rabbialla يوللانغان ۋاقتى 2006-6-18 10:26:25

ﺋﻪﺭ-ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻣﯘﻫﻪﺑﺒﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﺸﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥamp

ﺋﻪﺭ-ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻣﯘﻫﻪﺑﺒﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﺸﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﻮﻗﻘﯘﺯ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﯞﺍﺳﺘﻪ


1.ﺋﯩﻜﻜﯩﯖﻼﺭ ﺗﻪﯓ: ﺋﺎﻟﻼﻫ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﯞﻩ ﺋﺎﺧﯩﺮﻩﺗﺘﻪ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﺘﯜﺭﺳﯘﻥ ﺩﻩﯕﻼﺭ، ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭ ﺋﻪﺭ-ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﻖ ﺋﺎﻻﻗﯩﺴﯩﻨﻰ ﻛﯜﭼﻠﻪﻧﺪﯛﺭﯨﺪﯗ ﯞﻩ ﺋﯘ ﺋﯩﻜﻜﻪﻳﻠﻪﻥ ﺋﺎﺭﺳﯩﺪﺍ ﻣﯘﻫﻪﺑﺒﻪﺕ ﺋﻮﺗﯩﻨﻰ ﺟﺎﻧﻼﻧﺪﯗﺭﯨﺪﯗ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﻫﻪﺑﺒﻪﺕ ﺋﯚﻟﻤﻪﻳﺪﯗ."ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭ ﻛﻪﻳﻨﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺳﯩﺰﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺘﺘﯩﻢ"ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭ ﻣﯘﻫﯩﻢ.

2. ﺩﻭﺳﺘﻠﯘﻕ ﯞﻩ ﻣﯘﻫﻪﺑﺒﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﭖ ﻗﯩﻠﯩﺶ: ﺋﯘ ﺋﺎﺩﺩﻯ ﯞﻩ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺋﯩﺸﻼﺭ، ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﻰ ﭼﻮﯓ ﯞﻩ ﺑﺎﻫﺎﺳﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ. ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ، ﺋﻪﺭ-ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﺴﻰ ﻳﻮﺗﻘﺎﻥ ﺋﯧﭽﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﻐﺎ ﻳﯧﭙﯩﭗ ﻗﻮﻳﺴﯘﻥ، ﻳﺎﻛﻰ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻣﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﺎﺳﺘﯘﻗﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﻪﺭﺳﯘﻥ، ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﻮﺷﯘﻕ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﻳﯩﮕﯜﺯﯛﭖ ﻗﻮﻳﺴﯘﻥ، ﻳﺎﻛﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﺪﻩ ﺩﻭﻟﯩﺴﯩﻐﺎ ﺳﯩﻠﯩﻖ ﺋﯘﺭﯗﭖ ﻗﻮﻳﺴﯘﻥ، ﻳﺎﻛﻰ ﭼﺎﻱ ﺩﻩﻣﻠﻪﭖ ﺑﻪﺭﺳﯘﻥ... ﻣﯘﺷﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ﻫﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﺋﯩﺮﯨﮕﻪ ﻳﯜﺯﻟﻪﻧﺴﻪ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻐﺎ ﻳﯜﺯﻟﻪﻧﺴﻪ، ﻣﯘﻫﻪﺑﺒﻪﺕ ﻣﻪﻧﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯜﭼﻪﻳﺘﯩﺪﯗ.

3. ﺋﯘﺯﺍﺭﺗﯩﯟﻩﺗﻤﻪﻱ ﺋﯩﻜﻜﻪﻳﻠﻪﻥ ﺋﺎﺭﺳﯩﺪﺍ ﺳﯚﻫﺒﻪﺗﻠﯩﺸﯩﺸﻜﻪ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺋﺎﺟﺮﯨﺘﯩﺶ: ﺑﯘ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﺎﯞﺍﺭﻩ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﯘﻥ، ﻫﻪﺭ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﺳﯩﻨﯩﯔ ﻛﯚﺯﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﺴﯘﻥ، ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﺗﯘﺗﺴﯘﻥ، ﺋﯚﺗﻤﯜﺷﻰ، ﻫﺎﺯﯨﺮﻯ ﯞﻩ ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﻰ ﺗﻮﻏﯘﺭﻟﯘﻕ ﭘﺎﺭﺍﯕﻼﺷﺴﯘﻥ،ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﻪﺭ-ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳﺮﺕ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ. ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺳﯚﺯ، ﺋﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻫﯩﻜﺎﻳﻪ، ﺋﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺳﯩﻼﭖ ﻗﻮﻳﯘﺵ ﻣﯘﻫﻪﺑﺒﻪﺕ ﺋﺎﻻﻗﯩﺴﯩﻨﻰ ﻛﯜﭼﻪﻳﺘﯩﺪﯗ ﯞﻩ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺋﯚﻣﯜﺭ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ.

4.ﻫﻪﺭ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﺳﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﺘﺎ ﺭﯨﻐﺒﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﯩﺴﯘﻥ: ﻳﺎﺗﺎﻕ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﺎ، ﺋﯘ ﺋﯚﻳﺪﻩ ﺧﯘﺳﯘﺳﻰ ﭘﺎﺭﺍﯕﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻜﻰ ﺭﯨﻐﺒﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﯩﺴﯘﻥ، ﺑﻪﺩﻩﻧﻨﯩﯔ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﺭ-ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ ﺭﻭﻫﻰ ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭ.ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯘ ﺋﯩﻜﻜﻪﻳﻠﻪﻥ ﺋﺎﺭﺳﯩﺪﺍ ﻣﯘﻫﻪﺑﺒﻪﺗﻨﻰ ﺋﺎﺷﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﭼﻮﯓ ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭ. ﻧﻪﭘﺴﻰ ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﯩﻨﯩﺶ ﯞﻩ ﺭﻭﻫﻰ ﺟﯩﺪﺩﯨﻠﯩﺶ ﻫﺎﻟﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﻫﺎﻻﻝ ﺟﯩﻨﺴﻰ ﺋﺎﻻﻗﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﯕﺸﯩﻠﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ.

5.ﻫﺎﺟﻪﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﻫﯧﺴﻴﺎﺗﻨﻰ ﺗﻪﻣﯩﻦ ﻗﯩﻠﯩﺶ:ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ، ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻛﯩﺸﻰ ﻫﺎﻣﯩﻠﺪﺍﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪﺍ ﺗﯘﺭﯨﺸﻰ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺩﻩﺭﺗﻠﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﺗﯘﻳﻐﯘﻟﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﻳﺎﺷﯩﺸﻰ ﻻﺯﯨﻢ، ﻳﺎﻛﻰ ﺋﻪﺭ ﻛﯩﺴﻪﻝ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪﺍ ﺗﯘﺭﯨﺸﻰ،ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻫﯩﺴﺪﺍﺷﻠﯩﻘﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻻﺯﯨﻢ.ﺩﯗﻧﻴﺎ ﻣﺎﻧﺎ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻛﯚﭖ ﺋﯚﺯﮔﯩﺮﯨﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ، ﻫﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻗﻮﻟﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﻣﯘﻫﺘﺎﺝ.

6.ﺑﯩﺮ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﯩﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﯞﺍﻗﯩﺘﻘﯩﭽﻪ ﻣﺎﺩﺩﻯ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻼﺵ:

ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﺭ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻐﺎ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺕ ﻳﺎﻛﻰ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﺴﯩﺰ ﻫﻪﺩﯨﻴﻪ ﺗﻪﻗﺪﯨﻢ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ، ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ ﻣﯘﭘﺎﺟﯩﺌﻪﻧﯩﯔ ﻛﯜﺗﯜﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ، ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻤﯘ ﺋﯩﺮﯨﻐﺎ ﻫﻪﺩﯨﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﺳﯘﻥ. ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻫﻪﺩﯨﻴﻪ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﺧﺎﺗﯩﺮﯨﺴﯩﮕﻪ ﮔﯜﺯﻩﻝ ﻣﻪﺯﻣﯘﻥ ﯞﻩ ﺋﻪﺳﻠﯩﻤﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯨﺪﯗ.ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺳﺎﺋﻪﺕ، ﺋﯜﺯﯛﻙ ﻳﺎﻛﻰ ﻗﻪﻟﻪﻣﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﭖ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ، ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘ ﺋﯩﻜﻜﻪﻳﻠﻪﻥ ﺋﺎﺭﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﻫﻪﺑﺒﻪﺗﻨﻰ ﺋﻪﺳﻠﻪﻳﺪﯗ ﯞﻩ ﺗﻮﻱ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﻯ ﺧﯘﺷﺎﻝ ﺋﯚﺗﯩﺪﯗ.

ﻫﻪﺩﯨﻴﻪ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭘﻨﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯩﮕﻪ ﻳﯧﻘﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ،ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﻫﯧﺴﻴﺎﺗﭽﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﯩﻨﻰ ﻏﯩﺪﯨﻘﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻫﻪﺩﯨﻴﻪﮔﻪ ﻣﺎﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ، ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ﻣﺎﺩﺩﻯ ﻫﻪﺩﯨﻴﻪﮔﻪ ﺑﻪﻛﺮﻩﻙ ﻣﺎﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.

7.ﻫﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﭘﻪﺭﺯ ﻧﺎﻣﺎﺯﺩﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﯞﻩ ﺋﯩﺠﺎﺑﻪﺕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﯩﺘﻼﺭﺩﺍ ﺩﯗﺋﺎﻧﻰ ﻛﯚﭖ ﻗﯩﻠﯩﺶ:ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ ﻛﯩﭽﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺋﯜﭼﺘﻪﻥ ﺑﯩﺮﻯ ﻳﺎﻛﻰ ﺗﺎﻫﺎﺭﻩﺗﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﻪﺯﺍﻥ ﺋﺎﺭﻟﯩﻘﯩﺪﺍ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﻪﺭﻩﭘﺎﺕ ﻛﯜﻧﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﺳﻪﭘﻪﺭ ﺋﺎﺭﻟﯩﻘﯩﺪﺍ ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ﺋﻪﺭ-ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺋﺎﺭﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﻫﻪﺑﺒﻪﺗﻨﻰ ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﻼﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ، ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﭖ ﻗﻮﻳﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﯩﻠﯩﺶ.

ﻣﯘﻫﻪﺑﺒﻪﺗﻤﯘﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪﯨﻦ ﭼﯜﺷﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺭﺯﻕ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﻪﺭ ﺋﺎﺭﺳﯩﺪﺍ ﺗﻪﻗﺴﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ. ﺋﯘ ﺩﯗﺋﺎ، ﻫﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﯞﻩ ﺳﻪﯞﻩﺏ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.

8.ﻫﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﻛﻪﯕﭽﯩﻠﻠﯩﻚ ﺭﻭﻫﻰ ﯞﻩ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﺵ ﺭﻭﻫﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﻪﻟﺒﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻛﯚﺯ ﻳﯘﻣﺴﯘﻥ، ﺋﯚﺯ ﺋﺎﺭﺳﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ، ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﻣﯘﻫﻪﺑﺒﻪﺕ ﺋﻮﺗﯩﻨﻰ ﻛﯜﭼﻪﻳﺘﯩﺪﯗ.

9.ﭘﻪﺭﺯﻩﻧﺘﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﯚﻳﯜﭖ ﻗﻮﻳﯘﺵ، ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﺑﯧﺮﯨﺶ، ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ﺑﯩﺮﯨﺶ ﯞﻩ ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﻪﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻫﯚﺭﻣﻪﺗﻠﻪﺷﻨﻰ ﺋﯜﮔﻪﺗﺴﯘﻥ:ﺋﻪﺭ ﺑﺎﻟﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻫﯚﺭﻣﻪﺗﻠﻪﭖ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﭘﻘﺎﻧﺪﺍ ﺋﺎﭘﯩﺴﻰ ﺧﯘﺭﺳﻪﻧﯩﻚ ﻫﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ﯞﻩ ﺋﯘ ﭘﻮﺯﺗﺴﯩﻴﻪﻧﻰ ﻫﻪﺭﮔﯩﺰ ﺋﯘﻧﺘﯘﭖ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ، ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘ ﺋﯩﻜﻜﻪﻳﻠﻪﻧﻨﯩﯔ ﻣﯘﻫﻪﺑﺒﯩﺘﻰ ﻳﯧﯖﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ...

ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺳﯩﺰ ﺑﯘ ﺗﻮﻗﻘﯘﺯ ﯞﺍﺳﺘﯩﻨﻰ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﻘﯩﯔ... ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﯖﯩﺰ ﻣﯘﺷﯘ ﯞﺍﺳﺘﯩﻼﺭ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺑﻪﺧﺘﻠﯩﻚ ﯞﻩ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻣﻠﯩﻜﻜﻪ ﭼﯜﻣﺴﻪ ﺋﻪﺟﻪﺏ ﺋﻪﻣﻪﺱ...

ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﺎﯞﺍﺯﻯ ﺗﻮﺭ ﺑﯧﺘﻰ

ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﻰ ﺳﯘﻳﻤﯩﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﮬﺎﻳﺎﺗﻨﯩﯔ ﻗﻪﺩﯨﺮﻧﻰ ﺑﯩﻠﻤﯩﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﻰ.   ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﻰ ﺳﯘﻳﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯩﻜﻜﯩﻼ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻨﻰ ﺳﯘﻳﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﻰ.    ﺋﯘﻟﯘﻡ ﺑﺎﺭ، ﺋﯘﻟﯘﻣﻨﻰ ﮬﻪﺭ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺋﯘﻳﻠﯩﺴﺎﯓ ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﻰ ﺳﯘﻳﯘﺷﻜﻪ ﺋﯩﻨﺘﯩﻠﯩﺴﻪﻥ...........

bidar يوللانغان ۋاقتى 2006-8-8 18:45:50

ﺭﻩﺳﯩﻤﯩﯖﯩﺰﻣﯘ ﺷﯘ ﻗﻪﺩﻩﺭ ﺯﯨﻠﯟﯨﻜﻪﻥ.

karwan0997 يوللانغان ۋاقتى 2006-8-16 21:52:10

ﺷﯘﻧﻰ ﺩﻳﻤﻪﻥ ﺋﺴﻤﻰ ﺟﺴﻤﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﻻﻳﯩﻘﻜﻪﻧﺴﯩﺰ .....

mustakil يوللانغان ۋاقتى 2006-6-18 12:18:38

ﺑﯩﻠﯩﯟﺍﻟﺪﯨﻢ ، ﻣﻪﻥ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ

tanhaburi610 يوللانغان ۋاقتى 2006-6-19 15:37:53

ﺋﺎﻟﻼﮬ!!!!!!!!!!!!

swan يوللانغان ۋاقتى 2006-7-6 16:43:39

ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ

volcane يوللانغان ۋاقتى 2006-7-13 13:15:19

ﺋﺎﻟﻼ ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ. ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﺩﻩﻣﮕﻪ ﺑﻪﺧﯩﺖ ﯞﻩ ﺋﯩﻤﺎﻥ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻱ، ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﻣﺮﻯ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻣﭽﯩﻠﯩﻚ  ﯞﻩ ﺑﻪﺧﯩﺖ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺋﯚﺗﻜﻪﻱ. ﺋﯩﻼﮬﯩﻢ.

zilwa يوللانغان ۋاقتى 2006-7-16 10:59:49

ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻳﺎﺯﻣﺎ ﺋﯩﻜﻪﻥ ﺭﻩﺧﻤﻪﺕ ﺳﯩﺰﮔﻪ !

yultuz20 يوللانغان ۋاقتى 2006-12-12 10:45:48

ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﻜﻪﻥ....
بەت: [1]
: ﺋﻪﺭ-ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻣﯘﻫﻪﺑﺒﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﺸﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﻮﻗﻘﯘ