suzuk02 يوللانغان ۋاقتى 2006-6-29 21:51:51

ﻧﯩﻜﺎﮬﻨﻰ ﻳﺎﺭ ﻟﯧﯟﯨﮕﻪ ﺋﯩﺘﺘﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ 10 ﺧﻪﺗﻪﺭﻟ

ﻧﯩﻜﺎﮬﻨﻰ ﻳﺎﺭ ﻟﯧﯟﯨﮕﻪ ﺋﯩﺘﺘﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ 10 ﺧﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻚ ﻗﯩﻠﻤﯩﺶ

1. ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺳﯜﭘﯩﺘﯩﯖﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘﺵ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻧﯩﻜﺎﮬﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﻪﺧﯩﺘﻠﯩﻚ ﯞﻩ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﻠﯩﻚ ﺑﯘﻟﯘﺷﯩﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼﭖ ﻗﺎﻻﻻﻳﻤﻪﻥ ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ﺧﺎﺗﺎﻻﺷﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺴﯩﺰ .
ﺳﯩﺰﻧﯩﯖﭽﻪ ﮬﯩﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻖ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﻣﯩﺴﻪﻣﻼ ،ﺋﯧﺮﯨﻢ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻼﻣﺴﯩﺰ ؟ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ! ﮬﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺟﻪﻣﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﺪﻩ ، ﺋﻪﯓ ﺟﻪﻟﯩﭙﻜﺎﺭ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ، ﭼﻮﯓ ﺋﯩﺶ ﺗﻪﯞﺭﯨﺘﻪﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﺩﯗﺭ . ﮬﯧﭽﻜﯩﻤﻤﯘ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺧﺎﺱ ﻣﯩﺠﻪﺯ - ﺧﺎﺭﻩﻛﺘﯩﺮﮔﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ، ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ﻧﯩﻤﻪ ﺩﯦﺴﻪ ﮬﻪﺋﻪ ﺩﻩﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ، ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﻘﯩﻞ ﻛﯚﺯ ﻗﺎﺭﯨﺸﻰ ﻳﻮﻕ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﻣﻪﻳﺪﯗ . ﺋﯧﺴﯩﯖﯩﺰﺩﻩ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ ﺗﯩﻠﯟﯦﺰﯨﻴﻪ ﺗﯩﻴﺎﺗﯩﺮﻟﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺭﺍﻡ ﻗﯩﻠﯟﺍﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﻛﯚﭘﯩﻨﭽﻪ ﺟﯘﺷﻘﯘﻥ ، ﻛﯚﺗﯩﺮﻩﯕﮕﯜ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﺩﯗﺭ .
2. ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯧﺮﯨﯖﯩﺰ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻘﯩﻴﻪﺕ ﻗﺎﺯﺍﻧﻐﯘﭼﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﻪﻟﻪﻳﻠﯩﻚ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺗﻪﺑﺮﯨﻜﻠﻪﻳﻤﻪﻥ ، ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻟﻪﺷﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﯩﯖﯩﺰ ﺋﯘﻧﻰ ﺗﻪﺩﺭﯨﺠﻰ ﺳﯩﺰﺩﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻗﻼﺷﺘﯘﺭﯞﯦﺘﯩﺪﯗ .
ﺋﯧﺮﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻘﯩﻴﻪﺕ ﻗﺎﺯﯨﻨﯩﺸﯩﺪﺍ ﺳﯩﺰﻧﯩﯖﻤﯘ ﺗﯚﮬﭙﯩﯖﯩﺰ ﺑﺎﺭ ، ﮬﺎﺯﯨﺮ < ﺋﻪﺭ ﺳﯩﺮﺗﺘﺎ ، ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺋﯚﻳﺪﻩ > ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩﻩﯞﺭ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪﻩﻙ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ، ﺳﯩﺰﻧﯩﯖﭽﻪ ﺋﯚﻱ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻧﻰ ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ﺋﯘﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯜﺗﺴﯩﯖﯩﺰﻻ ﺋﯩﺶ ﭘﯜﺗﻪﻣﺪﯗ ؟ ﻛﯚﭖ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺋﯧﺮﯨﻢ ﺳﯩﺮﺗﺘﺎ ﻛﯚﺯﮔﻪ ﻛﯚﺭﯛﻧﺴﯩﻼ ﺑﻮﻟﺪﻯ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﭼﻘﺎ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺗﯚﯞﻩﻥ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺋﺎﻟﻐﺎ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻟﻪﺷﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﻤﺎﻳﺪﯗ . ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪﻩ ﺋﯧﺮﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﯞﻩ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ  ﺗﻪﺩﺭﯨﺠﻰ ﻛﯚﺯﮔﻪ ﻛﯚﺭﯛﻧﯩﺪﯗ ، ﻧﻪﺯﻩﺭ ﺩﺍﺋﯩﺮﺳﻰ ﻛﯧﯖﯩﻴﯩﺪﯗ ، ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺳﯩﺰ ﺋﺎﻟﻠﯩﻘﺎﭼﺎﻥ ﺳﻪﭘﺘﯩﻦ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺴﯩﺰﺩﻩ ﺋﯧﺮﯨﯖﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺭﻟﯩﻘﯩﯖﯩﺰ ﻳﯩﺮﺍﻗﻼﭖ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ .
3. ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺋﯩﻠﻠﯩﻖ ﺩﯦﯖﯩﺰ ﻗﻮﻟﺘﯘﻗﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ . ﺋﯧﺮﯨﯖﯩﺰﻣﯘ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﻳﺎﺭﺩﻩﻣﮕﻪ ﻣﯘﮬﺘﺎﺝ ، ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﺘﺎ ﺋﻪﺭﻛﻪ ﺧﯘﻳﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺗﺎﺷﻠﯩﻴﺎﻟﻤﯩﺴﯩﯖﯩﺰ ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﻠﯩﻘﺎﭼﺎﻥ ﺳﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺭﺍﯕﻠﯩﺸﯩﭗ ﺑﺎﻗﻘﯘﺳﻰ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ . ( ﺳﯩﺰﻧﯩﯖﭽﻪ ﺋﻪﺭ ﻛﯩﺸﻰ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﺋﯧﮕﯩﻠﻤﻪﺱ ﺩﻩﺭﻩﺥ ، ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺳﯘ ﻗﯘﻳﯘﭖ ﺗﯜﯞﯨﺪﯨﻜﻰ ﺗﻮﭘﯩﺴﯩﻨﻰ ﻳﯘﻣﺸﺎﺗﻤﯩﺴﯩﯖﯩﺰﻣﯘ ﺑﻮﻻﻣﺪﯗ ؟ )
4. ﺳﯩﺰﻧﯩﯖﭽﻪ ﺋﯧﺮﯨﯖﯩﺰ ﻏﻪﺭﻩﺯ ﺋﯘﻗﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻟﯩﻤﯘ ؟ ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻠﯩﻖ ﻛﯩﺒﯩﺮﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ﻳﯘﻏﯘﺷﺘﯘﺭﯨﺸﯩﯖﯩﺰ ﻻﺯﯨﻢ ،
5. ﺋﻪﯓ ﺋﻪﺧﻤﯩﻘﺎﻧﻪ ﻗﯩﻠﯩﻖ : ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺋﯩﺰﮬﺎﺭ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ .ﻧﺎﯞﺍﺩﺍ ﺳﯩﺰ ﮬﻪ ﺩﯦﺴﯩﻼ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻨﻰ ﺋﯘﻧﻰ ﺟﺎﺯﺍﻻﺷﻨﯩﯔ ﯞﺍﺳﺘﯩﺴﻰ ﻗﯩﻠﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﺘﺎ ﺳﯩﺰ ﺋﯚﺯ ﺑﻪﺧﺘﯩﯖﯩﺰﮔﻪ ﺋﯩﻜﻪﻙ ﺳﯧﻠﯩﺶ ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﯩﻐﺎ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﭘﺴﯩﺰ ، ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﯧﺮﯨﯖﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﯜﺳﺘﯜﻧﻠﯜﻛﻜﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﻪﻟﻤﻪﻱ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﮬﺪﯨﺖ ﺳﺎﻟﺴﺎﻡ ﺋﯘﻧﻰ ﺗﯩﺰ ﭘﯜﻛﯩﺪﯗ ﺩﻩﻣﺴﯩﺰ ... ؟؟؟؟ ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻣﯘﺷﯘ ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ﺋﯧﺮﯨﯖﯩﺰﺩﯨﻦ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﺸﯩﻨﻰ ﻛﯜﺗﻤﯩﺴﯩﯖﯩﺰﻣﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺋﯘ ﺳﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺶ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ......
