akparjanlove يوللانغان ۋاقتى 2006-7-30 10:02:43

ﺋﯜﻣﯩﺪﺳﯩﺰﻟﯩﻚ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﺍ ﻣﯘﯞﻩﭘﭙﯩﻘﯩﻴﻪﺕ ﺑﯘﻟﯩﺪﯗ!

ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﺎﻣﺎﻝ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻪﺧﯩﺘﺴﯩﺰﻟﯩﻜﻜﻪ ﺋﯘﭼﯩﺮﻏﺎﻧﺪﺍ،ﺑﯘﭼﺎﻏﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﯩﺮﻻ ﺋﯩﺶ ﺑﯘﻟﯘﭖ،ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﻪﯓ ﺯﻭﺭ ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﻛﯚﺭﺳﯜﺗﯜﭖ ﺋﯚﺯ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯩﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗﺷﺘﯘﺭ.
ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﺑﯩﺰ ﮬﺎﺯﯨﺮﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﺗﻪﺷﻪﺑﺒﯘﺳﻜﺎﺭﻟﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟﻐﺎ ﺋﯩﻨﺘﯩﻠﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﯘﻻﻳﻠﻰ.
1.ﺋﯜﻣﯩﺪﺳﯩﺰﻟﯩﻚ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯘﭼﯩﺮﻏﺎﻧﺪﯨﻤﯘ ﺋﺎﻛﺘﯩﭗ،ﺋﯜﻣﯩﺪﯞﺍﺭ ﻛﻪﻳﭙﯩﻴﺎﺗﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼﺵ ﻻﺯﯨﻢ.
2.ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﺗﯜﺯﯨﺘﯩﺶ ﻛﯧﺮﻩﻙ.
3.ﺋﯜﻣﯩﺪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻼ ﭘﯘﺭﺳﻪﺗﻜﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﯩﻠﻰ ﺑﯘﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ،ﻗﻮﺭﻗﯘﺷﻨﯩﯔ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﻣﻪﻏﻠﯘﺑﯩﻴﻪﺗﻜﻪ
ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺋﻪﺳﺘﻪ ﺗﯘﺗﯘﺵ ﻻﺯﯨﻢ.
4.ﮬﯧﭻ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﯩﯖﯩﺰ ﮬﯧﭻ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﯚﮔﯩﻨﻪﻟﻤﻪﻳﺴﯩﺰ.
5.ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯘﯕﯘﺷﺴﯩﺰﻟﯩﻘﻘﺎ ﺋﯘﭼﯩﺮﺷﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻦ ﻗﻪﺗﺌﯩﻴﻨﻪﺯﻩﺭ،ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﭗ ﺋﺎﻟﻐﺎ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻟﻪﯓ! http://songs6.94pop.com/songpops3thomas/2006/5/9/200659183659.mp3

mayhana يوللانغان ۋاقتى 2006-7-30 10:44:48

1.ﻧﺎﻥ ﻳﯩﺴﻪ ﻗﯘﺳﺎﻕ ﺗﯘﻳﯩﺪﯗ!
2.ﻗﻮﻱ ﮔﯜﺷﻰ ﺑﻪﺩﻩﻧﮕﻪ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ!
3. ﻗﺎﻥ ﺑﯧﺴﯩﻤﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻳﯩﻘﯩﻠﯩﭗ ﭼﯜﺷﺴﻪ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ!
4.ﺋﺎﻳﻐﺎ ﻗﺎﺵ ﺋﺎﺗﻘﺎﻥ ﺑﯩﻜﺎﺭ!
5.ﺷﺎﻡ ﭼﺎﻳﻨﺎﺷﻤﯘ ﺋﯩﺸﻤﯘ؟

arkinshawut يوللانغان ۋاقتى 2006-7-30 10:53:28

1+1=2
1+1=11
ﻛﯚﺯ ﻗﺎﺭﺍﺷﻼﺭ ﮬﻪﺭﺧﯩﻠﺪﻩ!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!

akparjanlove يوللانغان ۋاقتى 2006-7-30 10:59:40

1.ﮬﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﻧﺎﯞﺍﻳﻼﺭ ﻳﺎﻗﻘﺎﻥ ﻧﺎﻧﺪﺍ ﻗﯘﺭﺳﺎﻕ ﺗﻮﻳﻤﺎﻳﺪﯗ~ﺟﯘﻣﯘ!(ﻧﺎﻧﻤﯘ،ﮔﯧﺰﯨﺖ ﯞﺍﺭﯨﻘﯩﻤﯘ).
2.ﻗﻮﻱ ﮔﯚﺷﯩﻨﻰ ﻛﯚﭖ ﻳﻪﯞﻩﺭﺳﻪﻙ ﻗﺎﻧﻐﺎ ﻣﺎﻱ ﺋﯚﺗﯩﯟﺍﻟﺪﯨﻜﻪﻥ،ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﻗﺎﻥ ﺑﯧﺴﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﯘﻳﯩﺪﯨﻜﻪﻥ،ﺳﻪﻣﯩﺮﯨﭗ ﻛﯩﺘﻪﺭﻣﯩﺶ.
3.ﻣﻪﻥ ﺗﯧﺨﻰ ﺑﺎﻳﺎ ﻗﺎﻥ ﺑﯧﺴﯩﻤﻰ ﺑﺎﺭ ﺑﯩﺮ ﻗﻮﺷﻨﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﻪﺱ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﻳﯩﻘﯩﻠﯩﭗ-ﻗﯘﭘﯘﭖ ﻳﯜﺭﮔﯩﻨﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ. ﺋﯘ ﮬﯧﭽﻨﯩﻤﻪ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ.
4.ﻗﺎﺵ ﺋﺎﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﺰﻻﺭ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﺎﻳﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﯩﺴﻰ ﺑﯩﻜﺎﺭ.
5.ﻣﻪﻥ ﻗﺎﻳﺴﯩﺒﯩﺮ ﻛﯩﺘﺎﭘﺘﯩﻦ :ﭼﺎﻳﻨﻰ ﭼﺎﻳﻨﺎﭖ ﺑﻪﺭﺳﯩﯖﯩﺰ ﭼﯩﺸﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﻴﻼ ﺋﺎﻗﺎﺭﺗﯩﺪﯗ:-ﺩﯦﮕﻪﻧﻨﻰ ﺋﯘﻗﯘﻏﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ..ﺷﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﭼﺎﻳﻨﯩﺴﯩﻤﯘ ﺑﯘﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻜﻪﻥ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ.

Baqka يوللانغان ۋاقتى 2006-7-30 12:58:57

ﺋﺎﻻﻣﻪﺕ ﭘﺎﺳﻘﯘ؟ ﺩﻭﺳﺘﻼﺭﻣﯘ ﺳﯩﻠﻪﺭ؟

mayhana يوللانغان ۋاقتى 2006-7-30 16:36:27

ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ!

swan يوللانغان ۋاقتى 2006-9-24 14:45:20

yultuz20 يوللانغان ۋاقتى 2006-12-7 07:40:12

ﺑﯘﻻﺭ ﺋﯩﻨﻜﺎﺱ ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ، ﺑﯩﺮ ﻣﻪﻳﺪﺍﻥ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺯﺍﯕﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﻮﭘﺘﯩﻐﯘ؟؟؟؟

Bilig يوللانغان ۋاقتى 2007-3-21 21:15:43

ﻧﯩﻤﻪ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻗﯩﺰﺯﯨﻖ.

tursun12 يوللانغان ۋاقتى 2007-3-21 23:13:21

ﻳﺎﺧﺸﻰ ....... ﺳﻪﻣﯩﻤﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺱ ﺑﻮﭘﺘﯘ... ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﯩﻨﻰ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯧﺴﯩﯟﯨﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮﻩﻙ....
بەت: [1]
: ﺋﯜﻣﯩﺪﺳﯩﺰﻟﯩﻚ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﺍ ﻣﯘﯞﻩﭘﭙﯩﻘﯩﻴﻪﺕ ﺑﯘﻟﯩﺪﯗ!