uyghurvb يوللانغان ۋاقتى 2006-6-30 12:10:36

vb6.0ﺩﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﯧﻜﺮﺍﻥ ﻗﻮﻏﺪﺍﺵ ﭘﺮﻭﮔﯩﺮﺍﻣﻤﯩﺴ

windowsﺳﯧﺴﺘﯩﻤﯩﺴﯩﺪﺍ ﺋﯩﻜﺮﺍﻥ ﻗﻮﻏﺪﺍﺵ ﭘﺮﻭﮔﯩﺮﺍﻣﻤﯩﺴﻰ ﻛﯧﺮﺍﻧﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﺵ ،ﺗﻮﻙ ﺋﯩﻘﺴﺎﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﻪﻙ ﺋﺎﻻﻫﯩﺪﯨﻠﯩﻜﻜﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﯘﻟﯘﭖ ،ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺗﻮﺭﺩﺍﺷﻼﺭ ﺋﯧﻜﺮﺍﻥ ﻗﻮﻏﺪﺍﺵ ﭘﺮﻭﮔﯩﺮﺍﻣﻤﯩﺴﻨﻰ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﭖ ﻗﯘﻳﯩﺪﯗ.ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﺋﯧﻜﺮﺍﻥ ﻗﻮﻏﺪﺍﺵ ﭘﺮﻭﮔﯩﺮﺍﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﻮﺯﯨﻤﯩﺰﻣﯘ ﺗﯘﺯﯗﭖ ﭼﯩﻘﯩﻠﻰ ﺑﯘﻻﻣﺪﯗ ؟
ﻫﺎﺯﯨﺮ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺋﯧﻜﺮﺍﻥ ﻗﻮﻏﺪﺍﺵ ﭘﺮﻭﮔﯩﺮﺍﻣﻤﯩﺴﻰ ﺗﯘﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯘﻣﺸﺎﻕ ﺩﯦﺘﺎﻟﻼﺭ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯧﻜﺮﺍﻥ ﻗﻮﻏﺪﺍﺵ ﭘﺮﻭﮔﯩﺮﺍﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﻫﯩﭽﻘﺎﻧﭽﻪ ﻛﯘﭼﯩﻤﻪﻳﻼ ﺗﯘﺯﯗﭖ ﭼﯩﻘﻘﯩﻠﻰ ﺑﯘﻟﯩﺪﯗ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﯘﻧﻰ ﭘﺮﻭﮔﯩﺮﺍﻣﻤﺎ ﺗﯩﻠﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺯﯗﭖ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﺋﺎﺳﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ .
ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﺋﯧﻜﺮﺍﻥ ﻗﻮﻏﺪﺍﺵ ﭘﺮﻭﮔﯩﺮﺍﻣﻤﯩﺴﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺗﯘﺯﯗﻟﯩﺪﯗ ؟
ﺑﯩﺰ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯧﻜﺮﺍﻥ ﻗﻮﻏﺪﺍﺵ ﭘﺮﻭﮔﯩﺮﺍﻣﻤﯩﺴﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺑﺎﻗﺎﻳﻠﻰ .ﺋﯧﻜﺮﺍﻥ ﻗﻮﻏﺪﺍﺵ ﭘﺮﻩﮔﯩﺮﺍﻣﻤﯩﺴﻰ ﺗﻮﯞﻩﻧﺪﯨﻜﻰ ﺷﻪﺭﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﻫﺎﺯﯨﺮﻟﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ .
ﺑﯩﺰ ﻣﺎﺋﯘﺱ ،ﻛﯘﻧﯘﭘﻜﺎ ﺗﺎﺧﺘﯩﺴﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻛﯩﺮﮔﯘﺯﯗﺵ ﺋﯘﺳﻜﯘﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯘﭼﯘﺭ ﺑﻪﺭﻣﯩﮕﻪﻧﺪﻩ ﺋﺎﭘﺘﯘﻣﺎﺗﯩﻚ ﻗﻮﺯﻏﯩﻠﯩﺸﻰ ﻫﻪﻡ ﻣﺎﺋﯘﺱ ﺑﻪﻟﮕﯩﺴﻰ ﻳﯘﺷﯘﺭﯞﯦﺘﯩﺸﻰ ،ﺋﯘﭼﯘﺭ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻫﺎﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭﮔﯩﺮﺍﻣﻤﯩﻨﻰ ﺗﻮﺧﺘﯩﺘﯩﭗ ﺋﻪﺳﻠﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯨﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ .

ﺑﯘﻧﻰ 6.0vbﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺷﯘﺭﯗﺷﻨﻰ ﺗﻮﯞﻩﻧﺪﻩ ﻛﯘﺭﯗﭖ ﺋﻮﺗﻪﻳﻠﻰ .
1.ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺯﻧﻪﻛﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﻘﻰ ﻛﯚﺭﯗﻧﯩﺸﯩﻨﻰ ،ﻫﯩﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺗﯘﺯﯗﻟﯩﺸﻰ ﻳﻮﻕ ،ﻫﻪﻡ ﻗﻮﺯﻏﯩﻠﯩﺸﯩﺘﯩﻼ ﺋﻪﯓ ﭼﻮﯓ ﻫﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﻗﻮﺯﻏﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﻳﻤﯩﺰ.
2.ﻣﺎﺋﯘﺱ ﺑﻪﻟﮕﻨﯩﺴﻨﻰ ﻳﯘﺷﯘﺭﯗﺷﺘﺎ Visual Basic ﻧﯩﯔ API ﻓﻮﻧﻜﯩﺴﻴﯩﺴﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸﻜﻪ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻛﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺑﯘ ﻓﻮﻧﻜﯩﺴﯩﻴﯩﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﻰ ShowCursor ﺑﯘﻟﯘﭖ ﻗﯩﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﺭﺍﺳﯩﺖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﺴﻪﻙ ﻣﺎﺋﯘﺱ ﺳﯩﻨﺒﻪﻟﮕﯩﺴﻰ ﻛﯘﺭﯗﻧﯩﺪﯗ ،ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﺴﻪﻙ ﻛﯘﺭﯗﻧﻤﻪﻳﺪﯗ .
3.ﯞﺏ ﻣﺎﺋﯘﺳﻨﯩﯔ ﻫﻪﺭﻛﻪﺗﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﻫﻪﺭﻛﻪﺗﻠﻪﻧﻤﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺗﻪﻛﺸﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺶ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﻰ ﺑﯘﻟﯘﭖ ،ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﺍMouseMoveﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻤﯩﺰ .
ﻣﺎﺋﯘﺱ ﻫﻪﺭﻛﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﯘﻟﯘﻕ ﺋﯩﮕﻪﻟﻠﻪﺵ ﺋﯘﭼﯘﻥ ﻫﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﻣﺎﺋﯘﺱ ﺋﻮﺭﻧﯩﻨﻰ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﯘﺭﯗﻧﻐﺎ ﻳﻮﺗﻜﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﭘﻪﺭﯨﻘﻘﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﻫﯘﻛﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ


Private Sub Form-MouseMove(Button As Integer,shift As Inteqer,X As Single,Y As Single)
 Static currentX,currentY As Single
 Dim orignX,orignY As SingleorignX=X
 orignY=Y
 if currentX=0 and currentY=0 Then 
 currentX=orignX 
 currentY=orignY 
 Exit Sub
 EndiforignX=X
 orignY=Y
 if currentX=0 and currentY=0 Then 
 currentX=orignX 
 currentY=orignY 
 Exit Sub
 Endif


Private Sub Form-MouseMove(Button As Integer,shift As Inteqer,X As Single,Y As Single)
 Static currentX,currentY As Single
 Dim orignX,orignY As Single
Private Sub Form-Click()
 X=ShowCursor(True)
 End
End Sub
Private Sub Form-KeyDown(KeyCode As Integer,Shift As Integer)
 X=ShowCursor(True)
 End
End Sub


Private Declare Function ShowCursor Lib“user32‿By Val bShow As Long) As Long

 Private Sub Form-Click() 
 X=ShowCursor(True) 
 End 
 EndSub
 
 Private Sub Form-KeyDown(KeyCode As Integer,Shift As Integer) X=ShowCursor(True) 
 End
 EndSub
 Private Sub Form-Load() 
 Dim X As Long 
 X=ShowCursor(False) 
 Picture1.Visible=False 
 Picture1.PICTure=LoadPICTure(“C:\windows\PIC.BMP‿ 
 Picture1.Left=-Picture1.Width
 EndSub

Private Sub Form-MouseMove(Button As Integer,Shift As Integer,X As Single,Y As Single)
 Static currentX,currentY As Single
 Dim orignX,orignY As Single
 
 orignX=X
 orignY=Y
 If currentX=0 And currentY=0 Then 
 currentX=orignX 
 currentY=orignY 
 ExitSub 
 EndIf
 If Abs(orignX-currentX)>1 Or Abs(orignY-currentY)>1
 Then X=ShowCursor(True)
 End  
 EndIf
EndSub
Private Sub Picture1-Click() 
 X=ShowCursor(True)
 End
EndSub
Private Sub Picture1-KeyDown(KeyCode As Integer,Shift As Integer)
 X=ShowCursor(True)
 End
EndSub
Private Sub Picture1-MouseMove(Button As Integer,Shift As Integer,X As Single,Y As Single)
 Static Xlast,Ylast As Single
 Dim Xnow,Ynow As Single
 Xnow=X
 Ynow=Y
 If Xlast=0 And Ylast=0 Then
 Xlast=Xnow
 Ylast=Ynow
 ExitSub
 EndIf
 If Abs(Xnow-Xlast)>1 Or Abs(Ynow-Ylast)>1 Then
 X=ShowCursor(True)
 End
 EndIf
EndSub
Private Sub Timer1-Timer()
 Picture1.Visible=True
 Picture1.Top=(Form1.Height-Picture1.Height)/2
 Picture1.Left=Picture1.Left+50
 If Picture1.Left>Form1.Width Then
 Picture1.Left=-Picture1.Width
 EndIf
 EndSub

tizimlattim يوللانغان ۋاقتى 2006-7-1 00:16:02

ﻧﯩﻤﺎﻧﺪﺍﻕ ﻣﯘﺭﻩﻛﻜﻪﭖ ﺑﯘ ..ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻧﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﻪﻧﮕﻪ ﻳﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯗ ﺟﯘﻣﯘ ...ﺑﯘﻧﻰ ﻣﯘﺷﯘ ﺳﺎﮬﻪﺩﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎ...
ﺋﺎﺭﺗﯘﻗﭽﻪ ﺳﯚﺯﻟﻪﭖ ﻗﻮﻳﺪﯗﻡ.ﺗﯩﻤﺎ ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﮕﻪ ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ~

ezqi يوللانغان ۋاقتى 2006-7-25 19:12:02

ﺑﻪﻙ ﻣﯘﺭﻩﻛﻜﻪﭘﻠﻪﺷﺘﯜﺭﯨﯟﯨﺘﯩﭙﺴﯩﺰﻣﯘ ﻧﯩﻤﻪ؟    ﺋﺎﺩﺩﯨﻴﺮﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯩﺰﯨﯖﭽﯘ، ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺸﻰ ﺋﺎﻏﺮﯨﭗ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ ﺑﯘﻻﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﺳﻪ،ﺳﯩﺰ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﯩﻨﯩﯖﯩﺰﺩﻩﻙ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩﺩﻯ ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻣﻤﺎ ﺗﯜﺯﯛﭖ، ﻛﻮﻣﭙﻴﯘﺗﯧﺮ ﮬﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﯞﻩ ﺋﯘﭼﯘﺭ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﺎﭘﺘﯘﻣﺎﺗﯩﻚ ﭼﯩﻜﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﻳﯩﺰﯨﭗ ﺑﯩﺮﯨﭗ، ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘ ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻣﻤﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﯟﺍﺳﺘﻪ ﺋﯩﺠﺮﺍ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﮬﯚﺟﺠﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﯗﭖ، ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯘﻧﻰ ﻛﯚﭼﯜﺭﯛﭖ ﯞﯨﻨﺪﻭﯞﯨﺴﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ system32ﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﻛﯚﭼﯜﺭﯛﭖ ﺋﻪﻛﯩﺮﯨﭗ، ﻛﯩﯖﻪﻳﺘﯩﻠﻤﻪ ﻧﺎﻣﯩﻨﻰ *.scr(ﺗﻪﺗﯜﺭ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ)ﻏﺎ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﭗ ﻗﻮﻳﺴﯩﯖﯩﺰﻻ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ، ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯜﺳﺘﻪﻝ ﻳﯜﺯﯨﻨﯩﯔ ﺧﺎﺳﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﻜﺮﺍﻥ ﻗﻮﻏﺪﺍﺵ ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﯨﻦ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﺎﭘﺎﻻﻳﺴﯩﺰ، ﺷﯘﻧﻰ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﻪﭖ ﻗﻮﻳﺴﯩﯖﯩﺰﻻ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. ﺳﯩﻨﺎﭖ ﺑﺎﻗﺎﻣﺴﯩﺰ،

uyhur يوللانغان ۋاقتى 2006-7-27 19:50:41

vbﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﻛﯚﭘﺮﻩﻙ ﻣﯘﻻﮬﯩﺰﻩ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﻮﺭ ﺑﻪﺕ ﻳﻮﻗﻤﯘ؟

306402124 يوللانغان ۋاقتى 2006-11-28 17:11:20

ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘﻧﻰ ﮬﻪﺭﻛﻪﺗﻠﯩﻚ ﻛﯚﺭﯨﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩﻩﺭﺱ ﻗﻠﯩﭗ ﻳﺎﺳﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ﮬﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﺎﻗﻘﯘﺳﻰ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﭖ ﻛﯩﺘﻪﺗﺘﻰ . ﭼﯘﻗﯘﻡ ﯞ ﺏ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﭗ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻧﻼﺭﻣﯘ ،ﯞ ﺏ ﻗﺎﭼﯩﻼﭖ ﺑﯩﺮ ﺳﯩﻨﺎﭖ ﺑﺎﻗﺎﺗﺘﻰ .
بەت: [1]
: vb6.0ﺩﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﯧﻜﺮﺍﻥ ﻗﻮﻏﺪﺍﺵ ﭘﺮﻭﮔﯩﺮﺍﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