uqkun يوللانغان ۋاقتى 2006-8-7 12:43:46

ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﺩﻭﻛﯩﻼﺗﯩﻢ

2004-11-28

26- ﻧﻮﻳﺎﺑﯧﺮﺩﯨﻦ 28- ﻧﻮﻳﺎﺑﯧﺮﻏﯩﭽﻪ ﻗﯘﺭﯗﻟﯘﺵ ﺑﺎﻧﻜﯩﺴﻰ ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﺎﭘﺘﻮﻧﻮﻡ ﺭﺍﻳﻮﻧﻠﯘﻕ ﺷﯚﺑﯩﺴﻰ ﭘﯘﻝ ﺋﺎﻣﺎﻧﻪﺕ ﻛﻪﺳﭙﻰ ﻗﻮﻟﻼﻧﻤﺎ ﺳﯧﺴﺘﯩﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﻳﯧﯖﯩﻼﻧﻐﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﻛﯚﭘﭽﯩﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﺧﻪﯞﯨﺮﻯ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯧﺮﻩﻙ. ﺑﯘﻧﺪﯨﻦ ﺑﻪﺵ ﺋﺎﻱ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪﻥ ﺳﯧﺴﯩﺘﯩﻤﯩﻨﻰ ﻳﯧﯖﻰ ﭘﯘﻝ ﺋﺎﻣﺎﻧﻪﺕ ﺳﯧﺴﺘﯩﻤﯩﺴﯩﻐﺎ ﻣﺎﺳﻼﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺶ ﯞﻩﺯﯨﭙﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯞﺍﻟﺪﯗﻕ. ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﯧﺴﯩﺘﻤﯩﻤﯩﺰ ﭘﯘﻝ ﺋﺎﻣﺎﻧﻪﺕ ﻛﻪﺳﭙﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﯟﺍﺳﺘﻪ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﭼﻘﺎ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺳﯧﺴﺘﯩﻤﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺑﯚﻟﻪﻛﻠﯧﺮﯨﻨﯩﻼ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﺴﻪﻙ ﯞﻩﺯﯨﭙﻪ ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﯨﻼﺗﺘﻰ. ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﯜﺭﺩﯨﻜﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺋﺎﻱ ﻛﯧﭽﻪ - ﻛﯜﻧﺪﯛﺯ ﺋﯩﺴﻤﯩﻨﺎ ﻗﻮﺷﯘﭖ ﺋﯩﺸﻠﻪﺷﻨﯩﯔ ﻫﺎﺟﯩﺘﻰ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﺪﻯ. ﺷﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺳﺎﻡ، ﺑﺎﺷﻠﯩﻖ ﺋﯩﺸﺨﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﺗﯩﭗ ﻳﯧﯖﻰ ﺑﯩﺮ ﯞﻩﺯﯨﭙﻪ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﺩﻯ:
-- ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﯩﺮﺗﻘﻰ ﯞﺍﻗﺘﯩﯖﯩﺪﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﭘﯘﻝ ﺋﺎﻣﺎﻧﻪﺕ ﺳﯧﺴﺘﯩﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﯖﯩﻼﺵ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﻨﯩﺶ ﻫﺎﻟﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﻮﺭﺩﺍ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺗﺎﺭﻣﺎﻕ ﺳﯧﺴﺘﯩﻤﺎ ﺋﯩﺸﻠﻪﻳﺴﻪﻥ ........
ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﻧﯩﻤﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺩﯨﮕﯩﻨﻰ ﻳﺎﺩﯨﻤﺪﺍ ﻳﻮﻕ، ﻛﺎﻟﻼﻣﺪﺍ ﻫﻪﺩﻩﭖ ﭘﯩﻼﻥ ﺗﯜﺯﻩﯞﺍﺗﯩﻤﻪﻥ: ﺑﯩﺮﻫﻪﭘﺘﻪ 7 ﻛﯜﻥ، ﻫﻪﺭﻛﯜﻧﻰ 8 ﺳﺎﺋﻪﺕ ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻳﻪﻧﻪ 3 ﺳﺎﺋﻪﺕ ﯞﺍﻗﺘﯩﻢ ﺑﺎﺭ ﺩﻩﭖ ﻫﯩﺴﺎﭘﻠﯩﺴﺎﻡ ﺑﯩﺮ ﻫﻪﭘﺘﯩﺪﻩ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﺷﻜﻪ 21 ﺳﺎﺋﻪﺕ ﯞﺍﻗﺘﯩﻢ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ، ﻳﻪﻧﻪ 4 ﻫﻪﭘﺘﻪ ﺑﺎﺭ، 80 ﺳﺎﺋﻪﺕ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﻣﯧﻨﯩﯖﭽﻪ ﻳﯧﺘﯩﭙﻤﯘ ﻗﺎﻻﺭ........
