adip يوللانغان ۋاقتى 2006-6-17 10:39:28

ﻣﯘﻫﻪﺑﺒﻪﺕ ﯞﻩ ﭘﯘﻝ

ﻳﻮﻟﻠﯩﻐﯘﭼﻰ: nalan

ﺑﯩﺮ ﺋﯘﻧﯟﯨﺮﺳﺎﻝ ﭘﯩﺮﻭﮔﺮﺍﻣﻤﯩﻨﯩﯔ ﺭﯨﻴﺎﺳﻪﺗﭽﯩﺴﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺭ ﻣﯧﮭﻤﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ .:
----ﺳﯩﺰﻧﯩﻤﻪ ﺋﯜﭼﯘﻥ ﭘﯘﻟﻨﻰ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻣﯘﻫﯩﻢ ﺩﻩﭖ ﺑﯩﻠﯩﺴﯩﺰ ؟
-----ﭼﯜﻧﻜﻰ ﭘﯘﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻫﻪﻣﻤﻪ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺳﯩﺘﯩﯟﺍﻟﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .
ﺑﯘ ﮔﻪﭘﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﭖ ،ﺗﺎﻣﺎﺷﯩﺒﯩﻨﻼﺭ ﻏﯘﻟﻐﯘﻻ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ .
ﺑﯩﺰ ﺑﯩﺮﺧﯩﻞ ﺳﯩﻨﺎﻕ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﺍﻳﻠﻰ ،ﺩﯨﺪﻯ ﺋﻪﺭ ﻣﯧﮭﻤﺎﻥ ،ﺗﯩﻤﺎ ﻧﺎﻫﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﺎﺩﺩﻯ ،ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺩﯛﺷﻤﯩﻨﯩﯖﯩﺰ ﻗﯩﺰ ﺩﻭﺳﺘﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯗﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ .ﯞﻩ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﭼﯩﻜﯩﻨﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺸﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﯜﻣﯜﺩ ﻗﯩﻠﯩﭗ ،ﺳﯩﺰﻧﻰ ﭘﯘﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺭﺍﺯﻯ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ .
ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﺪﯨﻜﻰ ﺗﺎﻣﺎﺷﯩﺒﯩﻨﻼﺭ ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ﮔﻪﭖ ﺑﻮﻻﻣﺪﯗ ﺩﯨﻴﯩﺸﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ .
ﺋﻪﺭ ﻣﯧﮭﻤﺎﻥ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺑﺎﻫﺎﻧﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﺪﻯ ".50ﻣﯩﯔ "
ﺟﺎﯞﺍﭖ ﻧﺎﻫﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﺎﺩﺩﻯ .50. ﻣﯩﯔ ؟ ﺑﯘ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﻛﯚﺯﮔﻪ ﺋﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ ﻧﯩﻤﻪ ؟! 50 ﻣﯩﯔ ﺳﻮﻡ ﺋﯜﭼﯜ ﻥ ﻣﯘﻫﻪﺑﺒﻪﺗﺘﯩﻦ ﯞﺍﺯ ﻛﻪﭼﺘﻰ ﺩﯨﮕﻪﻧﻠﯩﻚ ،ﻏﻮﺭﻭﺭﯨﺪﯨﻨﻤﯘ ﯞﺍﺯ ﻛﻪﭼﺘﻰ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﮔﻪﭖ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﯘ !؟
ﺋﻪﺭ ﻣﯧﮭﻤﺎﻥ ﺗﯧﺰﻻ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺑﺎﻫﺎﻧﻰ ﺩﯨﺪﻯ .
"500ﻣﯩﯔ "
ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ﺟﯩﻤﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ .ﺑﯩﺮ ﺑﯚﻟﻪﻙ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﯘ ﭘﯘﻟﻨﯩﯔ ﻫﯩﺴﺎﺑﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ. ﺧﯩﻠﻰ ﺋﯘﺯﺍﻕ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ،ﻛﯚﭖ ﺳﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﯞﺍﺯ ﻛﯩﭽﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﺩﻯ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﺰ ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ﻣﯘﻫﻪﺑﺒﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻗﻮﻳﺎﺗﺘﻰ . ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﺎﺯ ﺳﺎﻧﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﻻ ﺑﯘ 500ﻣﯩﯖﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﺩﻯ .ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮﺳﻰ : ﻣﯧﻨﯩﯔ ﭘﯘﻟﯘﻡ ﻳﻮﻕ . ﺋﺎﺗﺎ -ﺋﺎﻧﺎﻡ ﺑﯩﺮ ﺋﯚﻣﯜﺭ ﺟﺎﭘﺎ ﺗﺎﺭﺗﺘﻰ ،ﻫﺎﺯﯨﺮ ﺋﺎﻏﺮﯨﻖ ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺩﺍﯞﺍﻟﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻐﺎ ﭘﯘﻟﯘﻡ ﻳﻮﻕ .ﺋﺎﺗﺎ -ﺋﺎﻧﺎﻡ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﯘﻫﻪﺑﺒﻪﺗﺘﯩﻦ ﯞﺍﺯ ﻛﯩﭽﯩﺸﻜﻪ ﺭﺍﺯﯨﻤﻪﻥ ..
ﺋﻪﺭ ﻣﯧﮭﻤﺎﻥ ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻨﻼ ﺋﯜﭼﯜﻧﭽﻰ ﺑﺎﻫﺎﻧﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﺪﻯ .
"5 ﻣﯩﻠﻴﯘﻥ "
ﺑﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﻳﯩﺮﯨﻤﺪﯨﻦ ﻛﯚﭘﺮﻩﻙ ﺋﻪﺭ ﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩﯨﻤﻰ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﯩﺪﻯ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﺰ ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺟﯩﻤﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﯩﺪﻯ .
ﺟﯩﻤﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﻪﺭ 5 ﻣﯩﻠﻴﯘﻧﻨﻰ ﺗﺎﻟﻠﯩﻐﺎﻧﯩﺪﻯ.
5ﻣﯩﻠﻴﯘﻧﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﻳﯜﺭﯛﺵ ﺋﯧﺴﯩﻞ ﺋﯚﻱ ﺳﯩﺘﯩﯟﺍﻟﻐﯩﻠﻰ ،ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﺳﯧﺘﯩﯟﺍﻟﻐﯩﻠﻰ ،،ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯜﻧﮕﻪ ﺋﯩﺮﯨﺸﺘﯜﺭﮔﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ . ﻗﺎﺑﯩﻠﯩﻴﯩﺘﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘ ﭘﯘﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﻚ ﺗﯩﻜﻠﯩﯟﺍﻻﻳﺴﯩﺰ.
ﺗﯚﺗﯘﻧﭽﻰ ﺑﺎﻫﺎ 5ﻣﯩﻠﻴﺎﺭﺩ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﭘﯘﺗﯘﻥ ﻣﻪﻳﺪﺍﻥ ﺩﺍﯞﺍﻟﻐﯘﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ . ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﯩﺮﺳﯩﻼ ﭘﯘﻝ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﯘﻫﻪﺑﺒﻪﺗﺘﯩﻦ ﯞﺍﺯ ﻛﻪﭼﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﺩﻯ .
ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﯩﺰ ﺩﻭﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﺗﻪﺳﯩﺮﻟﻪﻧﮕﻪﻥ ﺗﻪﺳﯩﺮﻟﻪﻧﻤﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺳﻮﺭﺍﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ،ﺋﯘ ﻗﯩﺰ : ﻣﻪﻥ ﻧﺎﻫﺎﻳﯩﺘﻰ ﺧﻮﺷﺎﻝ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻣﯧﻨﻰ ﺋﻪﯓ ﺗﻪﺳﯩﺮﻟﻪﻧﺪﯛﺭﮔﯩﻨﻰ ﻣﻪﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ 5 ﻣﯩﻠﻴﺎﺭﺩﻧﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﻘﺎ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻡ .ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺋﻮﻏﻮﻝ ﺩﻭﺳﺘﯘﻣﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺗﺎﻟﻠﯩﺸﻰ ﺋﺎﻟﯩﻴﺠﺎﻧﺎﭖ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ،ﻟﯧﻜﯩﻦ .ﺋﻪﻣﻪﻟﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ ؛ ﺩﯨﺪﻯ .
ﻣﯘﻫﻪﺑﺒﻪﺕ ﻫﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺑﯩﺒﺎﻫﺎ ﻧﻪﺭﺳﻪ .
ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺋﯘ ﭘﯘﻟﻨﯩﯔ ﺳﯩﻨﯩﻘﯩﻐﺎ ﺩﯗﭺ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ،ﭘﯘﻝ ﺳﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺯ ﻛﯚﭘﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ،ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺩﻯ .
ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﻣﯘﻫﻪﺑﺒﻪﺕ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﻣﯘﻫﻪﺑﺒﻪﺕ ﺑﻮﻻﻣﺪﯗ ؟ ﺑﻪﺯﯨﻠﻪﺭ ﺩﻩﻳﺪﯗ " ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘﺭﯗﻟﻐﯩﻨﻰ ﻣﯘﻫﻪﺑﺒﻪﺕ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﯩﮕﯩﺪﺍﺭﭼﯩﻠﯩﻖ ﻫﻮﻗﯘﻗﻰ . ﻣﯘﻫﻪﺑﺒﻪﺕ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘﻟﻐﺎﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ ،ﺋﺎﻟﻠﯩﻘﺎﭼﺎﻥ ﺑﯩﺰﺩﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻗﻼﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ . ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ﻫﯧﻠﯩﻘﻰ ﺋﻪﺭ ﻣﯧﻬﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﻧﯩﻤﻪ ﺩﯨﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﺑﯩﻘﯩﯔ .
---ﻣﻪﻥ ﻣﯘﻫﻪﺑﺒﻪﺗﻜﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﻤﻪﻥ ، ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘﯩﮕﯩﻤﯘ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﻤﻪﻥ . ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﭘﯘﻟﻨﻰ ﻣﯘﻫﯩﻢ ﺩﻩﭖ ﺑﯩﻠﯩﻤﻪﻥ ﺷﯘﯕﺎ ﻣﻪﻥ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﭗ ﭘﯘﻝ ﺗﯩﭙﯩﺸﯩﻢ ﻛﯩﺮﻩﻙ . . ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻢ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻣﯘﻫﻪﺑﺒﯩﺘﯩﻢ ﯞﻩ ﺗﻪﺑﯩﺌﯩﺘﯩﻤﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﭘﯘﻟﯩﻨﯩﯔ ﺳﯩﻨﯩﻘﯩﻐﺎ ﺩﯗﭺ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﭘﯘﺕ ﺗﯩﺮﻩﭖ ﺗﯘﺭﺍﻟﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻧﻼ .

ﺧﻪﻧﺰﯗﭼﻪ "ﺋﻮﻗﯘﺭﻣﻪﻧﻠﻪﺭ ﺩﻭﺳﺘﻰ " ﻧﺎﻣﻠﯩﻖ ﻛﯩﺘﺎﭘﺘﯩﻦ ﺋﯧﻠﯩﻨﺪﻯ .

浪漫XAHZADA يوللانغان ۋاقتى 2006-8-5 15:38:58

ﺑﻪﻙ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺗﯧﻤﺎ ﻛﻪﻧﻐﯘ ..ﺭﻩﺧﻤﻪﺗﺴﯩﺰﮔﻪ

zamanidin يوللانغان ۋاقتى 2006-6-17 11:46:20

ﺑﯘ ﻧﺎﮬﺎﻳﺘﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺗﯧﻤﺎ ﺋﯩﻜﻪﻥ  .

ajir يوللانغان ۋاقتى 2006-6-17 17:14:54

ﺑﻪﺯﯨﺪﻩ ﭘﯘﻟﻨﻰ ﺩﻩﭖ ﻳﯘﺯ ﺋﯚﺭﯛﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﻪﻙ ﻛﯚﭖ !!!ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰﻏﺎ 5ﻣﯩﻠﻴﺎﺭﺩ ﺑﻪﺭﺳﯩﯖﯩﺰ ، ﺋﯘ ﺳﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯧﯖﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ !!!  ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﯩﺴﯩﯖﯩﺰ ﺳﯩﻨﺎﭖ ﻛﯚﺭﯗﯓ ،ﻛﯩﻤﻤﯘ ﺭﺍﮬﻪﺕ ﻳﺎﺷﺎﺷﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﺪﯗ.

swan يوللانغان ۋاقتى 2006-6-17 18:18:14

ﻳﺎﺋﺎﻟﻼ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﻳﯜﺯﯨﻐﺎ ﮬﺎﻗﺎﺭﻩﺕ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﮬﻪﺟﻪﭖ ﺑﻮﻟﺪﯨﻜﯩﻨﺎ !

qaxmazilal يوللانغان ۋاقتى 2006-6-17 18:38:45

ﻣﯧﻨﯩﯖﭽﻪ ﻣﯘﺷﯘ ﻣﺎﻗﺎﻟﻨﯩﯔ ﻳﯧﺰﯨﻠﺸﻼ ﺋﻪﺧﻤﻪﻗﻠﯩﻖ.....ﮬﻪﻗﻘﻰ ﻣﯘﮬﺎﺑﺒﻪﺗﻨﻰ ﻣﺎﻝ-ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﻟﭽﻪﺷﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﻼ ﻣﯘﮬﺎﺑﺒﻪﺗﻜﻪ ﮬﺎﻗﺎﺭﻩﺕ!!!..................

mayhana يوللانغان ۋاقتى 2006-6-17 18:51:34

ﻗﺎﻳﻨﯩﻤﺎﯕﻼﺭ، ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﭙﺘﯘ.

helloteac يوللانغان ۋاقتى 2006-6-17 21:58:55

ﯞﺍﺧﺘﻰ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﮬﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰ ﯞﺍﺯ ﻛﯩﭽﯩﻤﯩﺰ.

majnun يوللانغان ۋاقتى 2006-6-18 00:52:48

5ﻣﯩﺮﻟﯩﻴﺎﺭﯨﺪ ﺩﻩﭖ ﻗﯘﻳﯘﯓ.......ﺑﻪﻙ ﺟﯩﻖ...
50000ﻣﯩﯔ ﻳﯜﺋﻪﻥ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻘﻤﯩﻜﯩﻦ.......

zordun يوللانغان ۋاقتى 2006-6-18 01:16:52

ﻣﯩﻨﯩﯖﭽﻪ ﺑﯘ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺗﯧﻤﺎ ﺑﻮﭘﺘﯘ. ﮬﺎﺯﯨﺮ ﮬﻪﻗﯩﻘﻰ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ ﺑﻪﻙ ﺋﺎﺯﻻﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ. ﺋﯘﻧﻰ ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﻧﯩﻜﺎﮬﺘﯩﻦ ﻛﯩﻴﻨﻜﻰ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﺘﯩﻦ ﺗﯧﭙﯩﺶ ﻣﯘﻣﻜﯩﻨﻤﯩﻜﯩﻦ ﺩﻩﻳﻤﻪﻥ.

zilwa يوللانغان ۋاقتى 2006-7-16 10:52:54

ﭘﯘﻝ! ﮬﻪﻡ ﺳﯜﻳﯜﻣﻠﯘﻙ ﮬﻪﻡ ﻳﯩﺮﮔﯩﻨﯩﺸﻠﯩﻚ ﻧﻪﺭﺳﻪ ،ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻠﻪﻧﮕﻪﻧﺪﻩ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺳﯜﻳﯜﻧﮕﻪﻥ ،ﻣﯘﮬﺘﺎﺝ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ﺋﯩﻨﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ،ﺗﯘﻳﯘﻧﻐﯘﻧﯘﻣﺪﺍ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﭼﻪﻛﺴﯩﺰ ﻳﯩﺮﮔﻪﻧﺪﯨﻢ.ﭘﯘﻝ! ﻣﻪﻥ ﺋﯘﭼﯘﻥ ﺷﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻳﯩﺮﮔﯩﻨﯩﺸﻠﯩﻚ ﻧﻪﺭﺳﻪ ،ﺑﯘ ﻣﯩﻨﯩﯔ ﻗﻪﺳﺘﻪﻥ ﺋﺎﻟﻰ ﺟﺎﻧﺎﭖ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺳﯚﺯﻟﻪﯞﺍﺗﻘﯩﻨﯩﻢ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﭼﯜﻧﻜﻰ ﭘﯘﻝ ﺑﯩﺮﭼﺎﻏﻼﺭﺩﺍ ﻣﯩﻨﻰ ﮬﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻣﻪﺟﺒﻮﺭﻟﯩﻐﺎﻥ .ﮬﻪﻱ ﭘﯘﻝ!!!..............

Menshu يوللانغان ۋاقتى 2006-9-1 18:40:43

ﺑﻪﻙ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺗﯧﻤﺎ ﺋﯩﻜﻪﻥ .
ﺋﯘﻣﯘ ﻣﻪﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻼﺭﻣﯘ ؟

zalim1982 يوللانغان ۋاقتى 2006-9-14 16:09:30

ﭘﯘﻝ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﻪﻗﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺯﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻩﻙ

bujahan يوللانغان ۋاقتى 2006-9-26 23:08:43

ﮬﺎﺯﯦﺮﻛﯥ ﻣﯘﺧﺎﺑﻪﺕ ﺳﺎﭖ ﻣﺎﺩﺩې ﻣﻪﻥ ﭘﻪﺕ ﺗﯧﻦ ﯶ ﺑﺎ ﺭﻩﺕ ﺳﯧﺰ ﺩﯦﻦ ﭘﺎ ﻳﺪﺍ ﭼﯧﻚ ﻣﯧﺴﺎ ﺗﺎﺷﻼﭖ ﻛﯧﺘﺪﯗ

kixtikigul يوللانغان ۋاقتى 2006-10-7 16:21:32

ﭘﯘﻝ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ، ﺑﯩﺮﺍﻕ ﭘﯘﻝ ﻣﯘﮬﺎﺑﺒﻪﺕ ﺋﻪﻣﻪﺱ

umakkulke يوللانغان ۋاقتى 2006-10-9 21:10:58

ﺑﯩﺮ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺩﻭﺳﺘﯘﻡ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ ﺩﯨﻤﻪﻙ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺕ ﺩﯨﻤﻪﻙ ﺩﯨﮕﻪﻧﯩﺪﻯ ،ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮔﯩﭙﯩﮕﻪ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺭﻩﺩﯨﻴﻪ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﯩﺪﯨﻢ .ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺷﯘ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﺑﯧﺸﯩﻤﺪﯨﻦ ﻛﻪﭼﯘﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻼ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮔﯩﭙﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺋﻪﻣﯩﻠﯩﻲ ﺋﯧﻴﺘﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯨﻢ................

86 يوللانغان ۋاقتى 2006-10-9 22:26:06

ﻣﻪﻥ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﮬﺎﻟﯩﺘﯩﻤﺪﻩ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻧﻤﻪﻥ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﯘﻟﻨﻰ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘﺭﯗﺵ ﺋﯩﺪﯨﻴﻪﻣﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻤﯩﮕﯩﺪﻩﻙ.

tursun12 يوللانغان ۋاقتى 2006-10-16 16:44:07

ﻣﻪﻥ ﻧﻪﺩﯨﻦ ﻛﯚﺭﺩﯛﻣﻜﻰ: ﭘﯘﻝ ﺗﺎﭘﻤﺎﻱ ﺧﻮﺗﯘﻥ ﺗﺎﭘﺴﯩﯖﯩﺰ  ﺋﯧﻨﯩﻘﻜﻰ : ﺋﻪﺭﻟﯩﻚ ﻏﻮﺭﻭﻳﯩﯖﯩﺰ ﺩﻩﭘﺴﻪﻧﺪﻩ ﺑﯘﻟﯩﺪﯗ. ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﻧﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ.
ﺑﯘ ﺗﯩﻤﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﻗﺎﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ ﺗﯘﺭﺍﻟﻤﺎﻳﻤﯩﺰ... ﻛﯩﭽﯩﻜﻜﯩﻨﻪ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﯘﮬﺎﺑﺒﻪﺗﺘﯩﻦ ﯞﺍﺯ ﻛﯩﭽﯩﭗ ﻳﯜﺭﯨﯟﺍﺗﯩﻤﯩﺰ. ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺷﺎﺭﺍﺋﯩﺘﺘﺎ ﭼﯘﻗﯘﻡ ﯞﺍﺯ ﻛﯩﭽﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ..
ﺑﯩﺮﺍﻕ: ﻣﻪﻥ : ﺩﯨﻨﯩﻢ، ﺋﯩﺘﯩﻘﺎﺩﯨﻢ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﮬﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻧﻪﺭﺳﯩﺪﯨﻦ ﯞﺍﺯ ﻛﯩﭽﯩﻤﻪﻥ.

维医&医生 يوللانغان ۋاقتى 2006-11-5 16:42:08

ﭘﯘﻟﻤﯘ ﻣﯘﺧﯩﻢ ﻣﯘﮬﺎﺑﻪﺗﻤﯘ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﭘﯘﻟﯘﯓ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﻗﯩﺰﻻﺭ ﺳﺎﯕﺎ  ﻗﺎﺭﺍﭘﻤﯘ ﻗﻮﻳﻤﺎﻳﺪﯗ! ﭘﯘﻟﯘﯓ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻗﯩﺰﻻﺭ ﻗﯩﺸﯩﯖﺪﯨﻦ ﭘﻪﺭﯞﺍﻧﯩﺪﻩﻙ ﭼﻮﺭﮔﯩﻠﻪﭖ ﻛﯩﺘﻪﻟﻤﺎﻳﺪﯗ! ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺳﺎﭖ ﮬﻪﻗﯩﻘﻰ ﻣﯘﮬﺎﺑﻪﺗﻨﻰ ﭘﯘﻟﺨﯩﻤﯘ ﺳﯧﺘﯩﯟﺍﻟﻘﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ!

yapun يوللانغان ۋاقتى 2006-11-21 14:57:26

ﺋﺎﻻﻣﻪﺕ ﻳﯩﺰﯨﻠﯩﭙﺘﯘ
بەت: [1] 2
: ﻣﯘﻫﻪﺑﺒﻪﺕ ﯞﻩ ﭘﯘﻝ