مىسرانىم مۇنبىرى

كۆرۈش: 2952|ئىنكاس: 26

ﺋﻪﺭ-ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﻛﯚﺭﯛﯓ [ئۇلانما كۆچۈرۈش]

ئەزا ئۇچۇرى
تىزىم نۇمۇرى: No. 6746
يازما سانى: 41
نادىر تېمىسى: 0
مۇنبەر پۇلى : 6214
تۆھپە نۇمۇرى: 623
توردا: 144 سائەت
تىزىم: 2010-8-18
ئاخىرقى: 2011-7-24
يوللىغان ۋاقتى 2010-9-11 02:55:34 PM |ھەممە قەۋەتنى كۆرۈش |
ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﭼﯘﺷﻠﯘﻕ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ . ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺋﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺋﯚﺯ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ .ﺋﻪﻣﻤﺎ ، ﺑﻪﺯﻯ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻠﻪﺭﺩﻩ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻳﯜﻛﻠﯩﺮﻯ ﮬﺎﻣﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺯﯨﻤﻤﯩﺴﯩﮕﻪ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻗﺎﻟﯩﺪﯗ . ﺋﻪﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﮬﯧﭻ ﺋﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﺎﺭﻯ ﻳﻮﻕ ﻳﯜﺭﯛﯞﯦﺮﯨﺪﯗ ، ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﯨﺘﺎ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺯﺍﺩﻯ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯧﺮﻩﻙ ؟
ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﻪ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﯘﭼﺮﯨﺘﯩﺸﻘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗﻛﻰ ، ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﺋﻪﺗﺴﻪ ، ﻛﯩﺮ - ﻗﺎﺕ ﻳﯘﺳﺎ ﻛﯩﭽﯩﻜﻜﯩﻨﻪ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﯩﻨﻰ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ، ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﻠﻪﭖ ﮬﯧﺮﯨﭗ ﮬﺎﻟﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﺗﯘﺭﯗﭘﻤﯘ ، ﺑﯩﺮﻩﺭ ﺋﯧﻐﯩﺰ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﯩﭙﻤﯘ ﻗﻮﻳﻤﯩﻐﺎﻥ ، ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﻛﯜﻥ ﺑﻮﻳﻰ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﮬﻪﻡ ﺋﯚﻳﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﺵ ﻳﯜﺭﺳﻪ، ﺋﯧﺮﻯ ﺋﻪﺗﺘﯩﮕﯩﻨﻰ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﯩﻨﯩﭽﻪ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻛﯧﭽﻪ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺴﯩﻤﯘ ﺳﺎﻳﯩﺴﻰ ﻛﯚﺭﯛﻧﻤﯩﮕﻪﻥ . ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻼﺭ ﮬﻪﭘﺘﻪ - ﮬﻪﭘﺘﯩﻠﻪﭖ ، ﺋﺎﻱ - ﺋﺎﻳﻼﭖ ﺩﺍﯞﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩﯟﻩﺭﮔﻪﭼﻜﻪ ، ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﭼﯩﺪﯨﻐﯘﭼﯩﻠﯩﻜﻰ ﻗﺎﻟﻤﺎﻱ ، ﺋﯧﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﻮﺭﯗﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﯞﺍﻳﺴﯩﻐﺎﻥ ، ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻼﻧﻐﺎﻥ ، ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻳﺎﺷﺎﯞﯦﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺧﻮﺭﻟﯘﻕ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﭗ ، ﺋﯧﺮﯨﮕﯩﻤﯘ ﺋﯩﺶ ﺗﻪﻗﺴﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﭖ ، ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻦ ﻧﺎﺯﺍﺭﻩﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ .
ﺑﻪﺯﻯ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺋﯧﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚﻱ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﺎﺭﻯ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺗﯜﭘﯜﻳﻠﻰ ﻗﯧﻴﯩﺪﺍﭖ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﺋﻪﺗﻤﻪﻱ ﺋﯚﺯﯨﻤﯘ ، ﺋﯧﺮﯨﻤﯘ ﺋﺎﭺ ﻗﯘﺭﺳﺎﻕ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﻣﺎﯕﯩﺪﯗ . ﺋﯧﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚﻱ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﺎﺭﻯ ﻳﻮﻗﻠﯘﻗﯩﻨﻰ < ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﻗﺎﭘﺘﯘ > ﺩﻩﭖ ﭼﯜﺷﯜﻧﯩﭗ ﺳﯩﺮﺗﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪﻩ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﭘﺎﻳﻼﭖ ﻛﯚﺯﯨﺘﯩﺪﯗ ، ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺟﺎﮬﺎﻧﻨﻰ ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﻛﯩﻴﯩﭗ ﯞﺍﺭﻗﯩﺮﺍﭖ ، ﺟﺎﺭﻗﯩﺮﯨﺸﯩﺪﯗ . ﺋﯧﻨﯩﻘﻜﻰ ، ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﻱ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﺎﺭﻯ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺋﻪﻣﻪﺱ . ﺋﻪﻣﻤﺎ ، ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﺪﻩﻙ ﺋﯘﺳﯘﻟﻼﺭﻧﻰ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﻯ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻨﻰ ﮬﻪﻝ ﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻱ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ، ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺋﻪﺭ - ﺧﻮﺗﯘﻧﻼﺭ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﮬﯧﺴﺴﯩﻴﺎﺗﻘﯩﻤﯘ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯨﺪﯗ . ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ، ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﻰ ﻛﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﯨﺘﺎ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯧﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚﻱ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﺎﺭﻯ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺳﻪﯞﻩﺑﯩﻨﻰ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺑﯩﻠﯩﺸﻰ ﮬﻪﻣﺪﻩ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﺘﺎ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺋﯘﺳﯘﻝ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﭗ ، ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯜﻧﯜﻡ ﮬﺎﺳﯩﻞ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ .
ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺯﯦﮭﻨﯩﻨﻰ ﻛﻪﺳﭙﻜﯩﻼ ﻣﻪﺭﻛﻪﺯﻟﻪﺷﺘﯜﺭﯛﺵ ، ﻛﯚﭘﻠﯩﮕﻪﻥ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﻱ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﺎﺭﻯ ﺑﻮﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺑﯩﺮ ﺳﻪﯞﻩﺑﻰ . ﻧﯘﺭﻏﯘﻧﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ﺋﯚﺯ ﻛﻪﺳﭙﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﭼﻜﻪ ، ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﮕﯩﻤﯘ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺑﻮﻻﻟﻤﻪﻳﺪﯗ . < ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯜﻧﺪﯨﻠﯩﻚ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺟﻪﺩﯞﯨﻠﻰ > ﺩﻩ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ، ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎﺭ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻛﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯗ . ﺑﻪﺯﻯ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﺩﻩ ﻣﻪﻧﻤﻪﻧﻠﯩﻚ ﺋﯩﺪﯨﻴﯩﺴﻰ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﺎ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻗﺎﻟﺘﯩﺲ ﭼﺎﻏﻼﻳﺪﯗ ، ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﺑﺮﺍﺯﯨﻐﺎ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻳﯧﺘﯩﭗ ، ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﮬﻪﻡ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﮔﯧﭙﻰ ﮔﻪﭖ ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﺋﻮﻳﻼﺭﺩﺍ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ . ﺑﻪﺯﻯ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﺑﻪﺭﮔﯜﺳﻰ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ، ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺳﻪﻟﻼ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎﻡ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﻣﺎﯕﺎ ﻗﺎﻻﺭﻣﯩﻜﯩﻦ ﺩﻩﭖ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮﻩﭖ ، ﺋﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻗﺎﭼﯘﺭﯨﺪﯗ . ﺋﻪﻧﻪ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺳﻪﯞﻩﺑﻠﻪﺭ ﺗﯜﭘﯜﻳﻠﻰ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﺎﺭﻯ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﯨﺘﺎ ﺧﻮﺗﯘﻥ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﯩﻼﺭ ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﻛﻮﻧﻜﺮﯦﺖ ﺳﻪﯞﻩﺑﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﮕﻪﻟﻠﯩﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ، ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﭘﻪﺭﻗﻠﯩﻖ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ .
ﻛﻪﺳﭙﭽﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺋﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﯨﺘﺎ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﻰ ﺋﯧﺮﯨﻨﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸﻰ ، ﻗﻮﻟﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ . ﭼﯜﻧﻜﻰ ، ﻛﻪﺳﭙﭽﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ، ﺋﺎﻟﻐﺎ ﺋﯩﻨﺘﯩﻠﯩﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﮬﻪﺭﮔﯩﺰ ﻛﻪﻣﭽﯩﻠﯩﻚ ﮬﯧﺴﺎﺑﻼﻧﻤﺎﻳﺪﯗ . ﻛﯚﭘﻠﯩﮕﻪﻥ ﺯﯨﻴﺎﻟﯩﻴﻼﺭ ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﯜﺷﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ، ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯩﺘﺎﺏ ﻛﯚﺭﯨﺪﯗ ، ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ . ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺩﻩﺗﻨﻰ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﻰ ﮬﻪﺭﮔﯩﺰ < ﺋﯧﺮﯨﻢ ﮬﻮﺭﯗﻥ ، ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﻗﯧﭽﯩﭗ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ > ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﻻﺯﯨﻢ . ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﭼﯜﺷﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﺭﺍﻡ ﺋﺎﻟﻤﺎﻱ ، ﺋﻪﻗﻠﯩﻲ ﺋﻪﻣﮕﻪﻙ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯘﻏﯘﻟﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻨﻤﯘ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺑﻮﻟﯘﭖ ، ﺋﯘﻧﻰ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯘﺭﻏﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ . ﺷﯘﯕﺎ ، ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻳﯜﻛﯩﻨﻰ ﺯﯨﻤﻤﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ، ﺋﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﻰ ، ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺸﻰ ﯞﻩ ﻣﯘﯞﻩﭘﭙﻪﻗﯩﻴﻪﺕ ﻗﺎﺯﯨﻨﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﺭﻗﺎ ﺗﯩﺮﻩﻙ ﺑﻮﻟﯘﭖ ، ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻲ ﻳﺎﺭﺩﯨﻤﻰ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻗﻮﻟﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ .
ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﺭﻟﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮﺭﯗﻧﺴﯩﺰ ﻣﺎﺧﺘﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﻪﻧﻤﻪﻧﭽﻰ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﯨﺘﺎ ، ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﻰ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﺎﻟﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻓﯩﺌﻮﺩﺍﻟﻠﯩﻖ ﺧﺎﺗﺎ ﺋﯩﺪﯨﻴﯩﻨﻰ ﺗﺎﺯﯨﻼﭖ ، ﺋﻪﺭ - ﺧﻮﺗﯘﻧﻼﺭ ﺑﺎﺭﺍﯞﻩﺭ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﯨﺘﯩﻨﻰ ﺑﻪﺭﭘﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ، ﺋﻪﺭ - ﺧﻮﺗﯘﻧﻼﺭ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﮬﯧﺴﺴﯩﻴﺎﺗﻨﻰ ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﻪﺷﻨﻰ ﮬﻪﻡ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺑﻪﺧﺘﯩﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﯨﺸﯩﻨﻰ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﭗ ، ﺋﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻣﻪﻧﻤﻪﻧﭽﯩﻠﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﺩﻩﯞﺭ ﺭﻭﮬﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯧﻠﯩﺸﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ، ﺑﻪﺧﺘﻠﯩﻚ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﻗﯘﺭﯗﺷﻘﯩﻤﯘ ﺗﻮﺳﻘﯘﻧﻠﯘﻕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺭﻭﻟﯩﻨﻰ ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ، ﺑﯘﻧﯩﯔ ﻣﺎﮬﯩﻴﯩﺘﻰ < ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ﺋﻪﺯﯨﺰ ، ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺧﺎﺭ > ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺳﻪﯞﺭﭼﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﯜﺷﯜﻧﺪﯛﺭﯛﺷﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ .
ﮬﻮﺭﯗﻥ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﯨﺘﺎ ، ﺳﻪﯞﺭﭼﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯧﺘﻪﻛﻠﻪﭖ ، ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﺭﺗﺎﻕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ، ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﺘﺎ ﻛﻪﻡ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻪﺯﻯ ﻗﺎﺑﯩﻠﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﯧﺘﯩﻠﺪﯛﺭﮔﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﺗﯘﺵ ﻻﺯﯨﻢ . ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ، ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺑﻮﻟﻐﯘﭼﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯧﺮﯨﮕﻪ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﺭﺗﺎﻕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ، ﺋﻪﺭ - ﺧﻮﺗﯘﻧﻠﯘﻕ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻨﻰ ﻗﻮﻳﯘﻗﻼﺷﺘﯘﺭﻏﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻨﻰ ، ﺟﻮﺭﯨﺴﻰ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ، ﻛﯚﻳﯜﻧﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﺭ ﮬﻪﺭﮔﯩﺰ ﺟﻮﺭﯨﺴﻰ ﮬﺎﺭﻏﯩﻨﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻱ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﺵ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﺴﺎ ﻳﺎﻧﺪﺍ ﻗﻮﻝ ﻗﻮﯞﯗﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺗﯘﺭﻣﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ، ﻧﺎﯞﺍﺩﺍ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺋﻪﺭ - ﺧﻮﺗﯘﻥ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﯧﮭﯩﺮ - ﺷﻪﭘﻘﻪﺗﺘﯩﻦ ، ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﺘﯩﻦ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﻤﯘ ﺳﯚﺯ ﺋﺎﭼﻘﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺷﻰ ، ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻪﺭﮔﻪ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺗﻪﻗﺴﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﭗ ، ﺋﻪﺭﺩﻩ ﭘﻪﻳﺪﯨﻨﭙﻪﻱ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﺎﺵ ﺗﺎﺭﺗﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﺗﻨﻰ ﻳﯧﺘﯩﻠﺪﯛﺭﯛﺷﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ .
ﻳﯘﻗﯩﺮﯨﻘﯩﺪﻩﻙ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﺎﺵ ﺗﺎﺭﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﯨﺘﺎ ، ﺷﯘ ﺋﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻣﺎﺱ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﺧﺎﺭﺍﻛﺘﯩﺮﻟﯩﻚ ﺋﯘﺳﻮﻟﻨﻰ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺶ ﻛﯧﺮﻩﻛﻜﻰ ، ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻨﯩﯔ ﻛﻪﻳﻨﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺋﻮﯕﻼﻳﻤﻪﻥ ﺩﻩﭖ ، ﭼﺎﺗﺎﻗﻨﯩﯔ ﭼﻮﯕﯩﻨﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﻗﻮﻳﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ، ﻛﻪﭘﻨﻰ ﺳﯩﻠﯩﻖ ، ﺧﯘﺵ ﭼﯩﺮﺍﻱ ﻛﻪﻳﭙﯩﻴﺎﺗﺘﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ، ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﺋﯘﺳﻮﻟﻨﻰ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﭗ ﺑﻪﺧﺘﻠﯩﻚ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﻗﯘﺭﯗﺵ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﯩﺪﻩ ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ .

مةنبة:«ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﯞﻩ ﺑﻪﺧﺘﻠﯩﻚ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ» دصن ئېلصندص.

مىسرانىم مەستانىسى

ئەزا ئۇچۇرى
تىزىم نۇمۇرى: No. 8367
يازما سانى: 583
نادىر تېمىسى: 0
مۇنبەر پۇلى : 9606
تۆھپە نۇمۇرى: 450
توردا: 926 سائەت
تىزىم: 2010-8-29
ئاخىرقى: 2012-3-18
يوللىغان ۋاقتى 2010-9-11 03:43:37 PM |ھەممە قەۋەتنى كۆرۈش |
ئو   ياخشىكەن   [s:111]  [s:111]

كىرىلگەنگە كىرىلىمەن!!

ئۈمىدلىك ئەزا

ئالاھىدە تۆھپە مۇنازىرە يېتەكچىسى

ئەزا ئۇچۇرى
تىزىم نۇمۇرى: No. 79
يازما سانى: 2998
نادىر تېمىسى: 0
مۇنبەر پۇلى : 18019
تۆھپە نۇمۇرى: 1501
توردا: 609 سائەت
تىزىم: 2010-5-20
ئاخىرقى: 2012-3-21
يوللىغان ۋاقتى 2010-9-11 03:53:55 PM |ھەممە قەۋەتنى كۆرۈش |
بىر-بىرىگە ئېغىرنى سالماي بىر-بىرنى ھۆرمەتلەپ چىرايلىق ئۆتكۈلۈك..نىمە ئۇ كۈندە جىدەل.بىر-بىرگە قىيداپ،،

ئىتلار قاۋاۋېرىدۇ،كارۋان يولىغا مېڭىۋىرىدۇ!

