Tepekkurchi يوللانغان ۋاقتى 2006-6-7 14:46:26

ﺑﯩﺰﻩﻛﻠﯩﻚ ﻣﯩﯔ ﺋﻮﻳﻰ ﺗﺎﻡ ﺭﻩﺳﯩﻤﻠﯩﺮﻯ

http://www.zjfj.org/bbs/UploadFile/2006-5/2006598356799.jpgﺑﯩﺰﻩﻛﻠﯩﻚ ﻣﯩﯔ ﺋﯚﻳﻰ ﺗﯘﺭﭘﺎﻥ ﺷﻪﮬﯩﺮﯨﻨﯩﯔﺷﻪﺭﻗﻰ ﺷﯩﻤﺎﻟﯩﻐﺎ 45 ﻛﯩﻠﻮﻣﯩﺘﯩﺮ ﻛﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﺎﻟﻘﯘﻧﺘﺎﻍ ﺋﯩﺘﯩﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ (ﺋﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﺪﯨﻢ ) ﺟﺎﻳﻼﺷﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻣﯩﻼﺩﻯ 5، 6ﺋﻪﺳﯩﺮﻟﻪﺭﺩﻩ ﻗﯩﺰﯨﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﻐﺎﻥ . ﮬﺎﺯﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯚﻳﻠﻪﺭﺩﯨﻦ 83ﻯ ﺑﺎﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺗﺎﻡ ﺭﻩﺳﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭﻟﯩﺮﻯ 40 ﻧﻪﭼﭽﻪ ،ﺳﺎﻗﻼﻧﻐﺎﻥ ﺗﺎﻡ ﺭﻩﺳﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯚﻟﯩﻤﻰ 1200ﻛﯘﯞﺍﺩﯨﺮﺍﺕ ﻣﯩﺘﯩﺮﻏﺎ ﻳﯩﺘﯩﺪﯗ .ﺋﯘ ﺷﯩﻨﺠﺎﯕﺪﺍ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﯓ ﺩﺍﯕﻠﯩﻖ ﺑﯘﺩﺩﺍ ﺩﯨﻨﻰ ﺧﺎﺭﺍﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ .ﺗﺎﺵ ﺋﯚﻳﻠﻪﺭ ﻳﺎﻟﻘﯘﻧﺘﺎﻏﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﺋﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺗﺎﺵ ﺋﯚﻳﻠﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺑﯘﺕ ﮬﻪﻳﻜﻪﻟﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻗﯩﻠﭽﯩﻤﯘ ﺋﻪﺳﻪﺭ ﻗﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ .ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﺎﺯ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺗﺎﻡ ﺭﻩﺳﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻼ ﺗﻪﺑﯩﺌﻰ ﺋﺎﭘﻪﺕ ﯞﻩ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘﺯﻏﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻣﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯜﮔﯜﻧﮕﻪ ﺋﯘﻻﺷﻘﺎﻥ . ﺗﺎﻡ ﺭﻩﺳﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻰ ﺳﺎﻛﻴﺎﻣﯘﻧﻰ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻣﯘﺭﯨﺘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﯞﻩﺗﺎﯞﺍﭖ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﮬﻪﻡﺳﺎﺧﺎﯞﻩﺗﭽﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺭﻩﺳﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺳﻪﻧﺌﻪﺕ ﯞﻩ ﺗﻪﺗﻘﯩﻘﺎﺕ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ .ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﻣﯩﯔ ﺋﯚﻳﻠﻪﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺋﯚﻳﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯘﭼﯘ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺧﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺩﻩﯞﺭﯨﺪﻩ ﺑﯘﺩﺩﺍ ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ ﺋﯩﺘﻘﺎﺩ ﻗﯩﻠﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎﮬ-ﺑﻪﮔﻠﯩﺮﻯ ﭘﯘﻝ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﺳﺎﻟﺪﯗﺭﻏﺎﻥ ﮬﻪﻡ ﺭﯨﻤﻮﻧﯩﺖ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﻏﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ،ﺗﺎﻡ ﺭﻩﺳﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﻗﻪﺩﯨﻤﻜﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔﺑﯘﺩﺩﺍ ﻣﯘﺭﺍﺳﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔﮬﻪﺷﻪﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﻗﯩﻴﺎﭘﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﻪﻛﯩﺲ ﺋﻪﺗﺘﯜ ﺭﯛﭘﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯩﻴﯩﻨﯩﺸﻰ ،ﺗﯘﺭﺍﻟﻐﯘ ﺋﻮﻱ، ﻧﻪﻏﻤﻪ ﻧﺎﯞﺍ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺗﻪﺭﻩﭘﻠﻪﺭﻧﯩﻤﯘ ﺋﻪﻛﯩﺲ ﺋﻪﺗﺘﯜﺭﯛﭖ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﺗﺎﺭﯨﺨﻰ ﻣﻪﺩﯨﻨﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﻪﺗﻘﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻜﻰ ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﻣﺎﺗﯩﺮﻳﺎﻝ ﮬﯩﺴﺎﭘﻠﯩﻨﯩﺪﯗ .ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﯨﻜﻰ ﺭﻩﺳﯩﻤﻠﻪﺭ ﺑﯩﺰﻩﻛﻠﯩﻚ ﻣﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﺎﻡ ﺭﻩﺳﯩﻤﻠﯩﺮﻯ .(ﺑﯘﺩﺩﺍ ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ ﺋﺎﺋﯩﺖ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﭖ ﺋﯘﻗﻤﯩﻐﺎﭼﻘﺎ ﺭﯨﺴﯩﻤﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﯩﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻱ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﯞﺍﻗﺘﯩﻢ ﻗﯩﺲ،ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺩﺭﯨﺴﻘﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯚﺗﯩﻨﯩﻤﻪﻥ .http://www.hksf.cn/bbs1/dispbbs.asp?boardid=3&id=5691)


http://www.zjfj.org/bbs/UploadFile/2006-5/20065983652359.jpg

http://www.zjfj.org/bbs/UploadFile/2006-5/20065983721991.jpg


http://www.zjfj.org/bbs/UploadFile/2006-5/2006598374791.jpg


http://www.zjfj.org/bbs/UploadFile/2006-5/2006598381134.jpg


http://www.zjfj.org/bbs/UploadFile/2006-5/20065983833187.jpg


http://www.zjfj.org/bbs/UploadFile/2006-5/20065983859664.jpg


http://www.zjfj.org/bbs/UploadFile/2006-5/20065983923979.jpg


http://www.zjfj.org/bbs/UploadFile/2006-5/20065983947665.jpg


http://www.zjfj.org/bbs/UploadFile/2006-5/20065984040189.jpg


http://www.zjfj.org/bbs/UploadFile/2006-5/20065984112310.jpg


http://www.zjfj.org/bbs/UploadFile/2006-5/20065984132212.jpg


http://www.zjfj.org/bbs/UploadFile/2006-5/20065984219130.jpg


http://www.zjfj.org/bbs/UploadFile/2006-5/2006598424257.jpg


http://www.zjfj.org/bbs/UploadFile/2006-5/20065984311557.jpg


http://www.zjfj.org/bbs/UploadFile/2006-5/20065984355144.jpg


http://www.zjfj.org/bbs/UploadFile/2006-5/20065984938354.jpg


http://www.zjfj.org/bbs/UploadFile/2006-5/20065985038315.jpg


http://www.zjfj.org/bbs/UploadFile/2006-5/20065985113840.jpg


http://www.zjfj.org/bbs/UploadFile/2006-5/20065985231726.jpg


http://www.zjfj.org/bbs/UploadFile/2006-5/20065985256873.jpg


http://www.zjfj.org/bbs/UploadFile/2006-5/20065985322637.jpghttp://www.zjfj.org/bbs/UploadFile/2006-5/20065985346454.jpg


