bilge يوللانغان ۋاقتى 2006-7-21 00:14:44

amp«;سۆيگۈۋە قىساس » ﺭﻭﻣﺎﻧﯩﺪﯨﻜﻰ .....

ﻣﻪﻥ ﺑﯜﮔﯜﻥ ئابدۇلئەھەد ئابدۇرەشىد بەرقىنىڭ <سۆيگۈۋە قىساس> ﺭﻭﻣﺎﻧﯩﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﯞﯨﺘﯩﭗ ، ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺸﯩﺪﺍ ﻟﻮﮔﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻰ ﮬﯩﺲ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ . ﺗﻮﺭﺩﺍﺷﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ﺭﺍﺳﺘﯩﻨﻼ ﻟﻮﮔﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ ﺑﺎﺭﻣﯘ ﻳﻮﻗﻤﯘ ، ﺑﯩﺮ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﺑﺎﻗﺴﺎﯕﻼﺭ .


http://www.bilge.cn/uppic/roman-1.gif

http://www.bilge.cn/uppic/roman-2.gif

maxkawul يوللانغان ۋاقتى 2006-7-21 10:28:48

  ﻣﻪﻥ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﯩﻲ ﺋﯘﻗﯘﭖ ﭼﯩﻘﺘﯩﻢ ﺭﺍﺳﺘﯩﻨﻼﺭ ﺋﺎﺯﺭﺍﻕ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ ﺑﺎﺭ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ ..

- ﺗﺎﮬﯩﺮ - ﻣﻪﻥ ﺋﯚﺯ ﻛﯜﭼﯜﻣﮕﻪ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﭗ ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻜﯜﻡ ﺑﺎﺭ . ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﻩ ﺋﺎﭘﺘﻮﺭ : ﮬﯧﻠﯩﻤﯘ ﺳﻪﻥ ﺋﯚﺯ ﻛﯜﭼﯜﯕﮕﻪ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﭗ ﺋﯚﺗﺘﯘﯕﻐﯘ ، ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﯩﻜﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺳﺎﯕﺎ ﻗﺎﻳﯩﻞ .
ﺩﯨﻴﯩﺸﻰ ﺑﯩﺮ - ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺯﯨﺖ ﮔﻪﭖ ﺑﻮﻟﺪﻯ .  \" ﺋﯚﺗﻜﯜﻡ ﺑﺎﺭ - ﺋﯚﺗﺘﯘﯕﻐﯘ \" ﺑﯘ ﺯﯨﺖ ﮔﻪﭖ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﭘﺘﯘ .  ﻳﻪﻧﻪ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ....

ﺗﺎﮬﯩﺮ - ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺋﻪﻣﻪﺱ ، ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎﻧﯩﻐﺎ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﭗ ﺑﺎﻗﻘﯘﻡ ﺑﺎﺭ . :  ﺩﯨﺪﻯ .. ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ  ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺋﺎﻟﻰ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺋﯩﻤﯩﺘﮭﺎﻧﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﭗ ﺑﺎﻗﻘﯘﻡ ﺑﺎﺭ ﺩﯨﻤﻪﻛﭽﻰ . ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯ ﭼﯜﺷﯘﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ..
ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ﺗﺎﮬﯩﺮﻧﯩﯔ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﻩ ﺋﯘﻗﯘﻏﯘﺳﻰ ﻳﻮﻗﻠﯩﻘﻰ ﺩﯨﻴﯩﻠﮕﻪﻥ ..

ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﺗﺎﮬﯩﺮ ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎﻧﻐﺎ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﭗ ، ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﯨﻦ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻖ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ..

ﺷﯘ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯚﺯ - ﺋﺎﺭﺍ ﺯﯨﺖ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭ ﻟﻮﮔﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻨﻰ ﺳﺎﺩﯨﺮ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ .


ﺑﺎﻳﻘﯩﻐﯩﻨﯩﻤﭽﻪ ﻳﺎﺯﺩﯨﻢ .

sepra يوللانغان ۋاقتى 2006-7-21 14:55:30

ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﭘﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ، ﺑﯩﻠﮕﻪ ﻧﯩﻤﻪ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﮕﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﻤﺎﭘﺘﯘ ، ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻣﻪﺷﻘﺎﯞﯗﻝ ﻛﯩﺘﺎﭘﻨﻰ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﯩﻲ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﭼﯩﻘﺘﯩﻤﯘ ﻳﺎﻛﻰ ﻳﯘﻗﯘﺭﻗﻰ ﺑﯩﺮ ﺑﯚﻟﻪﻛﻨﯩﻤﯘ ﺑﯘﻧﯩﺴﻰ ﻣﺎﯕﺎ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘ . ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺑﯩﻠﮕﻪﻧﯩﯔ ﻳﯘﻗﯘﺭﻗﻰ ﺋﯜﺯﯛﻧﺪﯨﺴﯩﻨﻰ ﻛﯩﺘﺎﭘﺘﯩﻜﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ ﺑﺎﻳﺎﻧﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﻏﻼﭖ ﭼﯜﺷﻪﻧﮕﻪﻧﺪﻩ ﻣﻪﺷﻘﺎﯞﯗﻟﻨﯩﯔ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻥ ﻟﻮﮔﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﯞﺟﯘﺕ ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﮕﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯨﯟﺍﻟﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ . ﺋﯧﺴﯩﻤﺪﻩ ﻗﯧﻠﯩﺸﯩﭽﻪ ﻳﯘﻗﯘﺭﻗﻰ ﺑﯚﻟﻪﻛﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺋﺎﭘﺘﻮﺭ ﺗﺎﮬﯩﺮﻧﯩﯔ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﭘﯩﺪﺍﮔﻮﮔﯩﻜﺎ ﺋﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺘﻮﺗﯩﻐﺎ ﺋﯩﻤﺘﯩﮭﺎﻧﺴﯩﺰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﺧﺎﻟﯩﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻐﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺋﯚﺗﯩﺪﯗ. ﺑﯘ ﺗﻪﭘﺴﯩﻼﺗﻨﻰ ﺑﺎﻏﻼﭖ ﭼﯜﺷﻪﻧﮕﻪﻧﺪﻩ ﻳﯘﻗﯘﺭﻗﻰ ﺑﯚﻟﻪﻛﺘﻪ ﻟﻮﮔﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ ﻳﻮﻕ، ﺑﯩﻠﻤﯩﺪﯨﻢ ﺑﯩﻠﮕﻪ ﻧﯩﻤﯩﻨﻰ ﺩﻩﻳﺪﯨﻜﯩﻦ ؟!

qayan01 يوللانغان ۋاقتى 2006-7-28 16:47:25

ﺑﯩﻠﮕﻪ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﻟﻮﮔﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ ﺩﻩﭖ ﻧﯩﻤﯩﻨﻰ ﻛﯚﺯﺩﻩ ﺗﯘﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺭﺍﺳﺘﯩﻨﻼ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﯩﺪﯨﻢ . ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﻳﯘﻗﺎﺭﻗﻰ ﺑﺎﻳﺎﻧﻼﺭﺩﺍ ﻟﻮﮔﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ ﻳﻮﻕ .

ZAWAER يوللانغان ۋاقتى 2006-10-5 17:05:44

ﺑﯩﺸﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺩﯨﻠﻮ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯩﺮﺩﯗ. ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺭﯗﻣﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﺩﺍ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻗﯩﭙﻴﺎﻟﯖﺎﭺ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﻗﯘﻣﻠﯘﻗﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻤﯩﺶ ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺵ ﺗﯘﺭﺩﯗ. ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﻰ ﺋﻪﭘﺴﺎﻧﯟﻯ ﭼﯚﭼﻪﻙ ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺑﻪﻙ ﺑﯩﺮﻟﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﯩﻤﯘ_ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ؟!

Bughra1902 يوللانغان ۋاقتى 2006-10-5 17:23:32

ﻣﻪﻥ ﻟﻮﮔﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﯩﺪﯨﻢ [
ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﭖ ﺷﯩﻨﺠﺎﯕﺪﺍ ﺷﯩﺪﺩﻩﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﯞﺝ ﺋﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﻪﻳﺪﯨﺲ ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺯﯨﻴﯩﻨﻰ، ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ،ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺸﻰ.. ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻛﺲ ﺋﻪﺗﺘﯜﺭﮔﻪﻥ. ﺋﻮﻗﯘﭖ ﻗﻮﻳﯘﺷﻘﺎ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯩﺘﺎﭖ. (ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﮬﺎﺯﯨﺮ)

kc-gh يوللانغان ۋاقتى 2007-8-26 23:16:55

ﺑﯘ ﺭﻭﻣﺎﻥ ﺋﯩﺸﻘﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻳﯧﺰﯨﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ، ﺋﺎﭘﺘﻮﺭﯨﺪﻩﻛﻼ......

horunmuxuk يوللانغان ۋاقتى 2007-9-25 20:10:18

ﻳﺎﺧﺸﻰ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﻳﯧﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﻣﯩﺪﯗﻗﻤﺎ؟

qutluq يوللانغان ۋاقتى 2007-9-24 22:29:08

ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﭼﯩﻘﻤﯩﻐﺎﻥ.

qutluq يوللانغان ۋاقتى 2007-9-26 00:51:43

ﻳﺎﺧﺸﻰ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﻳﯧﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﭺ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﭼﯩﻘﻤﯩﻐﺎﻥ،ﺩﯦﮕﻪﻥ ﮔﻪﭖ.

nezir يوللانغان ۋاقتى 2007-10-11 13:33:34

ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ؟

ailimaimaiti يوللانغان ۋاقتى 2007-12-11 18:03:11


ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﭗ ﺋﯘﻗﯘﻳﻠﻰ ، ﺑﯘﺭﺍﺩﻩﺭﻟﻪﺭ!     ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻧﯩﻤﯩﻨﻰ ﺋﯘﻗﯘﺩﯗﯕﻼﺭ ﺗﯜﻛﻤﻪﻣﺴﯩﻠﻪ؟
ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ ﺋﯩﺪﯨﻴﯩﻨﻰ      ﭘﻪﻗﻪﺕ      ﭼﯘﺷﻪﻧﻤﯩﮕﻪﻧﻠﻪﺭ ﻣﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻻﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯖﻼﺭ!
                                        510501069

alaibalai يوللانغان ۋاقتى 2008-1-6 07:54:40

ﺑﯘ ﺭﻭﻣﺎﻥ ﺋﯩﺸﻘﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻳﯧﺰﯨﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ، ﺋﺎﭘﺘﻮﺭﯨﺪﻩﻛﻼ......
===================
ﻣﺎﯞﯗ ﺋﯩﻨﻜﺎﺱ ﺳﺎﻏﻼﻡ ﺋﯩﻨﻜﺎﺱ ﺋﻪﻣﻪﺱ، ﮔﻪﭖ ﺋﻪﺳﻪﺭ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﻩ ﺑﯜﻟﯘﯞﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ﺋﺎﭘﺘﯘﺭﻧﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺋﻪﻛﯩﺮﯨﺸﺘﻪ ﻏﻪﺭﻩﺯ ﻧﯩﻤﯩﻜﯩﻦ؟

ugan يوللانغان ۋاقتى 2008-1-6 18:08:16

ﺷﯘﻧﻰ ﺩﻩﻳﻤﻪﻥ .ﺋﺎﭘﺘﻮﺭ ﺧﯧﻠﻰ ﻳﯩﺘﯩﺸﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻳﺎﺵ ﺯﯨﻴﺎﻟﯩﻐﯘ .ﺑﯘ ﺭﻭﻣﺎﻧﻐﺎ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯜﭼﯩﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺗﯧﺨﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ.
بەت: [1]
: lt;سۆيگۈۋە قىساس» ﺭﻭﻣﺎﻧﯩﺪﯨﻜﻰ .....