ozhal يوللانغان ۋاقتى 2006-7-10 12:08:28

(ﺋﯚﺯﮬﺎﻝ) ﺟﯩﻴﺎﯓ ﺯﯨﻤﯩﻦ ﺭﺍﺳﺘﯩﻨﻼ ﺟﯘﯕﮕﻮﻧﻰ ﺋﯚﺯﮔ

ﺋﺎﻣﺮﯨﻜﯩﻠﯩﻖ ﺋﯩﻘﺴﯩﺎﺩ ﺩﻭﻛﺘﯘﺭﻯ، ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﻪﻧﻠﻪﺭ ﺋﺎﻟﯩﻤﻰ ﺋﺎﻟﺒﯩﺮﯨﺖ ﻛﻮﺋﯩﻦ ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ " ﺋﯘ ﺟﯘﯕﮕﯘﻧﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﺘﻰ" ﻧﺎﻣﯩﻠﯩﻖ ﻛﯩﺘﺎﯞﻯ ﻧﻪﺷﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ . ﻛﯩﺘﺎﭘﺘﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﻠﯩﻨﯩﻐﯩﻨﻰ ﺟﯩﻴﺎﯓ ﺯﯨﻤﻨﯩﻨﯩﯔ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﯨﻜﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﮬﺎﻳﺎﺗﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﯩﻨﭽﻜﯩﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﺳﯟﯨﺮﻟﻪﻧﮕﻪﻥ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﻧﯘﺭﻏﯘﻧﻠﯩﻐﺎﻥ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﻣﯩﻦ ﺋﯩﺘﯩﺪﯗ

1 - ﺟﯩﻴﺎﯓ ﺯﯨﻤﯩﻦ ﻳﺎﯕﺠﯘﻟﯘﻕ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﺷﺎﯕﺨﻪﻳﮕﻪ 200 ﻛﯩﻠﻮﻣﯩﺘﯩﺮ ﻛﯩﻠﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻧﺎﮬﯩﻴﯩﺪﻩ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻥ . ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﻰ ﺳﻪﻧﺌﻪﺗﻜﺎﺭ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﺩﺍﺩﺳﻰ ﺧﻪﺗﺘﺎﺗﻠﯩﻖ ﯞﻩ ﮬﯚﺳﻨﯩﺨﻪﺕ ﻳﯩﺰﯨﺶ . ﻣﻮﺯﯨﻜﺎ ﭼﯩﻠﯩﺶ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﺍ ﺩﺍﯕﻘﻰ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯩﻜﻪﻥ  . ﺟﯩﻴﺎﯓ ﺯﯨﻤﯩﻦ ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ 3- ﺑﯘﻟﯘﭖ ﺋﯘﻣﯘ ﺩﺍﺩﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﯨﻠﯩﻜﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﯩﮕﻪﻟﻠﯩﮕﻪﻥ . ﺋﯘ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﺌﯘﻥ ﺑﯘﻟﯘﭘﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎﻱ ﺋﯚﺯ ﻧﯚﯞﯨﺘﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﺳﻪﻧﺌﻪﺗﻜﺎﺭ ﺳﯘﭘﯩﺘﯩﺪﻩ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ .
2- ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﺋﺎﺭﻗﺎ ﻛﯘﺭﯗﻧﯘﺵ - ﺟﯩﻴﺎﯓ ﺯﯨﻤﯩﻦ ﺷﺎﯕﺨﻪﻱ ﻗﺎﺗﻨﺎﺵ ﺋﯚﻧﯩﯟﯨﺮﯨﺴﺘﺘﯩﻨﻰ ﭘﯘﺗﺘﯘﺭﮔﻪﻥ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﭘﯘﺗﺘﯘﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﻦ ﺷﺎﯕﺨﻪﻱ ﺋﻪﻟﺪﺍﺭ ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﯩﺪﻩ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪﻥ . ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﻰ ﻛﯚﺭﯨﻨﻪﺭﻟﯩﻚ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﯞﻩﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺯﺍﯞﯗﺗﻨﻰ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯗﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻐﻰ ﺋﯘﭼﯘﻥ ﺋﻪﻣﯩﻠﻰ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺴﯩﺮﻯ ﺋﯚﺳﯘﭖ ﺗﯩﻚ ﺳﯩﺰﯨﻖ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻟﯩﮕﻪﻥ. ﺋﯘ ﻛﯚﭖ ﺭﯨﻴﺎﺯﻩﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﭼﯩﻜﯩﭗ ﻧﺎﻣﺎﻳﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﭗ ﻛﯚﭖ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﻛﯚﺯﮔﻪ ﻛﯚﺭﯗﻧﮕﻪﻥ ﯞﻩﺗﻪﻧﭙﻪﺭﯞﻩﺭ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ.
3- ﺋﯩﺪﯨﻴﺴﯩﻰ - ﺋﯘ ﺩﯨﯔ ﺷﯩﻴﺎﯞ ﭘﯩﯖﻨﯩﯔ ﺋﯩﺰﯨﺪﯨﻦ ﻣﯩﯖﯩﭗ ﺳﻮﺗﺴﯩﻴﺎﻟﯩﺰﯨﻤﻨﻰ ﻣﯩﻠﻠﻰ ﺧﺎﺳﻠﯩﻘﻘﺎ ﻣﺎﺳﻼﺷﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﺎﺳﺎﺳﺘﺎ "ﺟﯘﯕﮕﯘﭼﻪ ﺳﻮﺗﺴﯩﻴﺎﻟﯩﺰﯨﻢ ﻗﯘﺭﯗﺵ " ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﯘﻧﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﻪﻟﺘﯘﺭﮔﻪﻥ ﯞﻩ ﻣﯘﺷﯘ ﻛﯘﺯ ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﺪﺍ ﭼﯩﯔ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺟﯘﯕﮕﯘﺩﺍ ﺩﯨﻤﯘﻛﺮﺍﺗﯩﻴﻪ ﺑﺎﺭ. ﺋﯘ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺋﺎﻣﺮﯨﻜﯩﻠﯩﻘﻼﺭﻧﯩﯔ ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺩﯨﻤﯘﻛﺮﺍﺗﻴﻪ  ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺟﯘﯕﮕﯘﻧﯩﯔ 5000 ﻳﯩﻠﻠﯩﻖ ﻣﻪﺩﻩﻧﻴﯩﺘﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﯨﻴﻪﺩﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺩﯨﻤﯘﻛﺮﺍﺗﯩﻴﯩﺴﻰ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻛﯚﺯ ﻗﺎﺭﺍﺵ ﭼﯩﯔ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ .  
4- ﮬﺎﻳﺎﺗﻰ ﺋﯘ ﻗﺎﺗﻨﺎﺵ ﻧﺎﺯﺍﺭﯨﺘﯩﻨﯩﯔ ﻣﻨﯩﺴﺘﯩﺮﻯ . ﻗﯩﺰﯨﻞ ﺑﺎﻳﺮﺍﻕ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﺯﺍﯞﯗﺗﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﻰ ﺑﯘﻟﯘﺵ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﺪﺍ ﻳﯩﯖﯩﻠﯩﻘﻨﻰ ﻗﯘﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﯞﻩ ﺭﺍﺩﯨﻜﺎﻝ ﺋﯩﺪﯨﻴﯩﺴﮕﻪ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﭼﻪﺗﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﻠﯩﻢ ﭘﻪﻥ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻴﺎﺗﻨﻰ ﻗﯘﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﭼﯩﯔ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺟﯘﯕﮕﯘﻧﯩﯔ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻴﺎﺗﻰ ﺋﯘﭼﯘﻥ ﺋﯚﭼﻤﻪﺱ ﺗﯚﮬﭙﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﻮﺷﻘﺎﻥ.
5- ﺩﯨﭙﻠﯘﻣﺎﺗﯩﻴﻪ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ . ﺋﯘ ﺋﺎﻣﯩﺮﯨﻜﺎ ، ﺳﻮﯞﯨﺖ. ﻓﯩﺮﺍﻧﺴﯩﻴﻪ، ﻛﯘﺑﺎ  ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻏﻪﺭﯨﭗ ﺋﻪﻟﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺳﯘﻏﯘﻕ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻨﻰ ﻳﻮﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪﺵ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﺋﺎﻣﯩﺮﯨﻜﯩﻐﺎ ﯞﻩ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﻛﯩﻠﻨﺘﯘﻥ ﯞﻩ ﺋﺎﻣﺮﯨﻜﺎ ﭘﺎﺭﻻﻣﯩﺖ ﺋﻪﺯﺍﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﺎﻧﻠﯩﻖ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﻣﯘﻧﺎﺯﯨﺮﻟﯩﺸﯩﭗ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﺩﻩﻙ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺕ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﭼﻘﺎﻥ .ﮬﻪﻣﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﻨﯩﯔ ﺋﭽﯩﺪﻩ ﺋﺎﻣﺮﯨﻨﯩﯔ 30 ﻣﯩﯔ ﺷﯩﺮﻛﯩﺘﯩﻨﻰ ﺟﯘﯕﮕﯘﻏﺎ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺋﯩﻠﻐﺎﺭ ﭘﻪﻥ ﺗﯩﺨﻨﯩﻜﺎ ﯞﻩ ﺋﯩﻘﺘﯩﺰﺍﺩﻯ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺧﯩﻞ ﻛﻪﻳﭙﯩﻴﺎﺗﻨﻰ ﺟﺎﻧﻼﻧﺪﯗﺭﻏﺎﻥ.ﺋﯘ ﺩﯨﭙﻠﯘﻣﺎﺗﯩﻴﻪ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ ﺳﺎﻟﻤﺎﻗﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﻧﺎﺯﯨﺮﻟﯩﺸﯩﺶ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﯨﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﮬﻪﺭ ﻗﯩﺘﯩﻤﺪﺍ ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻣﻪﺧﺴﯩﺪﯨﮕﻪ ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ ﯞﻩ ﺟﯘﯕﮕﯘﻟﯘﻗﻼﺭﻧﯩﯔ ﯞﻩ ﭼﻪﺗﺌﻪﻟﻠﯩﻜﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﺎﮬﺎﺳﯩﻐﺎ ﺋﯩﺮﯨﺸﻜﻪﻥ.
6- ﻳﯩﺸﻰ ﯞﻩ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯘﺭﺩﯨﻐﺎﻥ ﺳﺎﮬﻪﻟﯩﺮﻯ . ﺋﯘ ﺳﻮﯞﯨﺖ ﯞﻩ ﺋﺎﻣﺮﯨﻜﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﺍ ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ ﺳﻪﻧﺌﻪﺕ ﯞﻩ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺗﻘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻗﯩﺰﯨﺰﯨﻘﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻧﺎﻣﺎﻳﻪﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﻣﺮﯨﻜﺎ ﺯﻭﯕﺘﯘﯕﻰ ﻟﯩﻨﻜﻮﻟﯩﻨﻨﯩﯔ ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﻧﯘﺗﯘﻏﯩﻨﻰ ﺋﯩﻨﮕﯩﺰ ﺗﯩﻠﯩﺪﺍ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﻳﺎﺩﺍ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻣﻮﮬﯩﻢ ﭘﻪﻳﯩﺘﻠﻪﺭﺩﻩ ﺋﯘﻧﻰ ﻳﺎﺩﺍ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺧﺎﺭﺍﯞﺍﺭﺩ ﺋﯘﻧﯩﯟﯨﺮﺳﺴﯩﺘﺘﯩﺪﺍ  ﺩﯨﻜﻠﯩﻤﺎﺗﺴﯩﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﯩﺰﻏﯩﻦ ﺋﺎﻟﻘﯩﺸﻼﻧﻐﺎﻥ. ﻛﯩﻠﻨﺘﯘﻥ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﺟﯘﯕﮕﯘﻏﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﺋﯘ ﻛﯩﻠﻨﺘﯘﻧﻐﺎ ﺷﺎﯕﺨﻪﻱ ﺳﺎﻛﯩﺲ ﺯﺍﯞﯗﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﻪﭘﭽﯩﻘﺎﺭﻏﺎﻥ ﺳﺎﻛﯩﺴﻨﻰ ﺳﻮﯞﻏﺎ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯩﻨﺘﯘﻧﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯩﻨﻰ ﺋﯘﺗﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ . ﺋﯚﺯﻯ ﺋﺎﻣﺮﯨﻜﯩﻐﺎ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ﻣﯘﻧﺎﺯﯨﺮﻩ ﻗﯩﻴﻦ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻐﺎ ﭼﯘﺷﯘﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﻛﯩﻠﻨﺘﯘﻧﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻣﻮﺯﯨﻜﯩﻨﻰ ﺗﻪﯓ ﺗﻪﯕﻜﻪﺵ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﭼﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﺎﻣﺮﯨﻜﺎ ﺋﻪﮬﻠﻨﻰ ﮬﻪﻳﺮﺍﻥ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﻏﺎﻥ. ﺋﯘ ﺋﻪﺩﺑﯩﻴﺎﺕ ﮬﻪﯞﻩﺳﻜﺎﺭﻯ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﺑﺎﻟﺰﺍﻙ . ﺩﺍﻧﺘﻰ .ﺷﻜﺴﯩﭙﯩﺮ . ﺗﻮﻟﯩﺴﺘﯘﻱ . ﯞﻩ ﮔﯩﻴﻮﺗﻰ ﻗﺎﺭﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺳﻪﻟﺮﯨﻨﻰ ﭼﺎﻻ ﻗﻮﻳﻤﺎﻱ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ . ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ﺋﯘ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻧﯘﺗﯘﻕ ﺳﯚﺯﻟﻪﺵ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﻩ ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ ﻳﯩﯖﻰ ﭘﯩﻜﺮﯨﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺗﯘﯞﻩﻧﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﺸﻠﻪﺭﻧﻰ ﺟﻪﻟﯩﭗ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ. ﺋﯘ ﻧﺎﺧﺸﺎ ﺋﻴﯩﺘﯩﺶ . ﺋﯘﺳﯘﻝ ﺋﻮﻳﻨﺎﺵ . ﻣﻮﺯﯨﻜﺎ ﭼﯩﻠﯩﺶ. ﺧﻪﺗﺘﺎﺗﻠﯩﻖ . ﺳﯘ ﺋﻜﺰﯗﺵ . ﺗﻪﺗﻨﺘﻪﺭﺑﯩﻴﻪ . ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻛﻪﺳﯩﭙﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﻮﻟﺪﯨﻦ ﺑﻪﺭﻣﻪﻱ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ . ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ﺋﯘ ﺋﺎﺗﻤﯩﺶ ﺋﯘﭺ ﻳﯩﺸﯩﺪﺍ ﺷﺎﯕﺨﻪﻱ ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﻰ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﭘﯩﻨﺴﯩﻴﻪ ﻳﯩﺸﯩﻐﺎ ﻗﻪﺩﻩﻡ ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺩﯙﻟﻪﺗﻜﻪ ﺭﻩﺋﯩﺲ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﺳﺎﻳﻼﻧﻐﺎﻥ.
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

ﻣﯩﻨﯩﯖﭽﻪ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺳﻪﯞﻩﭘﺴﯩﺰ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ . ﻛﯘﭖ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﯩﻚ ﺯﯨﺪﺩﯨﻴﻪﺕ ﯞﻩ ﻣﯩﻠﻠﻰ ﺋﺎﯓ ﺑﯩﻜﯩﻨﻤﯩﭽﯩﻠﯩﻚ ﺩﻩﯞﯨﺮ ﺳﯘﺭﯗﭖ ﻣﯘﻗﻤﻠﯩﻖ ﯞﻩﺯﯨﻴﺘﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼﺵ ﺗﻪﺱ ﺑﯩﺮ ﺩﯙﻟﻪﺗﻨﻰ ﺋﺎﺩﺩﻯ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﯘﺭﯨﺸﻰ ﺋﺎﺳﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ. ﺷﯘﯕﺎ ﺟﯩﻴﺎﯓ ﺯﯨﻤﯩﻨﻨﯩﯔ ﮬﺎﻳﺎﺗﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻟﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ 56ﯜ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﮬﺎﻳﺎﺗﻰ . ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﯨﻨﻰ ﭼﯘﺷﯘﻧﯘﺵ ﺋﯘﭼﯘﻥ ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﭘﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﻛﯩﺮﻩﻙ ﺋﯩﻜﻪﻥ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﯨﺪﯨﻢ. ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﭘﺘﺎ ﺷﯩﺰﺍﯓ ﺗﻪﻳﯟﻩﻥ ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﻣﻪﺳﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ﯞﻩ 89 - ﻳﯩﻠﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ ﯞﻩﻗﻪﺳﻰ . ﻣﻪﺩﻩﻧﻴﻪﺕ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﯞﯨﻨﯩﯔ ﭘﯘﺧﯩﺮﺍﻻﺭﻏﺎ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺯﯨﻴﯩﻨﻰ . 56 ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﺘﯩﭙﺎﻗﻠﯩﻐﻰ ﯞﻩ ﻧﺎﻣﺎﻳﯩﺸﻠﯩﺮﻯ . ﺗﻮﭘﯩﻼﯕﻠﯩﺮﻯ . ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﺸﻠﯩﺮﻯ . ﺟﯘﯕﮕﯘﻧﯩﯔ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﻯ . ﺋﺎﻣﯩﺮﯨﻜﺎ ﯞﻩ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﻛﯩﺸﻠﯩﺮﻧﯩﯔ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﮬﻮﻗﯘﻕ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺑﯩﺰ ﺑﯩﻠﯩﺸﻜﻪ ﺗﯩﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯩﻘﯩﭗ ﻳﯘﺭﮔﻪﻥ ﮔﻪﭖ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻗﯩﻘﻰ ﻣﻪﺳﯩﻠﺴﯩﻨﻰ ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﭘﺘﯩﻦ ﺑﯩﻠﮕﯩﻠﻰ ﺑﯘﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ﺩﻩﭖ ﭘﻪﺭﻩﺯ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ .

ozhal يوللانغان ۋاقتى 2006-7-29 00:53:24

ﻧﯩﻤﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺩﻩﯞﺍﺗﻘﺎﻧﺴﻪﻥ  ؟

abduxkur$ يوللانغان ۋاقتى 2006-8-2 13:39:40

ﻣﯩﻨﯖﭽﻪ ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﭖ ﺳﻪﻝ ﻣﯘ ﺑﺎﻟﯩﻐﻪ ﺑﻮﭘﻘﺎﭘﺘﯘ!

ozhal يوللانغان ۋاقتى 2006-8-2 14:52:33

ﻧﻪﺭﻯ ؟ ﺟﯘﯕﮕﯘ ﻣﯘﺑﺎﻟﯩﻐﻪ ﺩﯙﻟﯩﺘﻰ ﺗﯘﺭﺳﺎ ﻣﺎﮬﯩﻴﻪﺗﺘﻰ ﺑﻪﻙ ﺷﻪﻛﯩﻠﮕﻪ ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﻪﺕ ﺑﯩﺮﺩﯨﻐﺎﻥ .

sat يوللانغان ۋاقتى 2006-8-3 16:09:38

ﺟﯩﻴﺎﯓ ﺯﯨﻤﯩﻦ ﮔﻪ ﻗﯘﻟﻘﻮﻳﺪﯗﻡ  ﺟﯘﻣﺎ ﺩﻭﺳﻼﺭ؟

karikat يوللانغان ۋاقتى 2006-8-4 01:28:30

ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺋﯚﺯﮬﺎﻝ، ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﻛﯜﻧﻰ ﻛﯩﺘﺎﺑﺨﺎﻧﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﺑﺎﺭﺳﺎﻡ ﺩﯗﻛﯩﻨﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺑﺎﻻ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺟﺎﻻﻟﯩﺪﯨﻦ ﺑﻪﮬﺮﺍﻣﻨﯩﯔ \"ﯞﯨﺴﺎﻝ ﺩﻩﻗﯩﻘﯩﻠﯩﺮﻯ \"ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻛﯩﺘﺎﯞﯨﻨﻰ ﺗﺎﭘﺎﻻﻳﺪﯗ، ﺩﯨﮕﻪﻧﺘﯩﻐﯘ ؟

