adip يوللانغان ۋاقتى 2006-7-14 10:59:08

ﻗﯩﺰﭼﺎﻕ ، ﺳﯩﺰ ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻧﺎ

ﻳﻮﻟﻠﯩﻐﯘﭼﻰ:ﺯﯗﻻﻝ

ﻣﯘﺋﻪﻟﻠﯩﭙﻰ : ﺧﺎﻟﯩﺪﻩ ﺋﺎﺑﺪﯗﻛﯧﺮﯨﻢ

ﺭﯦﺌﺎﻝ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﻰ ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﮔﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻱ ، ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﺳﺨﯩﺮﯨﺴﯩﮕﻪ ، ﻛﯜﻟﻜﯩﺴﯩﮕﻪ ﻗﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﯩﻨﯩﻨﻰ ﭘﺎﺕ - ﭘﺎﺗﻼ ﺋﯘﭼﺮﯨﺘﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﻤﯩﺰ .
ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﻳﯩﻠﻰ ﻛﯜﺯﺩﻩ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﻳﯧﯖﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎ - ﺋﺎﻧﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯚﻫﺒﻪﺗﻠﯩﺸﯩﺶ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺵ ﺋﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺳﯚﺯﻯ ﻣﯧﻨﻰ ﻫﻪﻳﺮﺍﻥ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﺩﻯ . ﺋﯘ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻣﺎﯕﺎ : " ﻗﯩﺰﯨﻤﻨﻰ ﻛﯩﭽﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﻫﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯚﮔﻪﺗﻤﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ . ﻗﯩﺰﯨﻢ ﺑﯘ ﻳﯩﻞ ﺋﯩﭽﻜﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻜﻪ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ ، ﻛﯩﻴﯩﻢ - ﻛﯧﭽﻪﻛﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻳﯘﻳﯘﭖ ﻛﯩﻴﻪﺭ ، ﺩﻩﭖ ﺑﻪﻙ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮﻩﭖ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﺑﺎﺭﯨﻤﻪﻥ " ﺩﯦﺪﻯ . ﺑﯘ ﮔﻪﭘﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺷﺎﻧﻐﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻝ : " ﯞﺍﻱ ﺳﯩﯖﻠﯩﻢ ، ﻗﯩﺰﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﺑﻪﻙ ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﺋﯚﮔﯩﺘﯩﭙﺴﯩﺰ ، ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯩﺮ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻫﻪﺭ ﻫﻪﭘﺘﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﭗ ﺑﯧﺮﻩﺭ " ﺩﻩﭖ ﺗﻪﻧﻪ ﻗﯩﻠﺪﻯ . ﺑﯘ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭ ﻣﯧﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼﻧﺪﯗﺭﯗﭖ ﻗﻮﻳﺪﻯ .
ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺧﻪﻟﻘﻰ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﻰ ، ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﻗﯩﺰﻻﺭﻧﻰ ﻫﻪﺭ ﺗﻪﺭﻩﭘﻠﯩﻤﻪ ، ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﻠﯩﻖ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﻠﻪﺷﻜﻪ ﺋﻪﺯﻩﻟﺪﯨﻦ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎﺭ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ . ﺗﺎﺭﯨﺨﺘﺎ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻗﯩﺰ - ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻪﻟﻪﻡ - ﻗﻪﻟﻪﻣﺪﻩ ، ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺗﻪﯓ ﻳﯧﺘﯩﻠﯩﭗ ، ﺩﺍﯕﻖ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﻫﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﻣﻪﻟﯘﻡ . ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻛﯜﻧﮕﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﺎﻧﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ، ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺗﻮﻻﺭﺍﻕ ﻳﺎﺵ ﺋﺎﻧﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯ ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﺳﯘﻥ ﺩﻩﭘﻼ ﻫﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻣﻪﻫﺮﯗﻡ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯨﺪﯨﻐﯩﻨﻰ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺋﻮﻳﻼﻧﺪﯗﺭﯗﭖ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ . ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻏﺎ ﺋﺎﻧﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﺋﺎﺭﺗﯘﻗﭽﻪ ﻣﯧﻬﺮﯨﺒﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﮔﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺑﯧﺴﯩﻢ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ . ﺑﯩﺮ ﺩﻭﺧﺘﯘﺭ ﺩﻭﺳﺘﯘﻡ ﺑﯘ ﻫﻪﻗﺘﻪ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ : " ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﻤﻐﺎ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﺋﺎﺷﺘﻰ . ﺑﯘ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﮕﻪ ﻛﯧﻠﯩﻦ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﯩﺮﺳﻪﻡ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﻴﻨﯩﺴﯩﯖﻠﯩﻢ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻜﻪﻥ ، ﺋﯘ ﺑﯘ ﻳﯩﻞ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﻰ ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﯨﺪﯗ ، ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺯﺍﺩﯨﻼ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯗ . ﺑﯩﭽﺎﺭﻩ ﻗﯧﻴﻨﯩﺌﺎﺗﺎﻡ ﻫﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺗﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ . ﻫﻪﺗﺘﺎ ﻗﯧﻴﻨﯩﺌﺎﻧﺎﻡ ﯞﯦﻠﯩﺴﯩﭙﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﭼﺎﻗﯩﻐﺎ ﻳﻪﻝ ﺑﯧﺮﯨﭗ ، ﻗﻪﻟﯩﻤﯩﮕﻪ ﺳﯩﻴﺎﻫ ﺋﯩﭽﯜﺭﯛﭖ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ . "
ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﭽﺎﻥ ، ﭼﯧﯟﻩﺭ ﺧﯩﺴﻠﯩﺘﻰ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ - ﻛﯜﻧﮕﻪ ﺳﯘﺳﻠﯩﺸﯩﭗ ﺑﺎﺭﺳﺎ ، ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻧﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﺎﭘﺎﺳﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺯﻭﺭ ﺳﯚﺯ ﺋﺎﭼﻘﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ؟
ﺋﺎﻟﯩﻲ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﻰ ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﮔﻪﻥ ، ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺗﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﺘﻪ ﻫﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻧﻪﺗﯩﺠﻪ ﻗﺎﺯﺍﻧﺴﯩﻤﯘ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻛﯚﯕﯜﻟﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ، ﺩﻭﺳﺖ - ﺑﯘﺭﺍﺩﻩﺭ ، ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﺪﺍﺷﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻣﻪﺳﺨﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﯩﺴﺎﻟﻼﺭ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ - ﻛﯜﻧﮕﻪ ﻛﯚﭘﻪﻳﻤﻪﻛﺘﻪ . ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺶ ﭘﻪﺭﺯﻩﻧﺖ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﻠﻪﺷﺘﯩﻜﻰ ﻣﯘﻫﯩﻢ ﻫﺎﻟﻘﺎ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻫﻪﺭ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺋﯘﻧﺘﯘﭖ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ . ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﺎﻟﺴﯘﻥ ، ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺳﺎﭘﺎﻟﯩﻖ ﺋﻪﯞﻻﺩ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯚﺯ - ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻛﯩﭽﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﻠﯩﻖ ﻳﯧﺘﯩﻠﺪﯛﺭﯛﭖ ﻫﻪﺭﮔﯩﺰ ﻣﯩﺸﭽﺎﻥ ﺧﯧﻨﯩﻤﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﻤﯩﺴﯘﻥ . ﻗﯩﺰﭼﺎﻕ ، ﺷﯘ ﻳﺎﺩﯨﯖﯩﺰﺩﺍ ﺑﻮﻟﺴﯘﻧﻜﻰ ، ﺳﯩﺰ ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻧﺎ . . .

( " ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﻗﺎﻧﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﮔﯧﺰﯨﺘﻰ " 2004 - ﻳﯩﻠﻰ 14 - ﻣﺎﻱ ﺳﺎﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﻨﺪﻯ )

Baqka يوللانغان ۋاقتى 2006-7-15 01:56:41

ﺑﺎﻟﯩﻨﻰ ﮬﻪﺭ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﻠﻪﺵ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺋﻮﻗﯘﻡ ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﺎ ﺑﯩﺰﺩﻩ ﮬﺎﺯﯨﺮ ﻛﻪﯕﺮﻯ ﺋﻮﻣﯘﻣﻼﺷﻤﻐﺎﻥ؟

ﻣﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺋﻮﻳﻼﻳﻠﻰ: ﺟﺎﻥ ﺑﯧﻘﯩﺶ ، ﺟﺎﮬﺎﻧﺪﺍﺭﭼﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺴﯩﺮﻯ ﻣﯘﺭﻩﻛﻜﻪﭖ ﯞﻩ ﺗﻪﺱ ﺑﻮﻟﯘﯞﺍﺗﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ، ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﻰ ﭼﺎﻻ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﻠﻪﭖ ﺳﺎﻟﺴﺎﻕ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺟﺎﭘﺎ ﺗﺎﺭﺗﻘﯩﻨﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﻣﯚﮬﺘﯩﺮﻩﻡ ﺋﺎﺗﺎ -ﺋﺎﻧﺎ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﯨﮕﻪ ﻳﺎﺵ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ ﺩﻩﭖ ﻛﯩﻢ ﺩﻩﻳﺪﯗ؟ ﮬﻪﺭ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ.

zilwa يوللانغان ۋاقتى 2006-7-16 19:07:29

ﺑﯩﺰ ﻗﯩﺰﻻﺭ ﮬﻪﻣﻤﻪ  ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﻠﯩﻖ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﺎﺋﻠﯩﮕﻪ ،ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﻰ ﭘﻪﺭﺯﻩﻧﺘﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﯜﺯ ﻛﯩﻠﻪﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻤﯩﺶ ﻛﯧﺮﻩﻙ .

jon يوللانغان ۋاقتى 2006-7-22 16:54:05


ﻗﯩﺰﭼﺎﻕ ﺳﯩﺰ ﮬﻪﺭ ﺟﻪﮬﻪ ﺗﺘﻦ  ﭘﯩﺸﯩﭗ ﻳﯩﺘﯩﻠﯩﺸﯩﯖﯩﺰ ﻛﯩﺮﻩﻙ .
               

yultuz20 يوللانغان ۋاقتى 2006-12-7 08:17:06

ﺗﻮﻏﺮﺍ، ﭘﻪﺭﺯﻩﻧﺘﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻠﻪﺵ ﺋﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘﺭﭼﻰ....
ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯩﺰ ﻛﻪﻟﮕﯘﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻧﯩﻼﺭﻧﻰ ﮬﻪﺭ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ  ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻛﯧﺮﻩﻙ....

tumaris0997 يوللانغان ۋاقتى 2006-12-7 08:43:41


ﺩﻩﺳﻠﻪﭖ ﻛﯜﻳﯜﻣﭽﺎﻧﻠﯩﻘﻨﻰ ﺯﯨﻴﺎﺩﻩ ﺋﺎﺷﯘﺭﯗﭖ ﻗﯩﻠﯩﯟﻩﺗﻜﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ، ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺟﺎﭘﺎﺩﺍ ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻐﯩﻨﻰ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺷﯘ ﺑﺎﻻ ﺑﯘﻟﯩﺪﯗ- ﺩﻩ!

yultuz20 يوللانغان ۋاقتى 2006-12-31 08:35:37

ﺑﺎﻟﯩﻐﺎ ﮬﻪﺩﺩﯨﺪﯨﻦ ﺯﯨﻴﺎﺩﻩ ﻛﯚﻳﯘﻧﯘﺵ ﺑﺎﻟﯩﻨﻰ ﺑﺎﻻ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺑﺎﻻﮬ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ

sungril يوللانغان ۋاقتى 2007-1-3 01:58:26

ﻳﯘﻟﺘﯘﺯ ﺭﺍﺳﺖ ﺩﻩﻳﺪﯗ~~
ﺑﯩﺮ ﮬﯧﺴﺎﭘﺘﺎ ﻣﻪﻧﺪﻩﻙ ﺋﯚﮔﻪﻱ ﺋﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﭼﻮﯓ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸﯩﻜﻪﻥ ،ﺋﯚﻱ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺑﻪﻛﻼ ﭘﯩﺸﺸﯩﻖ ﭼﻮﯓ ﺑﯘﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ﺋﺎﺩﻩﻡ ~~
بەت: [1]
: ﻗﯩﺰﭼﺎﻕ ، ﺳﯩﺰ ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻧﺎ