﺵ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻠﯜﻙ.
ﺑﯩﻠﮕﻪﻥ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﯩﻠﯩﻤﯩﮕﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﻪﺭ، ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻥ ﻧﯩﻤﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﻪﺭ.
ﺑﯩﻠﮕﻪﻥ ﺑﯩﻠﮕﯩﻨﯩﻨﻰ ﻗﯩﻼﺭ، ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻥ ﻧﯩﻤﻪ ﻗﯩﻼﺭ.
ﺑﯩﻠﮕﻪﻥ ﺑﯩﻠﮕﯩﻨﯩﻨﻰ ﻗﯩﻼﺭ، ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻥ ﺑﺎﺭﻣﯩﻐﯩﻨﻰ ﭼﯩﺸﻠﻪﺭ.
ﺑﯩﻠﮕﻪﻧﮕﻪ ﺋﯩﺸﺎﺭﻩﺕ، ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻧﮕﻪ ﺟﯘﯞﺍﻟﺪﯗﺭﯗﺯ.
ﺑﯩﻠﮕﻪﻧﻠﻪﺭ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﻩﻳﺪﯗ، ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻧﻠﻪﺭ ﻧﯩﻤﻪ ﺩﻩﻳﺪﯗ.
ﺑﯩﻠﮕﯩﻨﯩﯖﻨﻰ ﺋﻪﻟﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﯩﻤﺎ.
ﺑﯩﻠﮕﯜﺳﻰ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺳﻮﺭﺍﭖ ﺑﯩﻠﻪﺭ.
ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻛﯜﭺ.
ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﻪﻗﯩﻠﻨﯩﯔ ﭼﯩﺮﯨﻐﻰ.
ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﮔﯧﭙﻰ ﺋﻮﯓ، ﺑﯩﻠﯩﻤﺴﯩﺰﻧﯩﯔ ﮔﯧﭙﻰ ﺗﻮﯓ.
ﺑﯩﻠﯩﻤﺴﯩﺰ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻣﯩﯟﯨﺴﯩﺰ ﺩﻩﺭﻩﺥ.
ﺑﯩﻠﯩﻤﺴﯩﺰﮔﻪ ﺋﯩﺶ ﻳﻮﻕ، ﺋﯩﺸﺴﯩﺰﻏﺎ ﺋﺎﺵ.
ﺑﯩﻠﯩﻤﺴﯩﺰﮔﻪ ﻫﺎﻝ ﺋﯧﻴﺘﻘﯩﭽﻪ، ﺋﯩﭽﯩﯖﺪﻩ ﺳﯧﺴﯩﭗ ﻛﻪﺗﺴﯘﻥ.
ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻥ ﻳﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﻱ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭﻯ ﺗﻮﻻ.
ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻗﻪﺭﯨﺰ ﺋﺎﻟﻤﺎ.
ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻧﻨﻰ ﺳﻮﺭﺍﭖ ﺑﯩﻠﮕﻪﻥ، ﺋﺎﻟﯩﻢ، ﺋﯩﺰﺍ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺳﻮﺭﯗﻣﯩﻐﺎﻥ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺯﺍﻟﯩﻢ.
ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﯩﻨﯩﯖﻨﻰ ﻗﯩﻠﻤﺎ، ﺑﯩﻠﮕﯩﻨﯩﯖﻨﻰ ﭘﻪﻣﻠﻪ.
ﺑﯩﻠﻪﻙ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ﻗﯘﺷﻘﯩﭽﻰ ﻗﯘﻳﺮﯗﻗﺴﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺑﯩﻠﻪﻙ ﺗﺎﻟﺪﯗﺭﯗﭖ ﺋﺎﺵ ﺋﻪﺗﺴﻪﯓ، ﻳﯜﺭﻩﻙ ﻗﺎﻧﺪﯗﺭﯗﭖ ﺋﯩﭽﻪﺭﺳﻪﻥ.
ﺑﯩﻠﻪﻛﻜﻪ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎ، ﻳﯜﺭﻩﻛﻜﻪ ﻗﺎﺭﺍ.
ﺑﯩﻠﯩﮕﻰ ﭼﻮﯓ ﺑﯩﺮﻧﻰ ﻳﯧﯖﻪﺭ، ﺑﯩﻠﯩﻤﻰ ﭼﻮﯓ ﻣﯩﯖﻨﻰ ﻳﯧﯖﻪﺭ.
ﺑﯩﻠﻪﻱ ﻳﯘﻣﺸﺎﻕ ﻗﺎﺗﺘﯩﻘﻨﻰ ﻳﻪﻳﺪﯗ.
ﺑﯩﻠﻠﻪ ﻳﯧﮕﻪﻥ ﺋﺎﺵ ﺗﺎﺗﻠﯩﻖ، ﺑﯩﻠﻠﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺶ.
ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺭﺯﯗ ﺋﻮﻥ ﺋﺎﺭﺯﯗﻧﻰ ﺗﯘﻏﯩﺪﯗ.
ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺗﺎ ﺗﻮﻗﻘﯘﺯ ﺑﺎﻟﯩﻨﻰ ﺑﯧﻘﯩﺪﯗ، ﺗﻮﻗﻘﯘﺯ ﺑﺎﻻ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺗﯩﻨﻰ ﺑﺎﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.
ﺑﯩﺮ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﺑﯚﻙ.
ﺑﯩﺮ ﺑﯧﺸﯩﻢ ﺑﯩﺮ ﺋﯧﺸﯩﻢ.
ﺑﯩﺮ ﺑﺎﺷﺘﺎ ﻣﯩﯔ ﺧﯩﻴﺎﻝ، ﻣﯩﯔ ﺑﺎﺷﺘﺎ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻴﺎﻝ.
ﺑﯩﺮ ﺑﺎﻳﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﺑﺎﺭﺳﺎﻡ ﺗﻮﺧﯘ ﺳﯜﺗﯩﺪﯨﻦ ﻫﻪﻣﻤﻪ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺑﺎﺭ.