misran805 يوللانغان ۋاقتى 2006-8-4 23:45:33

ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺟﯩﻴﺎﯓ ﺯﯨﻤﯩﻦ ﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﺎﻣﺮﯨﻜﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﻳﺘﯩﺸﺘﺎ ﮬﯘﻧﯘﻟﯘﻟﯘ ﺩﺍ ﺗﻮﺧﺘﺎﭖ ﺟﯘﯕﮕﯘﻟﯘﻕ ﻣﯘﮬﺎﺟﯩﺮ ﯞﻩ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯜﺭﯛﺷﯩﺸﯩﮕﻪ ﻣﯘﻳﻪﺳﺴﻪﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺟﯩﻴﺎﯓ ﺯﯨﻤﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻠﯩﻜﺘﯩﺮﻭﻧﻠﯘﻕ ﮔﯩﺘﺘﺎﺭ (ﺷﻪﻛﻠﻰ ﮔﯩﺘﺎﺭﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺗﺎﺭﺍ ﺋﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯧﺮﻯ ﺋﯩﻠﯩﻜﺘﯩﺮﻭﻧﻠﯘﻕ ﺭﯨﻴﺎﻟﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﭖ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﺎﺯ) ﻧﻰ ﭼﯧﻠﯩﭗ ﻧﺎﺧﺸﺎ ﺋﯧﻴﺘﯩﯟﺍﺗﻘﯩﻘﯩﻨﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺧﻪﯞﻩﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ...........
ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺳﯧﻜﻮﻧﯩﺖ ﺋﻪﺳﻠﻰ ﺋﺎﯞﺍﺯﻧﻰ ﺋﺎﯕﻼﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ ﺧﯧﻠﻰ ﻣﯘﯕﻠﯘﻕ ﭼﯧﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ............ ﻛﺎﺳﺎﭘﻪﺕ ﻗﯧﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﻤﯩﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯩﺮﻧﻪﭼﭽﻪ ﻟﯩﻨﺘﺎ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﺳﺎﺗﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺧﯧﻠﻰ ﭘﯘﻝ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ!!!

zohra731 يوللانغان ۋاقتى 2006-8-5 00:35:10

ﺋﯚﺯﮬﺎﻟﻜﺎ ،ﻣﻪﻥ ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﻛﯩﺘﺎﭘﻨﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺗﺎﭘﺘﯩﻢ(ﺟﺎﻻﻟﯩﺪﯨﻦ ﺑﻪﮬﺮﺍﻣﻨﯩﯔ ) ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘ ﻛﯩﺘﺎﭘﻨﯩﻤﯘ ،ﺳﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﻪﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻛﯩﺘﺎﭘﻼﺭﻧﯩﻤﯘ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﻳﻮﻕ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ .... ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﺘﯩﻤﯘ ﻛﯩﺘﺎﭘﻼﺭﻧﻰ ﺗﯧﭙﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻜﯩﻦ ﻛﯚﯕﻠﯜﻡ ﺗﻮﻕ ...

ozhal يوللانغان ۋاقتى 2006-8-6 10:39:45

ﺯﯙﮬﺮﻩ ﺋﻪﻣﺴﻪ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﭘﺘﯘ

ﻗﺎﺭﯨﻘﺎﺕ . ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰ ﻛﻪﻟﻤﺴﯖﯩﺰ ﺗﯩﭙﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ ﺟﯘﻣﯘ .

toharlar يوللانغان ۋاقتى 2006-8-22 21:40:37

ﺳﯘﺯﻟﯩﺴﻪﻡ ﮔﻪﭖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .
ﺳﯘﺯﻟﯩﻤﯩﺴﻪﻡ ﺩﻩﺭﯨﺖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ

BluBooks يوللانغان ۋاقتى 2006-8-23 02:09:12

ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﯩﯔ ﺋﯧﻨﮕﻠﯩﺰﭼﻪ ﻧﯘﺳﺨﯩﺴﻨﻰ ﺋﺎﻟﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎﯕﻼﺭ ﻣﻪﻥ ﺳﺎﺗﯩﻤﻪﻥ
ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ ﻧﯘﺳﺨﺴﻰ ﻻﺯﯨﻢ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺟﻪﺯﯨﺮﻩ ﻛﯩﺘﺎﺑﺨﺎﻧﺴﻰ ﺳﺎﺗﯩﺪﯗ

ozhal يوللانغان ۋاقتى 2006-7-12 00:23:34

ﻣﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺖ. ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﺩﻩﻙ ﻛﯚﺭﻣﻪﻱ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻗﯩﻴﺎﺳﻘﺎ ﺋﻪﻣﻪﺱ.  ﻛﯘﺭﮔﻪﻧﮕﻪ ﻗﺎﯞﺍﻳﻤﻪﻥ  ﺩﻩﻳﺪﯗ ﺑﯩﺮ ﺷﺎﺋﯩﺮ .

boytakyigit يوللانغان ۋاقتى 2006-7-12 08:27:37

ﺋﻮﻗﯘﭖ ﻗﻮﻳﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺘﺎﭘﻜﻪﻥ ،ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﻪﺭ ﺑﺎﺭﺩﻩﻙ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ .

matu يوللانغان ۋاقتى 2006-7-18 15:43:40

ﺋﺎﻣﯩﺮﯨﻜﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺑﻪﻙ ﻗﺎﻟﺘﯩﺲ ﭼﺎﻏﻼﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻣﯘﺷﯘ ﻳﯧﺸﯩﺪﯨﻤﯘ ﺋﺎﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﮔﯚﺩﻩﻛﻠﻪﺭﭼﻪ ﺋﯩﺪﯨﻴﯩﺪﻩ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﯞﻩﺗﻪﻧﺪﻩ ﻗﺎﻟﻐﯩﻨﯩﺪﯨﻤﯘ ﺗﺎﻳﯩﻨﻠﯩﻖ ﺑﻮﻻﺭﻛﻪﻥ.
ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﺌﻮﻧﻨﯩﯔ ،ﻗﯩﺴﻘﯩﺴﻰ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﮬﺎﻳﺎﺗﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﮕﯩﻼ ﻗﺎﺭﺍﺷﻠﯩﻖ ﺋﻪﻣﻪﺱ،ﮬﯩﭽﻨﯩﻤﯩﻨﻰ ﮬﯩﭽﻨﯩﻤﻪ ﺩﯨﮕﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩﻩﯞﯨﺮ ﺑﯘ،ﮬﺎﺯﯨﺮﻻ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺑﯘﺭﯗﻧﻤﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﺮﺍﻕ ﺋﯩﻜﻪﻧﻤﯩﺶ .ﻟﻴﯘ ﺑﺎﯓ 30ﻳﯩﺸﯩﺪﺍ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﺎﺭﺍﺷﺘﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﯩﺪﻯ ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻻﺗﺘﯩﻢ ﺑﯘﺭﯗﻥ.....

UMITYAR يوللانغان ۋاقتى 2006-7-10 12:37:57

ﺟﻴﺎﯓ ﺯﯦﯧﻤﯩﻦ ﺋﯘﻗﯘﻏﺎﻥ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﻛﯩﺘﺎﭖ؟

shahrizad يوللانغان ۋاقتى 2006-7-10 12:44:05

ﺋﺎﻟﺒﯧﺮﯨﺖ ﻛﻮﺋﯧﻦ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﺩﺍﯕﻠﯩﻖ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﺋﺎﻧﺎﻟﯩﺰﭼﻰ، \"ﺠﻪﻧﯘﭖ ﻛﯚﺯﻧﯩﻜﻰ\" ﮊﻭﺭﻧﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﮬﻪﺭ ﺳﺎﻧﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺧﻪﻟﻘﺌﺎﺭﺍ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻲ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭ ﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻖ ﺋﺎﻧﺎﻟﯩﺰﻟﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭ.ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﭘﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﺵ ﻛﯧﺮﻩﻙ.

matu يوللانغان ۋاقتى 2006-7-10 12:54:04

ﺋﺎﻣﯩﺮﯨﻜﯩﻠﯩﻘﻼﺭ ﺟﯘﯕﮕﻮﻧﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﻪﻟﻤﻪﻳﻼ ﺋﺎﺭﻣﺎﻧﺪﺍ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ.........

Musicfan يوللانغان ۋاقتى 2006-7-10 13:26:38

ﻣﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺟﯩﻴﺎﯓ ﺯﯦﻤﯩﻨﻨﯩﯔ ﭘﯩﺌﺎﻧﯩﻨﻮ ﭼﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ . ﺧﯧﻠﻰ ﺑﻪﻟﻪﻥ ﭼﺎﻟﯩﺪﯗ

يوللانغان ۋاقتى 1970-1-1 06:00:00

Mashrab يوللانغان ۋاقتى 2006-7-10 13:54:44

ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ  ﺷﯘ ﻛﯩﺘﺎﭘﻨﻰ ﺋﯘﻗﯘﭖ ﺑﯩﺮ ﻧﯩﻤﻪ ﺩﻩﻳﻠﻰ ﺟﯘﻣﯘ.
بەت: [1] 2 3 4 5
: (ﺋﯚﺯﮬﺎﻝ) ﺟﯩﻴﺎﯓ ﺯﯨﻤﯩﻦ ﺭﺍﺳﺘﯩﻨﻼ ﺟﯘﯕﮕﻮﻧﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﺘﯩﻤ