pehrim يوللانغان ۋاقتى 2006-6-17 03:10:50

ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ﺭﺍﻳﯘﻧﻨﻰ ﻛﯩﯖﻪﻳﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﺭﺍﻳﯘﻧﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪ

ﻛﯩﯖﻪﻳﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﺭﺍﻳﯘﻧﻨﯩﯔ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﭘﯩﺮﯨﻨﺴﯩﭙﯩﻨﻰ ﭼﯘﺷﯘﻧﯩﯟﯨﻠﯩﺶ ﺋﯘﭼﯘﻥ ﺑﯘﮔﯘﻥ ﭼﯘﺷﺘﯩﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻳﯩﺮﯨﻢ ﻛﯘﻥ ﯞﺍﺧﺘﯩﻤﻨﻰ ﺳﻪﺭﯨﭗ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯘ ﻛﻮﺩﻧﻰ ﻳﯩﺰﯨﭗ ﭼﯩﻘﺘﯩﻢ ..
ﺑﯘ ﻛﻮﺩ ﭘﯘﺗﯘﻧﻠﻪﻱ javascript ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻳﯩﺰﯨﭗ ﭼﯩﻘﯩﻠﺪﻯ .ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﺭﻭﻟﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ﺭﺍﻳﯘﻧﺪﺍ ﻳﯩﺰﯨﻠﻐﺎﻥ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻨﻰ ﻛﯩﯖﻪﻳﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﺭﺍﻳﯘﻧﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﯗﭖ ﺑﯩﺮﯨﺪﯗ .ﺗﻮﺭﺩﺍﺷﻼﺭ ﯞﻩ ﺑﯩﻜﻪﺕ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﻪﺯﻗﯩﺘﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺋﻪﺟﻪﭖ ﺋﻪﻣﻪﺱ .
ﻛﻮﭖ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺑﯩﻜﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﻜﻪﻥ ﺧﻪﺕ ﻧﯘﺳﻘﯩﺴﯩﻨﻰ ﻛﯚﺯﺩﻩ ﺗﯘﺗﯘﭖ  "ﺋﺎ"،"ﺋﻪ" ﮔﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﯩﺮﯨﻜﻤﻪ ﺗﺎﻕ ﮬﻪﺭﯨﭙﻠﻪﺭﻧﯩﯩﯔ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺋﯘﻟﯩﻨﯩﺶ ﺋﯘﺳﯘﻟﯩﻨﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﺘﯩﻢ .
ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ﺭﺍﻳﯘﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯩﯖﻪﻳﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﺭﺍﻳﯘﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﯩﺰﯨﻖ ﺋﺎﺭﻟﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻼﺭﻧﯩﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ﺭﺍﻳﯘﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﻗﯩﺴﻤﯩﻨﯩﻼ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺪﯗ ،ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﯩﺰﯨﻘﻼﺭﻏﺎ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯗ .
ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ﺭﺍﻳﯘﻥ ﻛﯩﺮﮔﯘﺯﯗﺵ ﻗﯩﺴﻤﯩﻐﺎ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺕ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻢ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪﻥ ﻛﯩﺮﮔﯘﺯﯗﺵ ﺋﯘﺳﯘﻟﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﻼﻧﺪﯨﻢ ،ﺑﯘ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ uly ﯞﻩ ﺋﻮﻟﭽﻪﻣﺴﯩﺰ (ﻛﻮﻧﺎ ﺋﻪﻟﻜﺎﺗﯩﭗ ﺧﻪﺕ ﻧﯘﺳﻘﯩﺴﻰ) ﺧﻪﺕ ﻧﯘﺳﻘﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ﺭﺍﻳﯘﻧﻐﺎ ﻛﻮﻧﯘﭘﻜﺎ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻛﯚﭼﯘﺭﮔﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﺪﯗ .(ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺶ ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ ﺑﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻤﯘ ﺑﺎﺭ) .
ﮬﺎﺯﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﺑﺎﻳﻘﯩﻐﺎﻥ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮﺗﻪﺭﻩﭖ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ ﺗﻮﺭﺩﺍﺷﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﯩﻨﺎﭖ ﺑﺎﻳﻘﯩﻐﺎﻥ ﻣﻪﺳﻠﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﺗﯩﭗ ﻗﻮﻳﺸﯩﻨﻰ ﺋﯘﻣﯘﺩ ﻗﯩﻠﻤﻪﻥ ..
ﻛﯚﺭﯗﺵ ﯞﻩ ﭼﯘﺷﯘﺭﯗﺵ ﺋﺎﺩﯨﺮﺳﻰ :
http://blog.aramga.com/uploads/200606/17_044926_yiziq.htm

raxit1973 يوللانغان ۋاقتى 2006-6-17 09:26:33

ﺑﯘﻧﻰ ﻛﻪﯓ ﺗﻪﺷﯟﯨﻖ ﻗﯩﻠﺴﺎﻕ ﺑﻮﻟﻐﯘﺩﻩﻙ. ﮬﺎﺯﯨﺮ ﻣﯘﺷﯘ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻨﻰ ﮬﻪﻝ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻣﯘ ﻛﯚﭖ.

zulal يوللانغان ۋاقتى 2006-6-17 10:15:07

ﭘﻪﺧﺮﯨﻤﻜﺎﻣﻐﺎ ﻛﯚﭖ ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ .

taxnae يوللانغان ۋاقتى 2006-6-17 10:28:50

ﺑﯘ ﻧﺎﻫﺎﻳﯩﺘﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﻮﺩ ﯻﻜﻪﻥ   ﻣﯘﻣﻜﯩﻢ ﺑﻮﻟﺴﺎ  ﭼﯘﺷﯘﺭﯛﺵ ﯪﺩﺭﯨﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﻣﯩﻨﻠﯩﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ
ﻳﺎﻛﻰ ﺧﻪﺕ ﺳﺎﻧﺪﯗﻗﯘﻣﻐﺎ ﯻﺒﻪﺭﺗﯩﭗ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ   ..taxna5005@126.com

yasin_uighur يوللانغان ۋاقتى 2006-6-17 12:00:07

ﻛﯩﯖﻪﻳﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﺭﺍﻳﯘﻧﻨﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ ﺭﺍﻳﯘﻧﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻧﭽﯘ ﺋﻪﻣﺪﻯ؟ ﺑﻪﺯﯨﺪﻩ ﺷﯘﻧﺪﻩﻕ ﺋﯩﮭﺘﯩﻴﺎﺝ ﺑﻪﻛﻤﯘ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ...

pehrim يوللانغان ۋاقتى 2006-6-18 22:13:37

ﻛﯩﯖﻪﻳﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﺭﺍﻳﯘﻧﻨﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ﺭﺍﻳﯘﻧﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﯗﺵ ﺋﯘﺳﯘﻟﻰ ﺑﻪﻙ ﺗﻪﺳﻜﻪ ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﻳﺪﯗ .ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻗﯘﺭ ﻛﻮﺩﻧﻰ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﻳﯩﺰﯨﭗ ﻗﻮﻳﺴﺎﻣﻼ ﺑﻮﻟﺪﯗ (ﭼﯘﻧﻜﻰ ﻛﺎﻟﻼﻣﺪﺍ ﭘﯩﻼﻧﻼﭖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ) ،ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺋﯘﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﭘﺮﻭﮔﺮﺍﻣﻤﯩﻨﻰ ﻳﯩﺰﯨﺸﺘﯩﻜﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﻣﻪﺧﺴﯩﺘﯩﻢ ﻛﯩﯖﻪﻳﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﺭﺍﻳﯘﻧﻨﯩﯔ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﭘﯩﺮﯨﻨﺴﯩﭙﯩﻨﻰ ﭼﯘﺷﯘﻧﯘﺵ ﮬﻪﻣﺪﻩ ﻣﻮﻝ ﺗﯩﻜﯩﺴﺖ ﺗﻪﮬﺮﯨﺮﻟﯩﮕﯘﭼﻜﻪ(htmledit) ﻛﯩﯖﻪﻳﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﺭﺍﻳﯘﻧﺪﺍ ﻛﯩﺮﮔﯘﺯﯗﺷﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺷﯘﺭﯗﺵ .
ﺑﺎﻳﻘﯩﺸﯩﻤﭽﻪ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺋﯘﺳﯘﻟﺪﺍ ﻛﯩﺮﮔﯘﺯﯗﺷﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺷﯘﺭﯗﺵ ﻣﻮﻣﻜﯩﻦ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺶ ﺋﻪﻣﻪﺳﻜﻪﻥ ،ﮬﻪﻣﺪﻩ ﺋﺎﺯﺭﺍﻕ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻟﻪﺵ ﺑﺎﺭ ،ﺋﺎﻟﻼ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ ﭘﺎﺕ ﺋﺎﺭﯨﺪﺍ ﭘﯘﺗﯘﭖ ﻗﺎﻻﺭ...
ﻛﻮﯕﯘﻝ ﺑﯚﻟﮕﯩﻨﯩﯖﯩﺰﮔﻪ ﺭﻩﺧﻤﻪﺕ .

janaka يوللانغان ۋاقتى 2006-6-20 16:50:05

ﺭﻩﺧﻤﻪﺕ ﺳﯩﺰﮔﻪ   ﺑﻮﻟﺴﺎ   ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺋﯘﺗﯘﻕ ﺗﯩﻠﻪﻳﻤﻪﻥ !!!

zulal يوللانغان ۋاقتى 2006-11-8 22:03:25

ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺋﯧﭽﯩﻠﻤﺎﺱ ﺑﻮﭘﻘﺎﭘﺘﯘ .
بەت: [1]
: ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ﺭﺍﻳﯘﻧﻨﻰ ﻛﯩﯖﻪﻳﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﺭﺍﻳﯘﻧﻐﺎ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﯗﺵ