boytakyigit يوللانغان ۋاقتى 2006-7-22 10:04:23

ﻗﯧﻨﻰ ﻛﯩﻢ ﺋﻪﯓ ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ؟

   
1.

ﺧﻮﭖ ﻳﺎﺭﺷﻘﺎﻥ ﺗﺎﺟﯩﺴﻰ ،
      ﺋﯧﺴﯩﻞ ﻛﯩﻤﺨﺎﭖ ﺗﻮﻧﻰ ﺑﺎﺭ .
      ﺗﺎﯓ ﺳﻪﮬﻪﺭﺩﻩ ﺋﺎﯕﻠﯩﺴﺎﯓ ،
ﺯﻩﭖ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﺋﯜﻧﻰ ﺑﺎﺭ .


2.
  
ﺋﯩﮕﯩﺰ ﺗﺎﻏﻨﯩﯔ  ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﻩ ،
ﻳﯘﻣﺮﺍﻥ ﭼﯚﭘﻠﻪﺭ ﺩﯙﯞﯨﺴﻰ .
ﺋﻮﺭﯗﯞﻩﺗﺴﻪﯓ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ،
ﺋﺎﻳﺪﺍ ﺋﯚﺳﯘﭖ ﭼﯩﻘﻘﯘﺳﻰ .

3.

ﻳﯘﻟﺘﯘﺯﻣﯩﻜﯩﻦ ﺩﯨﻤﻪﯕﻼﺭ ،
ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﻳﯘﻟﺘﯘﺯﺩﻩﻙ .
ﻳﯘﻟﺘﯘﺯﻻﺭﺩﻩﻙ ﻧﯘﺭ ﭼﺎﭼﺴﺎ ،
ﻛﯧﭽﻪ ﺑﻮﻻﺭ ﻛﯜﻧﺪﯛﺯﺩﻩﻙ .

4.

ﺋﺎﭘﭙﺎﻕ ﺳﯩﻠﯩﻖ ﺑﻪﺩﯨﻨﻰ ،
ﺯﻩﭖ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﭼﺎﭘﯩﻨﻰ .
ﺑﯧﺸﯩﺪﺍ ﺋﺎﻕ ﻗﺎﻟﭙﯩﻘﻰ .
ﺩﯛﻣﺒﯩﺴﯩﺪﻩ ﺳﺎﭘﯩﻘﻰ .
ﻗﯘﻳﺴﺎﯓ ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻗﺎﻳﻨﺎﻕ ﭼﺎﻱ ،
ﺳﺎﻗﻼﭖ ﺑﯧﺮﻩﺭ ﺳﻮﯞﯗﺗﻤﺎﻱ .

5.

ﻳﻪﺗﺘﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﺎﺭ ﻗﻪﺩﯨﻨﺎﺱ ،
ﺑﯩﺮ- ﺑﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻤﺎﺱ .
ﻗﯧﺮﯨﻤﯩﺪﻯ ، ﺋﯚﻟﻤﯩﺪﻯ ،
ﻳﺎﻛﻰ ﺳﻪﻛﻜﯩﺰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺪﻯ .
ﺑﯘ ﺩﻭﺳﺘﻼﺭﺩﯨﻦ ﮬﻪﺭ ﻛﯜﻧﻰ ،
ﺋﯘﭼﺮﯨﺘﯩﻤﯩﺰ ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ،
ﺋﯚﺯﻯ ﻳﻮﻕ ، ﺋﯧﺘﻰ ﺑﺎﺭ .
ﺗﺎ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻥ ﭘﯧﺘﻰ ﺑﺎﺭ .

akbar000 يوللانغان ۋاقتى 2006-7-22 11:02:13

1. ﺧﻮﺭﺍﺯ
   2.ﭼﺎﭺ
   3.ﻻﻣﭙﯘﭼﻜﺎ
   4.ﭼﺎﻳﺪﺍﻥ
   5.ﮬﻪﭘﺘﻪ
          ﺑﯘ  ﺗﯧﭙﯩﺸﻤﺎﻗﻼﺭﻧﻰ  ﺗﯧﭙﯩﭗ  ﺑﻮﻟﯘﭖ  ﺧﯧﺠﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ . ﻣﻪﻥ ﺑﻪﻙ  ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻘﻤﯘ-ﻳﺎ؟

dolantekin يوللانغان ۋاقتى 2006-7-22 11:56:22

SABIY يوللانغان ۋاقتى 2006-7-22 12:22:48

ﻳﺎﺭﺍﻳﺪﯨﻜﻪﻥ .ﺗﯩﭙﺸﻤﺎﻗﻨﻰ ﻣﻪﻥ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﯩﭽﻪ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﺑﻮﭘﺘﯘ ،ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ؟

Bughra1902 يوللانغان ۋاقتى 2006-7-22 12:27:05

ﺑﯘﻻﺭ 6 ﻳﺎﺷﺘﯩﻦ 10 ﻳﺎﺷﻘﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻏﺎ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﯧﭙﯩﺸﻤﺎﻗﻼﺭﻛﻪﻥ

1parhat يوللانغان ۋاقتى 2006-9-14 19:51:15

rock يوللانغان ۋاقتى 2006-10-1 07:08:19

ﯞﯗﺟﯘﻥ ...
بەت: [1]
: ﻗﯧﻨﻰ ﻛﯩﻢ ﺋﻪﯓ ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ؟