suzuk02 يوللانغان ۋاقتى 2006-6-29 22:01:19

ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﻘﯩﺸﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﺘﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ 10 ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ

ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﻘﯩﺸﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﺘﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ 10 ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﻗﺎﺋﯩﺪﻩ ..

ﻣﻪﻳﻠﻰ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﯖﯩﺰ ، ﻛﻪﺳﭙﯩﯖﯩﺰ ، ﺟﻪﻣﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﻮﺭﻧﯩﯖﯩﺰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﻗﻪﺗﺌﯩﻨﻪﺯﻩﺭ ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﯨﻜﻰ 10 ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﺩﯦﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﺴﯩﯖﯩﺰﻻ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﻘﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻪﻟﻪﻳﺴﯩﺰ .
1. ﻣﯧﯖﯩﺶ - ﺗﯘﺭﯗﺵ ﮬﺎﻟﯩﺘﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ، ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﯞﻩ ﺳﺎﻻﭘﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺩﯦﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ :
2. ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﺧﺎﺭﻩﻛﺘﯩﺮﯨﮕﻪ ﻣﺎﺳﻼﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ﻳﺎﺳﯩﻨﯩﺶ ، ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﺎﺩﺩﻯ ﮬﻪﻡ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﻳﺎﺳﯩﻨﯩﺶ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﮔﯜﺯﻩﻝ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ ....؛
3. ﮔﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﺗﻪﺑﺌﯩﻲ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﺷﯘﺭﯞﻩﺗﻤﻪﺳﻠﯩﻚ ؛
4. ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺟﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺋﺎﻟﺘﯘﻥ ﺯﯨﺒﯘ ﺯﯨﻨﻨﻪﺕ ، ﺋﯜﻧﭽﻪ ﻣﺎﺭﺟﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺯﯨﻴﺎﺩﻩ ﻛﯚﭖ ﺋﯧﺴﯟﺍﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ؛
5. ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﺷﻪﺧﺴﻰ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﻨﻰ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺋﺎﻳﺮﯨﺶ ؛
6. ﺟﯩﻨﺴﻰ ﭘﻪﺭﻗﯩﺘﯩﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺟﻪﻟﭗ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﯘﺭﯗﻧﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ؛
7. ﺳﯚﺯﻟﯩﮕﻪﻧﺪﻩ ﺗﯩﻠﻰ ﮔﯜﺯﻩﻝ ﺋﻪﺩﻩﺑﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺩﯦﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ؛
8. ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﺘﻪ ﮔﻮﺭﻭﮬﯟﺍﺯﻟﯩﻖ ﮬﻪﺭﻛﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺗﯘﺭﯗﺵ ؛
9. ﺋﯩﺠﺘﯩﺌﺎﺋﻰ ﺋﺎﻻﻗﻪ ، ﺯﯨﻴﺎﭘﻪﺕ ، ﺗﻮﻱ ﺗﯚﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩﻩ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺗﻪﻣﻜﯩﻦ ﺗﯘﺗﯘﺵ ، ﻗﺎﺋﯩﺪﻩ ﻳﯘﺳﯘﻧﻠﯘﻕ ﺑﯘﻟﯘﺵ ، ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ﻣﺎﺱ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﻮﺭﯗﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﺶ ؛
10 . ﺋﯧﺴﯩﯖﯩﺰﺩﻩ ﺑﻮﻟﺴﯘﻧﻜﻰ ﺳﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﻖ ﺳﺎﻻﮬﯩﻴﺘﯩﯖﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﺩﻩ ﻳﯜﻛﺴﻪﻙ ﺑﯩﺮ ﻏﺎﻳﻪ ﺗﯩﻜﻠﻪﯓ ، ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺳﯩﺰ ﻧﻮﻗﯘﻝ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻛﯩﺸﯩﻼ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺟﻪﻣﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﻳﺎﺷﺎﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩﻩﻡ ؛

JiNaYetQi يوللانغان ۋاقتى 2006-6-29 23:03:23

ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﺋﻪﯓ ﺯﻭﺭ ﺋﺎﻟﻘﯩﺸﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﺘﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻮﺭﯗﻥ_ﺋﻮﭼﺎﻕ ﺑﯧﺸﻰ.

nankipi يوللانغان ۋاقتى 2006-6-29 23:37:23

ﮬﺎ ﮬﺎ ﮬﺎ،.. ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﯩﻨﯩﯔ ﺋﻨﻜﺎﺳﻰ ﻳﺎﺭﺍﻳﺪﯗ!

dolanlik يوللانغان ۋاقتى 2006-6-30 04:43:13

ﺑﯘﻧﻰ ﺧﺎﻧﯩﻢ - ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻳﺎﺧﺸﯩﺮﺍﻕ ﺋﯘﻗﯘﭖ ﭼﯩﻘﺴﺎ ﺑﻮﻟﻐﯘﺩﻩﻙ .

mayhana يوللانغان ۋاقتى 2006-6-30 08:53:32

ﻣﻪﻥ 2-ﻗﻪﯞﻩﺗﺘﯩﻜﻰ ﻳﻮﻟﺪﺍﺷﻨﯩﯔ ﭘﯩﻜﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﯘﺷﯘﻟﯩﻤﻪﻥ!

saray يوللانغان ۋاقتى 2006-6-30 11:23:58

ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻨﻜﺎﺳﻼﺭﻛﻪﻥ.

boytakyigit يوللانغان ۋاقتى 2006-6-30 21:05:02

ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﻘﯩﺸﻘﺎ ﯸﺮﯨﺸﺘﯜﺭﺩﯨﻐﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﺭﺩﯗﺭ .

ozhal يوللانغان ۋاقتى 2006-7-6 01:09:59

ﺋﺎﺷﺨﺎﻧﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻤﺎﻱ ﺗﻪﺭﻟﻪﭖ ﺋﯩﺸﻠﻪﺵ ﺋﻪﺭﻛﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﯓ ﮬﺎﺭﺩﯗﻏﯩﻨﻰ ﭼﯩﻘﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺶ. ﻟﯩﻜﯩﻦ ﻗﻮﻟﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﻣﻰ ﻳﻮﻗﯩﺪﯨﻦ ﺧﯘﺩﺍﻳﯩﻢ ﺳﺎﻗﻠﺴﯘﻥ . ﺧﻮﺷﻨﺎﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﻰ ﺩﻩﻳﻤﻪﻥ .

北京女生 يوللانغان ۋاقتى 2006-7-6 10:29:16

ﺑﻮﻳﺘﺎﻕ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺩﻩﻳﺪﯗ.

jade يوللانغان ۋاقتى 2006-7-10 16:33:32

ﮬﺎﮬﺎﮬﺎﮬﺎ،،،ﺋﻮﭼﺎﻕ ﺑﯧﺸﻰ؟؟!!~~~
ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ  ﺋﺎﺷﯘ  ﺋﻮﭼﺎﻕ  ﺑﯧﺸﯩﺪﺍ  ﻛﻮﻳﯜﭖ  ﭘﯩﺸﯩﭗ  ﺋﯚﺯﻯ  ﺋﯜﭼﯜﻥ  ﺟﺎﻥ  ﺩﯨﻠﻰ  ﺑﯩﻠﻪﻥ  ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ  ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ  ﺋﺎﺷﯘ  ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ  ﻗﻪﺩﺭﯨﻨﻰ  ﺑﯩﻠﺴﻪ  ﺑﻮﻟﯩﺪﯗﺩﻩ!!!

matu يوللانغان ۋاقتى 2006-7-12 17:56:30

ﺑﯩﯖﺴﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺋﺎﻟﻘﯩﺸﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻪﻟﻪﻳﺪﯗ.

qiqek يوللانغان ۋاقتى 2006-7-12 18:06:03

ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﯟﯨﻠﯩﺸﻰ ﺯﯙﺭﯛﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﻪﺯﻣﯘﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ.ﺋﻪﺟﺮﯨﯖﯩﺰﮔﻪ ﻛﯚﭖ ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ! ﺑﯘﻧﻰ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰ ﻳﺎﺯﺩﯨﯖﯩﺰﻣﯘ ﻳﺎﻛﻰ ﻣﺎﺗﯩﺮﻳﺎﻟﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﺪﯨﯖﯩﺰﻣﯘ؟

aktilak102 يوللانغان ۋاقتى 2006-7-15 22:17:45

ﺋﯘﭼﺎﻕ ﺑﯩﺸﻰ  !  ﺗﺎﺯﯨﻤﯘ  ﺋﯘﺑﺪﺍﻥ  ﭘﯩﻜﯩﺮ  ﺑﯘﻟﯘﭘﺘﯘ !

zilwa يوللانغان ۋاقتى 2006-7-16 19:00:36

ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﭼﺎﻗﭽﺎﻗﻘﺎ ﺋﺎﻣﺮﺍﻕ ﺋﯩﻜﻪﻥ ، ﻗﯩﺰﻻﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﺎﺯﻣﯩﻼﺭﻏﺎ .ﺋﻪﺳﺘﺎﻳﯩﺪﯨﻞ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ ،ﺷﯘﯕﺎ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯖﻤﯘ ﺳﻪﻣﯩﻤﻰ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﯖﻼﺭﻧﻰ،ﺋﻪﺳﺘﺎﻳﯩﺪﯨﻞ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﻘﺸﯩﯖﻼﺭﻧﻰ  ﺋﯜﻣﯜﺕ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ .

yultuz20 يوللانغان ۋاقتى 2006-12-11 10:00:59

ﺳﯩﺰﭼﻪ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﻮﭼﺎﻕ ﺑﯧﺸﯩﺪﯨﻼ ﻳﺎﺷﺎﭖ ﺋﯚﺗﯘﭖ ﻛﻪﺗﺴﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻧﺪﻩ.....
ﻣﻪﻥ ﻗﺎﺭﺷﻰ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﻛﯚﭘﻠﻪﭖ ﺑﯩﻠﯩﻢ ﺋﯩﮕﻪﻟﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ....
ﭼﯘﻧﻜﻰ ﺋﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻣﯘﮬﯩﻢ......

Estami يوللانغان ۋاقتى 2006-12-19 12:24:17

yultuz20 ﺗﻮﻏﺮﺍ ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﺪﯨﯖﯩﺰ . ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﻮﭼﺎﻕ ﺑﯧﺸﯩﻤﯘ ﻣﯘﮬﯩﻢ
بەت: [1]
: ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﻘﯩﺸﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﺘﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ 10 ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﻗﺎﺋﯩ