adip يوللانغان ۋاقتى 2006-7-4 10:50:58

ﭘﯩﺮﯨﻨﺘﯧﺮ (ﺧﻪﺕ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺴﻰ ) ﻧﯩﯔ ﻛﺎﺷﯩ

ﻳﻮﻟﻠﯩﻐﯘﭼﻰ: ﺟﻪﯞﻻﻥ
ﻫﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﻣﻪﻟﯘﻡ ، ﭘﯩﺮﯨﻨﺘﯧﺮ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﺋﯜﺳﻜﯜﻧﯩﺴﻰ ﺑﯘﻟﯘﺵ ﺳﯜﭘﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﯞﻩ ﺋﯜﮔﯜﻧﯩﺸﯩﻤﯩﺰﺩﻩ ﻣﯘﻫﯩﻢ ﺭﻭﻝ ﺋﯚﺗﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯜﺳﻜﯜﻧﯩﺪﯗﺭ...
ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﻪ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭼﺎﺗﺎﻗﻠﯩﺮﻯ ﻛﯚﭖ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ( ﺳﯩﺰ ﺳﺎﺧﺘﺎ ﻣﺎﻝ ﺳﯧﺘﯩﯟﺍﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﯕﻠﯩﻼ )

ﭘﯩﺮﯨﻨﺘﯧﺮ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﻳﯩﯖﻨﯩﻠﯩﻖ ﭘﯩﺮﯨﻨﺘﯧﺮ ، ﭘﯜﺭﻛﯜﻣﻪ ﭘﯩﺮﯨﻨﺘﯧﺮ ، ﻻﺯﯨﺮ ﻧﯘﺭﻟﯘﻕ ﭘﯩﺮﯨﻨﺘﯧﺮ ﺩﻩﭖ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺧﯩﻠﻐﺎ ﺑﯚﻟﯜﻧﺪﯗ،،،
ﺋﯘﻻﺭﺩﺍ ﺋﯘﭼﺮﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﺎﺷﯩﻠﯩﻼﺭ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﯨﻜﯩﺪﻩﻙ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺧﯩﻞ

1.ﺑﺎﺳﻘﺎﻥ ﺧﻪﺕ ، ﺭﻩﺳﯩﻤﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺭﻩﯕﮕﻰ ﺳﯘﺱ ﺑﯘﻟﯘﺵ
ﻳﯩﯖﻨﯩﻠﯩﻖ ﭘﯩﺮﯨﻨﺘﯧﺮﺩﺍ ﺭﻩﯓ ﻗﻪﻏﯩﺰﯨﻨﯩﯔ ﻛﻮﻧﯩﺮﻏﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ، ﭘﯜﺭﻛﯜﻣﻪ ﯞﻩ ﻻﺯﯨﺮ ﻧﯘﺭﻟﯘﻕ ﭘﯩﺮﻧﺘﯧﺮﺩﺍ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺳﯩﻴﺎﻫ ﻗﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﺩﯗ ... ﺑﯘﻧﻰ ﺳﯩﻴﺎﻫ ﻗﺎﭼﯩﻼﺵ ﻳﺎﻛﻰ ﺭﻩﯓ ﻗﻪﻏﯩﺰﯨﻨﻰ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘﺭﯗﺵ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻫﻪﻝ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ، ﭘﯜﺭﻛﯜﻣﻪ ﭘﯩﺮﯨﻨﺘﯧﺮﻻﺭﻧﻰ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻣﯘﺩﺩﻩﺕ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻤﯩﮕﻪﻧﺪﻩ ﺋﻪﯓ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﻰ ﺭﻩﯓ ﻗﯘﺗﯩﺴﯩﻨﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﺳﯘﻟﻴﺎﯞﻏﺎ ﺋﻮﺭﺍﭖ ، ﻧﻮﺭﻣﺎﻝ ﺗﯧﻤﭙﯘﺭﺍﺗﯘﺭﯨﺪﺍ ﺳﺎﻗﻼﺵ ﻛﯧﺮﻩﻙ ، ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺭﯦﯖﻰ ﺳﯘﻳﯘﻕ ﻫﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺑﯘﻟﯘﭖ ، ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻣﯘﺩﺩﻩﺕ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠﻤﻪﻱ ﺗﯘﺭﺳﺎ ، ﻫﺎﯞﺍﺩﺍ ﭘﺎﺭﭼﯩﻠﯩﻨﯩﭗ ، ﻫﻮﺭﻟﯩﻨﯩﭗ ﺗﯧﺰﻻ ﺗﯜﮔﻪﭖ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ

2.ﻫﻪﺭﯨﭙﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﺎﻻﻳﻤﯩﻘﺎﻥ ﺋﯘﺭﯗﭖ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺶ
ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﻛﺎﺷﯩﻼ ﻛﯚﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﭘﯩﺮﯨﻨﺘﯧﺮﻻﺭ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﺭﯨﻤﻮﻧﺖ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺭﯨﻤﻮﻧﺖ ﻗﯩﻠﻨﯩﺪﯗ...
ﺳﯩﺰ ﺗﯚﯞﻩﻧﯩﺪﯨﻜﯩﺪﻩﻙ ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﻼﺭ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﻰ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﭖ ﺑﺎﻗﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ
1) ﭘﯩﺮﯨﻨﺘﯧﺮﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﻠﻪﺷﺘﯜﺭﯛﺵ ، ﺋﯚﺯ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺳﯩﻨﺎﺵ ﻛﻮﻧﯘﭘﻜﯩﺴﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﺎﻥ ﺑﯧﺘﯩﻨﯩﯔ ﻧﻮﺭﻣﺎﻝ ﻳﺎﻛﻰ ﻧﻮﺭﻣﺎﻝ ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺳﯩﻨﺎﭖ ﺑﯧﻘﯩﯔ
2) ﺋﻪﮔﻪﺭ ﭘﯩﺮﯨﻨﺘﯧﺮ ﺋﯚﺯ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺷﺘﯩﻦ ﺋﯚﺗﻤﯩﺴﻪ ﺑﯘ ﻫﺎﻟﺪﺍ ﺑﯘ ﭘﯩﺮﯨﻨﺘﯧﺮ ﺑﯘﺯﯗﻟﻐﺎﻥ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﺭﯨﻤﻮﻧﺖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﭗ ﺑﻪﺭﺳﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ
ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯚﺗﺴﻪ ﺑﯘ ﭘﯩﺮﻧﺘﯧﺮﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﺪﻩ ﭼﻮﯓ ﭼﺎﺗﺎﻗﻨﯩﯔ ﻳﻮﻗﻠﯩﻐﯩﻨﻰ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﻳﺪﯗ ،
3) ﭘﯩﺮﯨﻨﺘﯧﺮﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺕ ﺳﯩﻤﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ﻛﯚﺭﯨﻤﯩﺰ
4)ﻳﻪﻧﯩﻼ ﻧﻮﺭﻣﺎﻝ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﭘﯩﺮﯨﻨﺘﯧﺮﻧﯩﯔ ﻛﻮﻣﭙﯩﻴﻮﺗﯧﺮﻏﺎ ﺋﯘﻟﯩﻨﯩﺶ ﺋﯧﻐﯩﺰﻯ ﻟﭙﺖ ﺩﺍ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯨﺪﯗ ،
5)ﭘﯩﺮﯨﻨﺘﯧﺮ ﻗﻮﺯﻏﺎﺗﻘﯘﭺ ﭘﯩﺮﻭﮔﺮﺍﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﻗﺎﭼﯩﻼﭖ ﺑﯧﻘﯩﯔ ، ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺳﯧﺘﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﻗﻮﺯﻏﺎﺗﻘﯘﭺ ﭘﯩﺮﻭﮔﺮﺍﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﺎﭼﯩﻼﯕﻜﻰ ، ﻣﻪﺷﻐﯘﻻﺕ ﺳﯧﺴﺘﯩﻤﯩﺴﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﺗﻮﻧﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﻗﻮﺯﻏﺎﺗﻘﯘﭼﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻤﻪﯓ
6)ﺑﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺧﻪﺕ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺧﻪﺕ ﺑﯧﺴﯩﺶ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﭖ ﺑﯧﻘﯩﺸﻨﯩﻤﯘ ﺋﯘﻧﯘﺗﻤﺎﯓ ...

3. ﻗﻪﻏﻪﺯ ﭼﯩﺸﻠﯩﯟﯦﻠﯩﺶ
ﺑﯘ ﻛﺎﺷﯩﻼ ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﻪ ﻗﻪﻏﻪﺯﻧﯩﯔ ﺗﻪﻟﻪﭘﻜﻪ ﻻﻳﯩﻖ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ، ﻳﺎﻛﻰ ﭘﯩﺮﯨﻨﺘﯧﺮ ﺋﻪﺳﻠﯩﻬﻪﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﻮﻧﯩﺮﻏﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺪﯗ .

ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻛﺎﺷﯩﻼ ﯞﻩ ﻫﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯘﺳﯘﻟﯩﻨﻰ ﺗﻮﺭﺩﺍﺷﻼﺭ ﻳﯧﺰﯨﭗ ﻗﻮﻳﺴﺎﯕﻼﺭ

azim520 يوللانغان ۋاقتى 2006-7-29 19:13:15ﻣﻪﻥ ﯸﺰﺩﯨﻨﯩﺶ ﺗﻮﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﻧﺒﻪﺭ ﮔﻪ   ﺑﯩﺸﯩﻤﻨﯩﯔ  ﺭﻩﺳﯩﻤﯩﻨﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮ ﯞﺍﻻﻱ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻣﺎﯕﺎ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭﭼﯘ؟

azim520 يوللانغان ۋاقتى 2006-7-29 19:13:23ﻣﻪﻥ ﯸﺰﺩﯨﻨﯩﺶ ﺗﻮﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﻧﺒﻪﺭ ﮔﻪ   ﺑﯩﺸﯩﻤﻨﯩﯔ  ﺭﻩﺳﯩﻤﯩﻨﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮ ﯞﺍﻻﻱ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻣﺎﯕﺎ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭﭼﯘ؟
بەت: [1]
: ﭘﯩﺮﯨﻨﺘﯧﺮ (ﺧﻪﺕ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺴﻰ ) ﻧﯩﯔ ﻛﺎﺷﯩﻠﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