ﺑﯩﺮ ﺑﯩﻜﺎﺭﭼﻰ ﻣﯩﯖﻨﻰ ﺑﯩﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯘﺭ.
ﺑﯩﺮ ﺑﯘﻟﯘﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯩﺶ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.
ﺑﯩﺮ ﭼﯩﻘﻤﺎﻗﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﭼﯜﺷﻤﯩﮕﻰ ﺑﺎﺭ.
ﺑﯩﺮ ﭼﯩﭽﻘﺎﻕ ﻛﺎﻻ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﭘﺎﺩﯨﻨﻰ ﺑﯘﻟﻐﺎﻳﺪﯗ.
ﺑﯩﺮ ﭼﻮﯕﻨﯩﯔ ﮔﯧﭙﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼ (~ﺳﯚﺯﯨﮕﻪ ﻛﯩﺮ)،ﺑﯩﺮ ﻛﯩﭽﯩﻜﻨﯩﯔ.
ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺧﻤﻪﻕ ﺩﻩﺭﻳﺎﻏﺎ ﺗﺎﺵ ﺋﺎﺗﺴﺎ، ﺋﻮﻥ ﺋﻪﻗﯩﻠﺪﺍﺭ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎﭘﺘﯘ.
ﺑﯩﺮ ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﯩﯔ، ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﯕﻼﯓ.
ﺑﯩﺮ ﮔﯜﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﺯ ﺑﻮﻟﻤﺎﺱ.
ﺑﯩﺮ ﻫﺎﺭﻏﺎﻧﻐﺎ ﺗﻪﮔﻤﻪ، ﺑﯩﺮ ﺋﺎﭼﻘﺎﻧﻐﺎ.
ﺑﯩﺮ ﺧﯘﺩﺍﺩﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻕ، ﺑﯩﺮ ﺧﯘﺩﺍﺩﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﻤﺎﻏﺎﻧﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻕ.
ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺖ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﻗﺎﯞﯗﺭ، ﻣﯩﯔ ﺋﯩﺖ ﺋﺎﯕﻼﭖ ﻗﺎﯞﯗﺭ.
ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﻨﯩﯔ ﻣﯩﯔ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ ﺭﺍﺳﺖ ﺳﯚﺯﯨﻤﯘ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ.
ﺑﯩﺮ ﻛﻪﻣﯩﮕﻪ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﻪﻓﺴﻪﺭ ﻻﻳﯩﻖ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
ﺑﯩﺮ ﻛﯩﻢ ﺑﺎﺭﺩﯗﺭ، ﺋﯚﺯ ﺋﯚﻳﯩﺪﻩ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎﺩﯗﺭ، ﺑﯩﺮ ﻛﯩﻢ ﺧﯘﺩﺍﺩﯗﺭ.
ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﻰ ﻳﺎﻗﻘﺎﻥ ﺋﻮﺕ ﻳﯜﺯ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﺴﯩﺘﺎﺭ.
ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﮕﯩﻨﻰ ﻗﺎﻗﻤﺎ ﺯﯨﻨﻬﺎﺭ، ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﮕﯩﯖﻨﻰ ﻗﺎﻗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﺎﺭ.
ﺑﯩﺮ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺗﻮﻧﯘﺵ، ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺗﯘﻗﻘﺎﻥ.
ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻥ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﯨﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻗﯩﺮﯨﻖ ﻛﯜﻥ ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺳﻮﺭﯨﻤﺎ.
ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻥ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺗﻪﺭﺳﻪﯓ، ﻫﻪﭘﺘﻪ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺋﺎﻻﺭﺳﻪﻥ.
ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻥ ﺋﯩﺸﻠﻪﭖ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯜﻥ ﻫﺎﺩﯗﻕ ﺋﺎﭘﺘﯘ.
ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻥ ﻳﻮﻟﺪﺍﺵ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ، ﻗﯩﺮﯨﻖ ﻛﯜﻥ ﺳﺎﻻﻡ ﺋﯧﻴﺖ.
ﺑﯩﺮ ﻧﯧﻜﺎﻏﺎ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻮﻱ.
ﺑﯩﺮ ﺋﻮﻗﺘﺎ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻮﺷﻘﺎﻧﻨﻰ ﻳﯩﻘﯩﺘﯩﭙﺘﯘ.
ﺑﯩﺮ ﺋﯚﻟﯜﻣﮕﻪ ﺋﺎﺭﻏﺎ ﻳﻮﻕ.
ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺗﻤﺎﻥ ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﯘﯓ ﺑﻮﻟﻐﯩﭽﻪ، ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻧﺎﭖ ﻳﯧﺮﯨﯔ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ.
ﺑﯩﺮ ﭘﯘﻝ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﯘﺳﯘﻟﻐﺎ ﺳﺎﻟﺴﺎ، ﺋﻮﻥ ﭘﯘﻝ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺗﻮﺧﺘﺎﺗﻘﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﺱ.
ﺑﯩﺮ ﭘﯘﺗﻰ ﮔﯚﺭﺩﻩ، ﺑﯩﺮ ﭘﯘﺗﻰ ﻳﻪﺭﺩﻩ.
ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻟﯩﻐﺎﭺ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﻫﺎﺭ ﺑﻮﻟﻤﺎﺱ.
ﺑﯩﺮ ﻗﺎﭖ ﻳﺎﻧﺎﻗﻘﺎ ﻣﯘﺷﺘﻪﻙ ﺗﺎﺵ.
ﺑﯩﺮ ﻗﻮﻟﺘﯘﻗﻘﺎ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﺎﯞﯗﺯ ﺳﯩﻐﻤﺎﻳﺪﯗ.
ﺑﯩﺮ ﻗﻮﺭﻗﺎﻕ ﺑﯩﺮ ﺋﻮﺭﺩﯗﻧﻰ ﺑﻮﺯﺍﺭ.
ﺑﯩﺮ ﻗﻮﺭﻗﺴﺎﯓ، ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺑﺎﺭ ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻕ ﺑﯩﺮ ﻗﻮﺭﻗﺴﺎﯓ، ﺋﻪﻗﯩﻞ ﻳﻮﻕ ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻕ.
ﺑﯩﺮ ﻗﻮﻳﺪﯨﻦ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﯧﺮﻩ ﭼﯩﻘﻤﺎﺱ.
ﺑﯩﺮ ﺳﯩﻘﯩﻢ ﺗﻮﭘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ، ﺗﺎﻍ ﺩﯦﻤﻪ.
ﺑﯩﺮ ﺳﯚﺯ ﺋﺎﺯ، ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺳﯚﺯ ﻛﯚﭖ، ﺑﯩﺮ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﺳﯚﺯﻧﻰ ﻧﻪﺩﯨﻦ ﺗﺎﭘﯩﻤﻪﻥ؟
ﺑﯩﺮ ﺳﯚﺯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﺭ ﺋﯚﻟﻤﻪﺱ.
ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻝ ﺋﯜﺯﯛﻡ ﻗﯩﺮﯨﻖ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﻳﯧﺘﻪﺭ.
ﺑﯩﺮ ﺗﺎﺵ ﺋﺎﺗﺘﻰ، ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﯘﺷﻘﺎ ﺗﻪﮔﺪﻯ.
ﺑﯩﺮ ﺗﺎﯞﺍﻕ ﺋﺎﺵ ﻛﻪﻟﺪﻯ ﺩﻩﭖ ﺟﯧﻨﯩﻢ ﺳﯚﻳﯜﻧﺪﻯ، ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﻮﺷﯘﻕ ﺋﺎﻟﻤﺎﻱ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺗﯜﯞﻯ ﻛﯚﺭﯛﻧﺪﻯ.
ﺑﯩﺮ ﺗﺎﯞﯗﺷﻨﻰ ﻛﯚﭖ ﺗﺎﯞﯗﻕ ﻳﻮﻕ ﻗﯩﻼﺭ.
ﺑﯩﺮ ﺗﯩﻴﯩﻦ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﯧﻴﺘﻘﯘﺯﺍﻟﻤﺎﻳﺴﻪﻥ، ﺋﻮﻥ ﺗﯩﻴﯩﻦ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺗﻮﺧﺘﯩﺘﺎﻟﻤﺎﻳﺴﻪﻥ.
ﺑﯩﺮ ﺋﯘﻳﻨﯩﯔ ﻣﯜﯕﮕﯜﺯﯨﮕﻪ ﺋﯘﺭﺳﺎ، ﻣﯩﯔ ﺋﯘﻳﻨﯩﯔ ﻣﯜﯕﮕﯜﺯﻯ ﺳﯩﺮﻗﯩﺮﺍﺭ.
ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻣﯩﯔ ﺑﺎﻻﺩﯨﻦ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﺍﺭ.
ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﺘﯘﻟﻤﺎﺱ، ﺑﯩﺮ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ.
ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺧﺸﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﻳﯩﯟﻯ ﺑﺎﺭ.
ﺑﯩﺮ ﻳﺎﻣﺎﻗﻨﯩﯔ ﺗﯚﺷﯜﮔﯩﺪﯨﻦ ﻣﯩﯔ ﺋﯚﺗﯜﭘﺘﯘ.
ﺑﯩﺮ ﻳﺎﻧﺎﻕ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﺎﺵ ﺋﯧﺘﯩﻠﻤﺎﺱ.
ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﻐﺎ ﺗﻮﺷﻘﺎﻥ ﺗﯧﺮﯨﺴﯩﻤﯘ ﭼﯩﺪﺍﻳﺪﯗ.
ﺑﯩﺮ ﻳﻮﻟﯟﺍﺳﻨﯩﯔ ﺋﯚﻟﯜﮔﻰ ﻣﯩﯔ ﺗﯜﻟﻜﯩﻨﻰ ﻗﻮﺭﻗﯘﺗﺎﺭ.
ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ، ﺋﯩﻜﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﯜﭺ.
ﺑﯩﺮﻩﯞﻏﺎ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﺴﺎﯓ، ﺳﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻮﻥ ﻣﯘﺷﻪﻗﻘﯩﺘﯩﮕﻪ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭ ﺑﻮﻝ.
ﺑﯩﺮﻯ ﺋﺎﺧﭽﺎ ﻳﯩﻐﺴﺎ، ﺑﯩﺮﻯ ﺧﺎﻟﺘﺎ ﺗﯩﻜﻪﺭ.
ﺑﯩﺮﻯ ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ﺗﺎﯞﺍﻗﻘﺎ ﻧﺎﻥ ﻳﻪﺭ، ﺑﯩﺮﻯ ﻧﺎﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺟﺎﻡ ﺑﯧﺮﻩﺭ.
ﺑﯩﺮﻯ ﺧﺎﻣﺎﻧﺪﺍ، ﺑﯩﺮﻯ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﺍ.
ﺑﯩﺮﻯ ﺗﻮﻳﯘﭖ ﺳﻪﻛﺮﻩﻳﺪﯗ، ﺑﯩﺮﻯ ﺗﻮﯕﯘﭖ.
ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﻧﺎﻥ ﻗﺎﻳﻐﯘﺳﻰ، ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺟﺎﻥ.
ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯚﺯﻯ ﻗﺎﺭﻏﯘ، ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﻰ
ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺳﺎﻗﯩﻠﻰ ﻛﯚﻳﺴﻪ، ﺑﯩﺮﻯ ﻗﻮﻟﯘﻣﻨﻰ ﺋﯩﺴﺴﯩﺘﯩﯟﺍﻻﻱ ﺩﻩﭘﺘﯘ.
ﺑﯩﺮﻧﻰ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ، ﻛﯚﭘﻨﻰ ﺋﻪﻣﮕﻪﻙ.
ﺑﯩﺮﻧﻰ ﻛﻪﺳﺴﻪﯓ ﺋﻮﻧﻨﻰ ﺗﯩﻚ.
ﺑﯩﺮﻧﯩﯔ ﮔﯧﭙﻰ ﻣﯩﯖﻐﺎ.
ﺑﯩﺮﻧﯩﯔ ﺋﯜﻧﻰ ﺑﯩﺮ.
ﺑﯩﺮﻧﯩﯔ ﺋﯜﻧﻰ ﻳﯩﺮﺍﻗﻘﺎ ﻛﻪﺗﻤﻪﺱ.
ﺑﯩﺮﺳﯩﻨﻰ ﺳﻪﻥ ﺑﯚﺭﻯ ﺩﻩﺳﻪﯓ، ﺋﯘ ﺳﯧﻨﻰ ﻗﻮﻱ ﺩﻩﻳﺪﯗ.
ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﻜﻪﻥ ﺋﻮﺯﺍﺭ، ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﻤﯩﮕﻪﻥ ﺗﻮﺯﺍﺭ.
ﺑﯩﺮﻟﯩﻚ ﺑﺎﺭ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺋﯩﻨﺎﻗﻠﯩﻖ ﺑﺎﺭ.
ﺑﯩﺮﻟﯩﻚ ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ، ﺗﯩﺮﯨﻜﭽﯩﻠﯩﻚ ﻳﻮﻕ.
ﺑﯩﺮﻟﯩﻚ ﻳﻮﻕ ﺋﯚﻳﺪﻩ ﺑﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﻳﻮﻕ.
ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺷﻠﯩﻖ ﻛﯚﻛﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪﻟﯘﻡ.
ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯩﯟﻩ ﮔﯜﻟﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﻠﯩﻨﻪﺭ.
ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻮﻥ ﻳﯧﺸﯩﺪﺍ ﺑﺎﺵ ﺑﻮﻟﯘﺭ، ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﺮﯨﻖ ﻳﺎﺷﺘﺎ ﻳﺎﺵ ﺑﻮﻟﯘﺭ.
ﺑﻮﺳﯘﻏﯩﺪﯨﻦ ﻳﻪﺗﺘﻪ ﻗﻪﺩﻩﻡ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺮ.
ﺑﻮﺵ ﺗﻮﺑﺮﺍﻏﺎ ﺋﺎﺕ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ.
ﺑﻮﺵ ﻗﺎﭖ ﺗﯩﻚ ﺗﯘﺭﻣﺎﺱ.
ﺑﻮﻳﻰ ﺋﯘﺯﯗﻧﺪﯨﻦ ﺳﻮﺭﯨﺴﺎﯓ ﺗﯚﮔﯩﺪﯨﻦ ﺳﻮﺭﺍ، ﺳﺎﻗﯩﻠﻰ ﺋﯘﺯﯗﻧﺪﯨﻦ ﺳﻮﺭﯨﺴﺎﯓ ﺋﯚﺷﻜﯩﺪﯨﻦ ﺳﻮﺭﺍ.
ﺑﻮﻳﯘﯓ ﻳﻪﺗﻤﯩﮕﻪﻥ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺋﯧﺴﻠﯩﻤﺎ.
ﺑﻮﻳﺪﺍﻗﻨﻰ ﺋﻪﻟﭽﻰ ﻗﻮﻳﻤﺎﺱ.
ﺑﻮﻳﻨﯘﻧﻰ ﺑﺎﻏﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺖ ﺋﻮﯞﻏﺎ ﻳﺎﺭﯨﻤﺎﭘﺘﯘ.
ﺑﻮﻳﯘﻧﻨﻰ ﻗﯩﻞ ﻛﻪﺳﻤﻪﻳﺪﯗ، ﻗﯩﻠﯩﭻ ﻛﯧﺴﯩﺪﯗ.
ﺑﯚﻙ ﺋﺎﻝ ﺩﯨﺴﻪ، ﺑﺎﺵ ﻛﯧﺴﯩﭙﺘﯘ.
ﺑﯚﻛﯜﯕﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﯖﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺋﻮﻳﻼﭖ ﺑﺎﻕ.
ﺑﯚﻟﯜﻧﮕﻪﻧﻨﻰ ﺑﯚﺭﻯ ﻳﻪﺭ.
ﺑﯚﺭﻩ ﺑﺎﺭ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﻗﺎﻥ ﺑﺎﺭ.
ﺑﯚﺭﻩ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﻳﻨﻰ ﻳﻪﭖ، ﻗﻮﻳﭽﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯚﺭﻩ ﺋﺎﭘﺘﯘ.
ﺑﯚﺭﻩ ﻛﻪﻟﺴﻪ، ﺑﯩﺮ ﻗﻮﻳﻠﯘﻗﻘﺎ ﻛﻪﭘﺘﯘ.
ﺑﯚﺭﻩ ﻗﯧﺮﯨﺴﺎ، ﺋﯩﺘﻨﯩﯔ ﻛﯜﻟﻜﯩﺴﻰ ﻛﯧﻠﻪﺭ.
ﺑﯚﺭﻩ ﻳﻪﭖ ﺑﻪﺭﺩﻯ، ﻗﺎﻏﺎ ﭼﻮﻗﯘﭖ.
ﺑﯚﺭﯨﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﻘﺎﻥ ﻗﻮﻱ ﺑﺎﻗﻤﺎﺱ.
ﺑﯚﺭﯨﻤﯘ ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﻐﺎ ﻗﻪﺳﺖ ﻗﯩﻠﻤﺎﺱ.
ﺑﯚﺭﯨﻨﻰ ﺋﺎﻳﯩﺴﺎﯓ، ﻗﻮﻳﯘﯕﻐﺎ ﺯﯨﻴﺎﻥ.
ﺑﯚﺭﯨﻨﻰ ﺑﺎﻗﻘﺎﻥ ﺗﯚﺕ ﭘﯘﺗﻰ.
ﺑﯚﺭﯨﻨﻰ ﻗﻮﻳﭽﻰ ﻗﯩﻠﺪﻯ.
ﺑﯚﺭﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻏﺰﻯ ﻳﯩﺴﯩﻤﯘ ﻗﺎﻥ، ﻳﯩﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﻗﺎﻥ.
ﺑﯚﺭﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ ﺑﯚﺭﻩ.
ﺑﯚﺭﯨﻨﯩﯔ ﺗﻪﯓ ﺋﻮﺗﺎﻕ، ﻗﺎﻏﯩﻨﯩﯔ ﺩﻩﺭﻩﺥ ﺋﯘﭼﯩﺪﺍ.
ﺑﯚﺭﯨﺴﻰ ﻳﻮﻕ ﺟﺎﯕﮕﺎﻝ، ﺋﻮﻏﺮﯨﺴﻰ ﻳﻮﻕ ﻳﯘﺭﺕ ﺑﻮﻟﻤﺎﺱ.
ﺑﯚﺷﯜﻙ ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ ﺑﻪﮒ ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ.
ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻪﻡ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺋﺎﻟﻪﻡ.
ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻪﻣﺪﻩ ﭘﯘﻗﺮﺍﻏﺎ ﻧﯩﻤﻪ ﻳﺎﺧﺸﻰ؟ ﺋﯘﻟﯘﻏﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﺘﯩﭙﺎﺕ ﻳﺎﻫﺸﻰ.
ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻪﻣﻨﯩﯔ ﺑﻪﮔﻠﻪﺭﻯ، ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺳﻪﮔﻠﻪﺭﻯ.
ﺑﯘ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺳﻪﻧﺪﻩ ﺗﯘﺭﻣﺎﺱ، ﺑﯘ ﻣﻪﻳﻨﻪﺕ ﻣﻪﻧﺪﻩ.
ﺑﯘﻏﺪﺍﻱ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ، ﺋﺎﺭﭘﺎ ﺳﯧﺘﯩﭙﺘﯘ.
ﺑﯘﻏﺪﺍﻱ ﻧﯧﻨﯩﯔ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ، ﺑﯘﻏﺪﺍﻱ ﺳﯚﺯﯗﯓ ﻳﻮﻗﻤﯩﺪﻯ.
ﺑﯘﻏﺪﺍﻳﻨﻰ ﺩﻩﭖ ﻛﻮﻛﺎﺗﻨﯩﻤﯘ ﺳﯘﻏﯩﺮﯨﺪﯗ.
ﺑﯘﻏﺪﺍﻳﻨﯩﯔ ﺑﺎﻧﯩﺴﯩﺪﺍ ﻗﺎﺭﺍﻣﯘﻕ ﺳﯘ ﺋﯩﭽﯩﭙﺘﯘ.
ﺑﯘﻏﺪﺍﻳﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﺍﺭ ﻳﯧﺮﻯ ﺗﯜﮔﻤﻪﻥ.
ﺑﯘﻻﻗﻼﺭ ﻗﻮﺷﯘﻟﺴﺎ، ﺩﻩﺭﻳﺎ ﺑﻮﻻﺭ.
ﺑﯘﻻﻗﻘﺎ ﻛﻪﺗﮕﻪﻧﻨﯩﯔ ﻛﻮﺯﺍﺳﻰ ﺳﯘﻧﯘﭖ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ.
ﺑﯘﻻﻗﺴﯩﺰ ﺳﯘ ﺑﻮﻟﻤﺎﺱ، ﻗﯘﻻﻗﺴﯩﺰ ﺳﯚﺯ.
ﺑﯘﻟﺒﯘﻝ ﮔﯜﻝ ﺑﺎﺭ ﻳﻪﺭﺩﻩ، ﻫﯚﺭﻣﻪﺕ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﺎﺭ ﻳﻪﺭﺩﻩ.
ﺑﯘﻟﺒﯘﻝ ﭼﯩﻤﻪﻧﻨﻰ ﺳﯚﻳﻪﺭ، ﺋﺎﺩﻩﻡ ﯞﻩﺗﻪﻧﻨﻰ.
ﺑﯘﻟﺒﯘﻟﻐﺎ ﺑﺎﻍ ﻳﺎﺧﺸﻰ، ﻛﻪﻛﻠﯩﻜﻜﻪ (~ﻗﯩﺮﻏﯩﺰﻏﺎ) ﺗﺎﻍ.
ﺑﯘﻟﺒﯘﻟﻐﺎ ﻗﻪﭘﻪﺱ ﺟﯘﻧﺪﯨﻬﺎﻧﺎ ﺑﺎﺭ.
ﺑﯘﻟﺒﯘﻟﻨﻰ ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ﻗﻪﭘﻪﺳﺘﻪ ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﺪﯗ، ﺋﺎﻫ ﻳﯘﺭﺗﯘﻡ ﺩﻩﻳﺪﯗ.
ﺑﯘﻟﯘﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻱ ﺗﻮﻏﺪﻯ.
ﺑﯘﻗﺎ ﻗﯧﺮﯨﺴﺎ ﺑﯘﺭﻧﻰ ﻗﯧﺮﯨﻤﺎﺱ.
ﺑﯘﻗﯩﻨﻰ ﻣﯜﯕﮕﯜﺯﯨﺪﯨﻦ، ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﺳﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ﺗﯘﺗﯩﺪﯗ.
ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺗﺎﻍ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﻟﺴﻪ، ﻫﺎﺯﯨﺮ ﺑﺎﻍ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻛﯧﻠﻪﺭ.
ﺑﯘﺭﯗﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﺎﺷﺘﺎ ﻗﻮﺳﺎﻕ ﺗﻮﻳﻤﻪﻳﺪﯗ.
ﺑﯘﺯﯗﯞﻩﺩﯨﻢ، ﺑﯧﺸﯩﻤﻐﺎ ﺗﻪﮔﺪﻯ.
ﺑﯜﮔﯜﻥ ﻣﺎﯕﺎ، ﺋﻪﺗﻪ ﺳﺎﯕﺎ.
ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻨﻰ ﺋﻪﺗﯩﮕﻪ ﻗﻮﻱ.
ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺋﻪﺗﯩﮕﻪ ﻗﻮﻳﻤﺎ.
ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﺗﯘﺧﯘﻡ ﺋﻪﺗﯩﻜﻰ ﺗﻮﺧﯘﺩﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﻰ.

jewlan يوللانغان ۋاقتى 2006-8-7 14:04:10

ﺟﻪﯞﻻﻥ

--- ﭖ ---
ﭘﺎﺩﯨﺸﺎﺩﺍ ﺋﻪﺩﻟﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ، ﻳﺎﻣﻐﯘﺭ ﻳﻮﻕ، ﺑﯘﻟﯘﺗﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ.
ﭘﺎﺩﯨﺸﺎﻏﺎ ﻧﯩﻤﻪ ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ، ﺋﻪﺩﻟﻰ ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ.
ﭘﺎﺩﯨﺸﺎﻧﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﭘﺎﻗﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜﭘﺘﯘ.
ﭘﺎﻻﻕ ﺗﯘﺧﯘﻣﺪﯨﻦ ﭼﯜﺟﻪ ﭼﯩﻘﻤﺎﺱ.
ﭘﺎﻗﺎ ﺑﯩﺮ ﺳﻪﻛﺮﻩﺭ، ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺳﻪﻛﺮﻩﺭ، ﺋﯜﭼﯜﻧﭽﯩﺴﯩﺪﻩ ﺋﻮﺭﯨﻐﺎ ﭼﯜﺷﻪﺭ.
ﭘﺎﻗﺎ ﻳﯘﺗﻘﺎﻥ ﻳﯩﻼﻧﺪﻩﻙ.
ﭘﺎﻗﯩﻨﯩﻤﯘ ﺩﻩﺳﯩﺴﻪ ﯞﺍﻕ ﺩﻩﻳﺪﯗ.
ﭘﺎﺭﺍﺳﻪﺗﺴﯩﺰ ﭘﺎﻻﻛﻪﺗﻜﻪ ﻳﻮﻟﯘﻗﺎﺭ.
ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺑﯘﻟﯘﺗﺘﯩﻦ ﻳﺎﻣﻐﯘﺭ ﻛﯜﺗﻤﻪ.
ﭘﺎﻳﺪﺍ ﺑﺎﺭ ﺟﺎﻳﺪﺍ ﺯﻩﺭﺍﺭ ﺑﺎﺭ.
ﭘﺎﻳﺪﺍ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺯﯨﻴﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﯘﻗﻘﺎﻥ.
ﭘﺎﻳﺪﯨﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺯﯨﻴﺎﻧﻨﻰ ﻫﻪﺳﺎﭘﻼ.
ﭘﯩﭽﺎﻕ ﺋﯩﺘﺘﯩﻚ ﺑﻮﻟﺴﺎ، ﻳﺎﻏﺎﭼﻨﯩﯔ ﻗﺎﺗﺘﯩﻐﻰ ﻳﻮﻕ.
ﭘﯩﭽﺎﻕ ﺋﯩﺘﺘﯩﻚ ﺑﻮﻟﺴﺎ، ﻏﯩﻠﯩﭙﯩﻨﻰ ﻛﯧﺴﻪﺭ.
ﭘﯩﭽﺎﻕ ﺋﯚﺯ ﺩﻩﺳﺘﯩﻨﻰ ﻛﻪﺳﻤﻪﺱ.
ﭘﯩﭽﺎﻗﻨﻰ ﺋﯚﺯﻩﯕﮕﻪ ﺳﺎﻝ، ﺋﺎﻏﺮﯨﻤﯩﺴﺎ ﺋﯚﺯﮔﯩﮕﻪ.
ﭘﯩﻞ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﻮﻟﺴﺎﯓ، ﭘﯩﻠﺨﺎﻧﺎﯕﻨﻰ ﺭﺍﺳﺖ ﻗﯩﻞ.
ﭘﯩﻠﻨﯩﯔ ﺋﯚﻣﺮﯨﮕﻪ ﭼﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻠﯩﻜﻰ ﺳﻪﯞﻩﭘﻜﺎﺭ.
ﭘﯩﺮﯨﮕﻪ ﺑﯧﻘﯩﭗ ﻣﯘﺭﺕ ﺑﻮﻻﺭ، ﺳﺎﻗﺎﻟﻐﺎ ﺑﯧﻘﯩﭗ ﺑﯘﺭﯗﺕ.
ﭘﯩﺸﻘﺎﻥ ﺋﺎﻟﻤﺎ ﺗﯜﯞﯨﮕﻪ ﺋﯚﺯﻯ ﭼﯜﺷﻪﺭ.
ﭘﯩﺘﻨﯩﯔ ﺋﺎﭼﭽﯩﻐﯩﺪﺍ ﭼﺎﭘﺎﻧﻨﻰ ﺋﻮﺗﻘﺎ ﺳﺎﻟﺪﻯ.
ﭘﻮﻗﻨﻰ ﺗﻪﭘﺴﻪ، ﺳﯧﺴﯩﺪﯗ.
ﭘﻮﻗﻘﺎ ﭼﺎﻟﻤﺎ ﺋﺎﺗﺴﺎﯓ، ﺋﯚﺯﻩﯕﮕﻪ ﭼﺎﭼﺮﺍﺭ.
ﭘﯘﻝ ﺋﺎﺩﻩﻣﮕﻪ ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺋﯚﮔﯩﺘﯩﺪﯗ.
ﭘﯘﻝ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﺗﺎﭘﻤﺎﻳﺪﯗ، ﺋﺎﺩﻩﻡ ﭘﯘﻟﻨﻰ ﺗﺎﭘﯩﺪﯗ.
ﭘﯘﻝ ﺑﺎﻳﻐﺎ ﺗﺎﺭﺗﯩﺪﯗ، ﺑﺎﻻ ﮔﺎﺩﺍﻳﻐﺎ.
ﭘﯘﻝ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻨﻰ ﺩﻭﺳﺖ ﻗﯩﻼﺭ، ﺩﻭﺳﺘﻨﻰ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﻗﯩﻼﺭ.
ﭘﯘﻝ ﺋﻪﻗﯩﻠﺪﯨﻦ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ.
ﭘﯘﻝ ﺗﺎﭘﻘﯩﭽﻪ ﺋﻪﻗﯩﻞ ( ﺋﯩﻠﯩﻢ ) ﺗﺎﭖ.
ﭘﯘﻝ ﺗﯧﭙﯩﻼﺭ، ﺩﻭﺳﺖ ﺗﯧﭙﯩﻠﻤﺎﺱ.
ﭘﯘﻝ ﺗﯧﭙﯩﯟﺍﻟﺴﺎﯓ، ﺳﺎﻧﯩﯟﺍﻝ.
ﭘﯘﻝ ﺗﯩﻠﯩﺴﻪﯓ، ﺋﻪﻣﮕﻪﻙ ﻗﯩﻞ.
ﭘﯘﻝ ﻳﻮﻗﺘﺎ ﺩﻭﺳﺖ ﻳﻮﻕ.
ﭘﯘﻟﻰ ﺋﺎﺯﻧﯩﯔ ﻏﯧﻤﻰ ﺋﺎﺯ.
ﭘﯘﻟﻰ ﺑﺎﺭ ﻛﺎﯞﺍﭖ ﻳﻪﻳﺪﯗ، ﭘﯘﻟﻰ ﻳﻮﻕ ﻛﺎﯞﺍﭖ ﺗﯜﺗﯜﻧﻰ.
ﭘﯘﻟﻰ ﺑﺎﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻗﻠﻰ (~ﻳﻮﻟﻰ) ﺑﺎﺭ.
ﭘﯘﻟﻰ ﺑﺎﺭﻧﯩﯔ ﮔﻪﭘﻰ ﺋﻮﯓ، ﭘﯘﻟﻰ ﻳﻮﻗﻨﯩﯔ ﮔﻪﭘﻰ ﺗﻮﯓ.
ﭘﯘﻟﻨﻰ ﭘﯘﻝ ﺗﺎﭘﯩﺪﯗ.
ﭘﯘﻟﻨﯩﯔ ﻗﻪﺩﺭﯨﻨﻰ ﻫﺎﺟﻰ ﺑﯩﻠﯘﺭ، ﻗﺎﻧﻨﯩﯔ ﻗﻪﺩﺭﯨﻨﻰ ﺳﺎﻟﺠﻰ.
ﭘﯘﻟﻨﯩﯔ ﻳﯜﺯﻯ ﺋﯩﺴﺴﯩﻘﺪﯗﺭ.
ﭘﯘﻟﺴﯩﺰ ﺑﺎﺯﺍﺭﻏﺎ ﻛﯩﺮﻣﻪ، ﺋﺎﺷﯩﻘﺴﯩﺰ ﻣﻪﺟﻠﯩﺴﻜﻪ.
ﭘﯘﻟﺴﯩﺰ ﺋﻪﺭ ﺧﻮﺗﯘﯕﻐﺎ ﺟﯩﻦ ﻛﯚﺭﯛﻧﻪﺭ.
ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎﻥ ﭘﺎﻳﺪﺍ ﺑﻪﺭﻣﻪﺱ.
ﭘﯘﺕ ﭘﯘﺗﻘﺎ ﻫﻪﻣﺮﺍ، ﻗﻮﻝ ﻗﻮﻟﻐﺎ.
ﭘﯘﺗﻰ ﻛﯚﻳﮕﻪﻥ ﺗﻮﺧﯘﺩﻩﻙ.
ﭘﯘﺗﻘﺎ ﺗﺎﭘﺴﺎ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﻮﻕ، ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﺎﭘﺴﺎ ﭘﯘﺗﻘﺎ ﻳﻮﻕ.
ﭘﯘﺗﯘﯕﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻐﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎ، ﻳﻮﻟﯘﯕﻨﯩﯔ ﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻐﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍ.

@TuranTekin يوللانغان ۋاقتى 2006-8-7 16:25:14

ﺑﯘ ﻣﺎﻗﺎﻝ ﺗﻪﻣﺴﯩﻠﻠﻪﺭ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺘﻰ ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﺑﯘﻟﯘﭘﺘﯘ. ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﻛﯜﺭﯛﭖ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻥ، ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﯕﻼﭖ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻥ ﺗﻪﻣﺴﯩﻠﻠﻪﺭﻣﯘ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ. ﻛﯚﭖ ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ!!!!


ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﯓ ﺳﻪﯞﯨﻴﯩﺴﻰ، ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺳﻪﯞﯨﻴﯩﺴﻰ ﯞﻩ ﺋﻪﻣﯩﻠﻰ ﺗﻪﺟﯩﺮﯨﺒﯩﺴﻰ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺳﻪﯞﻩﯞﯨﺪﯨﻦ ﺑﯘ ﻣﺎﻗﺎﻝ ﺗﻪﻣﺴﯩﻠﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﯘﻟﯘﻕ ﭼﯜﺷﯜﻧﯜﭖ ﻛﯩﺘﻪﻟﻤﻪﺳﻠﯩﻜﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ. ﺷﯘﯕﺎ ﭼﯜﺷﯘﻧﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ﻣﺎﻗﺎﻝ ﺗﻪﻣﺴﯩﻠﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ، ﺭﯗﻟﻰ، ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﯩﺘﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﻣﯘﻧﺎﺯﯨﺮﻩ ﺑﯘﻟﯘﻧﺴﺎ ﺩﻩﻳﻤﻪﻥ.

ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ: ﭘﯘﻝ ﺋﻪﻗﯩﻠﺪﯨﻦ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ.
               ﭘﯘﻝ ﺗﺎﭘﻘﯘﭼﻪ ﺋﻪﻗﯩﻞ (ﺋﯩﻠﯩﻢ) ﺗﺎﭖ.
ﻣﯩﻨﯩﯖﭽﻪ ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯘﺭﯗﻧﺪﺍ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪﻩﻙ ﻛﯜﺭﯛﻧﺴﯩﻤﯘ، ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﻗﯘﻳﯘﭖ ﻗﺎﺭﯨﺴﺎ ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﻣﯘ-ﻗﺎﺭﺷﯩﺪﻩﻙ ﺗﯘﻳﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ.   ﯞﻩ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ........

ArslanTekin يوللانغان ۋاقتى 2006-8-7 17:42:40

ﻣﯩﻨﯩﯖﭽﻪ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻣﯘ ﺋﺎﯞﺍﺯ ﻗﻮﺷﺎﻳﻠﻰ . ﺑﯘﻧﻰ ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻝ ﺑﯩﺮ ﺗﻮﭘﻼﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﺎﻳﻠﻰ .

jallat يوللانغان ۋاقتى 2006-8-7 21:00:26

ﺋﻪﭘﺴﯘﺱﺑﯘﮔﯘﻥ ﻛﯩﺘﺎﭘﺨﺎﻧﯩﺪﺍ \"ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻣﺎﻗﺎﻝ ﺗﻪﻣﺴﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻳﯩﯖﻰ ﺗﻮﭘﻠﯩﻤﯩﻨﻰ\"ﻛﻮﺭﯗﭖ ﻏﻪﺯﯨﯟﯨﻢ ﺗﯘﺗﺘﻰ .....ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺸﺘﯩﻜﻰ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﻪﺭﺑﯘﻻﯓ -ﺗﺎﻻﯕﻐﺎ ﺋﯘﭼﺮﺍﯞﺍﺗﺎﻣﺪﯗ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ....ﺋﺎﭘﺘﯘﺭﯨﻨﯩﯔ ﻛﻮﻟﺪﯗﺭﻣﺎ ﯞﻩ ﺟﻪﯞﻻﻥ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻢﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﻜﻰﺋﯩﻨﯩﻖ ﭼﯘﻧﻜﻰﺑﯘ ﺗﻮﺭﺩﺍﺷﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﻣﺎﯕﺎ ﺋﺎﯕﺪﯨﯔ ......

swan يوللانغان ۋاقتى 2006-8-8 11:31:55

ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ

ArslanTekin يوللانغان ۋاقتى 2006-8-8 15:45:17

ﻣﯩﻨﯩﯖﭽﻪ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺸﺘﯩﻜﻰ ﺋﯩﺠﺎﺩﯨﻲ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺳﻪﺭ ﮬﻮﻗﯘﻗﯩﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﺷﻘﺎ ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﻪﺕ ﺑﯧﺮﻩﻳﻠﻰ . ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﻩ ﻛﯘﺭﯗﺳﺘﺎ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﻣﺎﯕﺎ ﺑﯩﺮ ﺷﯩﺌﯩﺮ ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﺑﯧﻘﯩﯔ ﺩﻩﭖ ﻛﻪﭘﺘﯘ . ﻗﺎﺭﯨﺴﺎﻡ ﺗﻮﺭﺩﺍ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﯩﺮ ﺷﺎﺋﯩﺮ ﺋﯩﻼﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺷﯩﺌﯩﺮ (ﺋﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﺩﻩﭖ ﻳﯜﺭﻣﻪﻱ ) ، ﻣﻪﻥ ﺑﯘﻧﻰ ﺗﻮﺭﺩﺍ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ . ﺋﯘ ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻩﺭ ﻣﻪﺗﺒﯘﺋﺎﺗﻘﺎ ﺋﻪﯞﻩﺗﺴﯩﻢ ﭼﯩﻘﺎﺭﻣﯘ ﺩﻩﭖ ﺳﻮﺭﯨﻐﺎﻧﺘﺘﻰ ، ﻣﻪﻥ ﻧﯩﻤﻪ ﺩﯨﻴﯩﺸﯩﻤﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﻼ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ .

UqBulung يوللانغان ۋاقتى 2006-11-23 19:16:41

ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ. ﻛﯚﭖ ﺟﺎﭘﺎ ﭼﯩﻜﯩﭙﺴﯩﺰ.
بەت: [1]
: ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺶ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﻯ (1) ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺧﻪﻟﯩﻖ ﻣﺎﻗﺎﻝ ﺗﻪ