borway يوللانغان ۋاقتى 2006-7-18 19:24:32

ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﻗﺎﻳﻤﯘﻗﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﺎﺗﯧﻤﺎﺗﯧﻜﯩﻠﯩﻖ ﺗﯧﭙﯩﺸﻤ

ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﺩﻭﺳﺘﯘﻡ ﻣﺎﯕﺎ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺗﯧﭙﯩﺸﻤﺎﻕ ﺩﯦﮕﻪﻧﺘﻰ ...ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻛﯜﻥ ﮬﯧﺴﺎﺑﻼﺑﻤﯘ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﯩﺪﯨﻢ ... ﺋﺎﺧﺮﯨﺪﺍ ﺗﻮﺭﺩﺍﺷﻼﺭﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﮬﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﮕﻪ ﺳﯘﻧﺪﯗﻡ ...
  ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﯩﺮ ﻣﻮﺯﺩﻭﺯ ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺟﯜﭖ ﺋﺎﻳﺎﻍ ﺑﯧﺮﯨﭗ 7.5ﻛﻮﻳﺪﯨﻦ ﺳﯧﺘﯩﭗ ﻛﻪﻝ ﺩﻩﭘﺘﯘ . ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ ﺋﯘﺯﺍﻕ ﻳﻮﻝ ﻳﯜﺭﯛﭖ ﺋﺎﺧﺮﯨﺪﺍ ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺟﯜﭖ ﺋﺎﻳﺎﻏﻨﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻣﯧﻴﯩﭗ ﺋﺎﺩﻩﻣﮕﻪ ﺳﯧﺘﯩﭙﺘﯘ . ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ 7.5ﻛﻮﻳﺪﯨﻦ ﺟﻪﻣﺌﯩﻲ 15 ﻛﻮﻱ ﺑﻮﭘﺘﯘ . ﺑﺎﻻ ﺧﯘﺷﺎﻝ - ﺧﯘﺭﺍﻡ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﭘﯘﻟﻨﻰ ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻐﺎ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﭘﺘﯘ . ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻣﯧﻴﯩﭗ ﺋﺎﺩﻩﻣﮕﻪ ﺳﺎﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺳﻪﻝ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻼﭘﺘﯘ ﯞﻩ ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻐﺎ <ﻣﯧﻴﯩﭙﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﺯﺭﺍﻕ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎﺭ ﺑﺎﮬﺎﺩﺍ ﺳﺎﺗﺎﺗﺘﯘﻕ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ ؟ ﻣﻪ ، ﻣﯘﻧﯘ 5ﻛﻮﻱ ﭘﯘﻟﻨﻰ 2.5 ﻛﻮﻳﺪﯨﻦ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﭖ ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ > ﺩﻩﭘﺘﯘ .
  ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﺑﺎﺭﻏﺎﭺ ﺋﯘﺳﺴﺎﭖ ﻛﯧﺘﯩﭗ 3 ﻛﻮﻳﭽﻪﻧﮕﻪ ﻛﻮﻛﺎ-ﻛﻮﻻ ﺋﯩﭽﯩﭗ ﺳﺎﭘﺘﯘ ﯞﻩ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﻮﻳﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻛﻮﻳﺪﯨﻦ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻣﯧﻴﯩﭗ ﺋﺎﺩﻩﻣﮕﻪ ﺑﯚﻟﯜﭖ ﺑﯧﺮﯨﭙﺘﯘ .
  ﮔﻪﭖ ﻣﺎﻧﺎ ﻣﯘﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ : ﻣﯧﻴﯩﭗ ﻛﯩﺸﻰ 7.5ﻛﻮﻳﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ . ﺑﯩﺮ ﻛﻮﻱ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﻟﺪﻯ ، ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭ 6.5ﻛﻮﻳﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ . ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﻪﺭﺩﻩ 6.5 ﻛﻮﻱ ﺟﻪﻣﺌﯩﻲ 13 ﻛﻮﻱ ﺑﻮﻟﺪﻯ . ﺋﯘ ﺑﺎﻻ ﻳﻮﻟﺪﺍ 3 ﻛﻮﻳﭽﻪﻧﻨﻰ ﺧﻪﺟﻠﻪﭖ ﻗﻮﻳﺪﻯ ، ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﻪﻣﺌﯩﻲ ﭘﯘﻝ 16 ﻛﻮﻱ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﭼﯩﻘﺘﻰ . ﺑﯘ ﭘﯘﻝ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﻛﻮﻳﭽﻪﻥ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ ؟

ﻗﯧﻨﻰ : ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺸﺘﯩﻜﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺸﯩﮕﻪ ﺳﯘﻧﺪﯗﻡ ...

mayor يوللانغان ۋاقتى 2006-7-18 19:55:29

ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﻛﺎﻟﻠﯩﻨﻰ ﻗﺎﻳﻤﯘﻗﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺯﯨﺪﯨﻴﻪﺕ ﺩﻩﻝ ﭼﻮﻛﺎ ﻣﯘﺯ ﻳﯧﮕﻪﻥ 3 ﻳﯘﻩﻧﻨﻰ ﻗﻮﺷﯘﺵ !
ﺋﻪﺳﻠﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﻰ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ، ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ 15 ﻳﯜﻩﻥ ﻛﯩﺮﺩﻯ ، 5 ﻳﯜﻩﻧﻨﻰ ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭ ﺩﻩﭖ ﺑﻪﺭﺩﻯ ! ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﭘﯘﻝ 10 ﻳﯜﻩﻥ ! ﺋﯧﺴﯩﯖﯩﺰﺩﻩ ﭼﯩﯔ ﺳﺎﻗﻼﯓ !
ﺑﺎﻻ 3 ﻳﯜﻩﻧﮕﻪ ﭼﻮﻛﺎ ﻣﯘﺯ ﻳﯧﺪﻯ ، ﺋﯧﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ 2 ﻳﯜﻩﻧﻨﻰ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﭖ ﺑﻪﺭﺳﻪ ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮﻯ 6.5 ﻳﯜﻩﻧﺪﯨﻦ ﺳﯧﺘﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ! ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﮬﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﺟﻪﻣﺌﯩﻲ 13 ﻳﯜﻩﻧﮕﻪ ﺳﯧﺘﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ !
ﺑﺎﻻ ﭼﻮﻛﺎ ﻣﯘﺯﻳﯧﮕﻪﻥ 3 ﻳﯜﻩﻥ ﭘﯘﻟﻨﻰ ﺩﺍﺳﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ﺋﯧﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ 10 ﻳﯜﻩﻧﮕﻪ ﻗﻮﺷﺴﺎﻕ 13 ﻳﯜﻩﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﺎﻳﺎﻍ ﺳﯧﺘﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺑﯘﻝ ﭼﯩﻘﺘﻰ ﮬﻪﻡ ﺯﯨﺪﺩﯨﻴﻪﺕ ﻳﻮﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﮔﻪﭖ !
ﺋﻪﻣﺪﯨﺪﯨﻜﻰ ﻟﻮﮔﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ ﺋﯚﺯﻯ ﺋﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﭘﯘﻟﻨﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﻟﯜﭖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﮬﯧﺴﺎﺑﺎﺗﻘﺎ ﻗﻮﺷﯘﺷﺘﯘﺭ ! ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯧﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ 3 ﻳﯜﻩﻧﻨﻰ ﺋﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻣﯧﻴﯩﭙﻨﯩﯔ ﮬﯧﺴﺎﺑﺎﺗﯩﻐﺎ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ﻗﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﭘﯘﻟﻐﺎ ﻗﻮﺷﯘﺵ !

================

ﺑﯘ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻨﻰ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻮﻳﻠﯩﺴﺎﻕ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺋﺎﻳﺪﯨﯔ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ! ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭ ﺩﻩﭖ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﭘﯘﻟﯩﻨﻰ 5 ﻳﯜﻩﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺑﻪﻟﻜﻰ 14 ﻳﯜﻩﻥ ﺩﻩﻳﻠﻰ ! ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ 1 ﻳﯜﻩﻥ ﺋﯧﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ ! ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ 14 ﻳﯜﻩﻧﻨﯩﯔ 13 ﻳﯜﻩﻧﻨﻰ ﺧﻪﺟﻠﯩﯟﻩﺗﺘﻰ ، ﺋﯧﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ 1 ﻳﯜﻧﻨﻰ ﺗﻪﯓ ﺑﯚﻟﯜﭖ ﺋﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻣﯧﻴﯩﭙﻘﺎ ﺑﻪﺭﺳﻪ ، ﺋﯘﮬﺎﻟﺪﺍ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻣﯧﻴﯩﭗ 7 ﻳﯜﻩﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺎﻍ ﺳﯧﺘﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ، ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪﻩ ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ 13 ﻳﯜﻩﻧﻨﻰ ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ﺋﯧﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ 1 ﻳﯜﻩﻧﮕﻪ ﻗﻮﺷﺴﺎﻕ 14 ﻳﯜﻩﻥ ﮬﯧﺴﺎﺑﺎﺕ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ ، ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﺪﺍ ﻗﺎﻳﻤﯘﻗﺘﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ﺷﻪﺭﺕ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ، ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ 13 ﻳﯜﻩﻧﻨﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻣﯧﺘﯩﭗ ﺳﯧﺘﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺟﻪﻣﺌﯩﻲ ﮬﯧﺴﺎﺑﺎﺕ 14 ﻳﯜﻩﻧﮕﻪ ﻗﻮﺷﺴﺎﻕ 27 ﻳﯜﻩﻥ ﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺕ ﺧﺎﺗﺎ ﮬﯧﺴﺎﺑﺎﺕ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ ! ﺩﯦﻤﻪﻙ ﻣﯧﻴﯩﭗ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﮬﯧﺴﺎﺑﺎﺗﻘﺎ ﺑﺎﻻ ﺧﻪﺟﻠﯩﯟﻩﺗﻜﻪﻥ ﭘﯘﻟﻨﻰ ﻗﻮﺷﯘﺵ ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﻟﻮﮔﯩﻜﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ﻳﻮﻕ ﻗﺎﻳﻤﯘﻗﺘﯘﺭﯗﺵ ﻳﻮﻟﻰ !

xahmatqi يوللانغان ۋاقتى 2006-7-19 01:25:23

ﺑﯘﻧﻰ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻮﻳﻠﯩﺴﯩﯖﯩﺰﻣﯘ ﺑﯘﻟﺪﯗ : ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﺘﻪ ،ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﻪﻣﺎ 7.5 ﻳﯘﻩﻧﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﺎﻥ ﺋﺪﻯ .
ﻳﻪﻧﻰ ﺑﯘ 15 ﻳﯘﻩﻧﻨﻰ ﺋﻪﻣﺎﻻﺭ ﺧﻪﺟﻠﯩﺪﻯ . ﺩﯦﻤﻪﻙ ﺑﯩﺰ ﭘﻪﻗﻪﻱ ﺋﻪﻣﺎﻻﺭ ﺧﻪﺟﻠﯩﮕﻪﻥ ﭘﯘﻟﻨﻰ ﮬﯧﺴﺎﭘﻼﭖ ﺑﺎﻗﺎﻳﻠﻰ : ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﺘﻪ ﺋﯘﻻﺭ 7.5 ﻳﯘﻩﻧﺪﯨﻦ ﺧﻪﺟﻠﯩﺪﻯ ، ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﺎﻻ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ 1 ﻳﯘﻩﻧﺪﯨﻦ
ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﭖ ﺑﻪﺭﺩﻯ . ﺩﯦﻤﻪﻙ ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮﻯ 6.5 ﻳﯘﻩﻧﺪﯨﻦ ﺧﻪﺟﻠﯩﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ . ﺩﯦﻤﻪﻙ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺧﻪﺟﻠﯩﮕﻪﻥ ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ ﭘﯘﻟﻰ 13 ﻳﯘﻩﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ . ﺋﯘﻻﺭﺩﺍ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﺎﻻ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﻏﺎﻥ 2 ﻳﯘﻩﻥ ﭘﯘﻝ ﺑﺎﺭ ،ﺑﯘﻧﻰ ﻗﻮﺷﺴﺎﻕ 15 ﻳﯘﻩﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ.   ﺑﯘﻳﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ ﺷﯘﻛﻰ : ﺑﺎﻻ ﺧﻪﺟﻠﯩﯟﻩﺗﻜﻪﻥ ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ 3 ﻳﯘﻩﻥ ﭘﯘﻝ
ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺋﻪﻣﺎﻻﺭﻧﯩﯔ ﭘﯘﻟﻰ ،ﻳﻪﻧﻰ 13 ﻳﯘﻩﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺑﺎﺭ . ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯘﻧﻰ ﻗﺎﻳﺘﯩﻼﭖ ﻗﯘﺷﯘﺷﻘﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .

yasin88 يوللانغان ۋاقتى 2006-7-19 06:29:55

ﯞﺍﻱ  --ﯞﻭﻱ   ﻛﺎﻟﻼﻡ  ﺋﯧﻠﯩﺸﯩﭙﻼ  ﻛﻪﺗﺘﯩﻐﯘ  !

  ﻣﻪﻥ  ﺑﻪﻙ  ﺩﯙﺗﻤﯘ  ﻧﯩﻤﻪ ؟

uyguryigiti يوللانغان ۋاقتى 2006-7-19 11:21:17

ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺟﺎﯞﺍﺑﻰ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺑﻮﭘﺘﯘﻏﯘ؟ ﻣﻪﻥ ﻛﯧﭽﯩﻜﯩﭗ ﻗﺎﭘﺘﯩﻤﻪﻥ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ.

boytakyigit يوللانغان ۋاقتى 2006-7-25 10:50:31

ﺟﺎﯞﺍﺑﯩﻨﻰ ﺩﻭﺳﺘﻼﺭ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﺑﻮﭘﺘﯘ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ؟

1parhat يوللانغان ۋاقتى 2006-9-14 19:49:38

ﻛﯩﭽﯩﻜﯩﭗ ﻗﺎﭘﺘﯩﻤﻪﻥ
بەت: [1]
: ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﻗﺎﻳﻤﯘﻗﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﺎﺗﯧﻤﺎﺗﯧﻜﯩﻠﯩﻖ ﺗﯧﭙﯩﺸﻤﺎﻕ