boytakyigit يوللانغان ۋاقتى 2006-6-8 13:17:24

ﺑﻪﺯﻯ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﺰﺍﺭ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎ

ﺑﻪﺯﻯ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﺰﺍﺭ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯩﺠﻪﺯﻟﯩﺮﻯ

              
[.ﺑﻪﺯﻯ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﮬﻪﺭﻛﯩﺘﯩﻨﻰ ﮔﯘﻣﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯜﺯﯨﺘﯩﺪﯗ . ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ،ﻧﻮﺭﻣﺎﻝ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﯩﮕﯩﻤﯘ ﮔﯘﻣﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺭﺍﭖ ، ﺋﯧﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﺸﺸﯩﻨﻰ ﺳﻪﻣﯩﻤﯩﻠﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﻭﻛﻼﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺸﯩﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ. ﺋﯧﺮﻯ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﺳﻪﻣﯩﻤﻰ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﮬﻪﺭ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﮔﯘﻣﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯗ .
2.ﺑﻪﺯﻯ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﺋﺎﺷﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﯩﻴﯩﻨﻨﯩﻤﯘ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﻣﺎﻱ ﯸﻠﯩﯟﺍﻟﯩﺪﯗ . ﯸﺮﯨﮕﻪ ﭘﯘﻝ ﻻﺯﯨﻢ ﺑﻮﻟﺴﺎﺑﻪﺭﮔﯘﺳﻰ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ .ﯸﺮﯨﺪﯨﻦ ﮔﯘﻣﺎﻧﻠﯩﻨﯩﭗ ، ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﺴﯩﻨﯩﯔ   ﻣﯘﺋﺎﺷﺘﯩﻦ ﺳﯩﺮﺕ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻗﯘﺷﯘﻣﭽﻪ ﭘﯘﻝ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺑﻪﺭﻣﯩﮕﻪﻧﻠﯩﮕﯩﻨﻰ ﯸﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺳﯘﺭﯗﺷﺘﯜﺭﯨﺪﯗ .
3.ﺑﻪﺯﻯ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﺋﯚﻳﺪﻩ ﻳﻮﻕ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﺧﻼﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ ، ﯸﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﻪﻣﻴﺎﻥ ،ﻳﺎﻧﭽﯘﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ،ﭼﺎﻗﯩﺮﻏﯘ،ﺗﯧﻠﯧﻔﻮﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ، ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻧﭽﻪ ﺋﺎﺧﺘﯘﺭﯗﭖ ﺑﺎﻗﯩﺪﯗ، ﯸﺮﻯ ﺳﯧﺰﯨﭗ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻧﺎﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﺴﺎ<< ﻗﻮﺭﺳﯩﻘﯩﯖﺪﺍ ﺟﯩﻦ ﺑﺎﺭ ﺳﯩﻨﯩﯔ ﺷﯘﯕﺎ ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﻳﯘﺷﯘﺭﯨﺴﻪﻥ>> ﺩﻩﭖ ﺑﯩﺸﻪﻣﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .
4. ﺑﻪﺯﻯ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺋﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪﻩ ﺋﯜﭼﯜﻧﭽﻰ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﻠﯩﻚ ﭘﯘﻗﺮﺍ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﯘﻳﯩﺪﯗ ،ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ﮬﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ،ﻳﻮﻟﻴﻮﺭﯗﻕ ﺳﻮﺭﺍﭖ ﺗﯘﺭﯗﺷﯩﻨﻰ،ﮬﻪﻣﻤﻪ ﯨﺸﻨﻰ ﻳﯩﭙﺘﯩﻦ - ﻳﯩﯖﻨﯩﺴﯩﻐﯩﭽﻪ ﺩﻭﻛﻼﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺸﯩﻨﻰ ، ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺷﻪﺭﺗﺴﯩﺰ ﺑﻮﻱ ﺳﯘﻧﯘﺷﯩﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻣﯘﺗﻠﻪﻕ ﺋﯩﻤﺘﯩﻴﺎﺯﻟﯩﻖ ﺋﯘﺭﯗﻧﺪﺍ ﺗﯘﺭﯗﺷﯩﻨﻰ ﺋﯜﻣﯜﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .
5.ﺑﻪﺯﻯ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺋﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﺸﯩﺪﯨﻦ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ ﻛﻮﺗﯘﻟﺪﺍﭘﻼ ﻳﯜﺭﯛﻳﺪﯗ،ﺑﯩﺮﻩﺭ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﻗﯘﺳﯘﺭ ﺋﯩﺰﺩﻩﭖ ﺋﺎﺭﺍﻣﻠﯩﻖ ﺑﻪﺭﻣﻪﻳﺪﯗ . ﺑﯩﻜﺎﺭ ﻳﯜﺭﺳﻪ " ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﯨﯔ " ﺩﻩﭖ ﺯﺍﺭﻟﯩﻨﯩﺪﯗ، ﮬﻪﺭ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺋﯚﺯﯨﮕﯩﻤﯘ ﯸﺮﯨﮕﯩﻤﯘ ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ ﺋﺎﺭﺍﻣﻠﯩﻖ ﺑﻪﺭﻣﻪﻳﺪﯗ.
6.ﺑﻪﺯﻯ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺋﯧﺮﯨﻨﯩﯔ ﻳﺎﻣﯩﻨﯩﻨﻰ ﯸﻴﺘﯩﭗ ،ﺑﯩﺮ ﺗﯩﻴﯩﻨﮕﻪ ﺋﻪﺭﺯﯨﻤﻪﺱ ﻗﯩﻠﯩﯟﯨﺘﯩﺪﯗ.ﺋﯧﺮﻯ ﺑﯩﺮﻩﺭ ﻧﻪﺗﯩﺠﻪ ﻳﺎﺭﺍﺗﺴﺎ " ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻧﻰ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻞ " ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺩﻩﭖ ﺋﯘﺗﯘﻗﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﻟﯩﺪﯗ.
7.ﺑﻪﺯﻯ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﺋﯘﻳﺪﯨﻜﻰ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﯸﺮﯨﻨﯩﯔ ﺭﻭﺧﺴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻤﺎﻱ ﺋﺎﺗﺎ - ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﺗﯘﺷﯘﭖ، ﯲﺯﻯ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻧﭽﻪ ﺋﺎﺩﻩﻣﮕﻪﺭﭼﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.ﯸﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎ - ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ، ﺋﯘﺭﯗﻕ - ﺗﯘﻗﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﺯﺭﺍﻗﻤﯘ ﻛﯜﯕﯜﻝ ﺑﯚﻟﻤﻪﻳﺪﯗ ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺗﯧﮕﻰ ﭘﻪﺳﻠﻪﺭ ﺩﻩﭖ ﮬﺎﻗﺎﺭﻩﺗﻠﻪﻳﺪﯗ .
8.ﺑﻪﺯﻯ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﻛﯜﯕﻠﻰ ﺋﺎﺯﺍﺭ ﻳﯩﺴﻪ ، ﻳﻮﻕ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﭘﯘﺗﺎﻕ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ،  ﻗﻪﺳﺘﻪﻥ ﯸﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﯩﺪﻩﻟﻠﯩﺸﯩﺪﯗ ،ﺋﯘﺭﯗﻕ  - ﺋﻪﯞﻻﺩﯨﻨﻰ ﺑﯩﺮﻧﻰ ﻗﻮﻳﻤﺎﻱ  ﺗﯩﻠﻼﭖ ، ﺋﺎﭼﭽﯩﻐﯩﻨﻰ ﯸﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ.
9.ﺑﻪﺯﻯ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﺋﻪﺭﺯﯨﻤﻪﺱ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺟﯩﺪﻩﻟﻠﯩﺸﯩﭗ ، ﺟﺎﮬﺎﻧﻨﻰ ﺋﺎﺳﺘﯩﻦ - ﺋﯜﺳﺘﯩﻦ ﻗﯩﻠﯩﯟﯨﺘﯩﺪﯗ.ﺑﯘ ﺋﻪﺭﺯﯨﻤﻪﺱ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﯸﺮﯨﻨﯩﻤﯘ ﺳﯚﺭﻩﭖ ﻛﯩﺮﯨﭗ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﻰ ﺗﯩﻠﻼﭖ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﺭﯗﭖ ﺋﯜﭺ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮﯨﺸﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.
10.ﺑﻪﺯﻯ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯘﺷﺸﺎﻕ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﯸﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﺎﻛﺎﻟﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎ ،ﯸﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﺴﯩﮕﻪ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﺋﻪﺭﺯ - ﺷﯩﻜﺎﻳﺎﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﯸﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﺳﻮﻟﻼﺷﺘﯘﺭﯨﺪﯗ .

Turkyar يوللانغان ۋاقتى 2006-6-9 11:57:38

ok

bostan313 يوللانغان ۋاقتى 2006-8-3 15:46:56

ﻣﻪﻥ ﺋﻪﯓ ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﻣﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ﻗﺎﺯﺍﻥ ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﺋﺎﺭﻟﯩﺸﯩﯟﺍﻟﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ

mayhana يوللانغان ۋاقتى 2006-8-3 16:05:02

ﻣﻪﻥ ﺋﻪﯓ ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﻣﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻗﺎﺯﺍﻥ ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﺑﺎﺭﻣﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ!

Mustapakamal يوللانغان ۋاقتى 2006-8-3 16:17:52

ﮬﻪﻱ ...ﺳﯩﺰﻧﯩﯖﻤﯘ ﺑﯩﺸﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻦ ﺧﯩﻠﻰ ﺋﯩﺶ ﺋﯚﺗﯜﭘﺘﯘ ، ﺳﯩﺰﻣﯘ ﻣﺎﯕﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻛﯜﻧﮕﻪ ﻗﺎﭘﺴﯩﺰ ﺩﻩ...

ArslanTekin يوللانغان ۋاقتى 2006-8-12 12:16:46

ﺑﻮﻳﺘﺎﻕ ﻳﯩﮕﯩﺘﻨﯩﯔ ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻳﺘﺎﻕ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺳﻪﯞﻩﺑﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯨﻢ .

ahmatjan2005 يوللانغان ۋاقتى 2006-8-18 10:03:12

ﮬﺎ! ﮬﺎ!
ﻣﻪﻥ ﺗﺎﺭﯨﻤﻰ ﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺷﻪﺭﺗﯩﻨﻰ ﮬﯧﺴﺎﺑﻘﺎ ﺋﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﭼﯜﺷﻜﯩﺪﻩﻛﻤﻪﻥ.
ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻣﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﺍ ﻗﻪﺳﺘﻪﻥ ﺑﺎﮬﺎﻧﻪ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻤﻪﻳﻤﻪﻥ. ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﺵ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ،ﻣﯘﮬﯩﻤﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘﻏﺎﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ  ﺑﻪﺯﯨﺪﻩ ﺳﻪﯞﻩﭖ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺸﻜﻪ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ.

suzuk02 يوللانغان ۋاقتى 2006-6-8 13:44:54

ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﻣﯩﺠﻪﺯ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﻛﯚﺭﻣﯩﮕﻪﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﺋﯧﯖﻰ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺗﯚﯞﻩﻥ ، ﻳﯩﺮﺍﻗﻨﻰ ﻛﯚﺭﻩﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ  ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﺩﯨﻼ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ، ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺑﯘ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﻰ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﺪﯗﺭﯨﻤﻪﻥ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﺪﯗﺭﯗﺵ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﻨﻰ ﯞﻩﻳﺮﺍﻥ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻣﺎﯕﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ،   ( ﺑﯘ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻛﯚﺯ ﻗﺎﺭﯨﺸﯩﻢ ..) ﺋﻪﻧﺴﯩﺮﻣﻪﯓ <ﺑﻮﻳﺘﺎﻕ ﻳﯩﮕﯩﺖ > ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﻪ ﻛﯚﭘﯩﻨﭽﻪ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺑﯘ ﻣﯩﺠﻪﺯﺩﯨﻦ ﺧﺎﻟﻰ ..........................

tarimi يوللانغان ۋاقتى 2006-6-8 13:48:34

ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ..

ﺑﯘ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﻳﺎﻟﻐﺎ ﯞﻩﻛﯩﻠﻠﯩﻚ  ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ...ﺷﯘﯕﺎ ﺗﯧﻤﺎ ﺋﯩﺴﻤﯩﻨﻰ \"ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﺰﺍﺭ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﺴﻤﻪﻥ  ﺧﯘﻳﻠﯩﺮﻯ \"ﺩﻩﭖ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﺵ ﻛﯩﺮﻩﻙ .

Jeck يوللانغان ۋاقتى 2006-6-8 13:55:10

ﯨﯘﺩﺍ ﺳﺎﻗﻠﯩﺴﯘﻥ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺧﻮﺗﯘﻧﻐﺎ ﺋﻮﭼﺮﺍﭖ ﻗﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ

boytakyigit يوللانغان ۋاقتى 2006-6-8 13:59:26

suzuko2:
ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﻣﯩﺠﻪﺯ  ﻣﯘﻧﺘﯩﺰﯨﻢ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ،  ﺋﺎﻟﻰ ﻣﻪﻟﻮﻣﺎﺗﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﺩﯨﻤﯘ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﻜﻪﻥ .

boytakyigit يوللانغان ۋاقتى 2006-6-8 14:07:21

tarimi:

ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ، ﭘﯩﻜﯩﺮﯨﯖﯩﺰ ﻧﺎﮬﺎﻳﺘﻰ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯘﻕ ﺋﯩﻜﻪﻥ ﻣﻪﻥ ﻣﺎﯞﺯﻭﺳﯩﺪﺍ \" ﺑﻪﺯﻯ \" ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺳﻮﺯﻧﻰ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﭖ ﻗﻮﻳﯘﭘﺘﯩﻤﻪﻥ ﺗﯘﻟﯘﻗﻼﭖ ﻗﻮﻳﺪﯗﻡ .ﺭﻩﺧﻤﻪﺕ ﺳﯩﺰﮔﻪ !

forever99 يوللانغان ۋاقتى 2006-6-8 14:29:09

ﻣﯩﻨﯩﯔ ﻻﻳﯩﻘﯩﻢ ﮬﻪﺭﮔﯩﺰ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ.

xirali8 يوللانغان ۋاقتى 2006-6-8 15:45:27

ﻗﻮﺭﻗﯩﯟﺍﺗﯩﻤﻪﻥ ﺟﯘﻣﯘ!

aybarqin يوللانغان ۋاقتى 2006-6-8 15:56:40

ﺑﯘ ﻣﯩﺠﻪﺯ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﻼ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﻤﯘ ﺑﯩﺰﺍﺭ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﺪﯨﻜﻪﻥ. ﺑﻪﺯﻯ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺰﺍﺭ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯩﺠﻪﺯﻟﯩﺮﯨﭽﯘ

0=1-100 يوللانغان ۋاقتى 2006-6-8 16:06:54

ﺑﻪﺯﻯ ﻣﯩﺠﻪﺯﻟﯩﺮﻯ ﺋﯧﺮﯨﻨﻰ ﺑﻪﻙ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﻮﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﺴﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯧﺮﻩﻙ.ﻟﯩﻜﯩﻦ ﺑﻪﻙ ﭼﻪﻛﺘﯩﻦ ﺋﺎﺷﯘﺭﯞﯨﺘﯩﺶ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﺎﻗﯩﯟﻩﺗﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ!

tarimi يوللانغان ۋاقتى 2006-6-8 16:10:11

ﻣﯧﻨﻰ ﺋﻪﯓ ﺑﯩﺰﺍﺭ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ:
ﺗﺎﻣﺎﻛﺎ ﭼﯧﻜﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ،
ﺗﻮﻻ ﺋﯘﺷﺸﺎﻕ ﻛﯘﺗﯘﻟﺪﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ،
ﻣﺎﯕﺎ ﺋﯩﭻ ﺳﯩﺮﯨﻨﻰ ﺩﯨﻤﯩﯩﺴﻤﯘ ﻣﻪﻳﻠﻰ ﻟﯩﻜﯩﻦ ﮬﻪﺩﺩﯨﻦ ﺋﺎﺷﯘﺭﯗﭖ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ .
ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ﻗﺎﺭﺍﺭ ﭼﯩﻘﺮﺍﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ،
ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺶ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ....

ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ 'ﯬﺭﻟﻪﺭﺩﯨﻦ ،ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺗﯚﯞﻩﻥ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ،
ﺑﺎﮬﺎﻧﯩﺴﻰ ﺟﯩﻖ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ..

mayhana يوللانغان ۋاقتى 2006-6-8 16:14:57

ﺋﺎﻟﻰ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺗﻠﯩﻖ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﺩﯨﻤﯘ ﺧﯧﻠﻰ ﺋﯘﭼﺮﺍﻳﺪﯗ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﻣﯩﺠﻪﺯﻟﻪﺭ، ﺑﯩﺰ  ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻗﻤﯘ ،ﺑﯘﻧﺪﺍﻗﻼﺭ ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﭗ ﻣﯧﯖﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ، ﺑﯘ ﺟﺎﮬﺎﻧﺪﺍ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﯜﻧﻰ ﺗﻪﺱ...( ﻣﯩﻠﻴﻮﻧﯩﺮ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﺍﺩﯗﺭﺳﯩﺰ)
ﺍﻟﻼ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯩﮕﻪ ﺋﯩﻨﺴﺎﭖ ﺑﻪﺭﮔﻪﻱ!

Bihlan يوللانغان ۋاقتى 2006-6-8 16:23:21

ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺯﯨﺪﺩﯨﻴﻪﺕ ﻣﻪﯕﮕﯜ ﻣﻪﯞﺟﯘﺩ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ، ﮬﯧﭽﻜﯩﻤﻨﯩﯔ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ، ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ﻛﯚﭘﯩﻨﭽﻪ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭ ﺑﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﺯﺍﺭﻟﯩﻖ ﯞﻩ ﺧﺎﺭﻟﯩﻘﻠﯩﺮﯨﻐﺎ 60- 70 ﻳﯩﻞ ﺑﻪﺭﺩﺍﺷﻠﯩﻖ ﺑﯧﺮﻩﻟﻪﻳﺪﯗ.

xirali8 يوللانغان ۋاقتى 2006-6-8 16:26:59

ﺗﻮﻏﺮﺍ!
بەت: [1] 2 3
: ﺑﻪﺯﻯ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﺰﺍﺭ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯩﺠﻪ