adip يوللانغان ۋاقتى 2006-7-21 07:54:39

ﻗﯩﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﻣﯩﺰﻏﺎ ﻧﻪﺯﻩﺭ "ﻛﯚﻙ ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺟﯘﻣﻬﯘﺭ

ﺗﯜﺭﻛﻰ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯚﻙ ﺋﻮﻏﯘﺯﻻﺭ:
ﻣﻮﻟﺪﻭﯞﺍ (ﻣﻮﻟﺪﺍﯞﯨﻴﻪ)ﺟﯘﻣﻬﯩﺮﻳﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺟﻪﻧﯘﺑﻰ ﻗﯩﺴﻤﯩﻐﺎ ﺟﺎﻳﻼﺷﻘﺎﻥ ﻛﯚﻙ ﺋﻮﻏﯘﺯ (ﮔﺎﮔﺎﺋﯘﺯ) ﺋﺎﭘﺘﯘﻧﯘﻡ ﺟﯘﻣﻬﯘﺭﻳﯩﺘﯩﺪﻩ ﻳﺎﺷﺎﻳﺪﯗ.
ﺋﯘﻻﺭ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﺪﺍ ﺋﻮﻣﯘﻣﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﺳﯚﺯﻟﻪﺷﻜﻪ ﯞﺍﻗﺘﯩﻢ ﻳﺎﺭﺑﻪﺭﻣﯩﺪﻯ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯘﭼﯘﻥ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﺗﻮﺧﺘﯩﻼﻱ.
ﺭﻭﻣﻨﯩﻴﻪ ﯞﻩ ﺋﯘﻛﺮﺍﺋﯩﻨﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﯩﮕﺮﯨﺪﺍﺵ،ﻣﻮﻟﺪﻭﯞﺍﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﭘﺘﯘﻧﯘﻡ ﺟﯘﻣﻬﯘﺭﻳﻪﺕ.
ﺯﯨﻤﯩﻨﻰ 1.800 ﻛﻢ2 ،ﺑﺎﺷﺸﻪﻫﺮﻯ ﻛﻮﻣﺮﺍﺕ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺷﻪﻫﻪﺭﻟﯩﺮﻯ،ﭼﺎﺩﯨﺮﻻﻧﮕﺎ ﯞﻩ ﯞﻭﻟﻜﺎﻧﯩﺶ.ﺋﯘﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ
29 ﻧﺎﻫﯩﻴﻪ ،ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﺎﺭ.
ﻧﻮﭘﻮﺳﻰ 200.000ﻣﯩﯔ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﯚﻙ ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺟﯘﻣﻬﯘﺭﻳﯩﺘﯩﻨﯩﯔ 85%ﻧﻰ ﺗﻪﺷﻜﯩﻞ ﻗﯩﻠﺪﯗ،ﻣﻮﻟﺪﻭﯞﺍﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺟﺎﻳﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﺎﺯﺳﺎﻧﺪﺍ ﺑﺎﺭ.8ﻣﯩﯖﻰ ﻣﻮﻟﺪﻭﯞﺍ ﭘﺎﻳﺘﻪﺧﺘﻰ ﻛﯩﺸﻨﯩﯟﺩﻩ ﻳﺎﺷﻤﺎﻗﺘﺎ.
11-ﺋﻪﺳﯩﺮﺩﻩ ﺑﯘﻳﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﻳﻪﺭﻟﻪﺷﻜﻪﻥ.ﺑﺎﺷﺸﻪﻫﻪﺭﻧﯩﯔ ﻧﻮﭘﯘﺳﻰ 40ﻣﯩﯔ.
ﺗﯩﻠﻰ ﺗﯜﺭﻛﻰ ﺗﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘﭖ،ﺗﯜﺭﻛﻰ،ﻣﻮﻟﺪﻭﯞﺍ ﯞﻩ ﺭﻭﺱ ﺗﯩﻠﻠﯩﺮﻧﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺪﯗ.
ﺩﯨﻬﻘﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﯞﻩ ﭼﺎﺭﯞﯨﭽﯩﻠﯩﻘﻨﻰ ﺋﺎﺳﺎﺱ ﻗﯩﻠﺪﯗ.
ﺭﻩﻫﺒﻪﺭﻟﯩﺮﻯ:
ﺩﯨﻤﺘﯩﺮﻯ.ﻛﯩﺮﯨﺘﻮﺭ(ﺟﯘﻣﻬﯘﺭ ﺑﺎﺷﻜﺎﻧﻰ)(ﺭﻩﺋﯩﺴﻰ)
ﯞﺍﻟﻪﺭﯨﺞ.ﺟﺎﻧﯩﺌﻮﻏﻠﻰ(ﺭﻩﺋﯩﺲ ﻳﺎﺭﺩﻩﻣﭽﯩﺴﻰ)
ﻧﯩﻜﻮﻻﺝ.ﺳﯩﺘﺎﺟﺎﻧﻮﯞ(ﺭﻩﺋﯩﺲ ﻳﺎﺭﺩﻩﻣﭽﯩﺴﻰ)
ﻣﯩﺮﻭﻥ.ﮔﺎﮔﺎﺋﯘﺯ(ﺭﻩﺋﯩﺲ ﻳﺎﺭﺩﻩﻣﭽﯩﺴﻰ)
ﺩﯨﺘﯩﺮ.ﻻﺯﺍﺭﻭۿﻣﺎﻟﯩﻴﻪ ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮﻯ)
ﻓﻮﺩﯗﺭ.ﮔﺎﮔﺎﺋﯘﺯ(ﺋﯩﭽﻜﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮﻯ)
ﺳﯩﺘﯩﭙﺎﻥ.ﯞﺍﺭﺑﺎﻥ(ﻛﻮﻣﺮﺍﺕ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﯘﻧﯟﯨﺮﺳﯩﺘﯩﺖ ﻣﯘﺩﯨﺮﻯ)

tolpar768 يوللانغان ۋاقتى 2006-8-1 17:09:44

ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ

r00t يوللانغان ۋاقتى 2006-8-8 21:45:13

ﺋﺎﺳﯩﻠﻤﺎﺗﺴﯩﻴﻪ ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ ﻳﺎﺷﺎﭖ ﻛﻪﺗﺴﻼﻡ ﺑﻮﻟﯩﺪﻯ . ﻗﺎﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ﺋﻮﻏﯘﺯﻻﺭﻣﯘ ﺑﯘﻻﺭ .

@TuranTekin يوللانغان ۋاقتى 2006-7-21 12:39:17

ﻛﯚﻙ ﺋﯘﻏﯘﺯ ﺟﯘﻣﮭﯘﺭﯨﻴﯩﺘﻰ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﮔﻪﭘﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﭖ ﺑﺎﻗﻤﺎﭘﺘﯩﻜﻪﻧﻤﻪﻥ. ﻳﯧﯖﻰ ﺑﯩﺮ ﺑﯩﻠﯩﻤﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﺪﯗﻡ. ﮬﻪﻣﻴﺎﻧﯩﻤﺪﯨﻜﻰ ﭘﯘﻝ ﻛﯜﭘﻪﻳﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﺑﻮﻟﺪﻯ.

ﻛﯚﭖ ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ ﺳﯩﺰﮔﻪ

boytakyigit يوللانغان ۋاقتى 2006-9-1 14:30:20

\"ﻛﯚﻙ ﺋﻮﻏﯘﺯ\" ﻧﺎﮬﺎﻳﺘﻰ ﻳﯩﻘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺗﯘﻳﯘﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ﺑﯘ ﺳﯚﺯ .

tughurul يوللانغان ۋاقتى 2006-9-26 12:27:01

] ﻛﺎﭘﻜﺎﺯ[ 高加索ﺳﻮﺯﻯ ]ﻛﻮﻙ ﻮﻏﯘﺯ[ ﺩﺍﻥ ﺗﯘﺭﻟﻪﻧﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ...

makpi يوللانغان ۋاقتى 2006-11-22 19:29:21

ﻛﯚﻙ ﺋﻮﻏﯘﺯ ...
ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩﻯ ﻧﯩﻤﯩﻜﻪﻥ ؟

aqbura يوللانغان ۋاقتى 2006-11-23 12:41:56

ﺑﯩﺮ  ﻗﯩﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻜﻪﻧﻤﯩﺰﻏﯘ
ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻥ  ﺑﯩﻠﯩﻤﮕﻪ  ﺋﯩﺮﯨﺸﺘﯩﻢ

Ijtihati يوللانغان ۋاقتى 2006-12-23 14:14:50

ﺭﻩﮬﺒﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﺴﯩﻤﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺭﻭﺱ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ ﺩﻩﭘﺘﯩﻤﻪﻥ، ﯞﺍﻟﻪﺭﯨﺞ.ﺟﺎﻧﯩﺌﻮﻏﻠﯩﺪﯨﻦ ﺭﻭﺱ ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯨﻢ، ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺳﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺯﻟﯩﻘﻰ ﺋﺎﺳﺴﯩﻤﻼﺗﺴﯩﻴﯩﮕﻪ ﺳﻪﯞﻩﭖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻤﯩﺪﯗ، ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻼﭖ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩﻤﻪﻥ.

Estami يوللانغان ۋاقتى 2006-12-25 19:34:37

ﺋﯧﺘﻘﺎﺩﻯ ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ ﺋﯩﺴﻼﻡ .

ﻛﺎﯞﺍﻛﺎﺯﯨﻼﺭ ﻳﺎﻣﺎﻥ ، ﺭﻭﺳﯩﻼﺭﻧﻰ ﺧﯧﻠﻰ ﻗﺎﻗﺸﺎﺗﻘﺎﻥ ﺗﺎﺭﯨﺨﯩﺘﺎ

bahartekin-9 يوللانغان ۋاقتى 2007-8-5 19:03:18

ﻛﺎﯞﻛﺎﺯﻻﺭ ؟ ﻳﯩﯖﻰ  ﺑﯩﻠﯩﻢ  ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ .


ﻣﻪﻥ ﺑﯘﯞﺍﻣﻨﯩﯔ ﯞﺍﺩﺍﺭ ﺷﺎﮬﺰﺍﺩﯨﺴﻰ - ﺑﺎﮬﺎﺭ !
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﻐﯘﭼﻰ ﺑﻮﻝ ﺋﻮﻳﻠﯩﻤﯩﻐﺎﻥ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻼﺭﻏﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺴﻪﻥ .
ﻗﯘﺷﯘﻡ ! ﺋﯜﭼﺮﯗﻡ ﺑﻮﻟﺴﯩﺪﯨﯔ ﻛﯚﺯﻳﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻤﺪﯨﻦ ﺧﯘﺷﺒﯘﻱ ﮔﯜﻟﻠﻪﺭ ﺋﯩﭽﯩﻼﺗﺘﻰ . . .

R_TULPAR يوللانغان ۋاقتى 2007-8-12 10:41:17

ﺋﻮﮬﯘﻱ.....ﻣﺎﻧﺎ ﺗﺎﻣﺎﺷﺎ!  ﻛﺎﯞﻛﺎﺯ ﻛﯚﻙ ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺳﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺗﯘﺭﻟﻪﻧﻤﯩﺴﻰ.............ﺧﺎﭘﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﺳﯚﺯ ﺗﻮﻣﯘﺭﯨﻨﻰ ﺋﺎﻳﺮﯨﭗ ﺗﯜﺭﻟﻪﭖ ﺑﺎﻗﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﯕﻼﺭ. ﻛﯚﭖ ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ.

alturk008 يوللانغان ۋاقتى 2007-8-25 17:03:27

200 ﻣﯩﯔ ﻧﻮﭘﯘﺱ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﭘﺘﯘﻧﯘﻡ ﺟﯘﻣﮭﯘﺭﯨﻴﻪﺕ ﻗﯘﺭﯗﭘﺘﯘ، ﻗﯩﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻗﺎﺭﺍﯕﻼ،
بەت: [1]
: ﻗﯩﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﻣﯩﺰﻏﺎ ﻧﻪﺯﻩﺭ "ﻛﯚﻙ ﺋﻮﻏﯘﺯ ﺟﯘﻣﻬﯘﺭﻳﯩﺘﻰ"!