غەلبە ئۈچۈن چەكك

مەستانە ئـــەزا

ئالاھىدە ئىلگىرلەش مىسرانىم مەستانىسى

ئەزا ئۇچۇرى
تىزىم نۇمۇرى: No. 3227
يازما سانى: 1502
نادىر تېمىسى: 0
مۇنبەر پۇلى : 12974
تۆھپە نۇمۇرى: 452
توردا: 9740 سائەت
تىزىم: 2010-7-3
ئاخىرقى: 2012-3-23
يوللىغان ۋاقتى 2010-9-11 04:17:43 PM |ھەممە قەۋەتنى كۆرۈش |
بۇ ئەمدى بىر قىسىم ئاياللارغا بولۇپ بېرىدىغان بولدى-دە

مايكول سىكوفيوت

كۈلكە شەيتاننىڭ راھىتى

دائىملىق ئــەزا

پائالىيەتچان

ئەزا ئۇچۇرى
تىزىم نۇمۇرى: No. 2385
يازما سانى: 1083
نادىر تېمىسى: 0
مۇنبەر پۇلى : 9994
تۆھپە نۇمۇرى: 543
توردا: 8303 سائەت
تىزىم: 2010-6-10
ئاخىرقى: 2012-3-22
يوللىغان ۋاقتى 2010-9-11 04:45:49 PM |ھەممە قەۋەتنى كۆرۈش |
دادام ماڭا داۋاملىق  ئەر دىگەن تالانىڭ ئەدىمى ، ئەرلەرگە ئۆيىنىڭ مىھىرىنى بىرش بىر ئايالنىڭ مەسلۇيىتى، مۇشۇلارنى قىلالىغان ئاياللار جەننەتكە كىرىدۇ دەپ تەربىيە بىرىدۇ . شۇڭا يىرىپ ھالىمدىن كەتسىمۇ ئاكىلىرىمنى دادامنى  ئىنىمنى  مىھىماندەك كۈتىمەن . ئاياللار قىلغان ئىشىغا مىننەت قىلسا ھەم ھۇرۇن ، مەينەت ھاياسىز ئاياللارنى ئاللاھ ياقتۇرمايدۇ .

ئاللاھ ئاشىق مەن مەشۇق ، ئۆلۆكدىن ئاۋاز چىقماس .

ئەزا ئۇچۇرى
تىزىم نۇمۇرى: No. 3346
يازما سانى: 157
نادىر تېمىسى: 0
مۇنبەر پۇلى : 5667
تۆھپە نۇمۇرى: 410
توردا: 3228 سائەت
تىزىم: 2010-7-4
ئاخىرقى: 2012-3-18
يوللىغان ۋاقتى 2010-9-11 04:54:02 PM |ھەممە قەۋەتنى كۆرۈش |
ئايالار ئائىلە ئىشلىرىنى كۆپ قىلىپ بەرسە ،زىلۋا ھالىتىنى ساقلاشقا پايدىلىق . [s:87]

چۇقۇم ھاياتىمنىڭ  ئاخىرىغىچە  تىرىشىمەن !!!!

سۇلغانگۈل

دائىملىق ئــەزا

پائالىيەتچان

ئەزا ئۇچۇرى
تىزىم نۇمۇرى: No. 262
يازما سانى: 1349
نادىر تېمىسى: 0
مۇنبەر پۇلى : 11720
تۆھپە نۇمۇرى: 556
توردا: 4096 سائەت
تىزىم: 2010-5-21
ئاخىرقى: 2012-1-1
يوللىغان ۋاقتى 2010-9-11 05:06:50 PM |ھەممە قەۋەتنى كۆرۈش |
ئۆز-ئارا بىر-بىرىنى ھۆرمەتلىگندە مۇكەممەل بىر ئائىلە قۇرۇپ چىققىلى بۇلىدۇ ...........

ئىشەنسەڭ سۆيگىن . ئىشەنمىسەڭ سۆيمە . بىلىپ سۆيگىن . كىيىن ئېچىنما .

مۇھاببەتلىك يۇر

ئادەتتىكى ئەزا

ئەزا ئۇچۇرى
تىزىم نۇمۇرى: No. 7792
يازما سانى: 65
نادىر تېمىسى: 0
مۇنبەر پۇلى : 5331
تۆھپە نۇمۇرى: 267
توردا: 477 سائەت
تىزىم: 2010-8-25
ئاخىرقى: 2011-12-12
يوللىغان ۋاقتى 2010-9-11 05:07:58 PM |ھەممە قەۋەتنى كۆرۈش |
ئۆيدە  يالغۇز بىرلا ئادەم تۇرمايدۇ،ئادەم قانچە كۆپ بولسا ئىشمۇ شۇنىڭغا باقىدۇ،
كۆپنىڭ كۇچى باشقىچە.........

بەزىدە ئادەملەر ئۆزىنىڭ تىلىنى ئۆزىمۇ چىشلىۋالدىغۇ...
باش رەسىمى نىقابلانغان

سۆز چەكلەندى

ئەزا ئۇچۇرى
تىزىم نۇمۇرى: No. 3917
يازما سانى: 837
نادىر تېمىسى: 0
مۇنبەر پۇلى : 0
تۆھپە نۇمۇرى: 453
توردا: 4255 سائەت
تىزىم: 2010-7-14
ئاخىرقى: 2011-4-8
يوللىغان ۋاقتى 2010-9-11 05:49:43 PM |ھەممە قەۋەتنى كۆرۈش |
ئەسكەرتىش : يوللىغۇچى چەكلەنگەن . مەزمۇننى كۆرەلمەيسىز .

ئەتە دىگەن سۆزدە

پائالىيەتچان ئەزا

ئاخبارات ئەلچىسى ئالاھىدە تۆھپە

ئەزا ئۇچۇرى
تىزىم نۇمۇرى: No. 5357
يازما سانى: 3827
نادىر تېمىسى: 0
مۇنبەر پۇلى : 90095
تۆھپە نۇمۇرى: 1260
توردا: 5717 سائەت
تىزىم: 2010-8-1
ئاخىرقى: 2012-3-8
يوللىغان ۋاقتى 2010-9-11 07:17:03 PM |ھەممە قەۋەتنى كۆرۈش |
ئۆز  ئارا  ھۆرمەتلىشىپ ، ئۆز  ئارا  ئىشنىشسە  ھەممە  ئىشلا  ھەل  بۇلدۇغۇ [s:60]

سىرلىق سەنئەتلىك لايىھەلەش سىتودىيسى.

ئاللاھ يولىدا جې

ئاكتىپ ئەزا

ئالاھىدە ئىلگىرلەش

ئەزا ئۇچۇرى
تىزىم نۇمۇرى: No. 6068
يازما سانى: 700
نادىر تېمىسى: 0
مۇنبەر پۇلى : 8257
تۆھپە نۇمۇرى: 307
توردا: 4607 سائەت
تىزىم: 2010-8-11
ئاخىرقى: 2012-2-27
يوللىغان ۋاقتى 2010-9-11 08:13:30 PM |ھەممە قەۋەتنى كۆرۈش |
ظصشقصلصپ ظةركصشص دصگةنگة ، ظأيدة ظذچ إاخ ظصسسصق تاماق بولسا . كصيصم - كصچةكلصرص پاكصزة يؤيؤلؤپ كصيةي دصسة تةييار بولسا ، هصرصپ - چارچاپ ظأيگة كصرسة ظأيلةر پاكصز بولسا ، ظةتصگصنص كصيةي دةپ ظصزلصسة پايپاقلصرص يويؤلؤپ قؤرؤتؤلغان بولسا ... ظاظصلصدة ظايالصمصزغا بؤندصن باشقا ظارتؤق تةلصإصمصز يوق بصزنصث . ظاياللصرصمصز مؤشؤنداق ظأزصنص سورصسا ، ظاللاه خالصسا بصر ظأمذر ياخشص ظأتذپ كصتصشتة گةپ يوق .

ھەقىقەت ئالدىدا كۆز يۇمالمايمەن، قۇرئانسىز بىر نىشان كۆزلىيەلمەيمەن. پولاتتەك پاكىتلار تۇرسا ئالدىمدا، بوۋامنى مايمۇن دەپ سۆزلىيەلمەيمەن.

مەن ھازرغىچە ھاي

دائىملىق ئــەزا

پائالىيەتچان

ئەزا ئۇچۇرى
تىزىم نۇمۇرى: No. 6943
يازما سانى: 1295
نادىر تېمىسى: 0
مۇنبەر پۇلى : 16247
تۆھپە نۇمۇرى: 578
توردا: 559 سائەت
تىزىم: 2010-8-20
ئاخىرقى: 2010-11-18
يوللىغان ۋاقتى 2010-9-11 10:44:13 PM |ھەممە قەۋەتنى كۆرۈش |
مەن دىگەن ئوغۇل بالا مەنمۇ كۆرىمەن .  [s:99]

ھەقىقەتنى كىشلەرنىڭ نامىدىن تۇنۇمىغىن،بەلكى ھەقىقەتنى ئاۋۋال تۇنۇغىنكى ئاندىن ئۇنىڭ ئەھلىنى بىلۋالالايسەن.

ئاتۇش قىزى

ئاكتىپ ئەزا

ئالاھىدە ئىلگىرلەش

ئەزا ئۇچۇرى
تىزىم نۇمۇرى: No. 5951
يازما سانى: 854
نادىر تېمىسى: 0
مۇنبەر پۇلى : 8228
تۆھپە نۇمۇرى: 535
توردا: 808 سائەت
تىزىم: 2010-8-9
ئاخىرقى: 2012-2-22
يوللىغان ۋاقتى 2010-9-12 12:43:09 AM |ھەممە قەۋەتنى كۆرۈش |
ئەر _ ئايال ئىككىسى بىر _ بىرىنى ھۆرمەتلىسە، ئۆز ئارا يول قويسا، ھەقىقى بولغان بىر مۇكەممەل ئائىلە قۇرۇپ چىقالايدۇ.

ئاتۇش قىزى

بۇ كۈنلەرمۇ ئۈتۈ

دائىملىق ئــەزا

پائالىيەتچان

ئەزا ئۇچۇرى
تىزىم نۇمۇرى: No. 4143
يازما سانى: 930
نادىر تېمىسى: 0
مۇنبەر پۇلى : 8719
تۆھپە نۇمۇرى: 331
توردا: 353 سائەت
تىزىم: 2010-7-17
ئاخىرقى: 2012-1-7
يوللىغان ۋاقتى 2010-9-12 12:56:44 AM |ھەممە قەۋەتنى كۆرۈش |
مەن بۇ ئىشلارنى ئىسىمدە ساقلىۋالدىم، كىيىنچە توي قىلغاندا ئىشلىتەي.

جەننەتتىكى ھۆر پەرىلەر بولسىمۇ گۈزەل، يېنىڭدىكى مەشۇغۇڭ ئۇنىڭدىن ئەزەل. ئادەم قادىر ھەممىگە، گەپ ئادەمنىڭ ئۆزىدە.

ئۈزىڭنى ئەر چاغلىساڭ ئۆزگىنى ش

دائىملىق ئــەزا

ئالاھىدە ئىلگىرلەش

ئەزا ئۇچۇرى
تىزىم نۇمۇرى: No. 4943
يازما سانى: 930
نادىر تېمىسى: 0
مۇنبەر پۇلى : 10163
تۆھپە نۇمۇرى: 301
توردا: 1512 سائەت
تىزىم: 2010-7-27
ئاخىرقى: 2012-3-18
يوللىغان ۋاقتى 2010-9-12 01:01:47 AM |ھەممە قەۋەتنى كۆرۈش |
مەن   تېخى   بۇيتاق    بۇئىشلار  بىلەن  ئۈزۈمنى  ئاۋارە  قىلىپ  يۈرمەيمەن

جاھـان بىركـۈن بـىزگـىمۇ قىلـۇر ئالدىنـى،ياۋلار بىزنىڭ ھەيۋىمىزدىن ئىزدەر دالدىنى.

مىنىڭ ئاتىمنى قۇيۇپتۇ ئاتام ھەيدەر،
دۈشمەن قىزىنى ئەسىر ئالمىسام ئاللاھۇ ئەكبەر!!!
كىرگەندىن كىيىن ئىنكاس يازالايسىز كىرىش | تىزىملىتىش

مۇنبەر باش بېتىگە قايتىش|رەسىمسىز نۇسخا|يانفۇن|مىسرانىم مۇنبىرى
Powered by Discuz! X2(NurQut Team)© 2001-2011 Comsenz Inc. For misranim.com ( 苏ICP备:11007730号 )
چوققىغا قايتىش