suzuk02 يوللانغان ۋاقتى 2006-6-29 22:16:47

ﺋﻪﺭ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﯞﻩ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ

ﺋﻪﺭ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﯞﻩ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ

@ ﻗﯩﺰﻻﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻛﯜﻟﯜﭘﻼ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ ، ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﻻﺭ ﻳﯩﮕﯩﺘﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﯞﺍﻻﻗﺘﻪﻛﻜﯜﺭﻟﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﺪﯗ .
$ ﻳﺎﺷﻼﺭ ﻻﻳﯩﻖ ﺗﺎﻟﻠﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺗﺎﯞﯗﺯ ﺗﺎﻟﻠﯩﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﺗﺎﻟﻠﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ، ﻳﻪﻧﻰ ﺋﯩﭽﻰ ﺗﯧﺸﻰ ﭘﯩﺸﺘﯩﻤﯘ ، ﺷﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﺪﻯ ﺗﻮﻳﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻨﻜﻰ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻗﯩﻴﯩﻦ ﻣﻪﺳﯩﻠﻠﻪﺭ ﺋﺎﺳﺎﻧﻼ ﮬﻪﻝ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ ....
& ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﭼﯜﺷﯩﻨﻪﻱ ﺩﯦﺴﯩﯖﯩﺰ ، ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﯔ ......
$ ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﻪﺭ ﺧﻮﺗﯘﻥ ﺑﯩﺮ ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﻣﯧﮭﻤﺎﻧﺪﻩﻙ ﺋﯚﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯜﻥ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﻣﻪﻙ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻗﯩﻴﯩﻦ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ، ﭼﯜﻧﻜﻰ ﮬﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺧﻮﺟﺎﻳﯩﻦ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﯨﯟﺍﻟﯩﺪﯗ ............
& ﺋﻪﺧﻼﻕ ﯞﻩ ﻣﯘﮬﺎﺑﺒﻪﺕ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﭘﻪﺭﻗﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯜﺗﯜﭖ ﺑﯩﺮﯨﺪﯗ ...............
& ﺑﯩﺘﻪﻟﻪﻱ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﻳﻮﻟﺪﯨﻜﻰ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﻗﯩﺰﻏﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻣﯧﯖﯩﭗ ﺩﯨﻘﻘﻪﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻜﺘﯩﻦ ﺳﯩﺘﻮﻟﺒﯩﻐﺎ ﺋﯜﺳﯟﺍﻟﯩﺪﯗ ، ﺗﻪﻟﻪﻳﻠﯩﻚ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺳﯩﺘﻮﻟﺒﯩﺪﯨﻦ ﻛﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯜﺯﻣﻪﻱ ﻣﯧﯖﯩﭗ ، ﺩﯦﻘﻘﻪﺗﺴﯩﺰﻟﯩﻜﺘﯩﻦ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﻗﯩﺰﻏﺎ ﺋﯜﺳﯟﺍﻟﯩﺪﯗ ..........
& ﺋﯚﻱ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺟﺎﻱ ، ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺳﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺗﻮﯕﻼﭖ ﺗﯩﺘﯩﺮﺳﯩﯖﯩﺰﻣﯘ ، ﺳﯩﺮﺗﻘﺎ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﯩﻠﻠﯩﻖ ﮬﯩﺲ ﻗﯩﻠﯩﺴﯩﺰ ....................
& ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻳﻨﻪﻛﻜﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻗﻮﻳﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﻪﯞﻩﭖ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .............
& ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ﻗﺎﭘﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﯜﺭﮔﻪﻧﺪﻩ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﻳﯩﻐﻼﻳﺪﯗ ، ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﻳﯩﻐﻠﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﭘﯩﻘﻰ ﺗﯜﺭﯛﻟﯩﺪﯗ ....
& ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﻛﯚﭘﺮﻩﻙ ﺩﻭﺳﺘﯘﻡ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻠﯩﺴﺎ ، ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﻳﺎﺳﯩﻨﯩﭗ ﻳﯜﺭﯨﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ ، ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺭﯨﻘﺎﺑﻪﺗﭽﯩﻢ ﻛﯚﭘﻪﻳﺴﯘﻥ ﺩﯦﺴﻪ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﻳﺎﺳﯩﻨﯩﭗ ﻳﯜﺭﯨﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ ..............

0=1-100 يوللانغان ۋاقتى 2006-6-29 22:42:36

ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺗﯩﻤﯩﻜﻪﻥ .

hanjari يوللانغان ۋاقتى 2006-6-30 10:46:35

ﺑﯩﺘﻪﻟﻪﻱ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﻟﻪﻳﻠﯩﻚ ﻳﯩﮕﯩﺖ ...  ﮬﺎ ﮬﺎ ﮬﺎ ﮬﺎ

zilwa يوللانغان ۋاقتى 2006-7-16 19:31:47

ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻳﻮﻟﻼﻧﻤﺎ ﺋﯩﻜﻪﻥ ،ﺭﻩﺧﻤﻪﺕ ﺳﯩﺰﮔﻪ!

tursun12 يوللانغان ۋاقتى 2006-10-22 16:36:45

ﺋﯚﻱ ﺋﯩﭽﻰ ﺳﻮﻏﯘﻕ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺳﯩﺮﺗﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﻠﯩﻖ ... ﺑﯘﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﮔﻪﭖ ﺋﯩﻜﻪﻥ...
ﺟﺎﭘﺎﺩﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﻛﯧﺮﻩﻙ..

يوللانغان ۋاقتى 1970-1-1 06:00:00

patmiquk يوللانغان ۋاقتى 2006-11-6 11:54:54

ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﮬﯧﻜﯩﻤﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺩﯦﻴﯩﺸﻨﯩﻐﯘ  ﺩﯦﺪﯗﻕ ، ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻜﯩﻤﯩﺰ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﯩﺘﯩﻤﯩﺰﺩﻩ ﻗﯩﻼﻟﯩﺪﯗﻕ ، ﺑﯩﺰ ﺋﯧﻐﯩﺰ-ﺋﯧﻐﯩﺰﯨﻤﯩﻐﺎ ﺗﻪﮔﻤﻪﻱ ﮬﺎﻳﺎﺟﺎﻥ ﺋﯩﻠﯩﻜﯩﺪﻩ ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺷﯘ ﺋﯘﻟﯘﻍ ﺋﺎﻧﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ، ﺧﻮﺗﯘﻥ-ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻜﯩﻤﯩﺰ ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﯩﻴﻪﻟﯩﺪﯗ ، ﺋﺎﺳﯩﺮﯨﻴﺎﻟﯩﺪﯗ ؟؟؟ ﺷﯘﯕﺎ ﮬﻪﻣﻤﯩﺰ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﻳﻠﻰ ، ﺋﻪﺗﯩﺮﺍﭘﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺷﯘ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻏﺎ ﻛﯚﻳﯜﻧﯜﺷﺘﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻣﯧﮭﯩﺮ-ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻼﻳﻠﻰ ﺋ

yultuz20 يوللانغان ۋاقتى 2006-12-7 08:12:01

ﺷﯘﻧﻰ ﺩﻩﯕﻪ ﭘﺎﺗﻤﯩﭽﯘﻕ.....
ﺩﯨﮕﻪﻧﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰ ﺑﻪﻙ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯘﻕ ﺑﻮﭘﺘﯘ...
بەت: [1]
: ﺋﻪﺭ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﯞﻩ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