suzuk يوللانغان ۋاقتى 2006-5-26 18:53:10

ﻛﯚﺯ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﺎﺭﯨﻨﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﺶ

<FONT face=UKIJ Tuz Tom>ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﺗﯧﺮﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺭﻩﯕﮕﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺧﯩﻞ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺩﯛﻣﺒﻪ ﺗﻪﺭﻩﭘﻨﯩﯔ ﻗﯧﻠﯩﻨﺮﺍﻕ، ﻗﻮﺭﺳﺎﻗﻨﯩﯔ ﺳﯘﺳﺮﺍﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ، ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯ ﺋﻪﺗﺮﯨﭙﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺗﯧﺮﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺭﻩﯕﮕﻰ ﺩﯛﻣﺒﯩﻨﯩﯖﻜﯩﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﻮﻟﺴﺎ، ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﻛﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﺎﺭﯨﻨﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﺶ ﺳﻪﻝ ﻗﯩﻴﯩﻨﺮﺍﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.  ﻛﯚﺯ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﯧﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎﺭﯨﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﭖ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﯓ ﭼﻮﯓ ﺋﺎﻣﯩﻞ  ﻛﻪﭺ ﺋﯘﺧﻼﺵ . ﺷﯘﯕﺎ  ﻛﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﺎﺭﯨﻨﻰ ﻳﻮﻗﺎﺗﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺋﯘﺧﻼﺵ ﯞﺍﻗﺘﯩﯖﯩﺰ ﻗﺎﻧﯘﻧﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ. ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﻯ ﺋﯘﺧﻼﺷﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﺳﺎﺋﻪﺕ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺋﯘﺳﺴﯘﺯﻟﯘﻕ ﺋﯩﭽﯩﺸﻤﯘ ﻛﯚﺯﻧﯩﯔ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﯧﺮﯨﺴﯩﻨﻰ ﻗﺎﺭﺍﻳﺘﯩﯟﯦﺘﯩﺪﯗ.

1. ﺗﯘﺧﯘﻡ:  ﺗﯘﺧﯘﻣﻨﻰ ﭘﯩﺸﯘﺭﯗﭖ ﭘﻮﺳﺘﻨﻰ ﺳﻮﻳﯘﭖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ، ﻳﺎﻏﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﻮﺭﺍﭖ ﻛﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﺍ ﺋﺎﻳﻼﻧﺪﯗﺭﯗﭖ ﺋﯘﯞﯨﻼﭖ ﺑﻪﺭﺳﯩﯖﯩﺰ ﻗﺎﻥ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﺸﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﯩﻼﻳﺪﯗ.

2. ﻳﺎﯕﻴﯘ:  ﻳﺎﯕﻴﯘﻧﻰ ( ﺑﯩﺨﻼﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ)  ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺳﺎﻧﺘﺎ ﻗﯧﻠﯩﻨﻠﯩﻘﺘﺎ ﺗﻮﻏﺮﺍﭖ، ﻛﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﻐﺎ ﭼﺎﭘﻼﭖ 5 ﻣﯩﻨﯘﺕ ﺗﯘﺭﻏﯘﺯﻏﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺳﯜﺯﯛﻙ ﺳﯘ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯘﻳﯩﯟﯦﺘﯩﯔ.

3. ﺋﺎﻟﻤﺎ: ﺋﺎﻟﻤﯩﻨﻰ ﭘﺎﻛﯩﺰ ﻳﯘﻳﯘﭖ ﻳﺎﻳﭙﺎﯓ ﺗﻮﻏﺮﺍﭖ ﻛﯚﺯﯨﯖﯩﺰﮔﻪ ﻳﯧﭙﯩﭗ 15 ﻣﯩﻨﯘﺕ ﺗﯘﺭﻏﯘﺯﯗﯓ. ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺳﯘﻟﯘﻕ ﺋﺎﻟﻤﺎ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﻳﺎﺧﺸﻰ.

4.  ﺩﻩﻣﻠﻪﭖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺷﺎﻣﯩﻨﻰ ﻳﯧﭙﯩﯔ. ( ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺧﺎﻟﺘﯩﻠﯩﻖ ﭼﺎﻱ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺗﯧﺨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ.</FONT>

DaryaAsan يوللانغان ۋاقتى 2006-8-3 14:45:02

ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯘﻳﻘﯘ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻣﯘﮬﯩﻢ!!!!!!

turkex يوللانغان ۋاقتى 2006-5-26 22:00:58

ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﺷﻘﺎ ﺗﯩﮕﯩﺸﻠﯩﻚ ﺋﯩﺸﻼﺭﻛﻪﻥ ....  ﺳﯩﻨﺎﻗﺘﯩﻦ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﻤﯘ ﻳﺎ ؟؟؟؟

suzuk يوللانغان ۋاقتى 2006-5-26 22:03:33

ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺋﯘﺧﻼﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﺧﻼﺷﺘﯩﻦ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﺳﺎﺋﻪﺕ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺋﯩﭽﯩﻤﻠﯩﻚ ﺋﯩﭽﯩﺶ ﺳﻨﺎﻗﺘﯩﻦ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ. ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﻪ ﺷﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻧﯘﻗﺘﯩﻐﺎ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﺴﺎﻣﻼ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﺎﺟﯩﺘﻰ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ

leili يوللانغان ۋاقتى 2006-7-23 20:35:40

ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺋﯘﺧﻼﺵ   ﺑﯩﺰﺩﻩﻙ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ   ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﻪﻣﻪﺱ ،ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﯩﻨﺎﭖ  ﺑﺎﻗﯩﻤﻪﻧﻤﯘ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ؟؟
بەت: [1]
: ﻛﯚﺯ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﺎﺭﯨﻨﻰ ﻳﻮﻗﯩﺘﯩﺶ