adip يوللانغان ۋاقتى 2006-7-26 08:51:33

ﺳﻪﺋﯩﺪﯨﻴﻪ ﺧﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﺑﺎﻳﺎﻥ

ﻳﻮﻟﻠﯩﻐﯘﭼﻰ:kirzis

ﭼﺎﻏﺎﺗﺎﻱ ﻣﻮﯕﻐﯘﻝ ﺧﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﮔﯘﻣﺮﺍﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ،ﺳﻪﺋﯩﺪﯨﻴﻪ ﺧﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﻗﯘﺭﯗﻟﯘﺷﯩﻐﺎ ﻳﻮﻝ ﺋﯧﭽﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ

ﺋﯧﺴﺘﯩﻼﭼﻰ ﭼﯩﯖﮕﯩﺰﺧﺎﻥ ﯞﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ 1225-ﻳﯩﻠﻰ ﺋﺎﺳﺘﺎﻧﻪ ﻗﺎﺭﺍ ﻗﯘﺭﯗﻣﺪﺍ ﺩﺍﻏﺪﯗﻏﯩﻠﯘﻕ ﻗﯘﺭﯗﻟﺘﺎﻱ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﭗ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﺠﻰ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﭼﺎﻏﺎﺗﺎﻳﻐﺎ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﺋﺎﺳﯩﻴﺎ ﯞﻩ ﺷﯩﻨﺠﺎﯕﻨﻰ ﻣﯩﺮﺍﺱ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﺪﻩ ﺑﯚﻟﯜﭖ ﺑﻪﺭﺩﻯ،ﭼﺎﻏﺎﺗﺎﻱ ﺋﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﺭﺩﯨﺴﯩﺪﺍ ﺳﻪﻟﺘﻪﻧﻪﺕ ﺗﺎﺟﯩﻨﻰ ﻛﯩﻴﺪﻯ.ﭼﺎﻏﺎﺗﺎﻱ ﻣﻮﯕﻐﯘﻝ ﺧﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻫﯚﻛﯜﻣﺎﻻﺭ ،ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺧﺎﺩﯨﻤﻠﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﻣﻮﯕﻐﯘﻟﻼﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ،ﺋﻮﺭﺩﺍ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﺴﻰ،ﺗﻪﺷﻜﯩﻠﻰ،ﻫﻪﺭﺧﯩﻞ ﻣﯘﺭﺍﺳﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ﻣﻮﯕﻐﯘﻝ ﺋﻪﻧﻪﻧﯩﺴﯩﮕﻪ ﺳﺎﺩﯨﻖ ﺋﯩﺪﻯ.ﺗﯘﻏﻠﯘﻕ ﺗﯚﻣﯘﺭﺧﺎﻥ ﯞﺍﭘﺎﺗﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﻪﻣﯩﺮ ﺗﯚﻣﯜﺭ ﻛﻮﺭﺍﮔﺎﻥ ﺗﯘﻏﻠﯘﻕ ﺗﯚﻣﯜﺭﺧﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯩﺮﻯ ﺧﯩﺰﯨﺮ ﺧﻮﺟﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﻠﯩﻴﺎﺱ ﺧﻮﺟﯩﻨﻰ ﻛﯚﺯﮔﻪ ﺋﯩﻠﻤﺎﻱ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﺎﺵ ﺗﺎﺭﺗﺘﻰ،ﺷﯘ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﭼﺎﻏﺎﺗﺎﻱ ﺧﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﭘﺎﺭﭼﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﻳﯜﺯ ﺗﯘﺗﺘﻰ.ﺋﯩﭽﯩﻜﻰ ﺋﯩﺨﺘﯩﻼﭖ ﻛﯜﭼﻪﻳﺪﻯ،ﺧﺎﻥ،ﺑﻪﮔﺰﺍﺩﯨﻠﻪﺭ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺗﻪﺧﯩﺖ ﻫﻮﻗﯘﻕ،ﺯﯦﻤﯩﻦ ﻣﺎﺟﯩﺮﺍﺳﻰ ﺑﯧﺴﯩﻘﻤﯩﺪﻯ،ﺋﻪﻟﺪﻩ ﺋﻪﻧﺴﯩﺰﻟﯩﻚ،ﯞﻩﻳﺮﺍﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﺋﻪﯞﺝ ﺋﺎﻟﺪﻯ.ﺑﯘ ﺳﻮﺭﯗﻗﭽﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺯﯦﻤﻨﺪﺍﺭ ﻣﯩﺮﺯﺍ ﺋﺎﺑﺎﺑﻪﻛﺮﻯ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﻳﻪﻛﻪﻧﻠﻪﺭﺩﻩ ﻧﻮﭘﯘﺯ ﺗﯩﻜﻠﻪﭖ،ﺋﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻗﻮﺷﯘﻥ ﻗﯘﺭﺩﻯ.ﺋﻪﻫﻤﻪﺩﺧﺎﻥ ﭼﺎﻏﺎﺗﺎﻱ ﺧﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﻛﻪﺗﯜﺭﯛﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﯚﭖ ﺟﺎﭘﺎ ﭼﻪﻛﺘﻰ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻣﯘﺭﺍﺩﯨﻨﻰ ﻫﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻱ ﺋﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﺳﻪﭘﻪﺭ ﻗﯩﻠﺪﻯ،ﻣﻪﻫﻤﯘﺩﺧﺎﻧﻨﯔ ﯞﺍﭘﺎﺗﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﻣﻪﻧﺴﯘﺭﺧﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﻪﺋﯩﺪﺧﺎﻧﻤﯘ ﭘﯧﺘﯩﺸﻤﯩﺪﻯ،ﺳﻪﻟﺘﻪﻧﻪﺕ ﺗﺎﻟﺸﯩﭗ ﺋﯚﺯ ﺋﺎﺭﺍ ﺳﻮﻗﯘﺷﺘﻰ ،ﺳﻪﺋﯩﺪﺧﺎﻥ ﻣﯩﺰﺯﺍ ﺋﺎﺑﺎﺑﻪﻛﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﻧﺴﯘﺭﺧﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﺗﺎﻕ ﻫﯘﺟﯘﻣﯩﻐﺎ ﺗﻪﯓ ﻛﯧﻠﻪﻟﻤﻪﻱ ﺗﺎﻏﯩﺴﻰ ﺑﺎﺑﯘﺭ ﺷﺎﻫﺘﯩﻦ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻫﯩﻨﺪﯨﺴﺘﺎﻧﻐﺎ ﻳﻮﻝ ﺋﺎﻟﺪﻯ،ﺷﯘﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻣﯩﺮﺯﺍ ﺋﺎﺑﺎﺑﻪﻛﺮﻯ ﺋﺎﻟﺘﻪ ﺷﻪﻫﻪﺭﻧﯩﯔ ﺭﻩﺳﯩﻤﻰ ﻫﯚﻛﯜﻣﺪﺍﺭﻯ ﺑﻮﻟﺪﻯ،ﺋﯚﺯ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺯﺍﻟﯩﻢ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯚﺯ ﺧﺎﻫﯩﺸﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺟﺎﻫﺎﻥ ﺳﻮﺭﺍﭖ ﺧﻪﻟﻘﻨﻰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﻪﺯﺩﻯ،ﺳﻪﺋﯩﺪﺧﺎﻧﻨﯩﯔ ﻗﺎﺭﺍﺭﮔﺎﻫﻰ ﺋﺎﻗﺴﯘ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﺋﺎﻗﺴﯘ ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﻰ ﺩﻩﻫﺸﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﺎﺳﺘﯘﺭﺩﻯ،ﺋﺎﻗﺴﯘ ﺷﻪﻫﯩﺮﻯ 16 ﻳﯩﻠﻐﯩﭽﻪ ﻗﺎﻏﺎ-ﻗﯘﺯﻏﯘﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﺎﻛﺎﻧﯩﻐﺎ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ،ﺑﯩﺮﻣﯘ ﺋﺎﺩﯨﻤﯩﺰﺍﺕ ﺋﺎﻳﺎﻕ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﺑﺎﻗﻤﯩﺪﻯ.ﺳﻪﺋﯩﺪﺧﺎﻥ ﻫﯩﻨﺪﯨﺴﺘﺎﻧﻐﺎ ﺑﺎﺭﻣﺎﻗﯩﻨﻰ ﻧﯩﻴﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﯞﺍﻝ ﭘﻪﺭﻏﺎﻧﯩﮕﻪ ﻳﻮﻝ ﺋﺎﻟﺪﻯ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﯞﻩﺟﻰ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﺋﻪﻫﻤﻪﺩﺧﺎﻥ ﭘﻪﺭﻏﺎﻧﻪ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﺑﺎﺵ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﭖ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺗﻪﻫﺪﯨﺖ ﺳﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺷﻪﻳﺒﺎﻧﯩﺨﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﭖ ﺳﻮﻗﯘﺷﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ،ﺑﯘ ﺋﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﺋﺎﻣﺮﺍﻕ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺳﻪﺋﯩﺪﺧﺎﻧﻤﯘ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ،ﺑﯘ ﺋﯘﺭﯗﺷﺘﺎ ﺋﻪﻫﻤﻪﺩﺧﺎﻥ ﻳﺎﺭﻟﯩﻨﯩﭗ ﺋﻪﺳﯩﺮﯨﮕﻪ ﭼﯜﺷﺘﻰ ،ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺷﺎﻫﺒﻪﮒ ﺧﺎﻥ ﺋﻪﻫﻤﻪﺩﺧﺎﻧﻨﻰ ﺋﻪﺳﯩﺮﺩﯨﻦ ﺑﻮﺷﯩﺘﯩﭗ ﺋﺎﻗﺴﯘﻏﺎ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺳﯧﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﺪﻯ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺳﻪﺋﯩﺪﺧﺎﻥ ﻧﻪﻣﻪﻧﮕﺎﻧﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﺯﯨﻨﺪﺍﻧﺪﺍ ﻳﺎﺗﺘﻰ،ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﻳﯩﻠﻰ ﺋﻪﻧﺪﺟﺎﻧﻐﺎ ﺟﺎﻧﺒﻪﮒ ﺳﯘﻟﺘﺎﻥ ﯞﻩ ﺋﯚﺯﺑﯧﻜﻠﻪﺭ ﺧﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺳﻪﺋﯩﺪﺧﺎﻧﻨﻰ ﺯﯨﻨﺪﺍﻧﺪﯨﻦ ﺑﻮﺷﯩﺘﯩﭗ ﻧﺎﺯﺍﺭﻩﺕ ﺋﺎﺳﺘﯩﻐﺎ ﺋﺎﻟﺪﻯ،ﻳﺎﺵ ﺳﻪﺋﯩﺪﺧﺎﻧﻨﯩﯔ ﺟﺎﺳﺎﺭﯨﺘﻰ ﯞﻩ ﺷﯩﺠﺎﺋﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺗﻪﺳﯩﺮﻟﻪﻧﮕﻪﻥ ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﺑﻪﮔﻠﻪﺭ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻧﭽﻪ ﻫﯩﺴﺪﺍﺷﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﺪﻯ ﯞﻩ 18 ﺋﺎﺩﯨﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﭼﯘﺭﯞﻩﺗﺘﻰ،ﺳﻪﺋﯩﺪﺧﺎﻥ ﻗﯧﭽﯩﭗ ﺋﯩﺴﺴﯩﻘﻜﯚﻝ ﻫﯚﻛﯜﻣﺮﺍﻧﻰ ﻣﯘﻫﻪﻣﻤﻪﺩﺧﺎﻧﻨﯩﯔ ﻫﻮﺯﯗﺭﯨﻐﺎ ﺑﺎﺭﺩﻯ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺳﻪﺋﯩﺪﺧﺎﻥ ﻣﯘﻫﻪﻣﻤﻪﺩﺧﺎﻧﻨﯩﯔ ﭼﯧﺮﯨﻜﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺰﺍﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﺎﻏﺪﯗﺭﻣﺎﻗﻨﻰ ﻧﯩﻴﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺳﯧﺰﯨﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﭼﻘﺎ 200ﺩﻩﻙ ﺋﺎﺩﯨﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﻫﻪﻣﻤﻪﺩﺧﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﺭﯗﺷﯘﭖ ﻳﺎﺭﯨﻠﻨﯩﭗ ﺋﻪﺳﯩﺮﮔﻪ ﭼﯜﺷﺘﻰ،ﺳﻪﺋﯩﺪﺧﺎﻥ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﯩﻞ ﺯﯨﻨﺪﺍﻧﺪﺍ ﻳﺎﺗﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ 1507-ﻳﯩﻠﻰ ﻳﻪﺗﺘﻪ ﺳﯘﻏﺎ ﻗﯧﭽﯩﭗ ﺑﺎﺭﺩﻯ،ﻫﻪﻡ ﺋﯩﻨﯩﺴﻰ ﺧﯧﻠﯩﻞ ﺳﯘﻟﺘﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻟﯩﺸﯩﭗ ﺋﯚﻧﻰ ﻳﻪﺗﺘﻪ ﺳﯘ ﺧﺎﻧﻰ ﺩﻩﭖ ﺟﺎﻛﺎﺭﻟﯩﺪﻯ،ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻣﯘﻫﻪﻣﻤﻪﺩﺧﺎﻧﻨﻰ ﺋﺎﻏﺪﯗﺭﯗﭖ ﺯﯦﻤﯩﻨﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﺴﻘﻜﯚﻟﮕﯩﭽﻪ ﻛﯧﯖﻪﻳﯩﺘﺘﻰ،ﺋﺎﻛﯩﺴﻰ ﻣﻪﻧﺴﯘﺭﺧﺎﻥ ﺳﻪﺋﯩﺪﺧﺎﻧﻨﻰ ﺑﯚﺷﯜﻛﯩﺪﻩ ﺋﻮﺟﯘﻗﺘﯘﺭﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﻪﺗﺘﻪ ﺳﯘﻏﺎ ﺯﻭﺭ ﻗﻮﺷﯘﻥ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺳﻪﺋﯩﺪﺧﺎﻧﻨﯩﯔ ﻗﻮﺷﯘﻧﯩﻨﻰ ﺗﯧﺮﯨﭙﯩﺮﻩﻥ ﻗﯩﻠﺪﻯ،ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻗﻮﺷﯘﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻣﻪﻫﺮﯗﻡ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺳﻪﺋﯩﺪﺧﺎﻥ ﭼﯚﻝ-ﺑﺎﻳﺎﯞﺍﻧﺪﺍ ﺟﯧﻨﯩﻨﻰ ﺟﺎﻥ ﺋﯧﺘﯩﺸﻜﻪ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ ﺑﻮﻟﺪﻯ،ﺋﯩﻨﯩﺴﻰ ﺧﯧﻠﯩﻞ ﺳﯘﻟﺘﺎﻥ ﺟﺎﻧﺒﻪﮒ ﻫﯘﺯﯗﺭﯨﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﭘﺎﻧﺎﻫﻼﻧﺪﻯ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪﮒ ﺳﯘﻟﺘﺎﻥ ﻫﻮﺯﯗﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﻧﺴﯘﺭﺧﺎﻧﻨﯩﯔ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﻪﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﯘﭼﯩﺮﺍﭖ ﺑﺎﻗﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﻮﺷﻼﺷﺘﻰ،ﺳﻪﺋﯩﺪﺧﺎﻥ ﻧﺎﺭﯨﻦ ﺟﺎﯕﮕﺎﻟﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﺗﺎﺭﯨﻢ ﺩﻩﺭﻳﺎﺳﻰ ﺑﻮﻳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺩﻭﻻﻧﻠﯩﻘﻼﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﻐﺎ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻧﺪﻯ ﯞﻩ ﺩﻭﻻﻧﻠﯩﻘﻼﺭﺩﯨﻦ ﻛﯜﭺ ﺗﻮﭘﻼﭖ ﻣﯩﺮﺯﺍ ﺋﺎﺑﺎﺑﻪﻛﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﻠﯩﺸﯩﺸﯩﻨﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺩﻭﻻﻧﻠﯩﻘﻼﺭ ﺳﻪﺋﯩﺪﺧﺎﻧﻐﺎ ﯞﺍﭘﺎ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﻯ،ﺋﻪﻛﯩﺴﭽﻪ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﺩﻯ،ﺳﻪﺋﯩﺪﺧﺎﻥ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻨﻤﯘ ﻗﯧﭽﯩﭗ ﻧﺎﺭﯨﻦ ﺟﺎﯕﮕﺎﻟﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﯩﺘﺘﻰ ﯞﻩ ﺟﺎﯕﮕﺎﻟﺪﺍ ﭘﺎﻧﺎﻫﻠﯩﻨﯩﭗ ﻳﯜﺭﮔﻪﻥ ﺧﻮﺗﯘﻥ-ﺑﺎﻟﻠﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﺎﻳﻼﻗﻘﺎ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﭘﻪﺭﻏﺎﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﺟﺎﻧﺒﻪﮒ ﺳﯘﻟﺘﺎﻥ ﻫﻮﺯﯗﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻪﮔﻠﻪﺭﻧﻰ ﭘﺎﻧﺎﻫ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ، ﻫﯩﻨﺪﯨﺴﺘﺎﻧﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭘﻪﺭﻏﺎﻧﯩﮕﻪ ﻳﻮﻝ ﺋﺎﻟﺪﻯ،ﺳﻪﺋﯩﺪﺧﺎﻥ ﭘﻪﺭﻏﺎﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﯧﻘﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﯩﺪﻩ ﺋﺎﻣﺎﻥ-ﺋﯧﺴﻪﻥ ﺋﻪﻧﺪﯨﺠﺎﻧﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﯟﺍﻟﺪﻯ ، ﺋﻪﻧﺪﯨﺠﺎﻧﺪﺍ ﺟﺎﻧﺒﻪﮒ ﺳﯘﻟﺘﺎﻥ ﺗﻪﻳﯩﻨﻠﯩﮕﻪﻥ ﻫﺎﻛﯩﻢ ﺧﻮﺟﺎ ﺑﺎﺗﯘﺭ ﺳﻪﺋﯩﺪﺧﺎﻧﻨﻰ ﺋﯩﺰﺯﻩﺕ -ﺋﯧﻜﯩﺮﺍﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯜﺗﯩﯟﺍﻟﺪﻯ ﯞﻩ ﺑﻪﺩﻩﺧﺸﺎﻧﻐﺎ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺳﯧﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﺪﻯ،ﺑﻪﺩﻩﺧﺸﺎﻥ ﺧﺎﻧﻰ ﺳﻪﺋﯩﺪﺧﺎﻧﻨﻰ ﭘﺎﻳﺘﻪﺧﯩﺖ ﺯﻭﭘﻪﺭﺩﻩ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻛﯜﻥ ﭘﺎﻧﺎﻫﻼﻧﺪﯗﺭﻏﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻛﺎﺑﯘﻟﻐﺎ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺳﺎﻟﺪﻯ،1510-ﻳﯩﻠﻰ ﺳﻪﺋﯩﺪﺧﺎﻥ ﻛﺎﺑﯘﻟﺪﺍ ﺗﺎﻏﯩﺴﻰ ﺑﺎﺑﯘﺭ ﺷﺎﻫ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺩﯨﺪﺍﺭﻻﺷﺘﻰ
ﺳﻪﺋﯩﺪﺧﺎﻥ ﺑﺎﺑﯘﺭ ﺷﺎﻫﻨﯩﯔ ﻫﻮﺯﯗﺭﯨﻐﺎ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﺎﺑﯘﺭ ﺷﺎﻫ ﺑﯘ ﺑﺎﺗﯘﺭ،ﻗﻪﻳﺴﻪﺭ،ﺟﻪﺳﯘﺭ ﺳﻪﺋﯩﺪﺧﺎﻧﺪﯨﻦ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﺋﯧﻬﺘﯩﻴﺎﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ ﯞﻩ ﭘﺎﻳﻼﻗﭽﻰ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﻧﺎﺯﺍﺭﻩﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ،ﺳﻪﺋﯩﺪﺧﺎﻥ ﻛﺎﺑﯘﻟﺪﺍ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﯩﻠﺪﻩﻙ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻛﯜﭺ ﺗﻮﭘﻠﯩﺪﻯ،ﭘﻪﺭﻏﺎﻧﻪ ﯞﻩ ﺋﺎﻟﺘﻪ ﺷﻪﻫﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﻳﯧﻘﯩﻦ-ﺗﻪﺭﻩﭘﺪﺍﺭﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻥ ﺋﺎﻻﻗﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﺩﻯ،ﺋﯚﺯ ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﻣﯩﺮﺯﺍ ﺋﺎﺑﺎﺑﻪﻛﺮﯨﻨﯩﯔ ﺳﯜﻳﻘﻪﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﺗﯘﻟﺪﯗﺭﯗﭖ ﻗﺎﭼﯘﺭﯞﻩﺗﻜﻪﻥ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺮﻯ ﺳﻪﺋﯩﺪﯨﺨﺎﻧﻐﺎ ﺗﯘﺷﻤﯘ-ﺗﯘﺷﺘﯩﻦ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﯩﻠﯩﺪﻯ،ﻣﯩﺮﺯﺍ ﺋﺎﺑﺎﺑﻪﻛﺮﯨﻨﯩﯔ ﺯﯗﻟﯩﻤﯩﺪﯨﻦ ﻗﯧﭽﯩﭗ ﭘﻪﺭﻏﺎﻧﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﻪﺭﻣﯘ ﺳﻪﺋﯩﺪﺧﺎﻧﻨﯩﯔ ﻫﺎﻛﯩﻤﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯘﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﺪﻯ،ﺑﺎﺑﯘﺭﺷﺎﻫ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﺋﺎﺳﯩﻴﺎﻏﺎ ﻫﻮﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ﺳﻪﺋﯩﺪﺧﺎﻧﻤﯘ ﻫﻪﻣﺪﻩﻡ ﺑﻮﻟﺪﻯ،ﺋﯩﻜﻜﻪﻳﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﺑﯧﻜﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺩﻩﻫﺸﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﯘﺭﯗﺷﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻏﻪﻟﺒﻪ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﺪﻯ،ﺑﺎﺑﯘﺭﺷﺎﻫ ﻧﺎﺋﯩﻼﺝ ﻛﺎﺑﯘﻟﻐﺎ ﻗﺎﻳﯩﺘﺘﻰ،ﺳﻪﺋﯩﺪﺧﺎﻧﻤﯘ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯜﻣﯩﺪﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﻣﺎﻟﺴﯩﺰ ﯞﺍﺯ ﻛﯧﭽﯩﭗ ﺑﺎﺑﯘﺭ ﺷﺎﻫﺘﯩﻦ ﺯﻭﺭ ﺋﻪﺳﻜﯩﺮﻯ ﻛﯜﭺ ﺋﯧﻠﯩﭗ 1514-ﻳﯩﻠﻰ ﻧﺎﺭﯨﻨﻐﺎ ﻛﻪﻟﺪﻯ،ﻗﻮﺷﯘﻧﻠﯩﺮﻧﻰ ﺗﻪﺭﺗﯩﭙﻜﻪ ﺳﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ 10 ﻣﯩﯔ ﻛﯩﺸﻠﯩﻚ ﻗﻮﺷﯘﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﮔﻪ ﻳﯜﺭﯛﺵ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻫﺎﺯﯨﺮﻻﻧﺪﻯ.

ﺳﻪﺋﯩﺪﺧﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯩﺮﺯﺍ ﺋﺎﺑﻪﻛﺮﻯ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺩﻩﻫﺸﻪﺗﻠﯩﻚ ﺳﻮﻗﯘﺷﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ،ﺳﻪﺋﯩﺪﯨﻴﻪ ﺩﯙﻟﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻗﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ

ﻣﯩﺮﺯﺍ ﺋﺎﺑﺎﺑﻪﻛﺮﻯ ﺳﻪﺋﯩﺪﺧﺎﻧﻨﯩﯔ ﻫﻪﺭﺑﯩﻲ ﻳﯜﺭﯛﺷﯩﺪﯨﻦ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻧﻰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻣﯘﺩﺍﭘﯩﺌﻪ ﻗﯩﻠﺪﻯ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺳﻪﺋﯩﺪﺧﺎﻥ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﮔﻪ ﻫﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯩﺮﺯﺍ ﺋﺎﺑﺎﺑﻪﻛﺮﯨﻨﯩﯔ ﺯﯗﻟﯩﻤﯩﺪﯨﻦ ﺟﺎﻕ ﺗﻮﻳﻐﺎﻥ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺧﻪﻟﻘﻰ ﻗﻮﺯﻏﯩﻠﯩﭗ ﺳﻪﺋﯩﺪﺧﺎﻥ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﺋﯚﺗﺘﻰ،ﻣﯩﺮﺯﺍ ﺋﺎﺑﺎﺑﻪﻛﺮﻯ ﺋﯩﭽﯩﻜﻰ،ﺗﺎﺷﻘﻰ ﻫﯘﺟﯘﻣﺪﺍ ﺗﯧﺰﻻ ﻫﺎﻟﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﺗﺘﻰ ،ﻗﻮﺷﯘﻧﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﺮﻻ ﻫﯘﺟﯘﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯩﺮﯨﭙﯩﺮﻩﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﭼﯧﭽﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ،ﻣﯩﺰﺭﺍ ﺋﺎﺑﺎﺑﻪﻛﺮﻯ ﺗﯩﺒﻪﺗﻜﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻗﺎﭼﺘﻰ ﯞﻩ ﭼﯚﻟﺪﻩ ﻫﺎﻻﻙ ﺑﻮﻟﺪﻯ.ﺳﻪﺋﯩﺪﺧﺎﻥ ﻳﻪﻛﻪﻧﮕﻪ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ 1514-ﻳﯩﻠﻰ ﺭﻩﺟﻪﭖ ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﯔ 30-ﻛﯜﻧﻰ ﻗﯘﺭﯗﻟﺘﺎﻱ ﭼﺎﻗﯩﺮﺩﻯ،ﻗﯘﺭﯗﻟﺘﺎﻳﺪﺍ ﺳﻪﺋﯩﺪﺧﺎﻥ ﺧﺎﻧﻠﯩﻖ ﺗﺎﺟﯩﻨﻰ ﻛﯩﻴﯩﺪﻯ،ﺩﯙﻟﻪﺗﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﯩﻨﻰ ""ﺳﻪﺋﯩﺪﯨﻴﻪ ﺩﯙﻟﯩﺘﻰ"" ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺗﯩﺪﻯ،ﻳﻪﻛﻪﻥ ﺷﻪﻫﯩﺮﻯ ﺩﯙﻟﻪﺗﻨﯩﯔ ﺩﺍﺋﯩﻤﻰ ﭘﺎﻳﺘﻪﺧﺘﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﻠﺪﻯ،ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺑﺎﻳﺮﯨﻘﯩﻨﯩﯔ ﺷﻪﻛﯩﻠﻰ ﻧﯘﻗﯘﺕ ﺭﻩﯓ ﺋﯜﭺ ﺑﯜﺭﺟﻪﻛﻠﯩﻚ ﺑﺎﻳﺮﺍﻗﻘﺎ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﻳﺮﺍﻗﻨﯩﯔ ﺋﻮﯓ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﮕﻪ""ﻻﺋﯩﻠﻪﻟﻼﻫﯘ ﻣﯘﻫﻪﻣﻤﻪﺩﯗﻥ ﺭﻩﺳﯘﻟﯩﻠﻠﻪ""ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺋﺎﻳﻪﺕ ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ﻫﻪﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯧﺰﯨﻠﺪﻯ،ﺳﻮﻝ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﮕﻪ ﺩﯙﻟﻪﺗﻨﯩﯔ ﻗﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﺘﻰ ﻳﯧﺰﯨﻠﺪﻯ.ﺳﻪﺋﯩﺪﯨﻴﻪ ﺟﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﭘﺎﺭﺱ ﺗﯩﻠﯩﻨﻰ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺗﯩﻠﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﻜﯩﺘﺘﻰ،ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨﻰ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺩﯨﻨﻰ ﻗﯩﻠﺪﻯ،ﻣﻪﺩﯨﺮﺳﻠﻪﺭﺩﻩ 70% ﺩﻩﺭﺳﯩﻠﻚ ﭘﺎﺭﺱ ﺗﯩﻠﯩﺪﺍ ﺋﯚﺗﯜﻟﺪﻯ،ﻳﻪﺗﺘﻪ ﺳﯘ،ﺋﯩﺴﺴﯩﻖ ﻛﯚﻝ ﯞﻩ ﺋﺎﻟﺘﻪ ﺷﻪﻫﻪﺭﮔﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﻪﯓ ﺯﯦﻤﯩﻦ ﺳﻪﺋﯩﺪﯨﻴﻪ ﺧﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﻣﻪﻧﺴﯘﭖ ﺑﻮﻟﺪﻯ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺷﯩﻤﺎﻟﻰ ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﺋﺎﻛﯩﺴﻰ ﻣﻪﻧﺴﯘﺭﺧﺎﻧﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ،ﺳﻪﺋﯩﺪﺧﺎﻥ ﺋﺎﻛﯩﺴﯩﻐﺎ ﺗﯩﻨﭻ ﺑﯩﺮﻟﯩﺸﯩﺶ ﺋﺎﺭﺯﯗﺳﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛﭖ ﻣﻪﻛﺘﯜﭖ ﺋﻪﯞﻩﺗﺘﻰ،ﺳﻪﺋﯩﺪﺧﺎﻥ ﻣﻪﻛﺘﯘﺑﯩﺪﺍ""ﺩﯙﻟﻪﺕ ﻗﯘﺭﯗﺷﺘﯩﻜﻰ ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ:ﺯﯦﻤﯩﻦ ﺋﯩﮕﯩﻠﻪﭖ،ﺗﺎﺝ ﻛﯩﻴﯩﭗ،ﺷﻪﺧﺴﻰ ﺋﺎﺭﺯﯗﻧﻰ ﻗﺎﻧﺪﯗﺭﯗﺵ ﺋﻪﻣﻪﺱ،ﺑﻪﻟﻜﻰ،ﺋﯘﺯﯗﻧﺪﯨﻦ ﺑﯧﺮﻯ ﺭﺍﻫﻪﺕ ﻛﯚﺭﻣﯩﮕﻪﻥ ﺧﻪﻟﻘﻨﻰ ﺭﺍﻫﻪﺗﻜﻪ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﺘﯘﺭ.""ﺩﯨﮕﻪﻥ،ﺳﻪﺋﯩﺪﺧﺎﻥ ﺗﻪﻗﯟﺍﺩﺍﺭ،ﺭﻩﻫﯩﻤﺪﯨﻞ،ﺧﻪﻟﻘﭽﯩﻞ ﻧﺴﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﺗﻪﺧﯩﺘﻜﻪ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﭘﻼ ﺑﺎﺟﻨﻰ 10 ﻳﯩﻠﻐﯩﭽﻪ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻡ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ،ﻣﯩﺮﺯﺍ ﺋﺎﺑﺎﺑﻪﻛﺮﻯ ﺑﯘﻻﭖ ﺗﻮﭘﻠﯩﻐﺎﻥ ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺧﻪﻟﻘﻜﻪ ﺋﯜﻟﻪﺷﺘﯜﺭﯛﭖ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ،ﺋﯘﺭﯗﺷﻨﻰ ﺧﻮﭖ ﻛﯚﺭﻣﯩﮕﻪﻥ.ﺳﻪﺋﯩﺪﺧﺎﻥ ﻫﺎﻛﯩﻤﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﻣﯘﺳﺘﻪﻫﻜﻪﻣﻠﻪﭖ ﻛﯜﭼﻪﻳﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻤﯘ ﺋﺎﻛﺴﻰ ﻣﻪﻧﺴﯘﺭﺧﺎﻧﻐﺎ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﻯ،ﺋﻪﻛﯩﺴﯩﭽﻪ ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ ﺋﻪﻟﭽﻰ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﭗ ﺋﯚﺯ ﺳﻪﻣﯩﻤﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﺩﻯ،ﻣﻪﻧﺴﯘﺭﺧﺎﻥ ﺳﻪﺋﯩﺪﺧﺎﻧﻨﯩﯔ ﺳﻪﻣﯩﻤﯩﻴﯩﺘﻰ،ﺟﺎﺳﺎﺭﯨﺘﯩﺪﯨﻦ ﺗﻪﺳﯩﺮﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺑﻪﻳﻪﺕ qildi.netﺋﯩﺠﯩﺪﻩ ﺳﻪﺋﯩﺪﯨﻴﻪ ﺧﺎﻧﯩﻠﯩﻘﻰ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﻛﯜﻧﯩﮕﻪ ﺯﻭﺭﯨﻴﯩﭗ ﻧﻮﭘﯘﺯﻟﯘﻕ،ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺩﯙﻟﻪﺗﻜﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﻯ،ﺯﯦﻤﯩﻨﻰ ﻳﻪﺗﺘﻪﺳﯘ،ﺗﻮﻗﻤﺎﻕ،ﺗﯩﺒﻪﺕ،ﻛﻪﺷﻤﯩﺮ،ﻗﯘﻣﯘﻝ،ﺑﻪﺩﻩﺧﺸﺎﻧﻐﯩﭽﻪ ﻛﯧﯖﻪﻳﺪﻯ.ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺑﯩﺮﯨﻜﻜﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺧﻪﻟﻖ ﺋﻪﻣﯩﻦ ﺗﺎﭘﺘﻰ،ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻚ ﮔﯜﻟﻠﯩﻨﯩﭗ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺭﻭﻧﺎﻕ ﺗﺎﭘﺘﻰ،ﺧﻪﻟﻖ ﺑﺎﻳﺎﺷﺎﺕ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺋﯚﺗﺘﻰ،ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯘ ﺩﻩﯞﺭﺩﻩ ﻛﯩﺸﻠﻪﺭ ﻗﯘﻣﯘﻟﺪﯨﻦ ﺑﻪﺩﻩﺧﺸﺎﻧﻐﯩﭽﻪ ﺳﻪﭘﻪﺭﮔﻪ ﭼﯩﻘﺴﺎ ﺋﻮﺯﯗﻕ ﺗﯜﻟﯜﻙ ﺋﺎﻟﻤﺎﻱ ﺋﯚﻳﺪﯨﻦ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻣﯧﻬﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺑﺎﺭﺍﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ.ﺳﯘﻟﺘﺎﻥ ﺳﻪﺋﯩﺪﺧﺎﻥ ﺗﯩﺒﻪﺗﻜﻪ ﻗﻮﺷﯘﻥ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺗﯩﺒﻪﺗﻨﻰ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﺪﯗﺭﯗﭖ ﻗﺎﻳﺘﺎﺷﯩﺪﺍ ﻛﯧﺴﻪﻝ ﺗﯧﮕﯩﭗ 1533-ﻳﯩﻠﻰ 47 ﻳﯧﺸﯩﺪﺍ ﯞﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﺪﻯ.ﻣﯩﻴﯩﺘﻰ ﻳﻪﻛﻪﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﻠﯘﻕ ﻣﺎﺯﺍﺭﻏﺎ ﺩﻩﭘﻨﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ.ﺳﯘﻟﺘﺎﻥ ﺳﻪﺋﯩﺪﺧﺎﻥ 16 ﻳﯧﺸﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ 47 ﻳﯧﺸﯩﻐﯩﭽﻪ ﻗﻪﻳﺴﻪﺭﻟﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯜﺭﻩﺵ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺯﯦﻤﯩﻨﻰ ﻛﻪﯓ،ﻗﯘﺩﯨﺮﻩﺗﻠﯩﻚ، ﺑﺎﻱ ﺳﻪﺋﯩﺪﯨﻴﻪ ﺧﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻗﯘﺭﺩﻯ ﯞﻩ ﻣﯘﺳﺘﻪﻫﻜﻪﻣﻠﯩﺪﻯ،19 ﻳﯩﻞ ﺳﻪﻟﺘﻪﻧﻪﺕ ﺳﯜﺭﺩﻯ.

koltigen يوللانغان ۋاقتى 2006-7-26 11:55:40

ﺗﯧﻤﻤﺎ ﺋﯧﮕﯩﺴﯩﮕﻪ ﻛﻮﭖ ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ !

bandithan يوللانغان ۋاقتى 2006-12-24 23:44:49

ﺑﺎﺑﯘﺭ ﺳﻪﺋﯩﺪﺧﺎﻧﻨﯩﯔ ﻧﻪﯞﺭﻩ ﺋﺎﻛﯩﺴﻰ ﺗﺎﻏﯩﺴﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ ....

yaghlaqar يوللانغان ۋاقتى 2012-12-5 14:21:31

سەئىدخان ھەقىقەتەن ئېگلىمەس، قەيسەر كىشى ئىكەن، نەچچە قېتىم زىندانغا چۈشۈپ نۇرغۇن قېتىم مۇساپىر بولغان بولسىمۇ يەنىلا ئۈمىدسىزلەنمەي ئاخىرى سەئىدىيە خانلىقىنى قۇرۇپ چىقىپتۇ، يەنە ئاكىسى بىلەن ئاداۋاتىنى يۇيۇپ خەلىقنى ئاسايىشلىققا ئېرىشتۈرۈپتۇ، ئالۋان-سېلىقنى بىكار قىلىپ خەلىقنىڭ يۈكىنى يېنىكلىتىپتۇ، ھەقىقەتەن ئۇلۇغ زات ،بۈيۈك خاقان ئىكەن. \"\" \"\"
بەت: [1]
: ﺳﻪﺋﯩﺪﯨﻴﻪ ﺧﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﺑﺎﻳﺎﻥ