Murda يوللانغان ۋاقتى 2006-5-31 13:17:17

AIDS ﺗﻪ 25 ‏- ﻳﯩﻠﺪﺍ 25 ﻣﯩﻠﻴﯘﻥ ﺋﺎ

AIDS' ﺗﻪ  25 ‏- ﻳﯩﻠﺪﺍ 25 ﻣﯩﻠﻴﯘﻥ  ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯜﻟﺪﻯ.
ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﻜﻪﻥ ﺩﯛﻟﻪﺗﻠﻪﺭ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻰ HIV  ﯞﻩ   AIDS  ﻧﯩﯔ ﺗﺎﺭﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﻪﻫﯟﺍﻟﻰ ﺗﯧﻤﯩﺴﯩﺪﺍ  ﺑﯜﮔﯜﻧﮕﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﯓ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﻰ ﺩﻭﻛﯩﻼﺗﻨﻰ ﺋﯩﻼﻥ ﻗﯩﻠﺪﻯ.
126‏ ﺩﯛﻟﻪﺗﻨﯩﯔ AIDS ﻧﻰ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺵ، ﺋﯩﻨﯩﻘﻼﺵ  ﺩﻭﻛﯩﻼﺗﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ، ﻛﯩﺴﻪﻟﻨﯩﯔ ﺗﺎﺭﻗﯩﻠﯩﺶ ﺳﯜﺭﺋﯩﺘﻰ ﺗﯧﺰ ﺋﯧﺸﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺑﯩﻠﯩﻨﺪﻯ.
ﻳﻪﻧﻪ ﺑﻪﺯﻯ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭﺩﻩ  ﯞﯨﺮﯗﺳﻨﯩﯔ ﺗﺎﺭﻗﯩﻠﯩﺶ ﺳﯜﺭﺋﯩﺘﻰ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺗﯧﺰ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ، ﭘﯜﺗﯜﻥ  ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺑﯘ 25 ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻤﯘ ، ﺗﺎﺭﻗﯩﻠﯩﺶ ﺗﯧﺰﻟﯩﮕﯩﻨﻰ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻴﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ  " ﮔﯩﺮﺍﻓﯩﻚ " ﺳﯩﺰﯦﻠﻤﯩﺪﻯ.
ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ  ﺩﺍﺋﯩﺮﯨﻠﻪﺭ ﺑﯘﻧﻰ،  AIDS   ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯘﻏﯘﻟﻼﻧﻐﯘﭼﻰ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻼﺭﻧﯩﯔ ﻏﻪﻟﺒﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﺍﯞﺍﺗﯩﺪﯗ.
ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻘﻼﺭ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻤﯘ ﻛﯩﺴﻪﻟﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﺗﻪﺳﯩﺮﻯ ﺋﻪﯓ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺑﻮﻟﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺭﺍﻳﯘﻧﻼﺭ  ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺋﻮﺭﺗﺎ ﯞﻩ ﺟﻪﻧﯘﺑﻰ ﺋﺎﻓﺮﯨﻘﺎ.
ﺋﺎﻣﺮﯨﻜﺎ ﻗﻮﺷﻤﺎ ﺷﯩﺘﺎﺗﻠﯩﺮﻯ'ﺩﺍ ﺗﯘﻧﺠﻰ  AIDS ﻫﺎﺩﯨﺴﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﻳﻘﯩﻠﯩﺸﻰ ﺩﯨﻦ ﻫﺎﺯﯨﺮﻏﯩﭽﻪ 25 ﻳﯩﻞ ﺋﯜﺗﺘﻰ.
ﻫﺎﺯﯨﺮ 38 ﻣﯩﻠﻴﻮﻥ 600 ﻣﯩﯔ ﻛﯩﺸﻰ ﻛﯩﺴﻪﻟﮕﻪ ﺳﻪﯞﻩﭖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ  HIV ﯞﯨﺮﯗﺳﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯘﻗﯘﻣﻼﻧﻐﺎﻥ .ﺑﯘ ﺳﺎﻧﻨﯩﯔ ﻳﯧﺮﯨﻤﯩﻨﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺋﯩﮕﻪﻟﻠﻪﻳﺪﯗ. 2005 ‏- ﻳﯩﻞ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﯞﯨﺮﯗﺱ  4 ﻣﯩﻠﻴﯘﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ  ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﺟﺎﻳﻼﺷﺘﻰ.  AIDS ﯞﻩ AIDS ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯜﺭﯛﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﮔﻪﺷﻤﻪ ﻛﯩﺴﻪﻟﻠﻪﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ 2 ﻣﯩﻠﻴﯘﻥ 800 ﻣﯩﯔ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯜﻟﯜﻣﯩﮕﻪ ﻳﻮﻝ ﺋﺎﭼﺘﻰ.
ﻣﻪﻧﺒﻪ :BBC  ﻧﯩﯔ 30 ﻣﺎﻱ( 2006 )  ﺧﻪﯞﯨﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ.

Laqin_1 يوللانغان ۋاقتى 2006-5-31 18:46:24

ﻗﯩﺰﯨﻞ ﻟﯧﻨﺘﺎ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﻪ :

20- ﺋﻪﺳﯩﺮﻧﯩﯔ 80 - ﻳﯩﻠﻠﯩﺮﻧﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﻟﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﻳﯩﻐﯩﻨﺪﺍ ، ﺋﻪﻳﺪﯨﺰ ﯞﯨﺮﻭﺳﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯘﻗﯘﻣﻼﻧﻐﺎﻧﻼﺭ ﯞﻩ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﮔﻪ ﮔﯩﺮﯨﭙﺘﺎﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻼﺭ ﻛﯩﺸﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﭼﯜﺷﯜﻧﯩﺸﯩﻨﻰ ﻣﯘﺭﺍﺟﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ، ﻳﯩﻐﯩﻦ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﻐﺎ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻗﯩﺰﯨﻞ ﺷﺎﻳﻰ ﻟﯧﻨﺘﯩﻨﻰ ﻛﯚﻛﻜﻪ ﺋﺎﺗﯩﺪﯗ .....ﻗﻮﻟﻠﯘﻏﯘﭼﯩﻼﺭ ﻗﯩﺰﯨﻞ ﺷﺎﻳﯩﻨﻰ ﻛﯩﺴﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻳﯜﺭﻩﻙ ﺷﻪﻛﯩﻠﻠﯩﻚ ﻗﯩﺰﯨﻞ ﮔﯜﻝ ﻳﺎﺳﺎﭖ ﻣﻪﻳﺪﯨﺴﯩﮕﻪ ﺗﺎﻗﯩﯟﺍﻟﯩﺪﯗ . ﻗﯩﺰﯨﻞ ﺷﺎﻳﻰ ﻟﯧﻨﺘﺎ ﭘﯜﺗﻜﯜﻝ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﻰ ﺯﯨﭻ ﺋﯩﺘﯩﭙﺎﻗﻼﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ، ﻛﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺧﯩﺰﻣﯩﺘﯩﮕﻪ << ﻳﯜﺭﻩﻙ >> ﻯ ﺑﻠﻪﻥ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻐﯩﻨﯔ ﺑﻪﻟﮕﯩﺴﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ . ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﮔﻪ ﻛﯜﯕﯜﻝ ﺑﯚﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﻣﯧﮭﺮﻯ ﺷﻪﭘﻘﻪﺕ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﺵ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻠﯩﺮﻯ ، ﺩﺍﯞﺍﻻﺵ ﺋﺎﭘﯩﺮﺍﺗﻠﯩﺮﻯ ، ﻣﻪﺳﻠﻪﮬﻪﺕ ﺳﻮﺭﺍﺵ ﺗﯧﻠﯩﻔﯘﻧﻠﯩﺮﻯ << ﻗﯩﺰﯨﻞ ﺷﺎﻳﻰ ﻟﯧﻨﺘﺎ >> ﻧﻰ ﻧﺎﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ . ﻗﯩﺰﯨﻞ ﺷﺎﻳﻰ ﻟﯧﻨﺘﺎ ﺗﻪﺩﯨﺮﺟﻰ ﭘﯜﺗﻜﯜﻝ ﺟﻪﻣﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﺋﻪﻳﺪﯨﺰﮔﻪ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺑﻮﻟﯜﺷﻜﻪ ﺋﯜﻧﺪﻩﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺧﻪﻟﯩﻘﺌﺎﺭﺍﻟﯩﻖ ﺑﻪﻟﮕﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﺪﯗ .

wapadartikin يوللانغان ۋاقتى 2006-9-2 17:03:13

ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ
بەت: [1]
: AIDS ﺗﻪ 25 ‏- ﻳﯩﻠﺪﺍ 25 ﻣﯩﻠﻴﯘﻥ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯜﻟﺪﻯ