ManYuksel يوللانغان ۋاقتى 2006-7-28 16:27:13

( ﻳﯜﻛﺴﻪﻝ ) ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ

1. ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺳﺎﯞﺍﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﭗ، ﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻜﻰ ﻗﻮﺭﻗﯩﻨﯩﭻ ﯞﻩ ﺗﯧﯖﯩﺮﻗﺎﭖ ﻗﯧﻠﯩﺶ ﻛﻪﻳﭙﯩﻴﺎﺗﯩﻨﻰ ﺗﯚﮔﯩﺘﯩﺶ ﻛﯧﺮﻩﻙ. ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺋﯩﻠﻤﯩﻲ ﭘﻮﺯﯨﺘﺴﯩﻴﻪ ﺗﯘﺗﯘﭖ، ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻰ ﺑﯩﻤﺎﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﻪﻣﺴﯩﺘﻤﻪﺳﻠﯩﻚ ﻛﯧﺮﻩﻙ.
2. ﭘﺎﻙ ﺩﯨﻴﺎﻧﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﮬﺎﻻﻝ ﺟﯜﭘﺘﯩﮕﻪ ﺳﺎﺩﯨﻖ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﻛﯧﺮﻩﻙ. ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﮬﻪﻣﺮﺍﮬﻰ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻛﯚﭖ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﻳﯘﻗﯘﭖ ﻗﯧﻠﯩﺶ ﺋﯧﮭﺘﯩﻤﺎﻟﻠﯩﻘﻰ ﺷﯘﻧﯩﭽﻪ ﭼﻮﯓ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
3. ﺋﯚﺯ ﺟﯚﺭﯨﺴﯩﻨﻰ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺶ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯜﺭﯛﺵ- ﺗﯘﺭﯗﺷﻰ ﯞﻩ ﺋﻪﺧﻼﻕ - ﺩﯨﻴﺎﻧﯩﺘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺯﯨﺘﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﺵ ، ﺗﺎﻻﻏﺎ ﻗﺎﺭﺍﺵ ﯞﻩ ﺯﻩﮬﻪﺭﻟﯩﻚ ﭼﯩﻜﯩﻤﻠﯩﻚ ﭼﯩﻜﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﯘﻗﺘﯘﺭﯞﺍﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮﻩﻙ.
4. ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﮬﻪﻣﺮﺍﮬﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻪﺯﺍﻳﻰ - ﺗﯘﺭﻗﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺪﻩ ﺳﺎﻏﻼﻡ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺗﯘﺭﺳﯩﻤﯘ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﯞﯨﺮﯗﺳﯩﺪﯨﻦ ﻳﯘﻗﯘﻣﻼﻧﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﻣﯘﻣﻜﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻧﻪﺯﻩﺭﺩﯨﻦ ﺳﺎﻗﯩﺖ ﻗﯩﻠﻤﺎﯓ!
5.ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﺘﺎ، ﺳﯜﭘﯩﺘﻰ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﮬﺎﻣﯩﻠﯩﺪﺍﺭﻟﯩﻘﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﻗﺎﭘﭽﯘﻗﯩﻨﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺋﯘﺳﯘﻟﺪﺍ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﯔ.
6. ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﺵ ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﻪﮬﯟﺍﻝ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﯧﻨﻰ ﯞﻩ ﺯﻩﺧﻤﻪ ﺋﯧﻐﯩﺰﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﻪﭘﯩﻠﻪﺷﻤﻪﯓ. ﺋﻪﯓ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﻰ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﭼﺎﻏﻼﺭﺩﺍ ﭘﯘﺧﺘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺳﻮﻟﻴﺎﯞ ﭘﻪﻟﻪﻱ ﻛﯧﻴﯩﯟﯦﻠﯩﯔ.
7. ﺋﯩﺸﭙﯩﺮﯨﺲ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺋﯚﻟﭽﻪﻣﺪﻩ ﺩﯦﺰﯦﻨﻔﯧﻜﺴﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﯔ. ﺋﻪﯓ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﻰ ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩﻩﻣﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﭙﯩﺮﯨﺲ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ، ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﻪﻧﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺋﯩﺸﭙﯩﺮﯨﺲ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ﻛﯧﺮﻩﻙ.
8. ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﭼﯩﺶ ﭼﻮﺗﻜﯩﺴﯩﺪﺍ ﭼﯩﺶ ﭼﻮﺗﻜﯩﻼﺵ ﯞﻩ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻗﺎﻝ ﺋﺎﻟﻐﯘﭼﯩﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﮬﻪﺯﻩﺭ ﻗﯩﻠﯩﯔ. ﺳﺎﺗﺮﺍﭼﺨﺎﻧﯩﻼﺭﺩﺍ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺳﺎﺗﺮﺍﭼﻨﯩﯔ ﺋﯘﺳﺘﺮﺍ ، ﺗﯩﻐﻠﯩﺮﻧﯩﯔ ﭘﺎﻛﯩﺰ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ، ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ﺗﯘﺭﯗﺷﯩﻐﺎ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﯔ، ﮬﻪﺭ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘﺭﯗﺷﻨﻰ ﺟﯩﻜﯩﻠﻪﺷﻨﻰ ﺋﯘﻧﯘﺗﻤﺎﯓ.
9. ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺷﺘﯩﻦ ﺋﯚﺗﻤﯩﮕﻪﻥ ﻗﺎﻥ ﯞﻩ ﻗﺎﻥ ﻳﺎﺳﺎﻟﻤﯩﻠﯩﺮﻧﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻤﻪﯓ.
10. ﺑﻪﺩﻩﻧﮕﻪ ﺧﻪﺕ ﯞﻩ ﺭﻩﺳﯩﻢ ﭼﻪﻛﻤﻪﯓ. ﺗﺎﺯﯨﻠﯩﻖ ﺋﯚﻟﭽﯩﻤﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺳﺎﺗﺮﺍﭼﺨﺎﻧﺎ ، ﮬﻮﺭﺩﺍﻗﺨﺎﻧﺎ، ﭼﯩﺶ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭﺧﺎﻧﯩﺴﻰ ( ﭼﯩﺸﺨﺎﻧﺎ ) ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺟﺎﻳﻼﺭﻏﺎ ﺑﺎﺭﻣﺎﯓ.
11. ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﺴﺎ، ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﺋﯚﺯ ﯞﺍﻗﯩﺘﺪﺍ ﺩﺍﯞﺍﻟﯩﺘﯩﭗ ﺳﺎﻗﯩﻴﯩﯔ. ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻰ ﯞﯨﺮﯗﺳﯩﺪﯨﻦ ﻳﯘﻗﯘﻣﻠﯩﻨﯩﺶ ﻣﯘﻣﻜﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻜﻰ ﺋﺎﺭﺗﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ.
12. ﺯﻩﮬﻪﺭ ﭼﻪﻛﻤﻪﯓ. ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﺎﻟﻠﯩﻘﺎﭼﺎﻥ ﺯﻩﮬﻪﺭﮔﻪ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ، ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﭙﯩﺮﯨﺴﻨﻰ ﺋﻮﺭﺗﺎﻕ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸﺘﯩﻦ ﻗﻪﺗﯩﺌﯩﻲ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﯔ.

ManYuksel يوللانغان ۋاقتى 2006-7-29 07:40:35

ﻗﺎﻥ ﺳﺎﻟﺪﯗﺭﻣﺎﻗﭽﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﻗﺎﻥ ﻳﺎﺳﺎﻟﻤﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺷﺘﯩﻦ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ، ﻻﻳﺎﻗﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻗﺎﻥ ﯞﻩ ﻗﺎﻥ ﻳﺎﺳﺎﻟﻤﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﯔ ﺩﯦﮕﻪﻧﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯨﺪﯗ.

AL-AK يوللانغان ۋاقتى 2006-7-29 08:30:29

ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﻳﻮﻟﻼﭘﺴﯩﺰ.

kamalat يوللانغان ۋاقتى 2006-7-28 16:54:59

ﺑﯘ ﭘﯩﺮﯨﻨﺴﯩﭗ ﺗﻪﺷﯟﯨﻘﺎﺕ ﯞﻩﺭﯨﻘﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﻠﺴﺎ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﻐﯩﺪﻩﻙ .

zulal يوللانغان ۋاقتى 2006-7-28 21:01:32


ﺗﯧﻤﺎ ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﮕﻪ ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ .
ﺗﻮﻗﻘﯘﺯﯨﻨﭽﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ \" ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺷﺘﯩﻦ ﺋﯚﺗﻤﯩﮕﻪﻥ ﻗﺎﻥ ﯞﻩ ﻗﺎﻥ ﻳﺎﺳﺎﻟﻤﯩﻠﯩﺮﻯ \" ﻧﯧﻤﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ ؟

yasin88 يوللانغان ۋاقتى 2007-4-24 21:30:50

ﺑﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯩﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﯩﻤﻜﻪﻥ !
بەت: [1]
: ( ﻳﯜﻛﺴﻪﻝ ) ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻛﯧﺴﻪﻟﻠﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