baier يوللانغان ۋاقتى 2006-6-9 09:25:26

ﺧﺎﻧﯩﻢ - ﻗﯩﺰﻻﺭﻏﺎ ﻣﻪﺳﻠﯩﮭﻪﺕ

ﻗﯩﺰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺗﯘﻏﯘﻟﻤﺎﻕ ﺗﻪﺑﯩﺌﻪﺗﺘﯩﻦ،ﻗﯩﺰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻳﯩﺘﯩﻠﻤﻪﻙ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﯩﺪﯨﻦ ﯞﻩ ﺟﻪﻣﺌﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻦ .ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺑﻮﻟﻤﺎﻕ ﺋﺎﺳﺎﻥ ،ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﻖ ﻻﺗﺎﭘﻪﺕ ﯞﻩ ﺳﺎﻻﭘﻪﺗﻨﻰ ﻳﯧﺘﯩﻠﺪﯗﺭﻣﻪﻙ ﺗﻪﺱ،ﺋﺎﻧﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻕ ﺋﺎﺳﺎﻥ،ﻗﺎﺑﯩﻠﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﻧﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻕ ﺗﻪﺱ .
ﻣﺎﻧﺎ ﺑﯘ ﺳﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺗﯧﺨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯧﮕﯩﮕﻪ ﻳﯧﺘﻪﻟﻤﻪﻳﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﻪﯓ ﺋﺎﺩﺩﯨﻲ ﮬﻪﻡ ﺋﻪﯓ ﻣﯜﺭﻩﻛﻜﻪﭖ ﻗﺎﺋﯩﺪﻩ .ﺷﯘﯕﺎ ﺳﯩﺰ ﺑﯘ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﻨﻰ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﯟﯨﻠﯩﺸﯩﯖﯩﺰ ﻛﯧﺮﻩﻙ .
ﮔﻪﭖ - ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﯖﯩﺰ ﺗﻪﺳﯩﺮﻟﯩﻚ ،ﻣﯧﻐﯩﺰﻟﯩﻖ ،ﭘﯩﻜﺮﯨﯖﯩﺰ ﺋﯚﺗﻜﯘﺭ ،ﻛﯩﻴﯩﻨﯩﺸﯩﯖﯩﺰ ،ﮬﻪﺭﻛﯩﺘﯩﯖﯩﺰ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ،ﻣﯩﺠﻪﺯﯨﯖﯩﺰ ﺋﻮﭼﯘﻕ ،ﻳﯩﻘﯩﻤﻠﯩﻖ ،ﭘﻮﺯﯨﺘﺴﯩﻴﯩﯖﯩﺰ ﻗﯩﺰﻏﯩﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯘﻙ ﻛﯚﺭﯨﻨﯩﺴﯩﺰ ،ﮬﻪﻗﯩﻘﻰ ﺳﯚﻳﯘﻣﻠﯘﻙ ﯞﻩ ﮔﯜﺯﻩﻝ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﯔ .ﮔﯜﺯﻩﻟﻠﯩﻚ -ﺗﺎﺷﻘﻰ ﻗﯩﻴﺎﭘﻪﺕ ،ﺳﯚﻳﯘﻣﻠﯘﻙ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﻗﻪﻟﺒﺘﯩﻦ ﭘﻪﻳﺪﯨﻨﭙﻪﻱ ﻳﯧﺘﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯘﻙ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻧﻼ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺋﺎﺟﺮﯨﺘﯩﭗ ،ﺋﻪﻗﯩﻞ ﺋﺎﻣﯩﻠﻨﻰ ﭼﯚﺭﯛﭖ ﻗﻮﻳﺴﯩﯖﯩﺰ ، ﺋﯘ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻧﺎﺩﺍﻧﻠﯩﻘﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺳﯘﻧﺌﯩﻴﻠﯩﻚ ﺧﻮﺷﺎﻣﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﻤﺎﯓ ؛ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘﯓ .ﻧﯩﺸﺎﻧﯩﯖﯩﺰ ﺋﯧﻨﯩﻖ ،ﻳﻮﻟﯩﯖﯩﺰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ .ﺷﯘ  ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﯧﺴﯩﯖﯩﺰﺩﻩ ﺑﻮﻟﺴﯘﻧﻜﻰ ،"ﻳﯜﻛﺴﻪﻙ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﺮﺍﺩﻩ،ﻳﻮﻟﺪﺍ،ﻳﻮﻟﺪﺍ ﻗﺎﻟﻤﺎﺱ ﭘﯩﻴﺎﺩﻩ "،"ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ ﺋﺎﺯﻣﺎﯓ،ﺧﺎﻧﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﻤﺎﯓ".
ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﺗﻠﻪﻕ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺗﻪﺋﻪﻟﻠﯘﻕ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ،ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﮬﻪﻗﯩﻘﯩﻲ ﻗﺎﺑﯩﻠﯩﻴﻪﺕ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﺍ .ﺋﺎﻗﯩﻞ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﺭﺍﺭﻏﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ،ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﯨﻨﻰ ﻛﻮﻧﺘﻮﺭﯗﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﯟﯨﻠﯩﯔ ،ﻛﻪﯓ ﻗﻮﺭﺳﺎﻕ ﺑﻮﻟﯘﯓ ."ﺋﯚﻟﯘﻙ ﺩﯗﺋﺎﻏﺎ ﺗﻮﻳﻤﺎﺱ،ﺗﯩﺮﯨﻚ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﺗﻮﻳﻤﺎﺱ "ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﻪﻙ ﺋﺎﭺ ﻛﯚﺯ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﺴﯩﻤﯘ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ .ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪﻩ ﮬﯧﺴﺴﯩﻴﺎﺗﻘﺎ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﺋﻪﻗﯩﻠﮕﻪ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﭗ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﯔ ،ﭼﯘﻧﻜﻰ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻠﻪﺭﺩﻩ ﺟﯧﺪﻩﻟﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ-ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﯞﻩﺯﯨﭙﯩﺴﻰ .
ﺋﺎﺯﺍﺏ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﻪﺧﯩﺘﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﺎ ﻛﯚﺭﻧﯩﺸﻰ ﯞﻩ ﮬﻪﻣﺮﺍﮬﻰ .ﺋﺎﺯﺍﺏ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺑﻪﺧﯩﺘﻨﻰ ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﻪﺷﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻱ ﻗﺎﻟﯩﺴﯩﺰ ،ﻛﯩﭽﯩﻜﻜﯩﻨﻪ ﺋﺎﺯﺍﺑﻨﻰ ﺩﻩﭖ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﻤﺎﯓ .ﭼﯘﻧﻜﻰ ﺋﺎﺯﺍﺏ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﺎﺯﺍﺑﻼﻧﺴﯩﯖﯩﺰ ﺋﯩﭽﯩﯖﯩﺰﮔﻪ ﻳﯘﺗﯩﯟﻩﺗﻤﻪﻱ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺩﻭﺳﺘﯩﯖﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﺎﺭﺍﯕﻠﯩﺸﯩﯔ ،ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻨﯩﯔ ﻛﻪﻳﻨﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﻣﻪﯓ ،ﺋﯧﻐﯩﺮ - ﺑﯧﺴﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﯓ .ﭼﯘﻧﻜﻰ "ﺋﯧﻐﯩﺮﻟﯩﻖ - ﺩﺍﻧﺎﻟﯩﻖ ،ﻳﯩﻨﯩﻜﻠﯩﻚ -ﻧﺎﺩﺍﻧﻠﯩﻘﺘﯘﺭ ".
ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯘﻟﯘﻏﯟﺍﺭ ﭘﯩﻼﻧﻨﯩﯔ ﯞﯗﺟﯘﺩﻗﺎ ﭼﯩﻘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﯔ . ﺋﯩﺴﺘﯩﻘﺒﺎﻟﯩﻠﯖﯩﺰﻏﺎ ﺋﯘﻣﯘﺩ ﺑﺎﻏﻼﯓ ،ﭼﯘﻧﻜﻰ "ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﺋﯘﻣﯘﺩ ﺋﯘﭼﯘﺭﯨﺪﯗ ،ﻗﯘﺷﻨﻰ ﻗﺎﻧﺎﺕ ﺋﯘﭼﯘﺭﯨﺪﯗ ".ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﮔﻪ ﺧﺎﺱ ﻣﯩﺠﻪﺯ - ﺧﺎﺭﺍﻛﺘﯩﺮﯨﯖﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺳﯧﮭﺮﻯ ﻛﯜﭼﯩﯖﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﮬﯚﺭﻣﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﭗ ،ﺋﯘﻻﺭﺩﺍ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ﺗﻪﺳﯩﺮﻟﻪﺭﻧﻰ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗﯓ .ﺳﯩﺰﻣﯘ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻗﻪﻟﺒﻜﻪ ،ﮬﯧﺴﺴﯩﻴﺎﺗﻘﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﺎﻝ .ﺷﯘﯕﺎ ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﺋﯘﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﭘﺎﺕ - ﭘﺎﺕ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﭖ ﺗﯘﺭﯗﯓ .ﺳﯩﺰﺩﻩ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﻗﯩﻼﻟﯩﻐﯘﺩﻩﻙ ﺋﻪﻗﯩﻞ ،ﺟﺎﺳﺎﺭﻩﺕ ﯞﻩ ﺋﯩﻘﺘﯩﺪﺍﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﯔ .

saba1231 يوللانغان ۋاقتى 2006-6-9 16:02:22

ﺑﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺑﻮﻟﻤﺎﻕ ﺑﻪﻙ ﺗﻪﺱ.

swan يوللانغان ۋاقتى 2006-6-10 21:13:21

ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ، ﮬﺎﺭﻣﺎﻱ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﯩﻤﻼﺭﻧﻰ ﻳﻮﻟﻼﭖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻳﺴﯩﺰ.

swan يوللانغان ۋاقتى 2006-6-10 21:13:31

ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ، ﮬﺎﺭﻣﺎﻱ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﯩﻤﻼﺭﻧﻰ ﻳﻮﻟﻼﭖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻳﺴﯩﺰ.

turkay يوللانغان ۋاقتى 2006-6-16 16:10:26

ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺳﻪﻣﯩﻤﯩﻲ ،ﻳﯧﻘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ ﻛﯚﺭﯨﻨﯩﺪﯗ ،ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺋﯚﺯ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﯘﻧﯩﺸﻰ ﻛﯩﺮﻩﻙ ،ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪﻩ ﯞﺍﭘﺎﺩﺍﺭ ﺋﺎﻳﺎﻝ ،ﻛﯜﻳﯜﻣﭽﺎﻥ ﺋﺎﻧﺎ ﺑﻮﻟﯘﺵ ،ﺳﯩﺮﺗﺘﺎ ﺳﯜﻳﯜﻣﻠﯜﻙ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﺶ ﻛﯩﺮﻩﻙ .

simvol يوللانغان ۋاقتى 2006-6-23 17:55:57

ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﻗﯧﻨﻰ ﺳﯩﻠﻪﺭ ؟

zilwa يوللانغان ۋاقتى 2006-7-16 11:07:53

ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻳﻮﻟﻼﻧﻤﺎ ﺋﯩﻜﻪﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺋﯜﮔﯜﻧﯩﯩﺸﻜﻪ ﺗﯩﮕﯩﺸﻠﯩﻚ .

misran805 يوللانغان ۋاقتى 2006-7-21 17:30:34

ﺑﯘ ﺗﯧﻤﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰ ﺗﯧﻤﯩﻨﻰ ﻛﯜﺭﯛﭖ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ: ﯞﺍﻱ ﯞﯗﻱ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﻣﯩﺴﻪﻣﻤﯘ ﻣﻪﻥ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﻠﯩﻚ!
ﻟﯧﻜﯩﻦ ﺑﯘ ﻗﯩﺰ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﻗﺎﺋﯩﺪﯨﺴﯩﺰ!

boytakyigit يوللانغان ۋاقتى 2006-7-25 09:34:05

ﻛﯚﺭﯛﭖ ﻗﻮﻳﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﻪﺯﻣﻮﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ !

Menshu يوللانغان ۋاقتى 2006-10-8 15:32:11

lokqak يوللانغان ۋاقتى 2006-10-8 16:31:57

ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺳﯘﻳﯘﻣﻠﯘﻙ

umakkulke يوللانغان ۋاقتى 2006-10-11 21:24:16

ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ ﺳﯩﺰﮔﻪ
بەت: [1]
: ﺧﺎﻧﯩﻢ - ﻗﯩﺰﻻﺭﻏﺎ ﻣﻪﺳﻠﯩﮭﻪﺕ