udunogli يوللانغان ۋاقتى 2006-6-17 20:47:30

ﺗﯧﭙﯩﺸﻤﺎﻕ 2

ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻪﯓ ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯜﭺ ﻛﯜﻧﻨﻰ ﺩﻩﭖ ﺑﯩﺮﻩﻟﻪﻣﺴﯩﺰ؟

eysatohti يوللانغان ۋاقتى 2006-6-17 21:54:42

ﺑﯘﻧﻰ ﺗﯧﭙﯩﺸﻤﺎﻕ ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﻮﺭﻩ ﺋﻮﺯ ﭘﯩﻜﯩﺮﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﺩﻩﭖ ﺑﯧﻘﯩﯔ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻳﺎﺧﺸﯩﻜﻪﻥ،ﭼﯘﻧﻜﻰ ﮬﻪﻣﯩﻼ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﺋﻮﺯﻯ ﺋﯘﭼﯘﻥ ﺋﻪﯓ ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻥ ﻛﯘﻧﻨﯩﯔ ﺋﻮﺧﺸﯩﺸﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﻰ ﻧﺎﺗﺎﻳﯩﻦ،ﻣﯧﻨﯩﯖﭽﻪ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻥ ﻛﯘﻥ،ﺗﯘﻧﺠﻰ ﭘﻪﺭﺯﻩﻧﺘﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯘﻥ،ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﺩﯨﮕﯩﻢ ﻛﻪﻟﻤﯩﺪﻯ

ouqi يوللانغان ۋاقتى 2006-6-18 01:38:50

ﻣﯧﻨﯩﯖﭽﻪ <<ﺑﯜﮔﯜﻥ،ﺋﻪﺗﻪ ، ﺗﯘﻧﯜﮔﯜﻥ>>ﺗﻮﻏﺮﯨﺪﯗ؟

udunogli يوللانغان ۋاقتى 2006-6-18 14:29:37

<ﺋﻮﯞﭼﻰ> ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﺩﻭﺳﺘﯘﻡ ﻳﺎﺭﺍﻳﺪﯗ . ﺑﯘﺗﯧﭙﯩﺸﻤﺎﻗﻨﯩﯔ ﺟﺎﯞﺍﺑﯩﻨﻰ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺗﯧﭙﯩﯟﺍﭘﺘﯘ.ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺳﻮﻏﺎ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ
ﺗﻮﺭﺩﯨﺸﯩﻢ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻪﯓ ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯜﭺ ﻛﯜﻥ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻪﯓ ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﯘ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﺗﯘﺭﻣﯩﺸﯩﻐﺎ ﺑﯧﻘﯩﭗ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﻣﻪﻳﺪﯗ.ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻥ ﺷﯘﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺋﻪﯓ ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﻗﯧﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼﭖ ﺑﯧﻘﯩﯔ ﺩﯨﮕﯩﻨﯩﻢ ﺗﻮﻏﯩﺮﯨﻤﯘ؟

xahdiyarkizi يوللانغان ۋاقتى 2006-6-18 14:30:43

\"ﺗﯘﻧﯘﮔﯘﻥ ،ﺑﯘﮔﯘﻥ ،ﺋﻪﺗﻪ .\"ﺑﯘ ﺟﺎﯞﺍﭖ ﻧﺎﮬﺎﻳﺘﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺪﻩﻙ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.ﭼﯘﻧﻜﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﮬﺎﻳﺎﺗﻼ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﻪﺭﺑﯩﺮ ﻛﯘﻧﻰ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﻧﺎﮬﺎﻳﺘﻰ ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﮬﯩﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.

lukqak يوللانغان ۋاقتى 2006-6-19 08:27:34

ﺋﯘﺩﯗﻥ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﻯ.ﺳﯩﺰ ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﻟﯩﭙﯩﻤﮕﻪ ﺗﯧﺨﻰ ﺟﺎﯞﺍﭖ ﺑﻪﺭﻣﯩﺪﯨﯖﯩﺰﻏﯘ؟

SUMBAT يوللانغان ۋاقتى 2006-6-20 14:11:10

<<ﺋﻮﯞﭼﻰ>> ﻳﺎﺭﺍﻳﺴﯩﺰ ﺟﯘﻣﯘ!!

kizqk يوللانغان ۋاقتى 2006-6-20 21:59:08

بەت: [1]
: ﺗﯧﭙﯩﺸﻤﺎﻕ 2