http://www.zjfj.org/bbs/UploadFile/2006-5/20065985450438.jpg


http://www.zjfj.org/bbs/UploadFile/2006-5/20065985544231.jpg


http://www.zjfj.org/bbs/UploadFile/2006-5/20065985634785.jpg


http://www.zjfj.org/bbs/UploadFile/2006-5/20065985656793.jpg


http://www.zjfj.org/bbs/UploadFile/2006-5/2006598589518.jpg


http://www.zjfj.org/bbs/UploadFile/2006-5/20065985934563.jpg


http://www.zjfj.org/bbs/UploadFile/2006-5/2006599119666.jpg


http://www.zjfj.org/bbs/UploadFile/2006-5/2006599143227.jpg


http://www.zjfj.org/bbs/UploadFile/2006-5/200659930936.jpg
http://www.zjfj.org/bbs/UploadFile/2006-5/2006599010248.jpg


http://www.zjfj.org/bbs/UploadFile/2006-5/200659904755.jpg


http://www.zjfj.org/bbs/UploadFile/2006_5/2006599324502.jpg


http://www.zjfj.org/bbs/UploadFile/2006-5/2006599347849.jpg

izdinix يوللانغان ۋاقتى 2006-6-7 14:54:05

ﺋﻪﺭﻙ ﺷﺎﻣﯩﻠﻰ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﮕﻪ ﻛﯚﭖ ﺭﻩﺧﻤﻪﺕ ،ﻧﺎﺩﯨﺮ ﺋﻪﺳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ ﻳﻮﻟﻼﭖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻳﺴﯩﺰ.

Tepekkurchi يوللانغان ۋاقتى 2006-6-7 15:14:45

raxit1973 يوللانغان ۋاقتى 2006-6-7 15:44:25


ﻣﺎ ﻧﻪﻗﯩﺸﺘﯩﻦ ﻗﯩﻠﭽﻪ ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﻪﻧﻤﻪﻱ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻧﻪﻗﻘﺎﺷﭽﯩﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﺗﻤﯜﺷﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ. ﺩﯦﻤﻪﻙ، ﺑﯘ ﻧﻪﻗﯩﺶ، ﺑﯘ ﺭﻩﺳﯩﻤﻠﻪﺭ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺭﻩﺳﺴﺎﻡ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺠﺎﺩ ﺋﯧﺘﯩﻠﮕﻪﻥ.

Jeck يوللانغان ۋاقتى 2006-6-7 16:14:17

ﺑﯘﺩﺩﺍ ﯞﺍﺧﺘﯩﺪﺍ ﻣﯘﺷﯘ ﺭﻩﺳﺴﺎﻣﭽﯩﻠﯩﻖ، ﺗﺎﻣﻐﺎ ﺭﻩﺳﯩﻢ ﺳﯩﺰﯨﺶ ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺑﻪﻙ ﺭﺍﯞﺍﺟﻠﯩﻨﯩﭙﺘﯩﻜﻪﻥ ﮬﻪ، ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺩﯨﻦ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻩﺭ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﻰ ﺑﺎﺭﻣﯩﺪﯗ، ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﺎ ﺭﻩﺳﯩﻤﻨﻰ ﺗﺎﺷﻘﺎ ﺳﯩﺰﯨﭗ ﻗﻮﻳﯩﺪﯗ، ﮬﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺭﻩﺳﺴﺎﻣﻼﺭﻣﯘ ﺗﺎﻗﻘﺎ ﺭﻩﺳﯩﻢ ﺳﯩﺰﺍﻣﺪﯗ

Huxtikin يوللانغان ۋاقتى 2006-6-7 20:53:37

ﺭﻩﺧﻤﻪﺕ

Tepekkurchi يوللانغان ۋاقتى 2006-6-8 12:47:23

ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺶ ﺋﻪﭘﻪﻧﺪﯨﻢ ،ﺗﯜﺯﯛﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﯓ ،ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺳﯩﺰﺩﯨﻦ ﻛﯚﭖ ﻣﯩﻨﻨﻪﺗﺪﺍﺭ .


ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﻤﭽﻪ ﻣﯩﯔ ﺋﯚﻳﻠﻪﺭ ﺑﯘﺩﺩﺍ ﺩﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺯﯨﭻ ﺑﺎﻏﻠﯩﻨﯩﺸﻠﯩﻖ .ﺑﯘﺩﺩﺍ ﺩﯨﻨﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﻛﯚﭖ ﺋﯘﻗﻤﺎﻳﻤﻪﻥ ،ﺷﯘﻧﺪﻗﺘﯩﻤﯘ ﻗﺎﺭﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﺩﻩﭖ ﺑﺎﻗﺎﻱ:ﺑﯘﺩﺩﺍ ﺩﯨﻨﻰﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﺭﺍﮬﻪﺕ ﭘﺎﺭﺍﻏﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﯚﻣﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﺴﺘﯩﻘﺎﻣﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﭖ ﻣﻪﯕﮕﯜﻟﯜﻙ ﻧﯩﺮﯞﺍﻧﺎﻏﺎ ﻳﯩﺘﯩﺸﻨﻰ ﺋﯩﺴﺘﻪﺷﻨﻰ ﺗﻪﺷﻪﺑﺒﯘﺱ ﻗﯩﻠﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩﯨﻦ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﻪ ﺑﯘﺩﺩ ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺗﺨﺎﻧﯩﻠﯩﺮﻯ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺩﯗﻧﻴﺎﺳﯩﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ، ﺧﺎﻟﯩﻲ ،ﺟﯩﻤﺠﯩﺖ ،ﮬﺎﯞﺍﺳﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ،ﻣﻪﺳﻠﻪﻥ ﺗﺎﻍ ﺑﺎﻏﺮﻯ ،ﺩﻩﺭﻳﺎ ﺑﻮﻳﯩﻠﯩﺮﻯ ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﻩﻙﺟﺎﻳﻼﺭﻏﺎ ﻗﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ .ﺑﯘ ﺑﯘﺗﺨﺎﻧﯩﻼﺭﺩﺍ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺭﺍﮬﯩﭙﻼﺭﻛﻮﭖ ﯞﺍﻗﯩﺘﻼﺭﺩﺍ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﺋﯚﻳﻠﻪﺭﮔﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻛﯜﻥ ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺋﺎﻳﻼﭖ ﺋﯩﺘﻜﺎﭘﺘﺎ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﭖ ﺋﯩﺴﺘﯩﻘﺎﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ . ﺑﯘ ﻣﯩﯔ ﺋﯚﻳﻠﻪﺭ ﺩﻩﻝ ﺳﻪﯞﻩﭘﺘﯩﻦ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻘﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ،ﻳﻪﻧﻰ ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﯚﻱ ﺑﯩﺮ ﺭﺍﮬﯩﭙﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺘﻜﺎﭘﺘﺎ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺩﯨﻐﺎﻥ ﺟﺎﻳﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ . ﺑﯘ ﺋﯚﻳﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﯘﺩﺩﺍ ﺭﺍﮬﯩﭙﻠﯩﺮﻯ ،ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺑﯘﺩﺩﺍﻏﺎ ﺋﯩﺨﻼﺳﻤﻪﻥ ﺭﻩﺳﺴﺎﻣﻼﺭ ﺑﯘﺩﺩﺍ ﺩﯨﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﺭﯨﯟﺍﻳﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﮬﻪﺭ ﺧﯩﻞ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﺪﯨﻜﻰ ﺭﻩﺳﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ ﺳﯩﺰﯨﭗ ﺑﯘ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﮬﻪﻡ ﺋﯚﻳﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﺰﻩﺵ ﮬﻪﻡ ﺭﺍﮬﯩﭙﻼﺭﻧﻰ ﺩﯨﻨﻰ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﯩﮕﻪ ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ .

noruzi يوللانغان ۋاقتى 2006-6-9 09:30:54

ﻛﯚﭖ ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ ﺑﯘﺭﺍﺩﻩﺭ!

kizil-gul يوللانغان ۋاقتى 2006-6-28 20:49:48

ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ.

Jeck يوللانغان ۋاقتى 2006-6-29 05:13:33

ﻟﯧﻜﯩﻦ ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﺎ ﻳﺎﻟﯩﯖﺎﭺ ﻳﺎﻛﻰ ﺷﯘﻧﯩﯖﻜﺪﻩﻙ ﺭﻩﺳﯩﻤﻠﻪﺭ ﺟﯩﻖ.
بەت: [1]
: ﺑﯩﺰﻩﻛﻠﯩﻚ ﻣﯩﯔ ﺋﻮﻳﻰ ﺗﺎﻡ ﺭﻩﺳﯩﻤﻠﯩﺮﻯ