6. ﮬﻪﺭ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺋﯧﺮﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﮬﻪﺭﻛﯩﺘﯩﻨﻰ ﺳﯜﺭﯛﺷﺘﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﮔﯘﻣﺎﻧﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﺧﻤﯩﻘﺎﻧﻪ ﺧﯩﻴﺎﻟﺪﯨﻦ ﯞﺍﺯ ﻛﯧﭽﯩﯔ . ﺳﯩﺰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﮔﻪ ﺋﯩﺸﻪﻧﭻ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻼ ﺋﯧﺮﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﺨﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﺗﻮﻻ ﺗﯩﻠﻔﯘﻥ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ، ﻗﻮﻝ ﺗﯩﻠﻔﯘﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﻧﯘﻣﯘﺭﻻﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛﺷﻜﻪ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻛﻪﭺ ﻗﺎﻳﺘﯩﺶ ﺳﻪﯞﻩﺑﯩﻨﻰ ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﻱ ﺳﻮﺭﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﺎﻣﺎﻧﺪﯨﺮﻭﭘﻜﯩﻐﺎ ﻛﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺳﯜﺭﯛﺷﺘﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ، ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﺪﯨﺸﯩﻐﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺋﯧﻐﯩﺰ ﺳﯚﺯﯨﮕﯩﻤﯘ ﻛﯜﻧﺪﻩﺷﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ، ﺋﯧﺮﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺑﻪﻛﺮﻩﻙ ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﯩﺴﯩﺰﺩﻩ ﺋﻪﻣﯩﻠﻴﻪﺗﺘﻪ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺭﻭﮬﻰ ﺑﯧﺴﯩﻤﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﺷﯘﺭﯞﺍﻟﯩﺴﯩﺰ .
7. ﺋﯧﺮﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﯚﺯﯨﭽﯩﻼ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯜﻧﯜﭖ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻳﺴﯩﺰ- ﻳﯘ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﯞﻩ ﺩﻭﺳﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﮬﯚﺭﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺴﯩﺰ .
< ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﻨﻰ ﺳﯧﻐﯩﻨﺴﺎﯓ ، ﺋﯩﺘﯩﻐﺎ ﺳﯚﯕﻪﻙ ﺑﻪﺭ > ﺩﯨﮕﻪﻧﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻧﻤﯩﺪﯨﯖﯩﺰ ؟ ﺋﯧﺮﯨﻨﯩﯔ ﺳﻮﺳﻠﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺳﻮﻏﯘﻕ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ، ﮬﻪ ﺩﯦﺴﯩﻼ ﺋﯧﺮﯨﺪﯨﻦ ﻗﯘﺳﯘﺭ ﺋﯩﺰﺩﻩﭖ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺑﺮﻭﻳﯩﻨﻰ ﺗﯚﻛﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺶ ﮬﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﺋﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺶ ﺋﻪﻣﻪﺱ .
8. ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺭﯨﻐﯘﻻﺭﭼﻪ ﺑﻪﺳﻠﯩﺸﯩﭗ ،ﺋﯧﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﻮﻳﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻨﻰ ﻛﯜﻟﻜﯩﻠﯩﻚ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻣﺴﯩﺰ ؟ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻗﻘﺎ ﻗﻪﻳﺴﻪﺭ ﻛﯚﺭﯛﻧﺴﯩﻤﯘ ،ﻛﯚﯕﻠﯩﺪﻩ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸﯩﮕﻪ ، ﻣﯘﺋﻪﻳﻴﻪﻧﻠﻪﺷﺘﯜﺭﯛﺷﯩﮕﻪ ﻣﯘﮬﺘﺎﺝ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ، ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻛﯚﺯ ﻗﺎﺭﺍﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯧﺮﯨﯖﯩﺰﮔﻪ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﻪﯓ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯘﺳﯘﻟﺪﯗﺭ .
9. ﮬﻪ ﺩﯦﺴﯩﻼ ﻧﯩﻜﺎﮬﻨﻰ ﺑﺎﮬﺎﻧﻪ ﻗﯩﻠﯟﺍﻟﻤﺎﯓ .
ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﺗﺎﺷﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺸﯩﯖﯩﺰ ﺋﯘﻧﻰ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﮬﻪﯞﻩﺱ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ . ﺭﻩﺗﻠﯩﻚ ﻛﯩﻴﯩﻨﯩﭗ ﻳﺒﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺳﻮﺭﯗﻧﺪﺍ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﻖ ﺳﯧﮭﺮﻯ ﻛﯜﭼﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ، ﺋﯚﻱ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻜﯩﻦ ﺋﯧﺮﯨﻤﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﻢ ﺯﻩﻥ ﻗﻮﻳﺎﺗﺘﻰ ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻼﭖ ﺋﯧﺮﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺳﺎﯕﮕﯘﻝ - ﺳﯘﯕﮕﯘﻝ ﻣﯧﯖﯩﭗ ﻳﯜﺭﯛﭖ ﺋﯧﺮﯨﯖﯩﺰﺩﯨﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﻧﯩﻤﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯜﺗﻤﻪﻛﭽﻰ ؟ ﺳﯩﺰ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯚﻳﻼﺭﺩﻩ ﻳﺎﺳﯩﻨﯩﺸﻘﺎ ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﻪﺕ ﺑﻪﺭﻣﻪﻱ ﺗﺎﻻ ﺗﯜﺯﺩﻩ ﻳﺎﺳﯩﻨﯩﭗ ﻳﯜﺭﺳﯩﯖﯩﺰ .....ﺋﻪﻣﯩﻠﻴﻪﺗﺘﻪ ﺳﯩﺰ ﻛﻮﭼﯩﻼﺭﺩﺍ ﻣﻪﻳﻠﻰ ﺳﯩﺰ ﭘﻪﺭﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﻯ ﺑﻮﻟﯘﯓ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﯩﻤﻪ ﻛﺎﺭﻯ ؟ ﺋﻪﯓ ﻣﯘﮬﯩﻤﻰ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺋﯧﺮﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﯘﮬﺎﺑﺒﯩﺘﻰ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ ..... ﻣﯘﺷﯘ ﺳﻪﯞﻩﺑﻠﻪﺭ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ ﺋﯧﺮﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﻧﻪﺯﯨﺮﻯ ﺳﯩﺮﺗﻘﺎ ﭼﯜﺷﺴﻪ ، ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﮬﻪﻳﺮﺍﻥ ﻗﯧﻠﯩﭗ ﻛﯩﻤﻠﻪﺭﺩﯨﻨﺪﯗﺭ ﺋﺎﻏﺮﯨﻨﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ - ﺩﻩ !
10 . ﺑﺎﻟﯩﻐﺎ ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ ﻗﺎﺭﯨﺴﺎﻣﻼ ﯞﻩﺯﯨﭙﻪﻡ ﺋﯘﺭﯗﻧﺪﯨﻠﯩﺪﯗ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﺍﺵ .
ﺑﺎﻟﯩﻨﻰ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻨﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻗﯩﺴﯩﻤﻰ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﺍﭖ ، ﺋﻪﺱ ﻳﺎﺩﯨﻨﻰ ﺑﺎﻟﯩﻐﯩﻼ ﺑﯧﻐﯩﺸﻼﭖ ، ﺋﯧﺮﯨﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﻜﻪ ﺳﻪﻝ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻧﯩﻜﺎﮬ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﯩﻨﻰ < ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ > ﺋﻪﻣﻪﺱ ، ﺋﻪﻛﯩﺴﭽﻪ ﭘﻪﺭﺯﻩﻧﺖ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻠﻪﺵ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﯧﺮﯨﯖﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﮬﯩﺴﯩﻴﺎﺕ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘﺭﯗﺵ ﺋﺎﺯﯨﻴﯩﭙﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎﻱ ، ﮬﺎﻣﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯘ ﺳﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﻱ ﺗﯘﺗﯘﭖ ﺑﺎﻟﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬﯩﭽﻨﻪﺭﺳﯩﮕﻪ ﺋﯩﺮﯨﺸﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺗﯘﻧﯘﭖ ﻳﯩﺘﯩﺪﯗ ......... .

RUSLAN@ يوللانغان ۋاقتى 2006-6-30 08:19:13

ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻤﻐﺎ ﺗﺎﺯﺍ ﺋﯜﻧﻠﯜﻙ ﺋﺎﯞﺍﺯﺩﺍ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﺑﻪﺭﻣﯩﺴﻪﻡ ﺑﯘﻧﻰ....

mayhana يوللانغان ۋاقتى 2006-6-30 08:48:19

ﻣﻪﻥ ﻛﯩﻤﮕﯩﻤﯘ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﻗﯘﻳﺎﺭﻣﻪﻥ ﺑﯘﻧﻰ

saray يوللانغان ۋاقتى 2006-6-30 11:22:28

ﻣﻪﻥ  ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﺎﺯﯨﺮﭼﻪ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﺍﺗﺴﯩﺰﻛﻪﻥ .

boytakyigit يوللانغان ۋاقتى 2006-7-1 16:36:19

ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ﺗﺎﺯﺍ ﺧﯘﺷﺎﻗﻤﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ ﺑﯘ ﺳﻮﺯﻟﻪﺭ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﺑﻪﺭﺳﻪﻡ ﺭﻩﻧﺠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ ﺑﻪﺯﯨﻠﻪﺭ.

dil202 يوللانغان ۋاقتى 2006-9-21 20:39:32

ﻣﯧﻨﯩﯖﭽﯩﻤﯘﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﭼﻮﻗﯘﻡ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﮬﻪﺭﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﻠﻪﭖ ﺗﯘﺭﺳﯩﻜﻪﻥ ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻼﻳﻤﻪﻥ. ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺳﻪﯞﻩﭘﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﻤﯩﺴﺎﻗﻤﯘ، ﭘﻪﺭﺯﻩﻧﺖ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﻠﻪﺷﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼﺷﻤﯩﺴﺎﻕ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ-ﺩﻩ.
ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺭﻩﺗﻠﯩﻚ ﺗﯜﺯﻩﺷﺘﯜﺭﯛﭖ ، ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﯩﻤﻰ ،ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯘﻕ ﮔﻪﭖ-ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﻗﺎﻳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯜﺭﮔﻪﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ﺗﯘﺭﻣﺎﻕ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯖﻤﯘ ﺩﯨﻘﻘﯩﺘﯩﻨﻰ ﻗﻮﺯﻏﺎﻳﺪﯗﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ!

kizil-gul يوللانغان ۋاقتى 2006-9-21 20:49:18

ﮬﺎﺯﯨﺮﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﻛﯚﭘﺮﻩﻙ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﻗﻮﻳﺴﺎﻡ ﺑﻮﻟﻐﯘﺩﻩﻙ .

swan يوللانغان ۋاقتى 2006-10-29 20:23:19

ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ

kerendax يوللانغان ۋاقتى 2006-11-18 22:27:01

ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺳﯩﺮﯨﺘﻼﺭﺩﺍ ﭘﺎﺭﻗﯩﺮﺍﭖ ﻳﯘﺭﮔﻪﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﻱ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﮬﺎﻟﯩﻐﺎ ﯞﺍﻱ ﺩﯨﮕﯩﻢ ﻛﯩﻠﯩﺪﯗ
بەت: [1]
: ﻧﯩﻜﺎﮬﻨﻰ ﻳﺎﺭ ﻟﯧﯟﯨﮕﻪ ﺋﯩﺘﺘﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ 10 ﺧﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻚ ﻗﯩﻠ