uqkun يوللانغان ۋاقتى 2006-8-7 12:36:51

DHTML ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻧﯩﻤﻪ؟

DHTML ﺑﻮﻟﺴﺎ Dynamic HTML ﻧﯩﯔ ﻗﯩﺴﻘﺎﺭﺗﯩﻠﻤﯩﺴﻰ ﺑﯘﻟﯘﭖ، "ﻫﻪﺭﻛﻪﺗﭽﺎﻥ HTML" ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻣﻪﻧﯩﺪﻩ.
ﻣﯩﻜﺮﻭﺳﻮﻓﺖ Microsoft Internet Explorer 4.0 ﺑﺎﺯﺍﺭﻏﺎ ﺳﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪﺍ ﻣﯩﻜﺮﻭﺳﻮﻓﺖ ﺷﯧﺮﻛﯩﺘﻰ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﯩﻨﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﺗﻮﻧﯘﺗﻘﺎﻥ.
ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﺑﯘ ﺯﺍﺩﻯ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﺎ؟
HTML ﺑﯧﺘﻰ ﻛﯚﭘﭽﯩﻠﯩﻜﻜﻪ ﺋﺎﻳﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﺪﻩﻙ ﺑﯩﺮﺧﯩﻞ ﺗﯧﻨﭽﻠﯩﻘﺘﯩﻜﻰ ﺗﻮﺭ ﺑﻪﺕ. ﺋﯘ ﺟﺎﻫﺎﻧﻨﺎﻣﯩﺪﻩ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺳﯜﺭﻩﺗﻜﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻫﯩﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯚﺯﮔﯜﺭﯛﺷﺴﯩﺰ ﻫﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ. ﺑﯩﺮﺍﻕDHTMLﺗﯧﻨﭽﻠﯩﻘﺘﯩﻜﻰ ﺗﻮﺭ ﺑﯧﺘﯩﻨﻰ ﻫﻪﺭﻛﻪﺗﭽﺎﻥ ﺗﻮﺭ ﺑﻪﺗﻜﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﯗﭖ، ﺋﺎﺑﻮﻧﺘﻨﯩﯔ ﺗﻪﻟﯩﭙﯩﮕﻪ ﺋﯩﻨﻜﺎﺱ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﺍﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻏﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﺋﻪﻣﯩﻠﻴﻪﺗﺘﻪ ﺑﯘﺧﯩﻞ ﺗﯧﺨﻨﯩﻜﺎ ﻳﻪﻧﯩﻼ  javascript، vbscript ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﺎﺑﻮﻧﺖ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﻗﻮﻟﻴﺎﺯﻣﺎ ﺗﯩﻠﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺷﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ. ﺳﯩﺰ ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺗﻮﺭﺑﻪﺕ ﻛﻮﺩﯨﻨﻰ ﻳﺎﺯﻏﺎﻧﺪﺍ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻗﻘﺎ DHTML ﻛﻮﺩﻟﯧﺮﯨﻨﻰ ﻳﺎﺯﻏﺎﻧﺪﻩﻙ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ، ﺗﻮﺭ ﺑﻪﺕ ﺟﺎﻫﺎﻧﻨﺎﻣﯩﮕﻪ ﻳﻮﻟﻼﻧﻐﺎﻧﺪﺍ ﺟﺎﻫﺎﻧﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ HTML ﺋﯧﻠﻤﯩﻨﺘﻠﯧﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯘﺭ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﭖ ﭼﯩﻘﯩﭗ، ﻫﻪﺭﻛﻪﺗﭽﺎﻥ ﺧﯘﺳﻮﺳﯩﻴﯩﺘﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﻠﻤﯧﻨﺘﻼﺭﻧﯩﯔDHTMLﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ ﻫﻪﺭﻛﻪﺗﻠﯧﺮﯨﻨﻰ  javascript، vbscript ﻛﻮﺩﻟﯧﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﯞﺍﻟﯩﺪﯗ( ﺑﯘ ﻫﻪﺭﻛﻪﺕ ﺋﯩﭽﻜﻰ ﻗﯩﺴﯩﻤﺪﺍ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﺷﯘﺭﯗﻟﯩﺪﯗ). ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪﻩ ﻫﻪﺭﻛﻪﺗﭽﺎﻥ HTML ﺑﯧﺘﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ. ﺷﯘﯕﺎ ﺳﯩﺰ DHTML ﻛﻮﺩﻯ ﺑﺎﺭ ﺑﻪﺗﻨﻰ ﻛﻮﻣﭙﯩﻴﻮﺗﯧﺮﯨﯖﯩﺰﻏﺎ ﺳﺎﻗﻠﯩﯟﺍﻟﺴﯩﯖﯩﺰﻣﯘ ﺋﯘﻧﯘﯕﺪﯨﻜﻰ ﻫﻪﺭﻛﻪﺕ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻯ ﻫﯩﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺗﻪﺳﯩﺮﮔﻪ ﺋﯘﭼﯘﺭﻣﺎﻱ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.
ﻟﯧﻜﯩﻦ   javascript، vbscript ﻻﺭﻧﯩﯔ ﭼﻪﻛﻠﯩﻚ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﯨﻨﯩﯔ ﺗﻪﺳﯩﺮﯨﺪﻩ DHTML ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺷﯘﺭﺍﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ "ﻫﻪﺭﻛﻪﺗﭽﺎﻧﻠﯩﻖ"ﻣﯘ ﻧﺎﻫﺎﻳﯩﺘﻰ ﭼﻪﻛﻠﯩﻚ. ASP, JSP ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻏﺎ ﻫﻪﺭﮔﯩﺰ ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘﺭﻏﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.
ﻫﺎﺯﯨﺮ Microsoft، Netscape،w3c ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻧﯩﯔ ﻫﻪﺭﻗﺎﻳﺴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺑﯧﻜﯩﺘﻜﻪﻥ DHTML ﺋﯚﻟﭽﯩﻤﻰ ﺑﺎﺭ( ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯩﺮﻗﯩﺴﯩﻢ ﺗﻮﺭﺑﻪﺗﻠﻪﺭﺩﻩ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﭘﺎﻻﻧﻰ ﺟﺎﻫﺎﻧﻨﺎﻣﯩﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﯔ ﺩﻩﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﻪ ﺑﺎﺭ). ﻫﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯚﻟﭽﯩﻤﯩﻨﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﯞﻯ ﺋﯚﻟﭽﻪﻣﮕﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﯩﺮﯨﺸﯟﺍﺗﯩﺪﯗ.
  

بەت: [1]
: DHTML ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻧﯩﻤﻪ؟