yerimnan يوللانغان ۋاقتى 2006-6-30 14:55:46

ﻳﯘﻣﯘﺭﻻﺭ(ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ)

ﻗﯩﻴﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻖ
ﭘﯩﺴﺨﯩﻜﺎ ﺋﺎﻣﺒﯘﻻﺗﻮﺭﻳﯩﺴﯩﺪﻩ ﺑﯩﻤﺎﺭ :
"ﺩﻭﺧﺘﯘﺭ ﻣﺎﯕﺎ ﺋﺎﺯﺭﺍﻕ ﺩﻭﺭﺍ ﻳﯩﺰﯨﭗ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ،ﻣﻪﻥ ﮬﻪﺭ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﺎﺧﺸﯩﻤﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﻮﭖ ﭼﺎﺷﻘﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﭘﯘﺗﺒﯘﻝ ﺗﯩﭙﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻨﻰ ﭼﯘﺷﻪﻳﻤﻪﻥ "
"ﺋﯩﻠﯩﯔ ،ﺑﯘ ﺩﻭﺭﯨﻨﻰ ﺳﯩﻨﺎﭖ ﺑﯩﻘﯩﯔ ،ﻛﯜﻧﯩﮕﻪ ﺋﯜﭺ ﯞﺍﺥ ﺋﯩﭽﯩﺴﯩﺰ "
"ﺋﻪﺗﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﻳﯩﺴﻪﻡ ﺑﯘﻻﻣﺪﯗ؟"
"ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﺎ؟"
"ﭼﯘﻧﻜﻰ ..ﺑﯘﮔﯘﻥ ﺋﺎﺧﺸﺎﻡ ﮬﻪﻝ ﻗﯩﻠﻐﯘﭺ ﻣﯘﺳﺎﺑﯩﻘﻪ ﺑﻮﻟﻤﺎﻗﭽﯩﺪﻯ"
      
    ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﻟﻮﮔﯩﻜﯩﺴﻰ
ﺑﯩﺮ ﺟﯘﭖ ﺋﻪﺭ -ﺧﯘﺗﯘﻥ ﺷﯩﻤﺎﻟﺪﯨﻜﻰ ﻛﯚﻝ ﺑﯘﻳﯩﻐﺎ ﺩﻩﻡ ﺋﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯩﺮﯨﭙﺘﯘ،ﺋﻪﺭ ﺑﯩﻠﯩﻖ ﺗﯘﺗﯘﺷﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻜﻪﻥ ،ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻛﯩﺘﺎﭖ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻜﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻛﯘﻧﻰ ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻥ ﺋﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺳﺎﺋﻪﺕ ﺑﯩﻠﯩﻖ ﺗﯘﺗﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﯘﺧﻠﯩﻐﯩﻠﻰ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﯩﺘﯩﭙﺘﯘ ،ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻛﯚﻟﻨﻰ ﭘﯩﺸﺸﻖ ﺑﯩﻠﻤﯩﺴﯩﻤﯘﺋﯩﺮﻯ ﺑﺎﻳﺎ ﺑﯩﻠﯩﻖ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ﻛﯩﻤﻨﻰ ﮬﻪﻳﺪﻩﭖ ﻛﯚﻟﻨﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺳﯩﻐﺎ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﻛﯩﺘﺎﭖ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻼﭘﺘﯘ
ﺑﯘﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯘﭼﻰ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﺳﻮﺭﺍﭘﺘﯘ
"ﺧﻪﻳﺮﯨﻠﯩﻚ ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻥ ﺧﺎﻧﯩﻢ ،ﻧﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺴﺰ؟
ﻛﯩﺘﺎﭖ ﺋﻮﻗﯘﯞﺍﺗﯩﻤﻪﻥ ،ﻣﯩﻨﯖﭽﻪ ﺑﯘ ﻧﺎﮬﺎﻳﺘﻰ .ﯸﻨﯩﻘﻘﯘ؟
"ﺳﯩﺰ ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺭﺍﻳﯘﻧﺪﺍ ﺑﯩﻠﻖ ﺗﯘﺗﯘﭘﺴﯩﺰ"
"ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻣﻪﻥ ﺑﯩﻠﻖ ﺗﯘﺗﻤﯘﺩﯗﻡ ،ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰ ﻛﯚﺭﺩﯨﯖﯩﺰﻏﯘ؟"
"ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺳﯩﺰﺩﻩ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﯜﺳﻜﻨﻠﻪﺭ ﺗﯘﻟﯘﻗﻜﻪﻥ ،ﺳﯩﺰ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﻣﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﺎﻗﭽﻰ ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﺴﯩﮕﻪ ﺑﯩﺮﯨﺸﯩﯖﺰ ﻛﯩﺮﻩﻙ"
"ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ،ﻣﻪﻥ ﺋﯘﺳﺘﯩﯖﺰﺩﯨﻦ ﺑﺎﺳﻘﯘﻧﭽﯩﻠﻖ ﻗﯩﻠﺪﻯ ﺩﻩﭖ ﺋﻪﺭﺯ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ
"ﮔﯜﺯﻩﻝ ﻻﺗﺎﭘﻪﺗﻠﯩﻚ ﺧﺎﻧﯩﻢ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻧﯩﻤﺎﻧﭽﻪ ﺯﻩﮬﻪﺭﺧﻪﻧﺪﻩ ﺳﯩﺰ، ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻣﯘﺑﯩﻠﯩﺴﯩﺰ ﻣﻪﻥ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻝ ﻣﯘﻳﯩﯖﯩﺰﻏﯩﻤﯘ ﺗﻪﮔﻤﯩﺪﯨﻢ .
"
ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﻮﻏﺮﺍ ، ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺳﯩﺰﺩﻩ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﯘﺳﻜﯩﻨﻪ ﺗﯘﻟﯘﻕ".

hanjari يوللانغان ۋاقتى 2006-6-30 18:57:22

ﻛﯩﻴﯩﻨﻜﯩﺴﻰ ﻗﺎﻟﺘﯩﺴﻜﻪﻥ . ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﮬﯜﻧﯩﺮﻯ ﻗﯩﺮﯨﻖ ﺋﯩﺸﻪﻛﻜﻪ ﻳﯜﻙ ﺩﯨﮕﯩﻨﻰ ﻣﺎﻧﺎ ﺷﯘ .

kizil-gul يوللانغان ۋاقتى 2006-6-30 19:02:34

uyguryigiti يوللانغان ۋاقتى 2006-7-1 00:03:24

ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ  ﺳﯧﺮﯨﻖ ﻳﯘﻣﯘﺭﻧﻰ ﻳﻮﻟﻠﯩﻤﯩﺴﺎﯕﻼﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ؟ (ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﯨﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﺩﻩﻳﻤﯩﻨﺎ).ﮬﺎﺭﺍﻕ ﺳﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﯧﻴﺘﯩﺸﻘﺎ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﻳﯘﻣﯘﺭﻛﻪﻥ، ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺸﻘﺎ ﻣﺎﺱ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻜﻪﻥ.

mayhana يوللانغان ۋاقتى 2006-7-1 09:05:39

  ﺳﻪﻝ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﺋﻪﻣﻪﺳﺘﻪﻙ ﮬﻪ...

0=1-100 يوللانغان ۋاقتى 2006-7-1 20:01:35

ﺑﯘﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ.

jack718 يوللانغان ۋاقتى 2006-7-3 20:55:37

ﺭﺍﺳﯩﺖ ﭘﻪﻳﺰﯨﻜﻪﻥ!!!!!!!!11

swan يوللانغان ۋاقتى 2006-7-6 21:49:14

qaxmazilal يوللانغان ۋاقتى 2006-7-7 15:06:29

ﻛﺎﻟﻼﯕﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﺭﺍﻡ ﺋﺎﻟﺪﯗﺭﺳﯘﻥ ﺩﻩﭖ ﻳﻮﻟﻠﯩﻐﺎﻧﺪﯗ؟.........

barnakiz يوللانغان ۋاقتى 2006-7-7 19:17:23


ﯰﻧﺪﺍﻕ ﻗﺎﺯﺍﻧﻐﺎ ﻣﯘﯕﺪﺍﻕ ﭼﯚﻣﯚﭺ

kuyaxoghli يوللانغان ۋاقتى 2006-7-8 01:23:54

ﻗﯩﺰﯨﻖ ﻳﯘﻣﯘﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ!!!ﺧﺎ ﺧﺎ ﺧﺎ

bayawat يوللانغان ۋاقتى 2014-7-1 14:49:45

2006 يىلى 6- ئاي 30، مۇقەددەم 8 يىل بۇرۇنقى
تىما،:):D:o
بەت: [1]
: ﻳﯘﻣﯘﺭﻻﺭ(ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ)