adip يوللانغان ۋاقتى 2006-6-22 23:21:08

(erturk) ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺗﯩﻤﯩﺰ ﯞﻩ ﻳﺎﺷﻼﺭ

ﻳﻮﻟﻠﯩﻐﯘﭼﻰ:erturk
ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﻩﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﭘﯧﺸﻘﻪﺩﻩﻡ ﺋﻪﺩﯨﺒﻠﻪﺭ ﺋﯜﻣﯩﺪﻧﻰ ﻳﺎﺷﻼﺭﻏﺎ ﺑﺎﻏﻠﯩﻐﺎﻧﯩﺪﻯ. ﺯﻭﺭﺩﯗﻥ ﺳﺎﺑﯩﺮ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﯨﻲ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﺘﯧﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﻟﯧﻜﺴﯩﻴﺴﯩﺪﻩ ﺋﯘﺳﻠﯘﺏ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﮔﻪﭖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ: ﺋﻪﺧﺘﻪﻡ ﺋﯚﻣﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯘﺳﻠﯘﺑﻰ ﺑﺎﺭ، ﺩﻩﭖ ﻛﯧﻠﯩﭗ، ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺋﯘﺳﻠﯘﺑﯘﻡ ﺗﯧﺨﻰ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﯩﻨﯩﭗ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﺪﻯ ﺩﯦﮕﻪﻧﯩﺪﻯ. ﺑﯩﺰ ﻫﻪﻳﺮﺍﻥ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﯩﺪﯗﻕ، ﺑﯘ ﻛﯩﺸﻰ ﺳﺎﺧﺘﺎ ﻛﻪﻣﺘﻪﺭﻟﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﺎﻣﺪﯗ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺩﻩﭖ ﮔﯘﻣﺎﻧﻠﯩﻨﯩﭙﻤﯘ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﯩﺪﯗﻕ. ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﻮﻳﻠﺴﺎﻕ، ﺑﯘ ﺋﻪﺩﯨﭙﻨﯩﯔ ﻳﺎﺷﻼﺭﻏﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﯩﻨﻰ ﺋﯩﻜﻪﻥ. "ﺗﺎﺭﯨﻢ"ﺟﯘﺭﻧﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﭘﯧﺸﻘﻪﺩﻩﻣﻠﻪﺭ ﺋﻪﺧﺘﻪﻡ ﺋﯚﻣﻪﺭﻧﻰ ﺑﻪﻙ ﻳﯚﻟﻪﭘﺘﻜﻪﻥ. ﺑﯘ ﻫﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﯩﻨﯩﺸﻜﻪ ﻻﻳﯩﻖ ﺭﻭﻫ.
ﻣﯘﻫﻪﻣﻤﻪﺩ ﺑﺎﻏﺮﺍﺵ 80-ﻳﯩﻠﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ 90-ﻳﯩﻠﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﺪﺍ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﺰﯨﻢ ﺋﯘﺳﻠﯘﺑﯩﺪﺍ ﻫﯧﻜﺎﻳﻪ-ﭘﻮﯞﯦﺴﺘﻼﺭﻧﻰ ﻳﯧﺰﯨﭗ، ﺷﻮﭘﯘﺭ، ﺑﻮﯞﺍﻱ، ﻗﯘﻣﻠﯘﻕ..ﺋﻪﭘﺴﺎﻧﻪ...ﻫﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻻﻱ ﺗﻮﻗﯘﻟﻤﺎ ﯞﻩ ﺳﯧﻬﺮﯨﻲ ﯞﻩﻗﻪﻟﻪﺭﻧﻰ ﻳﯧﺰﯨﭗ، ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺧﻪﻟﻘﻘﻪ ﺗﻪﻗﺪﯨﻢ ﺋﻪﺗﺘﻰ، ﺋﯘﻧﯩﯔ "ﻛﻪﻟﻜﯜﻥ"ﺩﯦﮕﻪﻥ ﭘﻮﯞﯦﺴﺘﻰ ﺋﻪﯓ ﻣﯘﯞﻩﭘﭙﻪﻗﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﯩﺪﻯ. ﺑﯘﻧﻰ "ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﻳﺎﺷﻠﯩﺮﻯ،ﺟﯘﺭﻧﯩﻠﻰ ﺑﺎﺳﻘﺎﻥ، ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ﻣﺎﻣﯘﺕ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺟﯘﺭﻧﯩﻠﯩﺪﺍ ﭘﻮﯞﯦﺴﺖ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺯﺍﺩﯨﻼ ﺑﻪﺭﻣﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﯞﺍﻟﺪﻯ. ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﭽﻪ ﻫﻪﺟﻤﻰ ﻛﯚﭖ، ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻻﻱ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯧﺴﯩﭗ ﺟﯘﺭﻧﺎﻝ ﺑﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﺴﺮﺍﭖ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻪ، ﺑﯩﺮ-ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﯧﻐﯩﺰ ﺋﻪﻗﻠﯩﻴﻪ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﺑﻪﺭﺳﻪ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﻧﯜﻣﻰ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﭼﻮﯓ ﺑﻮﻟﻐﯩﺪﻩﻙ، ﻫﻪﺗﺘﺎ ﻣﻪﺷﻬﯘﺭ ﻫﯧﻜﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﺳﯚﺯ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺋﻪﯞﻻﺩ ﻗﻪﻟﺒﯩﺪﻩ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﯩﺪﻩﻙ. ﻫﺎﺯﯨﺮ ﻗﺎﺭﯨﺴﯩﯖﯩﺰ، "ﺷﯩﻨﺠﺎﯓ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﯩﺘﻰ"ﺟﯘﺭﻧﯩﻠﻰ ﻣﯘﺗﻪﭘﭙﻪﻛﻜﯘﺭﻻﺭ ﺳﻪﻫﻨﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ، ﺭﺍﺳﺖ ﺋﯩﺸﻼﺭ، ﺭﺍﺳﺖ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭ ﺗﺎﻏﺎﺭﺩﯨﻦ ﺗﯧﺸﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺑﯩﮕﯩﺰﺩﻩﻙ ﺑﯩﺮ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﭖ، ﺑﯩﺮ ﻳﻮﻗﺎﭖ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ، ﺋﻪﻗﻠﯩﻴﻪ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭ ﻣﺎﺭﺟﺎﻧﺪﻩﻙ ﺗﯚﻛﯜﻟﯜﭖ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ، ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯧﺴﯩﯖﯩﺰﺩﻩ ﺗﯘﺭﻏﯘﺩﻩﻙ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﻳﻮﻕ، ﭘﯩﻜﯩﺮﻟﻪﺭ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﻛﻮﻧﺎ، ﺗﯧﻴﯩﺰ. ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ﻣﺎﻣﯘﺕ ﺋﻪﺩﯨﺐ ﺋﻪﻣﻪﺱ، ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺗﻨﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻜﻪ ﺑﺎﻏﻼﭖ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ، ﺋﯘ ﻫﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋﯩﺴﻼﻫﺎﺗﭽﻰ ﺟﯘﺭﻧﺎﻟﯩﺴﺖ، ﺋﯚﺯ ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﯩﯔ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻣﻪﻧﯩﯟﻯ ﺋﻮﺯﯗﻗﻘﺎ ﺋﻪﯓ ﺗﻪﺷﻨﺎ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﺋﻪﺧﺘﻪﻡ ﺋﯚﻣﻪﺭﻧﯩﯔ "ﻗﯘﺭﺗﻼﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﻛﯚﻝ"ﺩﯦﮕﻪﻥ ﭘﻮﯞﯦﺴﺘﯩﻨﻰ ﻗﻮﺭﺳﯩﻘﯩﻢ ﺋﺎﭺ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﭖ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻧﯩﺪﯨﻢ. ﺗﻪﻛﻠﯩﻤﺎﻛﺎﻥ، ﺳﯧﺴﯩﻖ ﻛﯚﻝ، ﻫﺎﻳﯟﺍﻧﺪﻩﻙ ﻳﺎﺷﺎﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺩﯦﻬﻘﺎﻥ، ﺋﯧﺸﻪﻛﺘﻪﻙ ﻳﺎﯞﺍﻳﻰ ﺟﯩﻨﺴﯩﻴﻪﺕ، ﻗﻮﺭﺳﺎﻕ ﺑﺎﻻﺳﻰ، ﺳﺎﺭﺍﯕﻠﯩﻖ، ﭘﺎﺟﯩﺌﻪ... ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻛﺎﺭﺗﯩﻨﺎ ﺧﯧﻠﯩﻼ ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻝ ﺑﯩﺮ ﺳﻪﻧﻪﺕ ﺑﻮﻳﯘﻣﻰ ﺋﯩﺪﻯ، ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺗﯩﻤﯩﺰ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﻣﻮﺯﯦﻴﻰ ﻗﯘﺭﯗﻟﺴﺎ ﺋﯘﻧﻰ ﺷﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﺴﺎﻕ ﺋﻪﺭﺯﯨﻴﯩﺘﺘﻰ. ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯘ ﺋﻪﺳﻪﺭ ﺗﯧﻠﯩﯟﯨﺰﯨﻴﻪ ﻓﯩﻠﯩﻤﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﺸﻠﯩﻨﯩﭗ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﺑﯘﺯﯨﯟﯦﺘﯩﻠﺪﻯ. ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺗﯩﻤﯩﺰ ﺧﯧﻠﻰ ﮔﯜﻟﻠﯩﻨﯩﭗ، ﻧﺎﺩﯨﺮ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﻪﺭ ﭼﯩﻘﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﺑﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﻛﯩﻨﻮﭼﯩﻠﯩﻖ ﺋﺎﻟﻠﯩﻘﺎﭼﺎﻥ ﺯﺍﯞﺍﻟﻠﯩﻘﻘﺎ ﻳﯜﺯﻟﻪﻧﺪﻯ.
ﺧﺎﻟﯩﺪﻩ ﺋﯩﺴﺮﺍﺋﯩﻞ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯜﻧﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﯜﭖ ﻗﯩﺰﯨﻞ ﮔﯜﻝ. "ﻗﯘﻣﻠﯘﻗﻨﯩﯔ ﭼﯜﺷﻰ" ﻧﻰ ﺋﻮﻗﯘﭖ، ﻫﻪﯞﺯﯨﺨﺎﻧﻨﯩﯔ ﭘﺎﺟﯩﺌﻪﺳﯩﮕﻪ ﺗﻮﻟﯩﻤﯘ ﺋﯧﭽﯩﻨﻐﺎﻧﯩﺪﯨﻢ. ﻟﯧﻜﯩﻦ ﭘﺎﺟﯩﺌﻪ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻤﯘ ﭘﺎﺟﯩﺌﻪ ﺑﺎﺭ. ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﭘﺎﺟﯩﺌﻪﻟﻪﺭﻧﻰ ﻛﯩﻢ ﺗﯧﮕﯩﺪﯨﻦ ﻗﯧﺰﯨﭗ ﻳﺎﺯﺍﻻﻳﺪﯗ؟ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﻩﺋﻮﭖ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ﺧﺎﻟﯩﺪﻩ ﺋﯩﺴﺮﺍﺋﯩﻠﻨﯩﯔ ﺳﺎﯞﺍﻗﺪﯨﺸﻰ. ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺩﯦﻴﯩﺸﯩﭽﻪ، ﺧﺎﻟﯩﺪﻩ ﻳﺎﻟﻐﯘﺯﻟﯘﻗﻨﻰ ﺧﺎﻻﻳﺪﯨﻜﻪﻧﻤﯩﺶ، ﺧﻪﻧﺰﯗﭼﻪ ﺭﻭﻣﺎﻧﻼﺭﻧﻰ، ﺗﻪﻳﯟﻩﻧﻨﯩﯔ ﺭﻭﻣﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻜﻪﻧﻤﯩﺶ.ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻲ ﺋﯩﺠﺎﺩﯨﻴﻪﺕ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺗﯚﺭﻩﻟﻤﻪ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﭘﯩﺸﯩﭗ ﯞﺍﻳﯩﻐﺎ ﻳﯧﺘﯩﭗ، ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﺍﻗﻼ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﮔﻪﭖ.
ﭘﻪﺭﻫﺎﺕ ﺗﯘﺭﺳﯘﻥ ﻣﻮﺩﯦﺮﻧﯩﺰﯨﻢ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺗﯩﻨﻰ ﺧﯧﻠﻰ ﺳﯩﺴﺘﯧﻤﯩﻠﯩﻖ ﺋﯚﮔﻪﻧﮕﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﺳﻰ، ﺋﯩﻨﺠﯩﻠﻨﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ. ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﺪﻩ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﺎ، ﻳﺎﯞﺭﻭﭘﺎ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺗﯩﻼ ﻫﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺕ. ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺗﻰ ﻫﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻣﻪﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺕ ﺋﻪﻣﻪﺱ. ﺋﯘﻧﯩﯔ "ﻫﺎﻻﻛﻪﺕ"ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻫﯧﻜﺎﻳﯩﺴﻰ ﻣﯘﯞﺍﭘﭙﻘﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ، ﺑﯧﺸﯩﺪﯨﻼ : ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﯞﻩﺗﺘﯩﻢ... ﺩﻩﭖ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺪﯗ. ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺷﯧﺌﯩﺮﻟﯩﺮﯨﻤﯘ ﺋﯚﺯﮔﯩﭽﻪ: ﻳﺎﻟﯩﯖﺎﭺ، ﻳﺎﻟﯩﯖﺎﭺ، ﻳﺎﻟﯩﯖﺎﭺ... ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﺑﯩﺮ ﺷﯧﺌﯩﺮﻟﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ، ﺋﻮﻏﯘﺯﺧﺎﻥ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯚﻙ ﻧﯘﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﭼﯜﺷﻜﻪﻧﺪﻩ ﻳﺎﻟﯖﺎﭺ ﺋﯩﺪﻯ... ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭ ﺑﺎﺭ. ﺋﯘ ﺗﺎﻻﻧﺖ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﺋﯩﺪﻯ، ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯩﺴﺘﯩﻘﺒﺎﻟﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺪﻯ، ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﺗﯜﮔﻪﺷﺘﯜﺭﯛﯞﻩﺗﺘﯩﻤﯘ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﻤﻠﻪﺭ ﭘﯘﺗﻠﯩﯟﻩﺗﺘﯩﻤﯘ... ﺋﯘﻗﻘﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺪﻯ، ﻟﻪﻧﻪﺕ-ﻧﻪﭘﺮﻩﺗﻜﻪ ﻗﺎﻟﺪﻯ. ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺗﺎﻻﻧﺘﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﯩﻼﺭ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﻪﭘﺴﯘﺳﻼﻧﻤﺎﻱ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.

berqii يوللانغان ۋاقتى 2006-6-23 00:03:04

ﺋﻪﺭ ﺗﯘﺭﻙ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ، ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﯔ،ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺳﯧﻐﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ

ozhal يوللانغان ۋاقتى 2006-6-23 00:25:42

ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ . ﻣﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﺗﺘﯩﻢ ﺋﯘ ﮬﺎﻣﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻛﯘﻧﻰ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯩﻠﻪﺗﺘﻰ . ﻟﯩﻜﯩﻦ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺳﻮﺯﯗﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ .

adip يوللانغان ۋاقتى 2006-6-22 23:22:36

ﻳﻮﻟﻠﯩﻐﯘﭼﻰ:erturk


ﺋﻪﺧﻤﻪﺗﺠﺎﻥ ﺋﻮﺳﻤﺎﻥ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﯩﻚ، ﻧﺎﺗﯩﻖ ﺷﺎﺋﯩﺮ ﺋﯩﺪﻯ. ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﯨﻲ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭ ﺋﯩﻨﺴﺘﯩﺘﯘﺗﯩﺪﺍ ﻟﯧﻜﺴﯩﻴﻪ ﺳﯚﺯﻟﯩﮕﻪﻧﺪﻩ: ﻣﻪﻥ ﺋﻮﻳﻼﻧﻤﺎﻳﻤﻪﻥ، ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﻠﯩﻤﻪﻥ. ﻣﻪﻥ ﺷﯧﺌﯩﺮﻧﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ، ﺷﯧﺌﯩﺮ ﻣﯧﻨﻰ ﻳﺎﺯﯨﺪﯗ... ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﯩﺪﻯ. ﺑﯘ ﮔﻪﭖ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﻟﻠﯩﻜﯩﻤﻠﻪﺭ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻛﯚﭼﯜﺭﯛﭖ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠﺪﻯ، ﻫﻪﺗﺘﺎ ﺑﯘﻏﺪﺍ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻣﯘ ﺑﻪﺯﻯ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﺪﻯ. ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺷﺎﺋﯩﺮﻧﯩﯔ ﻳﺎﺵ-ﻗﯧﺮﯨﻠﯩﻖ ﭘﻪﺭﻗﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﺳﺘﯩﻦ، ﺭﻭﻫﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﻪﺯﯨﺒﯩﺮ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﺎﻳﻪﻧﺪﯨﺴﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯧﺮﻩﻙ. ﺑﯧﻴﺠﯩﯖﺪﺍ ﺑﻪﺯﯨﻠﻪﺭ ﻣﺎﯕﺎ: ﺳﯩﻠﻪﺭ ﭼﻮﯓ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻫﯧﻠﯩﻘﻰ ﺷﺎﺋﯩﺮ ﺋﻪﺧﻤﻪﺗﺠﺎﻥ ﺋﻮﺳﻤﺎﻥ ﺭﺍﺑﯩﻴﻪ ﻗﺎﺩﯨﺮﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ﺋﯩﺸﻠﻪﭖ، ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯩﺮﻣﯘﻧﭽﻪ ﻗﻮﻳﯘﯞﯦﺘﯩﭗ ﺳﯜﺭﯨﻴﯩﮕﻪ ﻗﯧﭽﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﭙﺘﯩﻐﯘ؟! ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﺪﻯ، ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﯩﺪﯨﻢ، ﺋﯚﺯﻩﻡ ﻗﺎﻳﯩﻞ ﺷﺎﺋﯩﺮﻧﯩﯔ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ﺋﯩﺸﯩﻨﻪﻱ! ﺋﯘ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﮔﯘﯕﮕﺎ ﺷﯧﺌﯩﺮﭼﯩﻠﯩﻖ ﺋﯧﻘﯩﻤﯩﻨﯩﯔ ﭘﯧﺸﯩﯟﺍﺳﻰ ﺗﯘﺭﺳﺎ! ﺋﯘﻧﯩﯔ \"ﻗﯧﻨﻰ ...ﻣﯧﻨﯩﯔ... ﺋﻪﻛﯩﺲ ..ﺳﺎﺩﺍﻳﯩﻢ\"ﺩﯦﮕﻪﻥ ﭘﺎﺭﭼﻪ-ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻣﯩﺴﺮﺍﻟﯩﺮﻯ ﻫﯧﻠﯩﻤﯘ ﻗﯘﻻﻕ ﺗﯜﯞﯛﻣﺪﻩ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﻩ \"ﺧﺎﺋﯩﻦ ﺗﺎﻍ\"ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﻛﯩﻤﻨﯩﯖﻤﯘ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﯜﺳﻰ ﻛﻪﻟﺴﯘﻥ!
ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻨﻼ ﺋﺎﺑﺪﯗﻗﺎﺩﯨﺮ ﺟﺎﻻﻟﯩﺪﯨﻦ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﯨﻦ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺪﻯ، ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﯩﺪﻩ \"ﺋﯚﯕﻜﯜﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﺷﻠﯘﻗﻘﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ\"، ﺷﯧﺌﯩﺮﻻﺭﻧﻰ ﻳﯘﻣﯩﻼﻕ ﺷﯧﺌﯩﺮ، ﻳﺎﭘﯩﻼﻕ ﺷﯧﺌﯩﺮ ﺩﻩﭖ ﺋﯩﻜﻜﯩﮕﻪ ﺑﯚﻟﺪﻯ. ﺋﯘﻧﯩﯖﭽﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ، ﮔﯘﯕﮕﺎ ﺷﯧﺌﯩﺮﻻﺭ ﻳﯜﺯﻯ ﻳﯧﭙﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯧﻠﯩﻨﭽﻪﻛﺘﻪﻙ ﻣﻪﯞﻫﯘﻡ، ﺳﯧﻬﯩﺮﻟﯩﻚ، ﺳﯩﺮﻟﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺋﯘﻧﻰ ﻗﺎﻳﺘﺎ-ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺋﻮﻗﯘﺳﺎ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﺴﺘﯧﺘﯩﻚ ﺯﻭﻕ ﺋﺎﻟﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ، ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺷﯧﺌﯩﺮﻻﺭ ﻳﯘﻣﯩﻼﻕ ﺷﯧﺌﯩﺮ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ، ﻳﻪﻧﻰ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺩﻭﻣﯩﻼﺗﺴﺎ ﺩﻭﻣﯩﻼﺗﻘﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ، ﺳﺘﺮﻭﻟﯘﻕ ﺩﯦﺴﯩﯖﯩﺰﻣﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. ﺑﯘ ﻫﺎﺯﯨﺮ ﺋﻪﯓ ﺋﺎﺩﺩﯨﻲ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﻪ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ، ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﻪﻳﻨﻰ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻳﯘﻣﯩﻼﻕ ﺷﯧﺌﯩﺮﻻﺭﻧﻰ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻧﭽﻪ ﺩﻭﻣﯩﻼﺗﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ﺩﻩﭖ ﺋﻪﺳﻪﺑﯩﻴﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺳﺎﻧﺴﯩﺰ ﻳﺎﺵ ﺷﺎﺋﯩﺮﻻﺭ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺕ ﻛﻮﭼﯩﺴﯩﻐﺎ ﻗﯩﺴﺘﯩﻠﯩﭗ ﻛﯩﺮﯨﭗ، ﻣﻪﺗﺒﯘﺋﺎﺗﻨﻰ ﺑﯘﻟﻐﺎﭖ، ﺷﺎﻝ ﭘﺎﺧﻠﻰ ﺳﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻛﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺋﯧﻐﯩﻠﯩﺪﻩﻙ ﻗﯩﻠﯩﯟﻩﺗﺘﻰ. ﺑﯘ ﺋﻪﻫﯟﺍﻝ 90-ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ 2000-ﻳﯩﻠﻐﯩﭽﻪ ﺳﺎﻕ 10 ﻳﯩﻞ ﺩﺍﯞﺍﻣﻼﺷﺘﻰ. ﺑﯘ ﻳﯧﯖﻰ ﺋﯧﻘﯩﻢ ﻫﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﺎﻻﺵ-ﺗﺎﺭﺗﯩﺶ ﻛﻮﻧﯩﺮﺍﭖ، ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻲ ﺗﻪﻧﻘﯩﺪﭼﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ، ﻣﯘﻫﻪﺭﺭﯨﺮﻟﻪﺭﮔﯩﭽﻪ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺯﯦﺮﯨﻜﺘﻰ، ﻟﯧﻜﯩﻦ 10 ﻳﯩﻞ ﻣﺎﺑﻪﻳﻨﯩﺪﻩ ﺩﺍﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﺎﻣﺎﻧﻨﻰ ﭘﻪﺭﻕ ﺋﯧﺘﻪﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ، ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﻴﯟﻯ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ﭘﯘﺧﺘﺎ ﺷﺎﺋﯩﺮ ﺗﻪﻧﻘﯩﺪﭼﯩﻠﻪﺭ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﻛﻪﻟﻤﯩﺪﻯ. ﺋﻮﺳﻤﺎﻧﺠﺎﻥ ﺳﺎﯞﯗﺗﺘﻪﻙ ﺷﺎﺋﯩﺮﻻﺭ ﺗﻪﻧﻘﯩﺪﭼﻰ ﺑﻮﻟﯘﺷﺘﯩﻦ ﻗﯧﭽﯩﭗ، ﺗﻪﻧﻘﯩﺪ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻣﺎﻧﺎ ﺩﻩﭖ ﺷﯧﺌﯩﺮﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﺎﺯﯨﯟﻩﺭﺩﻯ. ﺋﺎﺩﯨﻞ ﺗﯘﻧﯩﻴﺎﺯ ﮔﻪﺭﭼﻪ\"ﺷﯧﺌﯩﺮ ﻛﯜﻟﯜﻣﺴﯩﺮﯨﻤﻪﻛﺘﻪ\" ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﻪﺯﻯ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻼﺭﻧﻰ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ، ﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻨﻼ ﭼﯩﻘﯩﭗ، ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺷﯧﺌﯩﺮﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﺗﻪﻧﻘﯩﺪﯨﻲ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﺑﻪﺭﻣﯩﺪﻯ، ﭘﯩﻜﯩﺮ ﺑﻪﺭﺳﯩﻤﯘ ﮔﯘﯕﮕﺎ، ﻳﯘﻣﺸﺎﻕ ﺗﯩﻠﺪﺍ ﺋﺎﺗﻼﭖ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ. ﺗﺎﻻﻧﺘﻠﯩﻖ ﺷﺎﺋﯩﺮﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﺍ \"ﺧﻪﻗﻨﯩﯔ ﻛﯚﺯﯨﮕﻪ ﺳﻪﺕ ﻛﯚﺭﯛﻧﻤﻪﺳﻠﯩﻚ\" ،\" ﺟﯧﺪﻩﻟﮕﻪ ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻖ\" ﺋﯧﯖﻰ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ، ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﮔﯜﺯﻩﻟﻠﯩﻜﻨﻰ ﺋﻪﻻ ﺑﯩﻠﮕﻪﭼﻜﻪ، ﻳﻪﻧﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ، ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺗﯩﺪﺍ ﺗﺎ ﻫﺎﺯﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﺗﯧﺨﻰ ﺳﺎﻏﻼﻡ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻲ ﺗﻪﻧﻘﯩﺪﭼﯩﻠﯩﻚ ﻣﯘﻫﯩﺘﻰ ﻫﺎﺯﯨﺮﻻﻧﻤﯩﻐﺎﭼﻘﺎ ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﻲ ﺗﻪﻧﻘﯩﺪﭼﯩﻠﯩﻚ ﺭﺍﯞﺍﺝ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﯩﺪﻯ، ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ، ﻗﻪﺳﺘﻪﻥ ﮔﯘﯕﮕﺎ ﺑﻮﻟﯘﯞﺍﻟﻐﺎﻥ ﭘﯘﺭﺳﻪﺗﭙﻪﺭﻩﺱ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺷﺎﺋﯩﺮﻻﺭ ﯞﻩ ﮔﯘﯕﮕﺎ ﺷﯧﺌﯩﺮ ﺩﯦﮕﻪﻧﻨﯩﯔ ﺋﻪﺳﻠﻰ-ﯞﻩﺳﻠﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﺎﭘﺎﺳﯩﺰ ﻣﯘﻫﻪﺭﺭﯨﺮﻟﻪﺭ ﻣﻪﺗﺒﯘﺋﺎﺗﻨﻰ ﺋﺎﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺳﯜﭘﻪﺗﺴﯩﺰ ﺷﯧﺌﯩﺮﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﺷﻘﯘﺯﯗﯞﻩﺗﺘﻰ.ﻫﺎﺯﯨﺮﻣﯘ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺳﺎﻗﯩﻨﺪﯨﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭ. ﺋﺎﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﻳﯘﻣﯩﻼﻕ ﺷﯧﺌﯩﺮﻻﺭﻧﻰ ﻣﺎﺯﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺷﯧﺌﯩﺮﻣﯘ (ﮔﯧﺰﯨﺘﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﺋﺎﺗﯩﻤﺎﻳﻤﻪﻥ) ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﯩﺪﻯ:
ﭼﯧﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﺪﯗﻡ ﺑﻮﻳﻨﯘﻣﻨﻰ،
ﺩﻭﭘﭙﯩﺴﯩﻐﺎ ﻛﻪﺷﯩﻤﻨﯩﯔ.
......
ﭼﺎﻧﺎﻟﺪﯨﻢ،
ﺑﻮﺭﺩﺍ-ﺑﻮﺭﺩﺍ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﭼﺎﻧﺎﻟﺪﯨﻢ!

ﺧﻪﻳﺮﯨﻴﻪﺕ، ﺷﺎﺋﯩﺮﻧﻰ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺷﺎﺋﯩﺮﻻﺭ ﺗﺎﻟﻼﭖ ﭼﯩﻘﺘﻰ. ﺋﻮﺳﻤﺎﻧﺠﺎﻥ ﺳﺎﯞﯗﺕ، ﺑﯘﻏﺪﺍ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼ، ﺋﺎﺑﺪﯗﻗﺎﺩﯨﺮ ﺟﺎﻻﻟﯩﺪﯨﻦ، ﺋﺎﺩﯨﻞ ﺗﯘﻧﯩﻴﺎﺯ، ﺋﯚﻣﻪﺭ ﻣﯘﻫﻪﻣﻤﻪﺗﯩﻤﯩﻦ، ﭼﯩﻤﻪﻧﮕﯜﻝ ﺋﺎﯞﯗﺕ، ﻗﻪﻳﺴﻪﺭ ﺗﯘﺭﺳﯘﻥ. .ﻧﯘﺭﻣﯘﻫﻪﻣﻤﻪﺕ ﻳﺎﺳﯩﻦ ﺋﯚﺭﻛﯩﺸﻰ، ﻏﻮﺟﯩﻤﯘﻫﻪﻣﻤﻪﺩ ...ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺗﺎﺵ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﺭﯞﺍﻳﯩﺘﺘﻪﻙ ﺳﯜﺯﯛﻟﯜﭖ ﭼﯩﻘﺘﻰ، ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﻻﻱ ﺋﯧﻘﯩﻨﺪﯨﻜﻰ ﺷﯧﺌﯩﺮﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﭘﺘﻮﺭﻟﯩﺮﻯ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﻛﯚﭖ، ﻗﺎﺭﯨﺴﺎ ﭘﯩﻜﯩﺮﻟﯩﺮﻯ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ، ﺷﯧﺌﯩﺮﺩﺍ ﻗﻮﻟﻼﻧﻐﺎﻥ ﺋﯩﻤﺎﮒ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﭼﯜﺵ، ﯞﯨﺴﺎﻝ، ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺶ، ﺗﺎﻣﺎﻛﺎ، ﺗﯜﺗﯜﻥ، ﮔﯜﮔﯜﻡ، ﺷﻪﺑﻨﻪﻡ، ﮔﯜﻝ... ﯞﺍﻫﺎﻛﺎﺯﺍ... ﺑﯩﺮﻩﺭﺳﻰ ﻗﻮﭘﯘﭖ ﺋﯩﺸﻪﻛﻨﯩﯔ ﻛﯜﻟﺮﻩﯓ ﻛﯚﺯﻯ، ﺗﺎﻣﻨﯩﯔ ﺋﯘﻟﯩﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ﺋﯚﻟﯜﻙ ﺗﻮﭘﺎ... ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﻏﻪﻟﯩﺘﻪ، ﻳﯧﯖﻰ ﺋﯩﻤﺎﮔﻼﺭﻏﺎ ﺋﻪﻗﯩﻞ ﻳﯜﮔﯜﺭﺗﻤﻪﻳﺪﯗ. ﺗﻪﺳﻪﯞﯞﯗﺭﻟﯩﺮﻯ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﺷﺎﺋﯩﺮﻻﺭﻧﯩﯖﻜﯩﺪﯨﻦ ﭘﻪﺭﻗﺴﯩﺰ، ﻫﻪﺗﺘﺎ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻨﻤﯘ ﺗﯚﯞﻩﻥ. ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﻩ ﻣﻪﻥ ﻣﻪﻳﯩﻦ ﺷﺎﻣﺎﻝ ﻣﯘﻧﺎﺯﯨﺮﯨﺴﯩﮕﻪ \"ﺭﻩﺯﯨﻠﻠﯩﻚ ﮔﯜﻟﻰ\" (ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺑﯘ ﻣﺎﯞﺯﯗﻧﻰ ﺳﻤﯟﻭﻟﯩﺰﯨﻢ ﺋﯧﻘﯩﻤﯩﻨﯩﯔ ﭘﯧﺸﯩﯟﺍﺳﻰ ﺑﻮﺩﻟﯧﺮ 140ﻳﯩﻞ ﺋﺎﯞﯞﺍﻝ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ) ﺩﻩﭖ ﺑﯩﺮ ﺷﯧﺌﯩﺮ ﻳﯧﺰﯨﭗ ﻗﻮﻳﺴﺎﻡ، ﺑﻪﺯﻯ ﻗﯩﺰﻻﺭ ﺋﻪﺟﻪﭘﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﯩﻨﻜﺎﺱ ﻳﯧﺰﯨﺸﯩﭙﺘﯘ، ﻗﯩﺰﻻﺭﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻨﻤﯘ ﻳﺎﺯﺳﯩﯖﯩﺰ ﺩﻩﭘﺘﯘ. ﻗﯩﺰﻻﺭﻧﻰ ﮔﯜﻝ ﺩﻩﭖ ﺗﺎﻻﻱ-ﺗﺎﻻﻱ ﺷﯧﺌﯩﺮﻻﺭ ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺗﯘﺭﺳﺎ، ﻣﻪﻥ ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ ﻛﻮﻧﺎ ﺳﻪﻧﻪﻣﮕﻪ ﺩﻩﺳﺴﻪﻳﺪﯨﻜﻪﻧﻤﻪﻥ؟
ﻳﯘﻣﯩﻼﻕ ﺷﺎﺋﯩﺮﻻﺭ ﻗﻮﺷﺎﻗﭽﻰ ﺩﻩﭖ ﻣﻪﻧﺴﯩﺘﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﻪﻫﻪﻣﻤﻪﺗﺠﺎﻥ ﺭﺍﺷﯩﺪﯨﻦ، ﺭﻭﺯﻯ ﺳﺎﻳﯩﺖ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺷﺎﺋﯩﺮﻻﺭ ﺋﯚﺯ ﺑﯩﻠﮕﻪﻥ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﺗﻪﯞﺭﻩﻧﻤﻪﻱ ﻣﯧﯖﯩﭗ، ﺑﯩﺮ ﺑﺎﻳﺮﺍﻕ ﺗﯩﻜﻠﯩﺪﻯ. ﺑﯘﻻﺭﻧﻰ ﺳﯚﺯ ﺋﯘﺳﺘﯩﻠﯩﺮﻯ، ﺧﻪﻟﻖ ﺷﺎﺋﯩﺮﻯ ﺩﯦﻴﯩﺶ ﻛﯧﺮﻩﻙ، ﺗﯧﻴﯩﭙﭽﺎﻥ ﺋﯧﻠﯩﻴﻮﭘﻤﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺷﺎﺋﯩﺮ ﺋﯩﺪﻯ. ﺑﯘﻻﺭ ﺑﯩﺮ ﺩﻩﯞﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﯩﺮﻯ، ﺑﯩﺮ ﺩﻩﯞﺭﻧﯩﯔ ﺷﺎﺋﯩﺮﻟﯩﺮﻯ. ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻳﺎﺷﻼﺭ... ﻳﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﻳﺎﺷﻼﺭ، ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﻳﯘﻣﯩﻼﻕ ﺷﺎﺋﯩﺮﻻﺭ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻗﻮﺷﺎﻗﭽﻰ ﺩﯦﻴﯩﺸﺘﻪ ﭼﯩﯔ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ. ﻗﻮﺷﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻧﯧﻤﻪ ﺑﻮﭘﺘﯘ؟ ﺑﯘﻣﯘ ﺑﯩﺮ ﺷﻪﺭﻩﭖ. ﺧﻪﻟﻖ ﻗﻮﺷﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﺘﯧﺘﯩﻚ ﺑﺎﻻﻏﯩﺘﯩﮕﻪ، ﻓﻮﻟﻜﻠﻮﺭ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﻳﻪﺗﻤﻪﻛﻤﯘ ﺋﯘﻧﭽﻪ ﺋﺎﺳﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ، ﺷﯘﻧﭽﻪ ﻧﺎﺧﺸﯩﻼﺭﻏﺎ ﺗﯧﻜﯩﺴﺖ ﺑﻮﻻﻟﯩﻐﯘﺩﻩﻙ ﺷﯧﺌﯩﺮﻻﺭﻧﻰ ﻳﺎﺯﻣﺎﻗﻤﯘ ﺋﻮﯕﺎﻱ ﺋﻪﻣﻪﺱ.

adip يوللانغان ۋاقتى 2006-6-22 23:23:32

ﻳﻮﻟﻠﯩﻐﯘﭼﻰ:erturk

ﺋﺎﺩﯨﻞ ﺗﯘﻧﯩﻴﺎﺯ ﺋﯩﻤﺎﻥ-ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩﻟﯩﻖ، ﺋﻪﺧﻼﻗﻠﯩﻖ ﺷﺎﺋﯩﺮ، ﻫﺎﺭﺍﻕ ﺋﯩﭽﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ، ﺋﻪﻣﻤﺎ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﻣﻪﺳﺘﺨﯘﺷﻠﯘﻗﯩﺪﺍ ﻣﻪﺳﺘﺘﻪﻙ ﻳﯜﺭﯛﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺷﺎﺋﯩﺮ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﻛﻪﯕﻠﯩﻜﯩﮕﻪ، ﺗﯩﻞ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺸﺘﯩﻜﻰ ﻛﻪﺳﻜﯩﻦ ﯞﻩ ﺋﻪﭘﭽﯩﻠﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺳﺎﭖ ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﻴﻪﺗﺘﯩﻦ ﺳﺎﯞﺍﺩﻯ ﺑﺎﺭﻟﯩﻜﻰ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﻫﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﻗﺎﻳﯩﻞ. \"ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﻳﻪﺭ ﺷﺎﺭﻯ\"! ﻗﺎﺭﺍﯓ، ﺑﯘ ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭﻧﯩﯔ ﻏﻪﻟﯩﺘﯩﻠﯩﻜﯩﮕﻪ، ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻗﺎﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ ﺗﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻳﺴﯩﺰ. \"ﺳﯜﺯﯛﻙ ﺳﻪﭘﻪﺭ\" ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﯩﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﺳﯩﯖﯩﺰ ﻫﻪﺭ ﺧﯩﻞ ﺗﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﮔﯩﺮﻩﻟﻪﺷﻤﻪ ﻫﺎﺳﯩﻼﺗﯩﺪﺍ ﺋﯧﺮﯨﭗ ﻛﯧﺘﯩﺴﯩﺰ، ﺋﺎﯓ ﺋﯧﻘﯩﻨﻰ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺳﯚﺭﻩﭖ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ، ﻛﯩﭽﯩﻚ ﯞﺍﻗﯩﺘﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰﺩﺍ ﺳﯘﻏﺎ ﭼﯚﻣﯜﻟﮕﻪﻥ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯚﺳﺘﻪﯕﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺑﯧﺸﯩﺪﯨﻦ ﺷﯘﯕﻐﯘﭖ ﺋﯘ ﺋﺎﻳﯩﻐﯩﺪﯨﻦ ﭼﯚﻣﯜﻟﯜﭖ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﺪﻩﻙ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺳﯩﺮﺍﺗﻘﺎ ﻛﯧﻠﯩﺴﯩﺰ. \"ﺋﻪﺭﻛﻪﻛﻠﻪﺭ، ﻧﻪﺩﻩ ﺳﯩﻠﻪﺭ؟\" ﺩﻩﭖ ﻧﯩﺪﺍ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ﺷﺎﺋﯩﺮ، ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺳﯧﻤﯩﺰ ﺋﺎﺕ، ﻗﺎﻳﻨﯩﻐﺎﻥ ﺟﻪﯓ، ﭼﺎﭼﺮﯨﻐﺎﻥ ﻗﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﭙﭙﻪﺕ، ﺟﯩﻨﺴﯩﻴﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﺎﻏﻼﻳﺪﯗ، ﺋﺎﻧﺎﻧﯩﺰﯨﻤﻨﻰ ﻗﻮﻝ ﻫﯜﻧﻪﺭﯞﻩﻧﭽﯩﻠﯩﻜﻜﻪ ﺗﻪﻗﻘﺎﺳﻼﻳﺪﯗ. ﭘﯩﻜﯩﺮ ﻗﯩﻼﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ، ﺗﻪﺳﻪﯞﯞﯗﺭﻯ ﻣﻮﻝ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭ ﺑﯘ ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﺳﺎ ﻛﺎﻟﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﯧﺸﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻥ ﺗﯜﮔﯜﭼﻠﯩﺮﻯ ﻳﯧﺸﯩﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ، ﺭﺍﻫﻪﺗﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ، ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﻲ ﻫﻮﺯﯗﺭ، ﺷﯧﺌﯩﺮﺩﯨﻦ ﻫﻮﺯﯗﺭﻟﯩﻨﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻧﻤﯘ ﺋﻪﻟﯟﻩﺗﺘﻪ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﻚ ﺳﺎﭘﺎ، ﺩﯨﻠﻜﻪﺷﻠﯩﻚ ﻛﯧﺮﻩﻙ.
ﺋﺎﺑﻠﻪﺕ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﯨﺸﯩﺖ ﺑﻪﺭﻗﻰ ﭼﺎﻗﻤﺎﻗﺘﻪﻙ ﺷﯩﺪﺩﻩﺗﻠﯩﻚ، ﺋﯚﺗﻜﯜﺭ ﻗﻪﻟﻪﻡ ﺗﻪﯞﺭﯨﺘﯩﭗ، ﺑﯩﺮ ﻣﯘﻧﭽﻪ ﺷﯧﺌﯩﺮ، ﻫﯧﻜﺎﻳﻪ، ﭘﻮﯞﯦﺴﺖ، ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﯧﺰﯨﭗ، ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﮔﯩﭽﻪ ﺗﺎﻻﻧﺘﻰ، ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻧﺎﻣﺎﻳﻪﻥ ﻗﯩﻠﺪﻯ. ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭘﯩﻜﯩﺮﻯ ﻛﻪﯓ ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﻠﯩﻚ، ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻤﯘ ﺋﯘﻻﻧﻤﺎ ﻣﯘﻻﻫﯩﺰﻩ، ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭ ﺟﯘﺵ ﺋﯘﺭﯗﭖ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ. ﺋﯘ ﻫﯧﭽﻜﯩﻢ ﺗﯧﮕﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺗﯧﮕﯩﺸﻜﻪ ﺟﯜﺭﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺯﻩﺭ ﯞﻩ ﭘﯩﻜﯩﺮ ﺋﯚﺗﻜﯜﺭﻟﯜﻛﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﺎﻳﯩﻞ ﻗﯩﻠﺪﻯ. ﺋﯘ ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﻩ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪﺍ ﻣﺎﻗﺎﻟﻪ ﻳﺎﺯﺳﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺷﺎﺋﯩﺮ.
ﺋﯚﻣﻪﺭ ﻣﯘﻫﻪﻣﻤﻪﺗﯩﻤﯩﻦ ﭘﯩﻜﯩﺮﻟﻪﺭﻧﻰ ﺳﻪﻱ ﺗﻮﻏﺮﯨﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﻗﻮﭘﺎﻝ، ﻗﯩﻴﭙﺎﺵ ﻛﯧﺴﯩﭗ-ﻛﯧﺴﯩﭗ ﺷﯧﺌﯩﺮ ﻳﺎﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺷﺎﺋﯩﺮ. ﻗﻪﺑﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﭘﺎﻟﯟﺍﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻛﻮﻧﺎ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ. ﺷﯧﺌﯩﺮ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﯓ ﻳﻪﻧﻪ ﭘﻮﺑﻠﯩﺴﺘﯩﻚ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻠﻪﺭﻧﯩﻤﯘ ﻳﯧﺰﯨﭗ ﻗﻮﻳﯩﺪﯨﻜﻪﻥ، ﺑﻪﺯﻯ ﭘﯩﻜﯩﺮﻟﯩﺮﻯ ﭘﺎﻳﭙﺎﻗﻘﺎ ﻧﺎﻫﺎﻝ ﻗﺎﻗﻘﺎﻧﺪﻩﻙ ﻏﻪﻟﯩﺘﻪ، ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻢ، ﺋﻪﯓ ﻳﺎﺧﺸﯩﺴﻰ ﺳﯩﺰ ﺷﯧﺌﯩﺮ ﻳﺎﺯﺳﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﻐﯩﺪﻩﻙ ﺩﯦﮕﯜﺯﯨﯟﯦﺘﯩﺪﯗ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ. ﺋﯘ ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﺍ ﻳﻪﻧﻪ ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯧﭙﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ؛ ﺳﯜﺗﺘﻪﻙ ﻗﯩﺰﻻﺭ، ﻗﯧﺘﯩﻘﺘﻪﻙ ﭼﻮﻛﺎﻧﻼﺭ، ﻛﯚﻧﻪﻟﮕﯩﺪﻩﻙ ﻣﻮﻣﺎﻳﻼﺭ... ﻗﺎﺭﺍﯓ، ﺑﯘ ﺗﻪﻗﻘﺎﺳﻼﺷﻨﯩﯔ ﺋﯘﺳﺘﯩﻠﯩﻘﯩﻐﺎ. ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺳﻤﯟﻭﻟﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﻣﯩﻨﻰ ﺩﻩﻳﺪﯗ ﻓﺮﺍﻧﺴﯩﻴﻪ ﺷﺎﺋﯩﺮ ﺑﻮﺩﻟﯧﺮ. ﺷﺎﺋﯩﺮ ﺑﯘ ﺋﻮﺭﻣﺎﻧﺪﺍ ﻛﯧﺰﯨﺪﯗ، ﻛﺎﻟﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻮﻱ ﭘﯩﻜﯩﺮ، ﻫﯧﺴﺴﯩﻴﺎﺗﻨﯩﯔ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﻫﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮ ، ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ، ﻫﻪﺗﺘﺎ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻨﻤﯘ ﻛﯚﭖ ﺳﻤﯟﯗﻟﻰ ﺗﯧﭙﯩﻠﯩﺪﯗ. ﺷﺎﺋﯩﺮﻧﯩﯔ ﺯﯦﺮﻩﻛﻠﯩﻜﻰ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﺳﻤﯟﯗﻟﻼﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﭘﯩﻜﯩﺮ-ﻫﯧﺴﺴﯩﻴﺎﺗﯩﻐﺎ ﻣﺎﺳﻼﺷﺘﯘﺭﺍﻟﯩﺸﯩﺪﺍ، ﺑﺎﻏﻼﺷﺘﯘﺭﺍﻟﯩﺸﯩﺪﺍ ﻛﯚﺭﯛﻟﯩﺪﯗ. \" ﻗﯘﻳﺎﺵ ﺋﯘﭘﯘﻗﺘﯩﻦ ﺗﯧﭙﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﻠﻐﺎﻥ ﭘﯘﺗﺒﻮﻝ\" ﺩﻩﻳﺪﯗ ﺑﯩﺮ ﺷﺎﺋﯩﺮ ﻫﺎﻳﺎﺟﯩﻨﯩﻨﻰ ﺑﺎﺳﺎﻟﻤﺎﻱ، ﺋﯧﻴﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻴﯩﻨﻨﯩﯔ ﻧﯩﺴﭙﯩﻴﻠﯩﻚ ﻧﻪﺯﻩﺭﯨﻴﯩﺴﯩﻨﯩﻤﯘ ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﻩ ﺑﺎﻏﻼﻧﻤﺎ ﺗﻪﺳﻪﯞﯞﯗﺭﻏﺎ ﻣﺎﻫﯩﺮ ﺑﯩﺮ ﺭﻭﺳﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﺷﺎﺋﯩﺮ ﺧﯧﻠﻰ ﺑﯘﺭﯗﻧﻼ ﺑﯩﺮ ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﭖ ﺑﻮﭘﺘﯩﻜﻪﻥ، ﺷﯘﯕﺎ ﺷﺎﺋﯩﺮﻧﯩﯔ ﺋﯘﻻﻧﻤﺎ ﺗﻪﺳﻪﯞﯞﯗﺭ ﯞﻩ ﻫﯧﺴﺴﯩﻴﺎﺗﯩﻨﻰ ﺑﻮﺵ ﭼﺎﻏﻠﯩﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﻛﯧﺮﻩﻙ. ﻛﻪﺷﭙﯩﻴﺎﺗﻼﺭﻧﯩﯔ ﻫﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺗﻪﺳﻪﯞﯞﯗﺭﺩﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ، ﯞﺍﻫﺎﻟﻪﻧﻜﻰ، ﺷﯧﺌﯩﺮﻣﯘ ﺗﻪﺳﻪﯞﯞﯗﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯗ. ﮔﻪﭘﻨﯩﯔ ﺭﺍﺳﺘﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ، ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺷﺎﺋﯩﺮﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﺍ ﺋﺎﻻﻫﯩﺪﻩ ﺗﻪﺳﻪﯞﯞﯗﺭ ﻗﺎﺑﯩﻠﯩﻴﯩﺘﻰ ﺑﺎﺭﻻﺭ، ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺑﯩﺴﺘﯩﺮﺍﻛﯩﺖ ﭘﯩﻜﯩﺮ-ﻫﯧﺴﺴﯩﻴﺎﺗﯩﻨﻰ ﻛﻮﻧﻜﺮﯦﺖ ﺷﻪﻳﻰ، ﻫﺎﺩﯨﺴﻪ (ﺳﻤﯟﯗﻝ) ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﻫﺎﻳﺎﺟﺎﻧﻐﺎ ﺳﺎﻟﻐﯘﺩﻩﻙ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﭖ ﺑﯧﺮﻩﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺋﺎﺯ. ﺋﻮﺳﻤﺎﻧﺠﺎﻥ ﺳﺎﯞﯗﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺩﯨﻞ ﺗﯘﻧﯩﻴﺎﺯ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﺯﯗ-ﻏﯧﻤﯩﺪﻩ ﭘﯘﭼﯘﻻﻧﻤﺎﻗﺘﺎ.
ﭼﯩﻤﻪﻧﮕﯜﻝ ﺋﺎﯞﯗﺕ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰﻟﯩﻖ ﻧﺎﺯﺍﻛﯩﺘﻰ، ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﻖ ﻻﺗﺎﭘﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻛﻪﻳﻨﯩﮕﻪ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻧﻐﺎﻥ ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘ ﻫﯧﺲ-ﺗﯘﻳﻐﯘﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﻳﺎﻧﻤﺎﻱ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﺷﺘﻪ ﻫﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺷﺎﺋﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ.
ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﺪﺍ 80-ﻳﯩﻠﻼﺭﺩﺍ \"ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﯨﻠﯩﻐﯘﭼﯩﻼﺭ\" ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺷﯧﺌﯩﺮﯨﻲ ﺋﯧﻘﯩﻢ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ، ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺷﯧﺌﯩﺮﻻﺭ ﺷﺎﺋﯩﺮﻧﯩﯔ ﺋﻪﯓ ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ، ﺭﻩﺯﯨﻞ ﺗﯘﻳﻐﯘﻟﯩﺮﯨﻨﯩﻤﯘ ﻳﻮﺷﯘﺭﻣﺎﻱ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻫﯧﺴﺴﯩﻴﺎﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯘﻳﯘﻧﯘﭖ ﺗﺎﺷﻘﺎﻥ، ﺑﯘ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﻫﻪﻝ ﺩﻩﯞﺭ ﺳﯜﺭﮔﻪﻥ، ﺑﯘ ﺷﺎﺋﯩﺮﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﭘﯩﻨﭽﯩﺴﻰ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻏﺎﻳﯩﺴﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﯞﯦﻠﯩﺶ، ﺑﯘﻧﻰ ﺋﯘﻻﺭ ﺳﻪﻧﻪﺗﻨﯩﯔ ﻳﯜﻛﺴﻪﻙ ﭘﻪﻟﻠﯩﺴﻰ ﺩﻩﭖ ﺗﻮﻧﯘﻏﺎﻥ (ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﯩﺴﻰ ﻫﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﯞﺍﻟﻐﺎﻥ)، ﭘﻪﺭﻫﺎﺕ ﺗﯘﺭﺳﯘﻥ ﻣﺎﻧﺎ ﻣﯘﺷﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﻬﺎﻣﻠﯩﻨﯩﭗ، \"ﺋﯚﻟﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ﺳﻪﻧﯩﺘﻰ\"ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺭﻭﻣﺎﻧﻨﻰ ﻳﺎﺯﻏﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ. ﭼﯜﻧﻜﻰ ﭘﻪﺭﻫﺎﺕ \"ﺗﺎﺭﯨﻢ\"ﺟﯘﺭﻧﯩﻠﯩﺪﺍ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺳﯚﻫﺒﻪﺗﺘﻪ ﺋﺎﺷﯘ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺷﺎﺋﯩﺮﻻﺭﻧﯩﯔ :\" ﺋﯚﻟﯩﯟﯦﻠﯩﺶ ﻫﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﺳﻪﻧﻪﺕ\" ﺩﯦﮕﻪﻥ ﮔﯧﭙﯩﻨﻰ ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ. ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﺩﺍ ﻣﻪﯞﺟﯘﺕ (ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﻮﻣﯘﻣﻴﯜﺯﻟﯜﻙ ﺋﻪﻣﻪﺱ) ﺟﯩﻨﺴﯩﻴﻪﺕ ﭘﯩﺴﺨﯩﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﻳﺎﯞﺭﻭﭘﺎ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﭽﻪ ﻗﯧﺰﯨﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺑﯘ ﺭﻭﻣﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﻫﻪﻝ ﻣﻪﺷﻬﯘﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺑﯩﺮ ﻣﯘﻧﭽﻪ ﺟﻪﯕﮕﻰ-ﺟﯧﺪﻩﻟﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﺒﻪﺳﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ، ﻫﯧﭽﻜﯩﻢ ﻫﯧﭽﻜﯩﻤﻨﻰ ﻗﺎﻳﯩﻞ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﺪﻯ. ﺋﺎﺧﯩﺮ ﺑﯘﻣﯘ ﺑﯩﺮﯙﺗﻜﯜﻧﭽﻰ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ.
ﺋﯩﭽﻜﯩﺮﻯ ﺋﯚﻟﻜﯩﻠﻪﺭﺩﻩ ﺑﻪﺯﻯ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﺧﯧﻨﯩﻢ ﻗﯩﺰ ﺋﺎﭘﺘﻮﺭﻻﺭ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ ﺟﯩﻨﺴﯩﻲ ﻫﯧﺴﺴﯩﻴﺎﺗﻰ ﯞﻩ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭘﯩﺮﺳﯘﻧﺎﺟﻼﺭ ﯞﺍﺳﯩﺘﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﻩ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﭖ ﺭﻭﻣﺎﻥ ﻳﯧﺰﯨﭗ ﺩﺍﯓ ﻗﺎﺯﺍﻧﺪﻯ، ﻛﯚﭖ ﭘﯘﻟﻠﯘﻕ ﺑﻮﻟﺪﻯ. ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﺗﺘﻰ. ﺋﯘ ﭘﯩﺮﺳﯘﻧﺎﺝ ﻣﻪﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺩﻩﭖ ﭼﻪﺗﻜﻪ ﭼﯩﻘﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ، ﺋﯘﻧﻰ ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺋﯚﺯ ﺑﯧﺸﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﭼﯜﺭﮔﻪﻧﺪﻩﻙ ﻳﯧﺰﯨﯟﻩﺗﻜﻪﭼﻜﻪ، ﻛﯘﯕﺰﯨﭽﯩﻠﯩﻖ ﺋﻪﺧﻼﻗﯩﺪﯨﻜﻰ (ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺑﯘ ﺋﻪﺧﻼﻗﻘﺎ ﺭﯨﺌﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﭼﺎﻏﻠﯩﻖ) ﻗﺎﺗﻤﺎﻝ ﺧﻪﻧﺰﯗ ﺋﻮﻗﯘﺭﻣﻪﻧﻠﯩﺮﻯ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ \"ﺋﻪﺧﻼﻗﺴﯩﺰ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﻰ\"ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻗﺎﻟﭙﺎﻗﻨﻰ ﺋﺎﺭﺗﯩﺸﺘﻰ. ﻣﻪﻥ \"ﺷﺎﯕﺨﻪﻱ ﺋﻪﺭﻛﯩﺴﻰ\" ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺭﻭﻣﺎﻧﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻧﯩﺪﯨﻢ، ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﺍ ﻗﯩﺰ ( ﺋﺎﭘﺘﻮﺭﻧﯩﯔ ﺭﻭﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﺵ ﭘﯩﺮﺳﯘﻧﺎﺝ ) ﻳﺎﺭﯨﻤﺎﺱ ﺧﻪﻧﺰﯗ ﻣﯘﻫﻪﺑﺒﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻧﭽﻪ، ﮔﯧﺮﻣﺎﻧﯩﻴﯩﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺸﻘﯩﯟﺍﺯﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ، ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ﺧﻪﻧﺰﯗ ﻣﯘﻫﻪﺑﺒﯩﺘﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﭗ ﺋﺎﺯﺍﺑﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﯚﻟﯜﭖ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ. ﮔﯧﺮﻣﺎﻧﯩﻴﻠﯩﻚ ﺋﺎﺷﻨﯩﺴﻰ ﺋﯘﻧﻰ ﮔﯧﺮﻣﺎﻧﯩﻴﯩﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ..
ﭼﯩﻤﻪﻧﮕﯜﻝ ﺋﺎﯞﯗﺕ ﺋﺎﻣﯧﺮﯨﻜﯩﻠﯩﻖ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﯞﺍﻟﻐﯘﭼﻰ ﺋﻪﺳﻪﺑﯩﻲ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺷﺎﺋﯩﺮﻻﺭﻏﺎ، ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺭﻩﺳﯟﺍﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﯩﻲ ﻳﯧﺰﯨﭗ ﻧﺎﻡ ﯞﻩ ﭘﯘﻝ ﻗﺎﺯﺍﻧﻐﺎﻥ ﺧﻪﻧﺰﯗ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﯩﻼﺭﻏﺎ ﻫﻪﺭﮔﯩﺰ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯗ، ﺋﯘ ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﻠﯩﻚ، ﺋﻪﺧﻼﻗﻠﯩﻖ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻗﯩﺰﻯ، ﺷﯧﺌﯩﺮﻧﻰ ﻣﯘﺭﻩﻛﻜﻪﭖ ﻣﯘﻫﻪﺑﺒﻪﺕ، ﭼﯩﻦ ﻫﯧﺴﺴﯩﻴﺎﺗﺘﺎ ﻳﺎﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻥ، ﺳﺎﺧﺘﯩﻠﯩﻘﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﻣﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺷﺎﺋﯩﺮﻩ.
ﻳﺎﺷﻼﺭﻧﯩﯔ ﻫﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺩﯦﮕﯜﺩﻩﻙ ﺋﯩﺠﺎﺩﯨﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﺋﺎﯞﯞﺍﻝ ﺷﯧﺌﯩﺮﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ، ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯚﺯ ﺋﻪﻫﯟﺍﻟﯩﻐﺎ، ﺋﯩﺸﻪﻧﭻ- ﺋﯘﺭﯗﻧﯘﺷﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺑﯧﻘﯩﭗ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺟﺎﻧﯩﺮﻻﻏﺎ ﻛﯚﭼﻜﻪﻥ. ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﯩﻞ- ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺕ ﻫﺎﯞﺍﺳﯩﺪﯨﻦ ﻧﻪﭘﻪﺳﻠﯩﻨﯩﭗ،ﺋﯚﻣﺮﯨﻨﻰ ﭼﺎﻍ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﻳﺎﺷﻼﺭﻧﯩﯔ ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﻜﻰ ﺋﯩﺠﺎﺩﯨﻴﻪﺕ ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ، ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻴﺎﺗﯩﻼ ﭘﻪﺭﻗﻠﯩﻖ. ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﺩﯦﮕﯜﺩﻩﻙ ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯗ، ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻛﯚﺭﻣﯩﺴﯩﻤﯘ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ: ﻣﺎﯞﯗ ﻣﺎﻧﺪﺍﻗﺮﺍﻕ ﻳﺎﺯﯨﺪﯨﻜﻪﻥ ﺩﻩﭖ ﺑﺎﻫﺎ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ. ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﭘﯧﺸﻘﻪﺩﻩﻣﻠﻪﺭ ﺑﺎﺭ، ﻳﺎﺯﻣﯩﻠﯩﺮﻯ ﻣﺎﯕﺎ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﭽﻪ ﻳﺎﺵ، ﺷﻮﺥ ﺗﯘﻳﯘﻟﯩﺪﯗ، ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ، ﻣﻪﻣﺘﯩﻤﯩﻦ ﻫﻮﺷﯘﺭ، ﻧﯘﺭﻣﻪﻫﻪﻣﻤﻪﺕ ﺗﻮﺧﺘﻰ، ﺗﻮﺧﺘﻰ ﺳﺎﺑﯩﺮ، ﯞﻩ ﻳﻪﻧﻪ ﺗﻮﺧﺘﻰ ﺑﺎﻗﻰ (ﻣﻪﻥ ﺑﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺩﺍﯕﻠﯩﻖ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﺎﻥ ﺋﻪﺩﯨﺐ ﺩﻩﭖ ﺗﻮﻧﯘﻳﻤﻪﻥ) ﻫﺎﺯﯨﺮ ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﺟﯘﺷﻘﯘﻥ ﺑﯩﺮ ﺩﻩﯞﺭﮔﻪ ﻛﯩﺮﺩﻯ، ﺋﯘﻻﺭ ﺑﻪﺯﻯ ﻳﺎﺯﻏﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﻗﯧﺮﯨﻐﺎﻧﭽﻪ ﻳﺎﺷﻠﯩﺸﯩﭗ، ﺟﻪﺳﯘﺭﻟﯩﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﯩﺘﯩﺪﻩ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﺘﻰ، ﺑﯘ ﺋﺎﻟﻘﯩﺸﻼﺷﻘﺎ ﺗﯧﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺭﻭﻫ. ﻗﺎﻳﺴﯩﺒﯩﺮ ﻣﯘﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪﻩﻙ:
ﻳﺎﺵ ﯞﺍﻗﺘﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﻗﯧﺮﯨﻼﺭﺩﻩﻙ ﺳﺎﻟﻤﺎﻕ، ﺳﺎﻻﭘﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻻﻳﻠﻰ، ﻗﯧﺮﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﻳﺎﺷﻼﺭﺩﻩﻙ ﺷﻮﺥ، ﺟﻪﺳﯘﺭ ﺑﻮﻻﻳﻠﻰ.
ﻳﺎﺷﯩﺴﯘﻥ ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ!

jewlan يوللانغان ۋاقتى 2006-6-22 23:43:12

ﮔﻪﺭﭼﻪ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﺋﺎﭘﺘﻮﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺪﯨﻴﯩﺴﻰ ﺑﯘﻳﯩﭽﯩﻼ ﺷﻪﺭﮬﯩﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ، ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻧﻨﻰ ﺑﯩﻠﯟﺍﻟﻐﯘﺩﻩﻙ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺗﯧﻤﺎ ﺑﻮﭘﺘﯘ ، ﺋﻪﺭﺗﯘﺭﻙ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ، ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺶ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻛﯜﺗﯩﺪﯗ .

ManYuksel يوللانغان ۋاقتى 2006-6-23 08:06:42

ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﺑﯩﺮ ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﻨﯩﯔ ﺩﺍﯞﺍﻣﯩﻐﺎ ﻗﻪﺭﯨﺰ ﺋﯩﺪﻯ ﺋﯘ؟!

Estami يوللانغان ۋاقتى 2006-6-23 09:23:21

ﺑﯩﺮ ﮬﯧﻜﺎﻳﺴﻰ ﺑﺎﺭﺗﻰ ﻗﺎﭼﺎﻥ ﻳﺎﺯﺩﯨﻜﯩﻦ ﺋﺎﺧﯩﺮﻧﻰ ....... ﻛﯧﻠﻪﻳﯧﻠﻤﯘ ﻳﺎ ..ﺧﺎ ﺧﺎ

simvol يوللانغان ۋاقتى 2006-6-23 17:54:02

ﺳﺎﻻﻡ ﺋﻪﺭﺗﯜﺭﻙ !

erturk يوللانغان ۋاقتى 2006-6-23 20:53:02

ﺩﻭﺳﺘﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺰﮔﯜ ﺗﯩﻠﻪﻛﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ، ﻣﻪﻥ \"ﺳﯧﺮﯨﻖ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭ\"ﻧﻰ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﻳﯧﺰﯨﺸﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﺸﯩﯟﺍﺗﯩﻤﻪﻥ، ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﯩﺪﻩﻙ ﭼﯩﻘﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﻣﻪﻳﻠﻰ، ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﭗ ﺑﺎﻗﯩﻤﻪﻥ. ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺶ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻣﯧﯖﻪﻣﻨﻰ ﻏﯩﺪﯨﻘﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﯧﮭﯩﺮﻟﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭ...

.NAWAYI يوللانغان ۋاقتى 2006-6-25 16:51:02

ﻳﺎﺳﯩﻨﺠﺎﻥ ﺳﺎﺩﯨﻖ ﭼﻮﻏﻼﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﺠﺎﺩﯨﻴﯩﺘﯩﮕﻪ  ﺳﻪﻝ ﻗﺎﺭﯨﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ..

Bughra1902 يوللانغان ۋاقتى 2006-6-25 17:21:12

ﻳﺎﺯﻣﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﻛﯜﺗﯩﻤﯩﺰ....

hanjari يوللانغان ۋاقتى 2006-6-26 16:44:39

ﺑﯘ ﻳﺎﺯﻣﺎ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﭘﯩﻜﯩﺮﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻳﯩﻐﯩﻨﭽﺎﻗﻼﭘﺘﯘ . ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺧﯧﻠﻰ ﻛﯚﭖ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﯟﺍﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ .

akkaniyat يوللانغان ۋاقتى 2007-6-25 08:37:16

ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺪﻯ. ﺋﻪﭘﺴﯘﺱ، ﮬﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﻳﺎﺷﻼﺭ؟؟؟؟!!!

ozhal يوللانغان ۋاقتى 2007-6-25 13:13:01

ﻳﺎﺷﻼﺭ ﻧﯩﻤﻪ ﺑﻮﻟﺪﻯ  ؟

eysatohti يوللانغان ۋاقتى 2007-8-9 13:07:52

ﻳﺎﺧﺸﻰ ﮬﯧﻜﺎﻳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﺎﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﺟﯩﻤﯩﭙﻼ ﻛﻪﺗﺘﻰ،،،،ﻣﻪﻣﺘﯩﻤﯩﻦ ﮬﻮﺷﯘﺭ،  ﯬﺧﺘﻪﻡ ﯮﻣﻪﺭ،

afiyfiy يوللانغان ۋاقتى 2007-8-13 13:42:57

ﻣﻪﻥ ﺋﻪﺭﺗﯜﺭﻛﺘﯩﻦ ﺯﻭﺭ ﺋﯜﻣﯩﺪ  ﻛﯜﺗﯩﻤﻪﻥ ...

muzkalip يوللانغان ۋاقتى 2007-8-19 14:16:23

ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﺳﻪﺭ  ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻜﻪ ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﺎﻳﺎﻙ ، ﻧﺎﭼﺎﺭﻟﯩﺮﻯ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﻰ ﮬﺎﻻﻛﻪﺗﻜﻪ ﻳﯜﺯﻟﻪﻧﺪﯛﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩﯦﯖﯩﺰ ﺗﯩﮕﯩﺪﯨﻜﻰ ﺧﺎﺩﺍ ﺗﺎﺵ. ﻛﯩﻤﻪ ﻣﺎﻳﺎﻛﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻼ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻝ ﻳﯘﺭﻩﻟﻪﻳﺪﯗ.

kc-gh يوللانغان ۋاقتى 2007-8-30 12:34:04

ﺋﻪﺭﺗﯜﺭﻙ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ ، ﺗﻪﻣﺒﯘﺭﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﺳﯧﻐﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﯘﻕ ، ﺑﯩﺮ ﻛﯚﺭﯛﺷﺴﻪﻙ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ .
بەت: [1]
: (erturk) ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺗﯩﻤﯩﺰ ﯞﻩ ﻳﺎﺷﻼﺭ