HSK بېرىدىغانلار تىز كىرىڭلار
Ihlas Ilani
دىيارىم مۇنبىرى » ﮬﻪﻗﺴﯩﺰ ﻣﺎﺗﯩﺮﻳﺎﻟﻼﺭ » HSK بېرىدىغانلار تىز كىرىڭلاربۇ بەتتىكى تېما: HSK بېرىدىغانلار تىز كىرىڭلار پرىنتلاش | IE دا ساقلىۋېلىش | تېما ساقلاش | ئالدىنقى تېما | كېيىنكى تېما
بۇ تىما 833 قېتىم كۈرۈلدى .
بۇ ئەزا توردا يوق kainam

تەجىرىبە: دەرىجە:     دىيارىم ئەزاسى<br>ئەزا ئۇنۋىرسال نۇمۇرى: 9<br>دەرىجە ئۆرلەشكە يەنە : 91
UID نۇمۇرى : 5469
دەرىجە: Ordinary Member
تور دەرىجىسى :
نادىر تېما: 0
يازما سانى: 9
ئۇنۋان:1 دەرىجە ھازىرغىچە9دانە
شۆھرەت: 28 نۇمۇر
پۇل: 153 دىيارىم تەڭگىسى
تۆھپە: 0 نۇمۇر
باھا: 0 نومۇر
تىزىملاتقان ۋاقىت:2006-06-24
ئاخىرقى كىرگىنى :2008-03-20

HSK بېرىدىغانلار تىز كىرىڭلار


HSKﻧﯩﯔ ﻳﯩﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ﺗﻪﻗﻠﯩﺪﻯ ﺳﯘﺋﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﺰﺩﻩﭖ ﺋﺎﯞﺍﺭﻩ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﺘﯩﯖﯩﺰ ﮬﻪﻗﺎﭼﺎﻥ ، ﺷﯘ ﺋﺎﯞﺍﺭﭼﯩﻠﯩﻘﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺗﯜﮔﯩﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﯨﻜﻰ HSK ﺗﻪﻗﻠﯩﺪﻯ ﺳﯘﺋﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﺭﻗﺎﺗﺘﻰ ، ﺩﻩﺭﺳﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﺳﯧﻐﯩﻤﻰ ﺟﻪﻣﺌﻰ 140 ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻣﯩﮕﺎﺑﺎﻳﯩﺖ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﭼﯜﺷﯜﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻛﻮﻣﭙﻴﯘﺗﯧﺮﻏﺎ ﻗﺎﭼﯩﻼﭖ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﻪﻟﻪﻳﺴﯩﺰ ، ﺑﯘ ﺳﯘﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﺎﯕﻼﺵ ﻗﯩﺴﯩﻤﻰ ﺋﯜﭺ ﺑﯚﻟﻪﻙ ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮ  ﺑﯚﻟﯩﻜﻰ 16 ﻧﯘﺳﺨﺎ ، ﺟﻪﻣﺌﻰ 48 ﻧﯘﺳﺨﺎ ، ﺋﻮﻗﯘﺷﻠﯘﻕ ، ﮔﯩﺮﺍﻣﻤﺎﺗﯩﻜﺎ ، ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯟﯦﺮﺳﺎﻝ ﺑﻮﺵ ﺋﻮﺭﯗﻧﻨﻰ ﺗﻮﻟﺪﯗﺭﯗﺵ ﺳﯘﺋﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﻳﯘﻗﯩﺮﻗﯩﺪﻩﻙ 48 ﻧﯘﺳﺨﯩﺪﯨﻦ ، ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻗﯘﺭﯗﻟﻤﯩﻠﯩﻖ ﺗﻪﻗﻠﯩﺪﻯ ﺳﯘﺋﺎﻝ 2 ﺑﯚﻟﻪﻙ ﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺑﯚﻟﯩﻜﻰ 16 ﻧﯘﺳﺨﺎ ، ﺟﻪﻣﺌﻰ 36 ﻧﯘﺳﺨﺎ . ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺟﻪﻣﺌﻰ 80 ﻧﯘﺳﺨﺎ ﺳﯘﺋﺎﻝ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﯩﺸﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﻛﯚﺗﯜﭖ ﺗﯘﺭﯗﭘﺘﯘ . ﻛﻮﻣﭙﻴﯘﺗﯧﺮﻏﺎ ﻗﺎﭼﯩﻠﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﮬﯩﺴﺎﭘﻼﺵ ﺳﯧﺴﺘﯩﻤﯩﺴﻰ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﯘﺋﺎﻝ ﺋﯩﺸﻠﻪﺷﻜﻪ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﯞﺍﻗﺘﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﮬﯧﺴﺎﭘﻼﭖ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ ، ﺋﯩﺸﻠﻪﭖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﺋﺎﭘﺘﯘﻣﺎﺗﯩﻚ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪﻥ ﻧﯘﻣﯘﺭﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﮬﯩﺴﺎﭘﻼﭖ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ .
ﻗﯘﺭﯗﻕ ﮔﻪﭘﻨﻰ ﺋﺎﺯ ﻗﯩﻼﻱ . ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻳﯧﻘﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰﻏﺎ ﺗﻪﯞﺳﯩﻴﻪ ﻗﯩﻼﺭﺳﯩﺰ .
ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﺵ ﺋﺎﺩﺭﯦﺴﻰ :  http://darslik.cn/show.asp?id=1810ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﺗﯩﺶ ، ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﺋﻪﺯﺍ ﺑﻮﻟﯘﯓ .
ﺋﯩﮭﺘﯩﺮﺍﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ : ﺩﻩﺭﺳﻠﯩﻚ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﺵ ﻗﺎﻧﯩﻠﻰ
http://www.darslik.cn

6xahar
تېما تەستىقلىغۇچى : Yulduzay
تەستىقلىغان ۋاقىت: 2008-03-17, 15:48
????? ?????? ????????? ??????? ?????? ???????? ??????????? ??????
چوققا يوللانغان ۋاقتى: 2008-03-17 22:30 | بۇ قەۋەتكە ئىنكاس=> [باش يازما]
بۇ ئەزا توردا يوق Chuxay

تەجىرىبە: دەرىجە:     ئۈمۈتلۈك ئەزا<br>ئەزا ئۇنۋىرسال نۇمۇرى: 146<br>دەرىجە ئۆرلەشكە يەنە : 153
UID نۇمۇرى : 17954
دەرىجە: ئۈمۈتلۈك ئەزا
تور دەرىجىسى :
نادىر تېما: 0
يازما سانى: 145
ئۇنۋان:3 دەرىجە ھازىرغىچە145دانە
شۆھرەت: 135 نۇمۇر
پۇل: 368 دىيارىم تەڭگىسى
تۆھپە: 6 نۇمۇر
باھا: 0 نومۇر
تىزىملاتقان ۋاقىت:2007-07-11
ئاخىرقى كىرگىنى :2008-03-19


بولىدۇ مەن چۇشۇرىۋالدىم..

داڭلىق سەنئەتكار « ئەسقەر رېقىپ » تور بېكىتى ئىچىلدى
ئادەم ئادەمگە لايىق ياشىشى كېرەك......
چوققا يوللانغان ۋاقتى: 2008-03-17 23:55 | بۇ قەۋەتكە ئىنكاس=> [1 -قەۋەت]
بۇ ئەزا توردا يوق enqa@

تەجىرىبە: دەرىجە:     دىيارىم ئەزاسى<br>ئەزا ئۇنۋىرسال نۇمۇرى: 39<br>دەرىجە ئۆرلەشكە يەنە : 60
UID نۇمۇرى : 20352
دەرىجە: Ordinary Member
تور دەرىجىسى :
نادىر تېما: 0
يازما سانى: 38
ئۇنۋان:2 دەرىجە ھازىرغىچە38دانە
شۆھرەت: 48 نۇمۇر
پۇل: 270 دىيارىم تەڭگىسى
تۆھپە: 0 نۇمۇر
باھا: 0 نومۇر
تىزىملاتقان ۋاقىت:2007-10-23
ئاخىرقى كىرگىنى :2008-03-17


نىمىمۇ قىلارسىز ئەزالىق بەت قىلىپ، بۇنىڭغا تىزىملىتىشنى كۆپ قىسىملار بىلەلمەيدۇ، ھەقسىز تارقاتقانكەنسىزلەر ئاشكارا تارقىتىڭلار، بۇ مىنىڭ شەخسى تەۋسىيەرىم خالاس.

يالقۇن روزى بىلەن سۆھبەت تەپسىلاتى
چوققا يوللانغان ۋاقتى: 2008-03-18 00:02 | بۇ قەۋەتكە ئىنكاس=> [2 -قەۋەت]
بۇ ئەزا توردا يوق 谁在抑郁تەجىرىبە: دەرىجە:     دىيارىم ئەزاسى<br>ئەزا ئۇنۋىرسال نۇمۇرى: 95<br>دەرىجە ئۆرلەشكە يەنە : 4
UID نۇمۇرى : 21732
دەرىجە: Ordinary Member
تور دەرىجىسى :
نادىر تېما: 0
يازما سانى: 48
ئۇنۋان:2 دەرىجە ھازىرغىچە48دانە
شۆھرەت: 48 نۇمۇر
پۇل: 251 دىيارىم تەڭگىسى
تۆھپە: 0 نۇمۇر
باھا: 0 نومۇر
تىزىملاتقان ۋاقىت:2007-11-29
ئاخىرقى كىرگىنى :2008-03-20


مەن پەقەت چۈشۈرەلمىدىم، مۇمكىن بولسا ئەزا بولماي تۇرۇپ چۇشۇرگىلى بولىدىغان قىلغان بولسىڭىز، مەن بۇنىڭغا بەك ئېھتىياجلىق ئىدىم.  

6xahar
چوققا يوللانغان ۋاقتى: 2008-03-18 00:21 | بۇ قەۋەتكە ئىنكاس=> [3 -قەۋەت]
بۇ ئەزا توردا يوق sada...

تەجىرىبە: دەرىجە:     ئۈمۈتلۈك ئەزا<br>ئەزا ئۇنۋىرسال نۇمۇرى: 218<br>دەرىجە ئۆرلەشكە يەنە : 81
UID نۇمۇرى : 14164
دەرىجە: ئۈمۈتلۈك ئەزا
تور دەرىجىسى :
نادىر تېما: 0
يازما سانى: 173
ئۇنۋان:3 دەرىجە ھازىرغىچە173دانە
شۆھرەت: 106 نۇمۇر
پۇل: 181 دىيارىم تەڭگىسى
تۆھپە: 2 نۇمۇر
باھا: 0 نومۇر
تىزىملاتقان ۋاقىت:2007-03-11
ئاخىرقى كىرگىنى :2008-03-18


رەھمەت سىزگە ، مۇشۇنداق ماتىريالغا ئايالىم بەك ئېھتىياجلىق ئىدى .

Atlan
كۆزگە ئايلانسۇن كۆڭۈل . . .
چوققا يوللانغان ۋاقتى: 2008-03-18 09:50 | بۇ قەۋەتكە ئىنكاس=> [4 -قەۋەت]
بۇ ئەزا توردا يوق mamhmutjiang

تەجىرىبە: دەرىجە:     سانغۇن<br>ئەزا ئۇنۋىرسال نۇمۇرى: 1488<br>دەرىجە ئۆرلەشكە يەنە : 3511
UID نۇمۇرى : 16988
دەرىجە: سانغۇن
تور دەرىجىسى :
نادىر تېما: 0
يازما سانى: 1256
ئۇنۋان:12 دەرىجە ھازىرغىچە1256دانە
شۆھرەت: 1261 نۇمۇر
پۇل: 4199 دىيارىم تەڭگىسى
تۆھپە: 0 نۇمۇر
باھا: 0 نومۇر
تىزىملاتقان ۋاقىت:2007-06-12
ئاخىرقى كىرگىنى :2008-03-20


رەخمەت سىزگە مەن دەل مۇشۇنى ئىزدەپ تۇرغان~!

يالقۇن روزى بىلەن سۆھبەت تەپسىلاتى
كۆزۇڭنى ئاچ . ئۆزۇڭنى تاپ ئەركەكلەر..........

چوققا يوللانغان ۋاقتى: 2008-03-18 10:01 | بۇ قەۋەتكە ئىنكاس=> [5 -قەۋەت]
بۇ ئەزا توردا يوق hatarlik

تەجىرىبە: دەرىجە:     ئۈمۈتلۈك ئەزا<br>ئەزا ئۇنۋىرسال نۇمۇرى: 189<br>دەرىجە ئۆرلەشكە يەنە : 110
UID نۇمۇرى : 21889
دەرىجە: ئۈمۈتلۈك ئەزا
تور دەرىجىسى :
نادىر تېما: 0
يازما سانى: 188
ئۇنۋان:3 دەرىجە ھازىرغىچە188دانە
شۆھرەت: 188 نۇمۇر
پۇل: 685 دىيارىم تەڭگىسى
تۆھپە: 0 نۇمۇر
باھا: 0 نومۇر
تىزىملاتقان ۋاقىت:2007-12-03
ئاخىرقى كىرگىنى :2008-03-19


رەھمەت سىزگە

Atlan
تورداشلانىڭ تېنىگە سالامەتلىك ئىشلىرىغا ئۇتۇق تىلەيمەن
چوققا يوللانغان ۋاقتى: 2008-03-18 11:16 | بۇ قەۋەتكە ئىنكاس=> [6 -قەۋەت]
بۇ ئەزا توردا يوق 30kumlukتەجىرىبە: دەرىجە:     دىيارىم ئەزاسى<br>ئەزا ئۇنۋىرسال نۇمۇرى: 4<br>دەرىجە ئۆرلەشكە يەنە : 96
UID نۇمۇرى : 26980
دەرىجە: Ordinary Member
تور دەرىجىسى :
نادىر تېما: 0
يازما سانى: 4
ئۇنۋان:1 دەرىجە ھازىرغىچە4دانە
شۆھرەت: 4 نۇمۇر
پۇل: 112 دىيارىم تەڭگىسى
تۆھپە: 0 نۇمۇر
باھا: 0 نومۇر
تىزىملاتقان ۋاقىت:2008-03-18
ئاخىرقى كىرگىنى :2008-03-18


مەن پەقەت چۈشۈرەلمىدىم، ياردەم قىلغان بۇلسىڭىز !!!!!!

6xahar
چوققا يوللانغان ۋاقتى: 2008-03-18 11:24 | بۇ قەۋەتكە ئىنكاس=> [7 -قەۋەت]
بۇ ئەزا توردا يوق qiriya

تەجىرىبە: دەرىجە:     دىيارىم ئەزاسى<br>ئەزا ئۇنۋىرسال نۇمۇرى: 37<br>دەرىجە ئۆرلەشكە يەنە : 62
UID نۇمۇرى : 24075
دەرىجە: Ordinary Member
تور دەرىجىسى :
نادىر تېما: 0
يازما سانى: 32
ئۇنۋان:2 دەرىجە ھازىرغىچە32دانە
شۆھرەت: 32 نۇمۇر
پۇل: 96 دىيارىم تەڭگىسى
تۆھپە: 0 نۇمۇر
باھا: 0 نومۇر
تىزىملاتقان ۋاقىت:2008-01-24
ئاخىرقى كىرگىنى :2008-03-18


مەنمۇ چۈشۇرەلمىدىم ياردەم قىلغان بولساڭلار

6xahar
چوققا يوللانغان ۋاقتى: 2008-03-18 13:03 | بۇ قەۋەتكە ئىنكاس=> [8 -قەۋەت]
بۇ ئەزا توردا يوق 222222

تەجىرىبە: دەرىجە:     دىيارىم ئەزاسى<br>ئەزا ئۇنۋىرسال نۇمۇرى: 7<br>دەرىجە ئۆرلەشكە يەنە : 93
UID نۇمۇرى : 27000
دەرىجە: Ordinary Member
تور دەرىجىسى :
نادىر تېما: 0
يازما سانى: 7
ئۇنۋان:1 دەرىجە ھازىرغىچە7دانە
شۆھرەت: 7 نۇمۇر
پۇل: 121 دىيارىم تەڭگىسى
تۆھپە: 0 نۇمۇر
باھا: 0 نومۇر
تىزىملاتقان ۋاقىت:2008-03-18
ئاخىرقى كىرگىنى :2008-03-18


رەخمەت مەنمۇ```بىرەي دەپ تۇرغان قىنى بىر سىناپ باقاي`````

6xahar
سەن ئەگەردە```مىللەت ئۇچۇن دىسىەڭ``ئاۋال``ساپ ئۇيغۇر تىلىڭنى ئۇنۇتما`````
چوققا يوللانغان ۋاقتى: 2008-03-18 15:54 | بۇ قەۋەتكە ئىنكاس=> [9 -قەۋەت]
بۇ ئەزا توردا بار karahani

تەجىرىبە: دەرىجە:     ئۈمۈتلۈك ئەزا<br>ئەزا ئۇنۋىرسال نۇمۇرى: 218<br>دەرىجە ئۆرلەشكە يەنە : 81
UID نۇمۇرى : 22010
دەرىجە: ئۈمۈتلۈك ئەزا
تور دەرىجىسى :
نادىر تېما: 0
يازما سانى: 212
ئۇنۋان:4 دەرىجە ھازىرغىچە212دانە
شۆھرەت: 212 نۇمۇر
پۇل: 764 دىيارىم تەڭگىسى
تۆھپە: 0 نۇمۇر
باھا: 0 نومۇر
تىزىملاتقان ۋاقىت:2007-12-06
ئاخىرقى كىرگىنى :2008-03-20


مەن يۇقۇرى دەرىجىلىك كە قاتناشقان ، شۇنىڭمۇ بارمىدۇ

داڭلىق سەنئەتكار « ئەسقەر رېقىپ » تور بېكىتى ئىچىلدى
چوققا يوللانغان ۋاقتى: 2008-03-18 18:36 | بۇ قەۋەتكە ئىنكاس=> [10 -قەۋەت]
بۇ ئەزا توردا يوق kainam

تەجىرىبە: دەرىجە:     دىيارىم ئەزاسى<br>ئەزا ئۇنۋىرسال نۇمۇرى: 9<br>دەرىجە ئۆرلەشكە يەنە : 91
UID نۇمۇرى : 5469
دەرىجە: Ordinary Member
تور دەرىجىسى :
نادىر تېما: 0
يازما سانى: 9
ئۇنۋان:1 دەرىجە ھازىرغىچە9دانە
شۆھرەت: 28 نۇمۇر
پۇل: 153 دىيارىم تەڭگىسى
تۆھپە: 0 نۇمۇر
باھا: 0 نومۇر
تىزىملاتقان ۋاقىت:2006-06-24
ئاخىرقى كىرگىنى :2008-03-20


بېكىتىمىزنىڭ باش بېتىگە كىرىپ تەقلىدى ئىمتىھان سۇئاللىرى تۈرىگە قارىسىڭىز يۇقىرى دەرىجىنىڭمۇ بىر قىسىم ماتىرياللىرى بار .
تورداشلارنىڭ تەلىپىگە ئاساسەن بۇ ماتىريال ئېچىۋىتىلدى ، ئەزا بولمىسىڭىزمۇ چۈشۈرەلەيسىز .

داڭلىق سەنئەتكار « ئەسقەر رېقىپ » تور بېكىتى ئىچىلدى
????? ?????? ????????? ??????? ?????? ???????? ??????????? ??????
چوققا يوللانغان ۋاقتى: 2008-03-18 19:59 | بۇ قەۋەتكە ئىنكاس=> [11 -قەۋەت]
بۇ ئەزا توردا يوق nafisa-gulla

تەجىرىبە: دەرىجە:     دىيارىم ئەزاسى<br>ئەزا ئۇنۋىرسال نۇمۇرى: 20<br>دەرىجە ئۆرلەشكە يەنە : 80
UID نۇمۇرى : 26555
دەرىجە: Ordinary Member
تور دەرىجىسى :
نادىر تېما: 0
يازما سانى: 20
ئۇنۋان:2 دەرىجە ھازىرغىچە20دانە
شۆھرەت: 20 نۇمۇر
پۇل: 202 دىيارىم تەڭگىسى
تۆھپە: 0 نۇمۇر
باھا: 0 نومۇر
تىزىملاتقان ۋاقىت:2008-03-11
ئاخىرقى كىرگىنى :2008-03-20


يۇقىرى دەرىجە ئمتىھفن سۇئالىمۇ بارمۇ؟

داڭلىق سەنئەتكار « ئەسقەر رېقىپ » تور بېكىتى ئىچىلدى
ساڭا مەنسۇپ بۇلغان نەرسە ھامان ساڭا تەئەللۇق بولىدۇ.
چوققا يوللانغان ۋاقتى: 2008-03-18 20:49 | بۇ قەۋەتكە ئىنكاس=> [12 -قەۋەت]
بۇ ئەزا توردا يوق adilturghun

تەجىرىبە: دەرىجە:     دىيارىم ئەزاسى<br>ئەزا ئۇنۋىرسال نۇمۇرى: 25<br>دەرىجە ئۆرلەشكە يەنە : 74
UID نۇمۇرى : 21034
دەرىجە: Ordinary Member
تور دەرىجىسى :
نادىر تېما: 0
يازما سانى: 21
ئۇنۋان:2 دەرىجە ھازىرغىچە21دانە
شۆھرەت: 21 نۇمۇر
پۇل: 298 دىيارىم تەڭگىسى
تۆھپە: 0 نۇمۇر
باھا: 0 نومۇر
تىزىملاتقان ۋاقىت:2007-11-12
ئاخىرقى كىرگىنى :2008-03-19


چۈشۈۋاتىدۇ......رەھمەت......جىيەن قىزىم ئىمتىھانغا قاتناشماقچى ئىدى......

Atlan
چوققا يوللانغان ۋاقتى: 2008-03-18 21:08 | بۇ قەۋەتكە ئىنكاس=> [13 -قەۋەت]
بۇ ئەزا توردا يوق lukqak

تەجىرىبە: دەرىجە:     ئۈمۈتلۈك ئەزا<br>ئەزا ئۇنۋىرسال نۇمۇرى: 124<br>دەرىجە ئۆرلەشكە يەنە : 176
UID نۇمۇرى : 9858
دەرىجە: ئۈمۈتلۈك ئەزا
تور دەرىجىسى :
نادىر تېما: 0
يازما سانى: 124
ئۇنۋان:3 دەرىجە ھازىرغىچە124دانە
شۆھرەت: 12 نۇمۇر
پۇل: 218 دىيارىم تەڭگىسى
تۆھپە: 0 نۇمۇر
باھا: 0 نومۇر
تىزىملاتقان ۋاقىت:2006-11-08
ئاخىرقى كىرگىنى :2008-03-18


ياخشىكەن

Atlan
چوققا يوللانغان ۋاقتى: 2008-03-18 21:21 | بۇ قەۋەتكە ئىنكاس=> [14 -قەۋەت]
بۇ ئەزا توردا بار majnun615

تەجىرىبە: دەرىجە:     دىيارىم ئەزاسى<br>ئەزا ئۇنۋىرسال نۇمۇرى: 14<br>دەرىجە ئۆرلەشكە يەنە : 85
UID نۇمۇرى : 25767
دەرىجە: Ordinary Member
تور دەرىجىسى :
نادىر تېما: 0
يازما سانى: 10
ئۇنۋان:2 دەرىجە ھازىرغىچە10دانە
شۆھرەت: 10 نۇمۇر
پۇل: 137 دىيارىم تەڭگىسى
تۆھپە: 0 نۇمۇر
باھا: 0 نومۇر
تىزىملاتقان ۋاقىت:2008-02-25
ئاخىرقى كىرگىنى :2008-03-20


مەن چۇشۇردۇم،لىكېن ئىچېلمىدىغۇ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

داڭلىق سەنئەتكار « ئەسقەر رېقىپ » تور بېكىتى ئىچىلدى
چوققا يوللانغان ۋاقتى: 2008-03-18 23:58 | بۇ قەۋەتكە ئىنكاس=> [15 -قەۋەت]
بۇ ئەزا توردا يوق izhar1977تەجىرىبە: دەرىجە:     دىيارىم ئەزاسى<br>ئەزا ئۇنۋىرسال نۇمۇرى: 3<br>دەرىجە ئۆرلەشكە يەنە : 96
UID نۇمۇرى : 26902
دەرىجە: Ordinary Member
تور دەرىجىسى :
نادىر تېما: 0
يازما سانى: 3
ئۇنۋان:1 دەرىجە ھازىرغىچە3دانە
شۆھرەت: 3 نۇمۇر
پۇل: 109 دىيارىم تەڭگىسى
تۆھپە: 0 نۇمۇر
باھا: 0 نومۇر
تىزىملاتقان ۋاقىت:2008-03-17
ئاخىرقى كىرگىنى :2008-03-20


ئەدەبىيات دەرىسلىكى بارمىدۇ؟ مەن بەك جىددى ئېھتىياجلىق ئىدىم،ئېغىر كۈرمەي ياردەم قىلساگلار

داڭلىق سەنئەتكار « ئەسقەر رېقىپ » تور بېكىتى ئىچىلدى
چوققا يوللانغان ۋاقتى: 2008-03-19 01:12 | بۇ قەۋەتكە ئىنكاس=> [16 -قەۋەت]
بۇ ئەزا توردا يوق kainam

تەجىرىبە: دەرىجە:     دىيارىم ئەزاسى<br>ئەزا ئۇنۋىرسال نۇمۇرى: 9<br>دەرىجە ئۆرلەشكە يەنە : 91
UID نۇمۇرى : 5469
دەرىجە: Ordinary Member
تور دەرىجىسى :
نادىر تېما: 0
يازما سانى: 9
ئۇنۋان:1 دەرىجە ھازىرغىچە9دانە
شۆھرەت: 28 نۇمۇر
پۇل: 153 دىيارىم تەڭگىسى
تۆھپە: 0 نۇمۇر
باھا: 0 نومۇر
تىزىملاتقان ۋاقىت:2006-06-24
ئاخىرقى كىرگىنى :2008-03-20


ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺭﺍﺳﺘﻼ ﺋﯧﭽﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﯘﺷﯘ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯜﻥ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺑﺎﺷﻘﯩﺪﯨﻦ ﻳﻮﻟﻼﭖ ﺗﯜﺯﯨﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﺎﻱ ، ﺗﻮﺭﺩﺍﺷﻼﺭﻧﯩﯔ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ . ﮬﺎﺯﯨﺮﻻ ﻗﯩﻼﻱ ﺩﯦﺴﻪﻡ ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺋﻮﻗﯘﻏﯘﭼﻰ ﺩﻩﺭﺳﺘﯩﻦ ﺳﯩﺮﯨﺘﻘﻰ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻢ ﻛﯧﺮﻩﻙ ، ﺷﯘﯕﺎ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﭼﯜﺷﯜﺭﯞﯦﻠﯩﺸﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﺳﻮﺭﺍﻳﻤﻪﻥ .

داڭلىق سەنئەتكار « ئەسقەر رېقىپ » تور بېكىتى ئىچىلدى
????? ?????? ????????? ??????? ?????? ???????? ??????????? ??????
چوققا يوللانغان ۋاقتى: 2008-03-19 21:00 | بۇ قەۋەتكە ئىنكاس=> [17 -قەۋەت]
بۇ ئەزا توردا يوق kainam

تەجىرىبە: دەرىجە:     دىيارىم ئەزاسى<br>ئەزا ئۇنۋىرسال نۇمۇرى: 9<br>دەرىجە ئۆرلەشكە يەنە : 91
UID نۇمۇرى : 5469
دەرىجە: Ordinary Member
تور دەرىجىسى :
نادىر تېما: 0
يازما سانى: 9
ئۇنۋان:1 دەرىجە ھازىرغىچە9دانە
شۆھرەت: 28 نۇمۇر
پۇل: 153 دىيارىم تەڭگىسى
تۆھپە: 0 نۇمۇر
باھا: 0 نومۇر
تىزىملاتقان ۋاقىت:2006-06-24
ئاخىرقى كىرگىنى :2008-03-20


ئەدەبىيات دەرسلىكى دەپ قانداق مەزمۇنلارنى كۆزدە تۇتتىڭىز ؟

يالقۇن روزى بىلەن سۆھبەت تەپسىلاتى
????? ?????? ????????? ??????? ?????? ???????? ??????????? ??????
چوققا يوللانغان ۋاقتى: 2008-03-19 21:00 | بۇ قەۋەتكە ئىنكاس=> [18 -قەۋەت]
دىيارىم مۇنبىرى » ﮬﻪﻗﺴﯩﺰ ﻣﺎﺗﯩﺮﻳﺎﻟﻼﺭ


 يېڭى يازما بار سەھىپە يېڭى يازمىلىق سەھىپە  نۇرمال زىيارەت قىلىغىلى بولىدىغان سەھىپە ئادەتتىكى سەھىپە  تاقاق سەھىپە مەخپىي سەھىپە  ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﺗﯩﺶ : ﺗﻮﺭ ﺑﯧﻜﯩﺘﯩﻤﯩﺰﺩﻩ ﯞﻩﻣﯘﻧﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﻩ ﺩﯙﻟﻪﺗﻨﯩﯔ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﻗﺎﻧﯘﻥ - ﺳﯩﻴﺎﺳﻪﺕ ﭘﻪﺭﻣﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺧﯩﻼﭖ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻠﻪﺭ ﯞﻩ ﻳﻮﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭﻧﻰ ، ﺳﯜﺭﻩﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﻮﻟﻼﺷﻘﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.
ﺑﯚﻟﮕﯜﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ، ﻗﯘﺗﺮﺍﺗﻘﯘﻟﯘﻕ ﺧﺎﺭﺍﻛﺘﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﻮﻟﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﭘﺘﻮﺭﻻﺭ ﺋﺎﻗﯩﯟﯨﺘﯩﮕﻪ ﺋﯚﺯﻯ ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ . ﺗﻮﺭ ﭘﻮﻧﻜﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ﮬﯧﭽﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ . ﺋﯚﺯ ﺗﻮﺭ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﺘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﺎﻏﻼﻡ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﯞﻩ ﺗﻮﺳﺎﻟﻐﯘﺳﯩﺰ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻟﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯘ ﻣﯘﻧﺒﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﻛﯚﺯ ﻗﺎﺭﭼﯘﻗﯩﯖﯩﺰﺩﻩﻙ ﺋﺎﺳﺮﯨﺸﯩﯖﯩﺰﻧﻰﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ.
ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎﻥ ، ﺋﯚﺯﯛﯕﮕﻪ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ . ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻨﻰﺳﯚﻳﮕﯜﭼﯩﻠﻪﺭ ﺋﯚﺯ ﻧﻪﺭﺳﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﻪﻳﺪﯗ .


ھازىرقى ۋاقىت : 03-20 17:55
Powered by PHPWind v5.3 Certificate Code © 2007-2010 Diyarim Corporation