ﺗﻮﺭﺩﺍ ﺋﯩﺸﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻐﺎ، ﻛﯩﭽﯩﻜﺮﻩﻙ ﺳﯧﺴﺘﯩﻤﺎ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﯩﻜﺮﻭﺳﻮﻓﺘﻨﯩﯔ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﺴﻰ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ(ASP،ASP.NET) ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﻩﻛﻠﻪﺭ. ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺗﻮﺭﺩﺍ ﻣﯘﺷﯘﻧﯘﯕﻐﺎ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﺗﻠﯩﻚ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺶ ﻣﺎﺗﯩﺮﻳﺎﻟﻠﯧﺮﯨﻤﯘ ﻛﯚﭖ. ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﭘﯩﺮﻭﮔﯩﺮﺍﻣﻤﯩﻨﻰ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﻨﯩﯔ ﺋﯧﻨﺘﯧﺮﻧﯧﺖ ﺑﯧﻜﻪﺕ ﻣﯘﻻﺯﯨﻤﯩﺘﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﯘﻳﯩﺪﯗ.......
ﻣﯘﻻﺯﯨﻤﯩﺘﯩﺮﺩﺍ NET. ﺳﯘﭘﯩﺴﻰ NET FrameWork.) ﻳﻮﻗﻜﻪﻥ. ﺷﯘﯕﺎ ASP ﻧﻰ ﺗﺎﻟﻼﺷﻘﺎ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻛﻪﻟﺪﻯ.
ﺗﻮﺭﺩﯨﻦ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭ ﻣﺎﺗﯩﺮﻳﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﭼﯜﺷﻪﺭﺳﻪﻡ ﻫﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﻪﻟﻮﻣﺎﺕ ﺋﺎﻣﺒﯩﺮﻯ ﺋﯜﭼﯜﻥ Microsoft Accessﻧﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﭙﺘﯘ. ﻣﻪﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪﻥ ﺳﯧﺴﺘﯩﻤﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮﺗﻪﺭﻩﭖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯩﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﻪﻟﻮﻣﺎﺗﻼﺭ ﻛﯚﭖ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻣﯩﯔ ﺑﯘﻟﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ، ﺷﯘﯕﺎ ﻣﻪﻧﻤﯘ Microsoft Accessﻧﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﻪﻱ........
ﺷﯘ ﻛﯜﻧﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻼ ﺋﯩﺸﻠﻪﺷﻜﻪ ﻛﯩﺮﯨﺸﺘﯩﻢ. ﺋﯩﺸﻠﻪﺵ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﻨﻰ ﺳﯚﺯﻟﻪﭖ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻣﯩﺴﺎﻣﻤﯘ ﺑﯘﻻﺭ، ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻫﻪﭘﺘﯩﺪﻩ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ﺟﻪﻫﻪﺗﺘﯩﻦ ﭘﯜﺗﯩﺪﯗ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺳﯧﺴﺘﯩﻤﺎ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻧﻪﻕ 4 ﻫﻪﭘﺘﻪ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﻛﻪﺗﺘﻰ. ﻣﯧﻨﻰ ﺩﯙﺗﻜﻪﻥ ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻼﭖ ﻗﺎﻟﻤﺎﯓ. ﺋﺎﺭﻟﯩﻘﺘﺎ ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺝ ﺋﻮﻧﻨﻪﭼﭽﻪ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺩﻯ. ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻥ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻞ ﺩﯨﺴﻪ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻥ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻞ ﺩﻩﻳﺪﯗ. ﺋﺎﭘﺘﻮﻣﺎﺗﯩﻚ ﻗﺎﻳﺘﯩﺶ، ﻣﯘﻧﺪﻩﺭﯨﺠﻪ ﺷﻪﻛﻠﯩﺪﻩ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﺵ، ﻗﯩﺴﻘﺎ ﺋﯘﭼﯘﺭ ﻳﻮﻟﻼﺵ...... ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﺑﯩﺮﻣﯘﻧﭽﻪ ﺋﯧﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻻﺭ ﻗﻮﺷﯘﻟﺪﻯ، ﺋﻪﺗﻪ ﺭﻩﺳﻤﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻛﯜﻧﮕﯩﭽﻪ ﭘﯩﺮﻭﮔﯩﺮﺍﻣﻤﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﯨﻢ. ﺋﻪﯓ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯩﭽﻜﻰ ﻗﯩﺴﯩﻤﺪﺍ ﺳﯩﻨﺎﻕ ﻗﯩﻠﯩﭙﻼ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸﻜﻪ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﺩﯗﻡ.
ﻛﯚﯕﻠﯜﻣﺪﻩ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﭼﻮﯓ ﭼﺎﺗﺎﻕ ﻳﻮﻕ ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎﻥ ﺳﯧﺴﺘﯩﻤﺎ ﻳﯧﯖﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﻫﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﭼﺎﺗﯩﻘﻰ ﭼﯩﻘﻤﯩﺪﻯ. ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﺎﺭﻣﺎﻕ ﺑﺎﻧﻜﯩﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﺎﺑﻮﻧﺘﻼﺭ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﯟﯨﺪﻯ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺗﯧﻠﻐﯘﻧﯩﻤﻤﯘ ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﻱ ﺟﯩﺮﯨﯖﻠﯩﻐﯩﻠﻰ ﺗﯘﺭﺩﻯ:
-- ﺗﯜﯞﻩﻧﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﺳﯜﺭﻩﺕ ﺑﻪﻙ ﺋﺎﺳﺘﺎ، ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﻪﻟﻤﻪﻳﯟﺍﺗﯩﻤﯩﺰ ﺩﻩﻳﺪﯗ........
-- XXX ﺗﺎﺭﻣﺎﻕ ﺑﺎﻧﻜﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﭼﺎﻟﻤﺎﻳﯟﯨﺘﯩﭙﺘﯘ.......
-- ﺑﯩﺰﻣﯘ ﺋﺎﭼﺎﻟﻤﺎﻳﯟﺍﺗﯩﻤﯩﺰ........
-- ﺑﯘ ﺯﺍﺩﻯ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺶ، ﺳﺎﯕﺎ  4 CPUﻟﯘﻕ ﻣﯘﻻﺯﯨﻤﯧﺘﯩﺮ ﺋﺎﺳﺘﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﯨﻤﯘ، ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺋﯩﭽﻜﻰ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯘﭺ ﻛﯧﺮﻩﻙ؟ ﺳﻪﻥ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺩﯨﺴﻪﯓ ﺷﯘﻧﭽﯩﻨﻰ ﻫﺎﺯﯨﺮﻻﻳﻤﯩﺰ........
-- ﻣﯘﻻﺯﯨﻤﯩﺘﯧﺮﺩﯨﻜﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻗﻮﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭﻧﻰ ﺗﻮﺧﺘﯩﺘﯩﯟﯨﺘﯩﯖﻼﺭ، ﻣﻪﺷﻐﯘﻻﺕ ﺳﯧﺴﺘﯩﻤﯩﺴﻰ ﺋﯘﺳﺘﯩﻠﯧﺮﻯ ﻣﯘﻻﺯﯨﻤﯧﺘﯩﺮﻧﯩﯔ ﺋﯜﻧﯩﻤﯩﻨﻰ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﺳﯘﻥ. ﺳﻪﻧﻤﯘ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺑﺎﺭ........
ﭘﯩﺸﺎﻧﻪﻣﺪﯨﻦ ﺗﻪﺭ ﻗﯘﻳﯘﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ، ﭘﯩﺮﻭﮔﯩﺮﺍﻣﻤﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯜﻧﯜﻣﯩﻨﻰ ﻳﻮﻗﯘﺭﻯ ﻛﯜﺗﯜﺭﮔﯩﻠﻰ ﺑﯘﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻜﻰ ﻳﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﻫﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﭗ ﭼﯩﻘﺘﯩﻢ. ﺋﯚﺯﻩﻣﻨﯩﯔ ﻛﻮﻣﭙﯩﻴﻮﺗﯧﺮﯨﻤﺪﺍ ﺳﯩﻨﯩﺴﺎﻡ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﯧﺰ، ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﻛﯚﭘﻪﻳﺴﯩﻼ ﺋﺎﺳﺘﯩﻼﭖ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ، ﺑﯘ ﺯﺍﺩﻯ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺶ؟
ﺋﯘﺳﺘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﻛﻠﯩﭙﻰ ﺑﯘﻳﯩﭽﻪ ﺋﺎﭘﺘﻮﻣﺎﺗﯩﻚ ﭼﻮﺗﻜﯩﻼﺵ (ﻳﯧﯖﯩﻼﺵ) ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﺑﯩﺮﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﯧﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻟﯧﺮﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﯟﻩﺗﺘﯩﻢ، ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﻪﻟﻮﻣﺎﺗﻼﺭ ﺋﺎﻣﺒﯩﺮﯨﻨﻰ Microsoft Access ﺗﯩﻦ SQL Server ﻏﺎ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘﺭﺩﯗﻡ......
ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻱ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪﻥ ﺳﯧﺴﺘﯩﻤﺎﻣﻨﻰ ﺋﯜﭺ ﻛﯜﻥ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﺘﻰ، ﺋﯜﭼﻼ ﻛﯜﻧﺪﻩ ﭘﯩﺮﻭﮔﯩﺮﺍﻣﻤﯩﻨﻰ ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﻱ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﭗ ﺗﯘﺭﺩﯗﻡ، ﺳﯜﺭﻩﺗﻨﻰ ﻳﻮﻗﯘﺭﻯ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﻣﺎﻟﯩﻢ ﻗﺎﻟﻤﯩﺪﻯ. ﻛﯩﻴﯩﻨﻜﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯜﻧﺪﻩ ﺋﺎﺑﻮﻧﺘﻼﺭ ﺳﯜﺭﻩﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺘﯩﻠﯩﻘﯩﻐﺎ "ﻛﯚﻧﯜﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ"ﻣﯘ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺳﻪﯞﻩﭖ ﺑﺎﺭﻣﯘ ﺑﯩﻠﻤﯩﺪﯨﻢ، ﺳﯜﺭﻩﺕ ﺋﺎﺳﺘﺎ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﮔﻪﭘﻨﻰ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﺋﺎﯕﻠﯩﻤﯩﺪﯨﻢ.
ﺋﯜﭺ ﻛﯜﻥ ﻣﺎﯕﺎ ﺋﯜﭺ ﺋﺎﻳﺪﻩﻙ ﺗﯘﻳﯘﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ، ﺑﯘ ﯞﻩﺯﯨﭙﯩﻨﻰ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﭖ ﺋﺎﻟﻤﯩﺴﺎﻡ ﺑﻮﭘﺘﯩﻜﻪﻥ ﺩﻩﯞﻩﺗﺘﯩﻢ.
ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﻫﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﺶ ﺋﻮﯕﯘﺷﻠﯘﻕ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﺘﻰ. ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺯﺭﺍﻕ ﯞﺍﻗﺘﯩﻤﻨﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﺩﯨﺪﺍﺭﻻﺷﻤﯩﻐﯩﻠﻰ ﺑﯩﺮ ﻫﻪﭘﺘﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ "ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺶ"ﺋﯩﻤﯩﺰﺩﻩ ﺗﻮﺭﺩﺍﺷﻼﺭﻏﺎ "ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﺧﯘﻻﺳﯩﺴﻰ" ﺩﻭﻛﯩﻼﺗﻰ ﺑﯧﺮﯨﯟﺍﺗﯩﻤﻪﻥ.
ﺗﯜﯞﻩﻧﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻣﯘﺷﯘ ﺗﯩﻤﯩﻨﻰ ﻳﯧﺰﯨﺸﺘﯩﻜﻰ ﻫﻪﻗﯩﻘﻰ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﯩﻢ، ﻛﯚﺯﯨﯖﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﻪﻗﻠﯩﯖﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﻗﯘﻣﯩﺴﯩﯖﯩﺰ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻣﯩﻨﻮﺕ ﯞﺍﻗﺘﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﯩﺴﺮﺍﭖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﯘﺭﯗﻕ ﮔﻪﭖ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ ﺑﯘﻟﯩﺴﯩﺰ:
1.ﻣﻪﻳﻠﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﯩﺸﻠﯩﻤﻪﯓ، ﺋﯩﺸﻠﻪﺷﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺟﻪﺯﻣﻪﻥ ﻳﺎﺯﻣﺎ "ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺝ ﻗﻮﻟﻼﻧﻤﯩﺴﻰ" ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﻣﯩﻨﻠﻪﺷﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﯩﻠﯩﯔ. ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﻣﺎﯕﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ 10 ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻗﯧﺘﯩﻤﻼﭖ ﭘﯩﺮﻭﮔﯩﺮﺍﻣﻤﺎ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺶ ﺋﺎﯞﺍﺭﯨﭽﯩﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺩﯗﭺ ﻛﯩﻠﯩﺴﯩﺰ.
2.ﭘﯩﻼﻥ ﺗﯜﺯﯨﮕﻪﻧﺪﻩ ﺋﻪﯓ ﺋﺎﺯ ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﻩ ﺋﯜﭼﺘﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﯞﺍﻗﯩﺘﻨﻰ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﯓ. ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰ ﺋﯜﭺ ﻫﻪﭘﺘﯩﺪﻩ ﺗﯜﮔﯩﺘﻪﻟﻪﻳﻤﻪﻥ ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻠﯩﺴﯩﯖﯩﺰﻣﯘ 4 ﻫﻪﭘﺘﻪ ﻳﺎﻛﻰ 5 ﻫﻪﭘﺘﯩﻠﯩﻚ ﭘﯩﻼﻥ ﺗﯜﺯﻩﯓ، ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﯕﻠﯩﯖﯩﺰﺩﻩ ﺑﯩﻠﺴﯩﯖﯩﺰﻻ ﺑﻮﻟﺪﻯ.
3.ﻧﺎﯞﺍﺩﺍ ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﻪﻟﻮﻣﺎﺗﻼﺭ ﺋﺎﻣﺒﯩﺮﯨﻐﺎ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺷﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺶ، ﺋﯜﭼﯜﺭﯛﺵ ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯧﺮﯨﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﺴﺎ، ﺑﯩﺮ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺑﻮﻧﺘﻠﯧﺮﯨﯖﯩﺰ 50 ﺗﯩﻦ ﺋﺎﺷﺴﺎ، ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﻪﻟﻮﻣﺎﺗﻠﯧﺮﯨﯖﯩﺰ 5000 ﺩﯨﻦ ﺋﺎﺷﺴﺎ ﺋﻪﯓ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﻰMicrosoft Access ﻧﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻤﻪﯓ. ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﺴﯩﯖﯩﺰ ﺳﯩﺰ ﺳﯩﻨﺎﻕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ﻧﺎﻫﺎﻳﯩﺘﻰ ﺗﯩﺰﺩﻩﻙ ﻛﯚﺭﯛﻧﺴﯩﻤﯘ ﯞﺍﻗﺘﻰ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﻣﺎﯕﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﭘﯩﺸﺎﻧﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻦ ﺗﻪﺭ ﭼﯩﻘﯩﺮﯞﯨﺘﯩﺪﯗ. SQL Server ﻧﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﺴﯩﯖﯩﺰ ﺳﯩﻨﺎﻕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﻩﻙ ﻛﯚﺭﯛﻧﮕﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺑﻮﻧﺘﻼﺭ ﻛﯚﭘﻪﻳﺴﻪ ﺳﯜﺭﯨﺘﻰMicrosoft Access ﺩﻩﻙ ﺋﺎﺳﺘﯩﻼﭖ ﻛﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯗ. ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ SQL Server ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺟﯜﻣﻠﻪ ﺗﻪﻛﺮﺍﺭ ﺋﯩﺠﯩﺮﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﻪﻟﻮﻣﺎﺗﻼﺭ ﺋﺎﻣﺒﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯜﻧﯜﻣﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﻟﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﯩﻼﺵ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻯ ﺑﺎﺭ.
4. ﺗﻮﺭ ﻣﯘﻫﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﭘﯩﺮﻭﮔﯩﺮﺍﻣﻤﺎ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺟﻪﺯﻣﻪﻥ ﺑﯧﺴﯩﻢ ﺳﯧﻨﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﭖ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸﻜﻪ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﯓ. ﺑﯘ ﻫﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﻣﯘﻫﯩﻢ. ﺗﻮﺭﺩﺍ ﻣﻪﺧﺴﻮﺱ ﻣﯘﺷﯘﻧﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺷﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﯩﻨﺎﻕ ﻳﯘﻣﺸﺎﻕ ﺩﯦﺘﺎﻟﻠﯧﺮﻯ ﺑﺎﺭ. ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﻮﭘﯩﻴﻮﺗﯧﺮﯨﺪﯨﻼ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﯩﺴﯩﺰ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻣﯩﯔ ﻫﻪﺗﺘﺎ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺋﻮﻥ ﻣﯩﯔ ﺋﺎﺑﻮﻧﺖ ﺑﯩﺮﻻ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﻪﻥ ﻫﺎﻟﻪﺗﻨﻰ ﺳﯩﻨﯩﻐﯩﻠﻰ ﺑﯘﻟﯩﺪﯗ.
5. ﻣﻪﻳﻠﻰ  ASPﻳﺎﻛﻰASP.NET ﭘﯩﺮﻭﮔﯩﺮﺍﻣﻤﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﻪﻟﻮﻣﺎﺗﻼﺭ ﺋﺎﻣﺒﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﭖ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﺴﻪ ﺟﻪﺯﻣﻪﻥ ﺑﺎﻓﻔﯩﺮ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯘﭺ ﻻﻳﯩﻬﯩﺴﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﺸﯩﯔ. ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﻪﻟﻮﻣﺎﺗﻼﺭ ﺋﺎﻣﺒﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﯘﭼﯘﺭﻻﺭﻧﻰ ﺋﯩﭽﻜﻰ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯘﭼﻘﺎ ﺳﺎﻗﻠﯩﯟﯨﻠﯩﭗ، ﭘﯩﺮﻭﮔﯩﺮﺍﻣﻤﯩﻨﯩﯔ ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﻪﻟﻮﻣﺎﺗﻼﺭ ﺋﺎﻣﺒﯩﺮﯨﻨﻰ ﺯﯨﻴﺎﺭﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺳﺎﻧﯩﻨﻰ ﺋﺎﺯﺍﻳﺘﻘﯩﻠﻰ ﺑﯘﻟﯩﺪﯗ. ﺑﯘ ﭘﯩﺮﻭﮔﯩﺮﺍﻣﻤﺎ ﺋﯜﻧﯩﻤﯩﻨﻰ ﺋﺎﺯ ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﻩ 2 -3 ﻫﻪﺳﺴﻪ ﻳﻮﻗﯘﺭﻯ ﻛﯚﺗﯜﺭﯨﺪﯗ.
ﺑﺎﻧﻜﯩﻨﯩﯔ ﭘﯘﻝ ﺋﺎﻣﺎﻧﻪﺕ ﺳﯧﺴﺘﯩﻤﯩﺴﻰ ﻳﯧﯖﯩﻼﻧﺪﻯ، ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪﻥ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺳﯧﺴﺘﯩﻤﺎﻣﻨﯩﯖﻤﯘ "ﻫﺎﻳﺎﺗﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﺘﻰ". ﺗﻮﺭﺩﺍﺷﻼﺭﻏﺎ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ "ﺩﻭﻛﯩﻼﺕ"ﺋﯩﻤﻤﯘ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﺘﻰ. ﻛﯚﭘﭽﯩﻠﯩﻜﻜﻪ ﺭﻩﻫﻤﻪﺕ!

Haktayur يوللانغان ۋاقتى 2006-8-7 16:26:34

ﻣﻪﻥ ﮔﻪﺭﭼﻪ ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻣﻤﺎ ﺗﯜﺯﯨﺸﻨﻰ ﺗﺎﺯﺍ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻤﯩﺴﻪﻣﻤﯘ ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﻛﯚﭖ ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ ، ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺋﯧﻲ ﺋﯩﯥ ﭘﻰ ﻧﻰ ﺋﯚﮔﻨﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﯩﻢ !!!

ArslanTekin يوللانغان ۋاقتى 2006-8-7 17:51:48

ﺑﯘ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﺩﻭﻛﻼﺗﻰ ﺋﻮﭼﻘﯘﻥ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻨﯩﯔ ﭘﯩﺮﻭﮔﺮﺍﻣﻤﯩﺮﻻﺭﻏﺎ ﺳﯘﻧﻐﺎﻥ ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﺗﻪﺟﯩﺮﯨﺒﯩﺴﻰ ﺑﻮﭘﺘﯘ .

Baqka يوللانغان ۋاقتى 2006-8-7 17:53:58

ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ، ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﯩﻠﻤﻠﻪﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ، ﻣﻪﻥ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﻳﯘﻣﺸﺎﻕ ﺩﯦﺘﺎﻟﻨﯩﯔ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺵ ﻳﯜﺯﻯ ﻗﯩﺴﯩﻤﯩﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﺵ ﯞﻩﺯﯨﭙﯩﺴﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪﻧﺪﻩ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺳﺘﺎ ﺑﯩﺮ ﻛﻮﻣﭙﻴﯘﺗﯧﺮﺩﺍ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪﻥ، ﺷﯘﯕﺎ، ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪﻥ ﺭﻩﺳﯩﻤﻨﻰ ﺋﻪﯓ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺳﺎﻗﻼﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻛﺎﻟﻼ ﻗﺎﺗﯘﺭﺍﺗﺘﯩﻢ، Authorware ﻏﺎ ﺋﻪﻛﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﯧﻜﯩﺮﺍﻧﻠﯩﻖ ﺭﻩﺳﯩﻤﻨﻰ 10 ﻧﻪﭼﭽﻪ ﮬﯚﺟﺠﻪﺗﻜﻪ ﭘﺎﺭﭼﯩﻼﭖ، ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺭﭼﯩﺴﯩﻐﺎ ﻣﺎﺱ ﻛﯧﻠﺪﯨﻐﺎﻥ ﮬﯚﺟﺠﻪﺕ ﺗﯜﺭﯨﻨﻰ ﺭﻩﯓ، ﺳﯜﺯﯛﻙ ﺭﻩﺳﯩﻢ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ  ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﻗﯩﻠﯩﭗ Authorware ﻏﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﯨﻜﺘﯜﺭﯛﭖ ﺋﻪﻛﯩﺮﻩﺗﺘﯩﻢ ، ﺋﻪﯓ ﺋﺎﺳﺘﺎ ﻛﻮﻣﭙﻴﯘﺗﯧﺮﺩﯨﻤﯘ ﺳﯩﻨﺎﻗﺘﯩﻦ ﺋﯚﺗﻪﻟﻪﻳﯩﺘﺘﻰ، ﻓﯩﻠﻪﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺷﯩﺮﻛﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪﻥ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺵ ﻳﯜﺯﻟﯩﺮﻯ ﺗﯜﯞﻩﻥ ﺳﯜﺭﺋﻪﺗﻠﯩﻚ ﻛﻮﻣﭙﻴﯘﺗﯧﺮﺩﺍ ﺳﯩﻨﺎﻗﺘﯩﻦ ﺋﯚﺗﻪﻟﻤﻪﻳﯩﺘﺘﻰ.
ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻠﯩﻘﻼﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﻳﯧﺰﯨﭗ ﻗﻮﻳﺎﺭﻣﻪﻥ.

matu يوللانغان ۋاقتى 2006-8-10 17:48:49

ﮬﺎﻳﺎﺗﻜﻪﻧﻤﯩﺰ

UyghurDev يوللانغان ۋاقتى 2006-8-24 17:26:47

ﻣﻪﻥ ﺋﯩﺰﭼﯩﻞ \"ﮬﺎﻳﺎﺕ\" ﻗﯘ \"ﻣﻪﺗﯘ\" ﻗﺎﺭﻯ

arslan2 يوللانغان ۋاقتى 2006-9-2 14:57:30

yasin_uighur يوللانغان ۋاقتى 2006-9-7 15:33:14

ﺋﯘﭼﻘﯘﻧﺠﺎﻧﻨﯩﯔ ﻣﺎﯞﯗ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﺴﻰ ﺧﯧﻠﯩﻼ ﻳﺎﻗﺘﻰ!  ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﻪﯕﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﻪﯞﻩﺗﻤﻪﯕﻼﺭ ،ﺋﺎﻧﭽﻪ ﻣﯘﻧﭽﻪ ﺳﯚﺯﻟﻪﭖ ﺗﯘﺭﯗﯕﻼﺭ!

matu يوللانغان ۋاقتى 2006-9-7 17:26:12

ﻧﯩﻤﺎﻧﺪﺍﻕ ﻛﯚﭖ ﺋﯩﺴﯩﻢ

1parhat يوللانغان ۋاقتى 2006-9-15 19:53:49

ﮬﺎﺭﻣﯩﻐﺎ ﻳﺴﯩﺰ
بەت: [1]
: ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﻠﯩﻖ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﺩﻭﻛﯩﻼﺗﯩﻢ