boytakyigit يوللانغان ۋاقتى 2006-6-27 22:46:17

ﺗﯩﭙﯩﯖﻼﺭﭼﯘ ﺋﯘ ﻧﯩﻤﻪ ؟

1.
ﺋﺎﻕ ﻛﯩﻤﻪ ﺋﺎﭘﭙﺎﻕ ﻛﯩﻤﻪ ،
ﺳﯘﺩﺍ ﺋﯜﺯﻩﺭ ﺑﯘﻛﯩﻤﻪ .
ﺳﯧﺮﯨﻖ ﺗﯘﻣﺸﯘﻕ ﻛﻪﯓ ﺗﺎﭘﺎﻥ ،
ﺗﯧﭙﯩﯖﻼﺭﭼﯘ ﺋﯘ ﻧﯩﻤﻪ ؟

2.
ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﻤﯩﺮ،
ﺗﯜﯕﻠﯩﻜﻰ ﻣﯩﭽﯩﺮ- ﻣﯩﭽﯩﺮ.
ﺋﺎﻳﯩﻘﯩﺪﺍ ﮔﯜﻝ ﺋﯧﭽﯩﻠﯘﺭ ،
ﺑﯧﺸﻰ ﺷﻮﺭﺗﺎﯕﻠﯩﻖ ﺋﯩﺪﯨﺮ .

3
ﺷﻪﻛﻠﻰ ﮬﻪﺭﺧﯩﻞ ، ﭼﯩﺸﻰ ﻛﯚﭖ ،
ﻳﺎﻏﺎﭺ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺸﺸﻰ ﻛﯚﭖ .
ﺗﯧﭙﯩﯖﻼﺭﭼﯘ ﺋﯘﻧﯩﻤﻪ  ؟
ﺋﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﻛﯚﭖ .

4.
ﺗﯚﺕ ﺋﺎﻳﺎﻗﻠﯩﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ،
ﺟﺎﻧﺴﯩﺰ ﭘﺎﻛﺎﺭ ﭼﯩﯔ ﻧﻪﺭﺳﻪ .
ﭘﯘﺗﻰ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻣﺎﯕﻤﺎﻳﺪﯗ ،
ﺋﯚﺭﻩ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺗﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ

kutkuzguqi يوللانغان ۋاقتى 2006-6-27 23:19:18

1.ﺋﯚﺭﺩﻩﻙ ﻳﺎﻛﻰ ﻏﺎﺯ
2.
3.ﻳﺎﻏﺎﭺ ﻛﯧﺴﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﮬﻪﺭﻩ
4.ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﯗﻕ

nankipi يوللانغان ۋاقتى 2006-6-28 01:49:26

ﺷﻪﺭﯨﻤﻨﻰ ﺑﻪﺩﯨﻢ!

RUSLAN@ يوللانغان ۋاقتى 2006-6-28 07:41:03

2-ﺳﻰ ﻧﯩﻤﻪ ﺑﻮﻟﻐﯩﻴﺘﻰ؟

dilziba429 يوللانغان ۋاقتى 2006-6-28 08:16:34

2. ﻛﺎﺭﯨﺰ

mexel يوللانغان ۋاقتى 2006-6-28 10:51:02

ﺋﯚﺭﺩﻩﻙ، ﺗﺎﻍ، ﮬﻪﺭﻩ، ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﯗﻕ.

Qismet يوللانغان ۋاقتى 2006-6-28 11:15:06

ﺗﯧﭙﯩﯖﻼﺭﭼﯘ، ﺋﯘ ﻧﯧﻤﻪ؟
- ﺋﺎﺭﻣﺎﻥ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﻗﯘﯞﯞﻩﺕ ﺗﺎﻟﻘﯩﻨﻰ ...

suzuk02 يوللانغان ۋاقتى 2006-6-28 11:31:21

saray يوللانغان ۋاقتى 2006-6-28 20:22:06

ﺧﻮﺗﯘﻥ

单鹰 يوللانغان ۋاقتى 2006-7-21 22:27:53

1. ﺋﯚﺭﺩﻩﻙ
2. ﺋﯜﺯﯛﻡ ﺑﺎﺭﯨﯖﻰ
3.ﻳﺎﻏﺎﭺ ﻛﯩﺴﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﮬﻪﺭﻩ
4.ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﯗﻕ

akbar000 يوللانغان ۋاقتى 2006-7-22 11:08:34

ﺳﺎﺭﺍﻱ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻢ -ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﺎ  ﺳﯩﺰﮔﻪ ﻣﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﯧﭙﯩﺸﻤﺎﻕ ﺩﻩﭖ  ﺑﺎﻗﺎﻱ :  ﺗﺎﭘﺎﻻﻣﺴﯩﺰ ؟
     ﻳﻮﻝ  ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎﻱ ﺗﻪﻣﺘﯩﺮﻩﭖ ،
     ﺋﯚﻱ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎﻱ ﺗﻪﻣﺘﯩﺮﻩﭖ .
     ﺑﺎﻻ-ﭼﺎﻗﯩﺴﻰ ﺋﻪﺳﺘﻪ ﻳﻮﻕ.
     ﺧﻮﺗﯘﻥ ﻳﯜﺭﻩﺭ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮﻩﭖ .
         ﺋﯘ    ﻧﯩﻤﻪ ؟

saray يوللانغان ۋاقتى 2006-7-22 11:11:06

ﺧﻮﺗﯘﻥ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺧﻮﺗﯘﻥ

SABIY يوللانغان ۋاقتى 2006-7-22 12:30:57

ﺋﺎﻕ ﺑﯚﺭﻩ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ،ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯧﻴﯩﺘﻘﯩﻨﯩﯖﯩﺰ -ﻣﻪﺳﯩﺖ.
بەت: [1]
: ﺗﯩﭙﯩﯖﻼﺭﭼﯘ ﺋﯘ ﻧﯩﻤﻪ ؟