khuldar يوللانغان ۋاقتى 2006-7-22 21:55:58

ﻣﯧﯟﯨﻨﻰ ﺧﺎﺗﺎ ﻳﻪﭖ ﻗﻮﻳﺴﯩﯖﯩﺰ ﺳﻪﻣﯩﺮﯨﭗ ﻛﯧﺘﯩﺴﯩ

ﻛﯜﺯﻧﯩﯔ ﻣﯧﯟﯨﺴﻰ ﻛﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﻟﯩﭽﻪﻛﻤﻪﻥ ﻗﯩﻠﯩﯟﯨﺘﯩﺪﯗ .ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻣﯧﯟﯨﻨﻰ ﺗﺎﻣﺎﻗﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﺍ ﺋﯩﺴﺘﯩﻤﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﻣﯧﯟﯨﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﯩﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻨﻤﯘ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﺳﻪﻣﯩﺮﯨﭗ ﻛﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯗ .ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺋﯧﻐﯩﺮﻟﯩﻘﺘﯩﻜﻰ ﻣﯧﯟﯨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﺗﻠﻪﻕ ﻛﯚﭖ ﻗﯩﺴﻤﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﺴﯩﻘﻠﯩﻖ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﻯ ﮔﯜﺭﯛﭺ ﺗﺎﻣﯩﻘﯩﻨﯩﯖﻜﯩﺪﯨﻦ  ﺗﯚﯞﻩﻥ ﺑﯘﻟﯩﺪﯗ ،ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ ﺳﯜﻣﯜﺭﯛﻟﯜﺵ ﺳﯜﺭﺋﯩﺘﻰ ﮔﯜﺭﯛﭺ ﺗﺎﻣﯩﻘﯩﻨﯩﯖﻜﯩﺪﯨﻦ ﺗﯧﺰ ﺑﯘﻟﯩﺪﯗ .ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯩﻠﯩﭗ .ﻗﻪﻧﺖ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﯨﻨﯩﯔ ﺳﯜﻣﯜﺭﻟﯜﺵ ﺳﯜﺭﺋﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺗﯧﺰ -ﺋﺎﺳﺘﺎ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺳﻪﻣﯩﺮﯨﺶ ﯞﻩ ﺳﻪﻣﯩﺮﻣﻪﺳﻠﯩﻜﻨﻰ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﻳﺪﯗ .ﺷﯘﯕﺎ،ﻗﻪﻧﺘﻠﯩﻚ ﻳﯩﻤﻪﻛﻠﯩﻜﻠﻪﺭﮔﻪ ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﺳﯜﻣﯜﺭﻟﯜﺵ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﯨﻨﯩﯔ ﺗﯧﺰ -ﺋﺎﺳﺘﺎ ﺑﯘﻟﯘﺷﻰ ﺋﻪﯓ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋﺎﻣﯩﻞ ،ﺋﯘ .ﺋﺴﺴﯩﻘﻠﯩﻖ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﺴﯩﺰ .ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﻪ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﮔﯜﺭﯛﭺ ﺗﺎﻣﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﺴﯩﻘﻠﯩﻖ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﻯ ﺗﺎﯞﯗﺯﻧﯩﯖﻜﯩﺪﯨﻦ ﻳﻮﻗﯩﺮﻯ ،ﺷﯘﯕﺎ ،ﮔﯜﺭﯛﭺ ﺗﺎﻣﯩﻘﻰ ﻳﯩﮕﻪﻧﺪﻩ ﺋﺎﺳﺎﻥ ﺳﻪﻣﯩﺮﯨﭗ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ ،ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯗ .ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺋﻪﮬﯟﺍﻝ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﮔﯜﺭﯛﭺ ﺗﺎﻣﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﺴﯩﻘﻠﯩﻖ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﻯ ﺗﺎﯞﯗﺯﻧﯩﯖﻜﯩﺪﯨﻦ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﻪﻧﺖ ﺗﯜﺭﻯ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﯜﭼﻰ ﺗﺎﯞﯗﺯﻧﯩﯖﻜﯩﺪﯨﻦ ﺗﯚﯞﻩﻥ ،ﻳﻪﻧﻰ ﮔﯜﺭﯛﭺ ﺗﺎﻣﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﻗﻪﻧﺖ ﺗﻪﺭﻛﯩﺒﯩﻨﯩﯔ ﺳﯜﻣﯜﺭﻟﯜﺵ ﺳﯜﺭﺋﯩﺘﻰ ﺗﺎﯞﯗﺯﻧﯩﯖﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺳﺘﺎ ﺑﯘﻟﯩﺪﯗ .ﺗﺎﯞﯗﺯ ﻳﯩﮕﻪﻧﺪﻩ ﻗﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﻗﻪﻧﺖ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﻯ ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﻳﯘﻗﯩﺮﻻﻳﺪﯗ .
ﻟﯩﮕﻮ ،ﺗﺎﯞﯗﺯ ،ﺋﺎﻧﺎﻧﺎﺱ ،ﻛﯘﻟﻰ ﺑﯩﮭﯩﺴﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﯩﯟﯨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﻪﻧﺖ ﺗﯜﺭﻯ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﯜﭼﻰ ﮔﯜﺭﯛﭺ ﺗﺎﻣﯩﻘﯩﻨﯩﯖﻜﯩﺪﯨﻦ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ،ﺷﯘﯕﺎ ﺋﻮﺭﯗﻗﻼﺵ ﻧﯩﻴﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﻳﯩﻤﻪﻛﻠﯩﻜﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﯩﻴﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﻛﯧﺮﻩﻙ .
ﻏﻪﻳﺮﻯ ﻣﯧﯟﻩ ،ﺑﺎﻧﺎﻥ ،ﺋﯜﺯﯛﻡ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﻪﻧﺖ ﺗﯜﺭﻯ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﯜﭼﻰ ﻳﯩﺮﯨﻚ ﮔﯜﺭﯛﭺ ﺗﺎﻣﯩﻘﯩﻨﯩﯖﻜﯩﺪﯨﻦ ﻛﯚﭖ ﭘﻪﺭﯨﻘﻠﻪﻧﻤﻪﻳﺪﯗ ،ﺷﯘﯕﺎ ﺋﻮﺭﯗﻗﻼﺵ ﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﺑﺎﺭ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﯘ ﻣﯧﯟﯨﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﯩﻤﻪﺳﻠﯩﻜﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ .
ﺋﯜﺯﯛﻣﺴﯩﻤﺎﻥ ﺋﺎﭘﻠﯩﺴﯩﻦ ،ﺋﺎﻟﻤﺎ،ﻧﻪﺷﭙﯜﺕ ،ﺋﺎﻟﻮﭼﺎ ،ﮔﯩﻼﺱ ،ﺷﺎﭘﺘﻮﻝ .ﺳﯩﺘﺮﯗﺱ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﻪﻧﺖ ﺗﯜﺭﻯ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﯜﭼﻰ ﮔﯜﺭﯛﭺ ﺗﺎﻣﯩﻘﯩﻨﯩﯖﻜﯩﺪﯨﻦ ﺗﯚﯞﻩﻥ ،ﺑﯘﻻﺭ ﺋﻮﺭﯗﻗﻼﺵ ﻧﯩﻴﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻪﯓ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯘﺯﯗﻗﻠﯘﻕ.
ﻣﻪﻧﺒﻪ : ﺗﻪﺭﻣﯩﻠﻪﺭ ﮊﻭﺭﻧﯩﻠﻰ

saaba يوللانغان ۋاقتى 2006-7-22 22:46:27

ﺗﺎﯞﯗﺯ ، ﺋﯜﺯﯛﻡ  ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﻪﯓ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯩﯟﯨﻠﯩﺮﯨﻢ ﺋﯩﺪﻯ. ﺑﯘﻧﻰ ﻳﯧﺴﻪﻣﻤﯘ ﺳﻪﻣﯩﺮﯨﺴﻪﻡ

arman0903 يوللانغان ۋاقتى 2006-7-23 08:07:03

ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺳﻪﻣﯩﺮﮔﯩﻢ ﺑﺎﺭ ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻣﯧﯟﯨﻨﻰ ﻗﻨﺎﭼﻪ ﻳﯩﺴﻪﻣﻤﯘ << ﺗﺎﻣﻘﻨﻰ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻳﯩﺴﻪﻣﻤﯘ ﺳﻪﻣﯩﺮﻩﻟﻤﯩﺪﯨﻢ،،، ﺳﻪﻣﯩﺮﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩﻭﺭﺍ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﺗﺘﯩﻢ~!

qutluq يوللانغان ۋاقتى 2007-6-12 12:33:55

ﺗﻮﻏﺮﺍ ﮔﻪﭖ!

xarkiya يوللانغان ۋاقتى 2008-11-11 18:03:56

مەنغۇ مىۋە -چىۋىنى كوپ يىمەيمەن لىكىن مەن سىمىز ......

almashan يوللانغان ۋاقتى 2008-11-11 18:49:40

سەمرىتىدىغان دورا بولسا مەنمۇ ئالىمەن، مەن تاماقنىڭ ئورنىدا مىۋە يەپ كۆنۇپ قالغان.تاماققا خەجلىگەن پۇلۇمدىن مىۋىگە خەجلىگىنىم كۆپ. مىۋىنى تاماقنىڭ ئورنىدا يەپ قۇيۇشۇم بار. بايا تېخى كەچلىك تاماقنىڭ ئورنىدا ئىككى كىلو ئانار يىگەن ، ھازىر بېشىم قېيىۋاتىدۇ.
بەت: [1]
: ﻣﯧﯟﯨﻨﻰ ﺧﺎﺗﺎ ﻳﻪﭖ ﻗﻮﻳﺴﯩﯖﯩﺰ ﺳﻪﻣﯩﺮﯨﭗ ﻛﯧﺘﯩﺴﯩﺰ